میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۷
 
 
چون که با حیوان سر و کارت فتاد ...
دونالد ترامپ: فقط یک حیوان می تواند مثل خبرنگار نشریه آتلانتیک حرف بزند...

دونالد ترامپ: فقط یک حیوان می تواند مثل خبرنگار نشریه آتلانتیک حرف بزند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) ترامپ زبان حیوانات را بلد است.
ب) حیوانات زبان ترامپ را بلدند.
ج) حیوان زبان حیوان را می فهمد.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
برادر هاشمی طبا: هیچ یک از گروه ها و جناح های سیاسی کشور برنامه ای برای آینده ایران ندارند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) قبلا برنامه ای برای آینده ایران داشتند.
ب) قبلا برنامه هایشان برای آینده خودشان بود.
ج) این بار برادر هاشمی طبا و برادر غرضی به فینال می رسند و برادر آذری جهرمی برنده می شود.
د) هر سه گزینه فوق زاییده تخیل ننجون است و ایشان شکسته نفسی کرده و خودش به تنهایی برای آینده ایران برنامه دارد.
وزیر بهداشت: طرح "خود مراقبتی"یکی از کیفی‌ترین طرح‌های نظام سلامت است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) آدم هایی که از خودشان مراقبت می کنند وزیر بهداشت را خوشحال می کنند.
ب) بودجه طرح های این مدلی معمولا کیف می دهد و خیلی کیفی است.
ج) آدم کیف می کند همچین وزیری دارد که سه سوته هم کرونا را ریشه کن می کند و هم مراقب بقیه جاهای مردم است.
د) ما از این انشا واقعا هیچ نتیجه ای نمی گیریم.

کد مطلب: 115315
 
Share/Save/Bookmark