میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۱۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۶
 
 
ما اساسا هیچ مشکلی نداریم
کدام یک از سریال های زیر جذاب تر است و مخاطبان بیشتری دارد؟...

کدام یک از سریال های زیر جذاب تر است و مخاطبان بیشتری دارد؟
الف) قهوه تلخ
ب) پایتخت
ج) دادگاه اکبر طبری
د) سلطان و شبان
وزیر کشور: در بحث کالا‌های اساسی هیچ مشکلی نداریم.
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف) نرخ تخم مرغ از شانه ای صدهزارتومان هم می گذرد.
ب) از فردا نیم کیلو مرغ هم در بازار پیدا نمی شود.
ج) مردم باید خودشان را آماده کنند تا به باد فنا نروند.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
دادستان: حکم روح الله زم صادر شد.
به نظر شما کدام یک از احکام زیر برای ایشان صادر شده است؟
الف) تبعید به کشور بدآب و هوای کانادا
ب) اقامت اجباری در یک هتل شهر بوداپست
ج) همسلول شدن با برادر اکبر طبری به مدت بیست سال
د) هیچکدام

کد مطلب: 114329
 
Share/Save/Bookmark