میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۲۸
 
 
از روغن بنفشه تا کرامت انسانیب
جراید: نمایندگان در جلسه علنی امروز با دوفوریت طرح...

جراید: نمایندگان در جلسه علنی امروز با دوفوریت طرح ... رایگان موافقت کردند. نقطه چین بالا را با گزینه ماسب پر کنید.
الف) قیر
ب) قیف
ج) روغن بنفشه
د) کرامت انسانی
محمد غرضی: این مجلس پشتوانه اجتماعی ندارد چون نمایندگانش رأی‌هایی که آوردند خیلی ضعیف است.
با توجه به این اظهارنظر به اعتقاد شما آرای ایشان در انتخابات ریاست جمهوری به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک است؟
الف) دویست هزار رای کمتر از آرای باطله
ب) صدهزار رای بیشتر از آرای باطله
ج) دقیقا اندازه آرای باطله
د) به اندازه خانواده،دوستان، آشنایان و خانواده محترم رجبی
جراید: شهردار تهران کیک پنجاه سالگی گورستان بهشت زهرا را فوت کرد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) جشن تولد در زمان کرونا بد است مگر اینکه پای شهردار وسط باشد.
ب) وسط بدبختی های ملت این شهردار واقعا دل خجسته ای دارد.
ج) مدال نوآوری تعلق می گیرد به مدیرکل مبتکر روابط عمومی بهشت زهرا
د) همه چی آرومه من چقدر خوشحالم

کد مطلب: 114582
 
Share/Save/Bookmark