میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۱
 
 
عمه ها همیشه خواهر پدران ما نیستند
کدام یک از گزینه های زیر کذب محض نیست؟...

کدام یک از گزینه های زیر کذب محض نیست؟
الف) ورود ویروس کرونا به ایران
ب) استعفای معاون وزیر بهداشت
ج) مرگ یک بیمار کرونایی در آمریکا
د) اخبار صدا و سیما
کدام یک از خبرهای کرونایی زیر شیرین تر است؟
الف) مدارس کشور تا خرداد ماه تعطیل می شوند.
ب) خرید آجیل شب عید مالید و رفت پی کارش!
برنامه عصر جدید به خاطر کرونا تعلیق شد.
د) هر سه خبر فوق حرف ندارد.
بعد از تکذیبه خبر کرونا کدام یک از تکذیب های زیر صورت خواهد گرفت؟
الف) رییس اداره هواشناسی: امسال بعد از زمستان بهار نمی آید.
ب) وزیر اقتصاد: خبر تورم در سال آینده کذب محض است.
ج) وزیر نفت: خبر صادرات پفک نمکی به جای نفت در دستور کار وزارت نفت نیست.
د) وزیر اطلاع رسانی کره شمالی: عمه رهبر این کشور خواهر پدر ایشان نیست و صرفا یک "عمه" محسوب می شود

کد مطلب: 113081
 
Share/Save/Bookmark