میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۹
 
 
به روح اعتقاد دارید؟
رییس کل بانک مرکزی:شرایط پولی و ارزش کشور در شرایط آرمانی است...

رییس کل بانک مرکزی:شرایط پولی و ارزش کشور در شرایط آرمانی است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) این جمله ربطی به ایران ندارد و مربوط به رییس کل بانک مرکزی سوییس است.
ب) برادر همتی معنای "شرایط پولی و ارزی" را نمی داند.
ج) منظور ایشان از "آرمانی" همان "بحرانی" است ولی زبانش نچرخیده!
د) این بنده خدا همیشه از "افعال معکوس" استفاده می کند.
نقطه چین زیر را با کلمات مناسب پر کنید.
مهندس غرضی: کشور ما چهل سال درگیر ... است.
الف) بالا و پایین
ب) چپ و راست
ج) زیر و رو
رییس سازمان غذا و دارو: خیلی از کشور‌ها به توان ایران در زمینه تولید دارو اعتقاد دارند.
با توجه به این اظهارنظر "این کشورها" دیگر به چه چیزی اعتقاد دارند؟
الف) روح ننجون
ب) روح شوهر عمه رهبر کره شمالی
ج) روح سرگردان
د) هیچکدام

کد مطلب: 113697
 
Share/Save/Bookmark