میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۴۸
 
 
خبر تخم مرغی و تخیلی
جراید: معصومه ابتکار با خواهر پادشاه تایلند دیدار و گفتگو کرد...

جراید: معصومه ابتکار با خواهر پادشاه تایلند دیدار و گفتگو کرد.
با توجه به اهمیت این دیدار کدام یک از دیدارهای زیر را به اهمیت دیدار فوق می دانید؟
الف) دیدار خواهرزاده بی نظیر بوتو با پسر همسایه دست چپی سفیر هلند در بحرین
ب) دیدار خاله سفیر برونئی در چین تایپه با مادربزرگ کاردار سفارت لیبی در ترکیه
ج) دیدار خانجون نخست وزیر شیلی با قصاب سرکوچه وزیر نفت مجارستان
د) دیدار ننجون و عمه رهبرکره شمالی و مذاکرات فی ما بین
معاون وزیر صمت: موضوع گرانی گوجه فرنگی و افزایش ۳۰ درصدی قیمت آن در بورس امروز در کمیسیون امنیت ملی مطرح شد.
به نظر شما موضوع "گوجه فرنگی" بعد از طرح در "کمیسیون امنیت ملی" در کدام یک از نهادهای زیر بررسی خواهد شد؟
الف) کمیته بررسی ابعاد وجودی گوجه در وزارت اطلاعات
ب) کارگروه ویژه برخورد با گوجه فرنگی های استکباری در وزارت دفاع
ج) ستاد مقابله با گوجه فرنگی های برانداز وزارت کشور
د) بقالی عباس آقا سرکوچه روزنامه سیاست روز
حسن بیادی: احمدی نژاد خودش نمی آید
خبر فوق در کدام یک از گونه های خبری زیر می گنجد؟
الف) تخیلی – تراژدی
ب) افسانه ای – جنایی
ج) ترسناک – تخم مرغی
د) کمدی – کلاسیک

کد مطلب: 111778
 
Share/Save/Bookmark