میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۹:۴۹
 
 
آب به آسیاب دشمن ریختن!
اصل موضوع تکرارسرگذشت خاله خرسه است که در کتاب های درسی وکمک درسی دانش آموزان...
اصل موضوع تکرار سرگذشت خاله خرسه است که در کتاب های درسی وکمک درسی دانش آموزان اول ودوم ابتدایی دهه شصت آمده بود و جلوه گری بسیار داشت وتقریبا اکثر جامعه از آن آگاه هستند اما چون ارتباط تنگاتنگی با این نقدنامه دارد بد نیست باردیگر تکرار شود.
آن مرد که در جنگل زندگی می کرد و با یکی از بچه خرس ها دوست صمیمی شده بود یک روز بعد از ظهر تابستان زیر درختی کهن بخواب رفت و قبل از آن از خرس خواست تا موقع استراحت بادش بزند که خنک شود. خرس ضمن انجام این خدمت بارها سعی کرد مگس مزاحمی را هم که مرتبا به صورت دوستش نزدیک می شد فراری دهد یا شکار کند اما این حشره موذی سماجت می کرد تا بالاخره روی پیشانی آن مرد نشست تا خرس عصبانی شود وپاره سنگی برداشت و به این موذی بکوبد که بالطبع مگس زیرک جا خالی می دهد تا خرس نادان صورت دوست خودرا آش ولاش کند!
امروز پس از ۴۴ سال دشمنان همچنلن کمرهمت بسته اند تا پس از ناکام ماندن در توطئه‌های اخیر بسوی انتقام‌های سیاسی واجتماعی وفرهنگی کوچ کنند وشاهد بودیم طی این مدت محدود دست به تحریم صدها شخصیت در امور مختلف از هرنظر زدند و حالا گوش به زنگ مانده‌اند تا هریک از متولیان و مسئولان پیرامون مسائل مختلف غفلت و کوتاهی کنند که مشمول همین تحریم‌ها به بهانه‌های واهی شوند و حاصل همین دوستی با خاله خرس‌های زمانه است.
مردم ایران خوب بخاطر دارند دودهه قبل را که چگونه یک تنش مختصر اجتماعی که حاصل دخالت های بیگانه در امور داخلی توانست با هوشیاری ملت ناکام بماندواینگونه تحریم ها که پس از تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ توسط دانشجویان پیرو خط امام در تهران باب شد که تاا مروز ادامه دارد . افزایش ارتفاع ساختمان جهان نما واقع در میدان دروازه دولت بهانه خوبی بود تا یونسکو. ایران را تهدید به حذف میدان نقش جهان از ثبت جهانی کند و با دادن مهلتی محدود بخواهد تا چند طبقه آن که همگی با بتون مسلح وفولاد ساخته شده بود تخریب گردد و هنوز هم پرونده آن خاتمه نیافته وبایگانی نشده تا همچنان روی میز باشد که در این فرصت طلایی به دنبال پروژه های تازه در این زمینه جهت ادامه تحریم ها باشند.
بنا بر این می طلبد تا مسئولان چشمهایشان باز و حواسشان جمع باشد که آتوی تازه ای بدست دشمنان ندهند زیرا بعضی دوستی های خاله خرسه میتوانند یکی از ایزار های منفی در این باره باشند. مابین ابنیه تاریخی کشور مجموعه میدان نقش جهان شامل مسجد جامع عباسی ومسجد شیخ لطف الله. بازار وکاخ عالی قاپو به همراه مسجد جامع و همچنین کاخ چهلستون سه مجموعه اثرتازیخی هستند که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده ا ند و در این میان مجموعه نقش جهان در بین تمام آثارتاریخی ثبت شده با چالش های بیشتری روبروست که خطر حذف از این فهرست را به همراه دارد و امروز این مگس موزی برفراز مسجد جامع عباسی در حال پرواز است زیرا ندانم بکاری ها و ایراد های جبران ناپذیری که در امر مرمت غیر اصولی و از بین رفتن قرینگی گنبد.
ایجاد اعوجاج در سطح بیرونی گنبد و چین خوردگی درسطح آن ایجاد شده مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان را به هشدار درباره احتمال حذف آن از میراث جهانی واداشته است و حاصل بی توجهی های مطلق بخصوص در مدیریت قبلی ومتولیانی است که در طول دولت های یازدهم ودوازدهم و امروز بعضی هنوز همه حضور دارند.
بوده و البته طی این سالها در همین روزنامه پیرامون کوتاهی ودوستی های خاله خرسه بارها تذکر داده شده اما از سویی مدیران کلان نیز در گوشهایشان پینبه چپانده بودند تا سرنوشت میدان نقش جهان با ساخت نامعقول مجتمع تجاری جهان نما با ارتفاع بیش از استاندارد در حریم آن . بخطر بیفتد و گنبد مسجد شیخ لطف الله هم با کاشی های نا مرغوب بکار رفته میراث داران کشور را نگران کند که اگر هیئت اضطراراز طریق وزارت متولی تشکیل نشود و بانظر شورای عالی طرح عکاسی و کارتوگرافی ها (نقشه نگاری) اجرایی نگردد و گنبد مذکور به دست مرمت کاران خبره سپرده نشود باید منتظر ماند تا بار دیگر یونسکو چوب تحریم را به بهانه حفظ میراث به پروژه خروج مسجد جامع عباسی از ثبت جهانی بزند که اینگونه حذف ها میتواند خسارات جبران نا پذیری برای وجهه پایتخت فرهنگ وتمدن ایران اسلامی به همراه داشته باشد و حاصل ادامه این بی تفاوتی ها به نوعی آب به آسیاب دشمن ریختن شباهت دارد!

نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
کد مطلب: 124522
 
Share/Save/Bookmark