میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۳
 
 
یادداشت های روزانه یک آدم مهم
شنبه: امروز روز مهمی است.معمولا همه چیزهای بااهمیت در روزهای شنبه آغاز می شوند و در روزهای شنبه هم پایان می گیرند...

شنبه: امروز روز مهمی است.معمولا همه چیزهای بااهمیت در روزهای شنبه آغاز می شوند و در روزهای شنبه هم پایان می گیرند.مثل همین کرونا که در یکی از شنبه های منحوس آمد و شنبه این هفته هم گورش را گم می کند و می رود.
یکشنبه: پرونده های "الف – ط" را آورده اند. یک تریلی بیست و چهار چرخ در محوطه سازمان ما عقب جلو می کرد. به دفتردار گفتم پیگیری کند. مشخص شد که پرونده برادر مکتبی، نیروی جهادی و مخلص "الف – ط" را آورده اند. البته می دانم که برایش پاپوش دوخته اند وگرنه چهره نورانی ایشان به این کارهای زشت نمی خورد.
دوشنبه: چند تا پرونده را ورق زدم. وضع خیلی خراب است. واقعا نمی شود از ظاهر آدم ها قضاوت کرد.عجب آدم ناجوری بوده و چقدر هم ایادی و اذناب دارد.
سه شنبه : گند کار در آمده است. از "الف – ط" رسیدیم به پسر حاج آقا " سه نقطه – الف" که خدمتشان ارادت ویژه دارم. فعلا پای آقا مصطفی و "سین – چ" و "میم- نون" هم گیر است. دعا می کنم پای "عین – شین" و "میم – لام" وسط نیاید که اوضاع خیلی خراب تر می شود.
چهارشنبه: اگر وضعیت رسیدگی به پرونده به همین منوال پیش برود مجبوریم همه کارکنان سابق سازمان را زندانی کنیم و هر کس جرمش ثابت نشد آزادش کنیم.
پنج شنبه: امروز سخنگوی سازمان را توجیه کردیم که به خبرنگاران بگوید متهم اصلی این پرونده "حروف الفبا" هستند. از "الف" تا "ی" هستند و به خاطر همین قرار است نمایندگان خدوم مجلس پای وزیر آموزش و پرورش را به صحن علنی بکشانند تا تکلیف معلوم شود.
ما برای حفظ بیت المال و در برخورد با مفسدان اقتصادی اغماض نمی کنیم و با کسی شوخی نداریم.

کد مطلب: 114036
 
Share/Save/Bookmark