میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۲۰
 
 
مرگ بر دیکتاتور
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: من خودم یکی از برکات انقلاب هستم....
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش: من خودم یکی از برکات انقلاب هستم.
با توجه به این اظهار نظر، ایشان مرتکب کدام یک از عارضه‌های زیر است؛
الف) خود قندعسل پنداری
ب) خود شیر و شکر پنداری
ج) خود داف پنداری
د) خود برکت پنداری

اسحاق جهانگیری: با پدیده ... خواری مواجه هستیم.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) مفت
ب) خفت
ج) مملکت
د) دریا

وزیر اقتصاد: فقط رییس سازمان بورس حق دارد درباره بازار سرمایه حرف بزند.
ما از این انشاء نتیجه می گیریم که ...
الف) تا آخرین ریال مردم را در بورس بالا نکشند آروم نمی گیرند.
ب) آزادی بیان از نوع مرغوب خواستیم سری به وزارت اقتصاد بزنیم.
ج) مردم حق حرف زدن ندارند همینقدر که چهار تا تخم مرغ به شیشه‌های سازمان بورس پرتاب می کنند از سرشان زیاد است.
د) دیکتاتوری قبلاً همین چیزها بود.
کد مطلب: 117224
 
Share/Save/Bookmark