میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۴۷
 
 
ای تی اف یو افت تی تی پیف پاف
رییس کل بانک مرکزی: شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد اوضاع نسبت به گذشته به تدریج بهبود می‌یابد و امیدواریم این روند مستمر باشد...

رییس کل بانک مرکزی: شاخص‌های اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد اوضاع نسبت به گذشته به تدریج بهبود می‌یابد و امیدواریم این روند مستمر باشد. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) اگر شاخص های بانک مرکزی را به کارگر پمپ بنزین بدهیم نیم لیتر بنزین اضافه به آدم می دهند.
ب) شاخص های بانک مرکزی در حلق ما ملت همیشه در صحنه!
ج) اگر این شاخص های اقتصادی بانک مرکزی را نداشتیم تا حالا از گرسنگی مرده بودیم.
د) دو چیز کنتور نمی اندازد یکی چاخان های مسئولان و یکی هم شاخص های اقتصادی!
سخنگوی دولت: دولت تدبیر و امید تحت ریاست رییس‌ جمهور تا مرداد ۱۴۰۰ در خدمت ملت، پای پیمان خود خواهد ایستاد.
با توجه به این اظهارنظر دولت تدبیر و امید بعد از سال ۱۴۰۰ چه خواهد کرد؟
الف) دسته جمعی به کانادا مهاجرت می کنند.
ب) پای پیمان را گاز می گیرند و می روند دنبال کارشان!
ج) یکی از اعضای کابینه می شود رییس جمهور و تا هشت سال دیگر پای پیمان را گاز ... نه ببخشید پای پیمان خود می ایستند.
د) این گزینه خیلی زشت است و به دلیل منشوری بودن از انتشار ان معذوریم اما توصیه می کنیم همین گزینه را انتخاب کنید.
برادر مصطفی میرسلیم: به ما در مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار می‌آورند که این قرارداد‌ها را به این دلیل که میثاق بین‌المللی است، قبول کنیم.
منظور ایشان از "قرارداد" کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) ای تی اف اف تی یو اف پیف پاف
ب) اف آی تی آی اف یو ایف تیف پیف پاف
ج) ایف اوف آف اف تی وای بای یو اف پیف پاف
د) هر قراردادی که نماینده لنگرود تلفظش را بلد باشد.

کد مطلب: 112817
 
Share/Save/Bookmark