میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۵
 
 
مملکت گل و بلبل است لطفا هیس!
رییس اتحادیه مرغداران: این دستور‌های یک شبه برای ما هم عجیب است و این حد از دخالت دولت، بازار مرغ را به هم ریخته است...

رییس اتحادیه مرغداران: این دستور‌های یک شبه برای ما هم عجیب است و این حد از دخالت دولت، بازار مرغ را به هم ریخته است.
منظور از «تصمیم یک شبه» کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) دولت تصمیم گرفته به مرغ های گرانقیمت تذکر شدیداللحن بدهد.
ب) دولت بین مرغ های گوشتی و تخمی، تبعیض قائل شده است.
ج) دولت تصمیم گرفته از فرار مغزها (ببخشید از خروج مرغ ها) از تهران جلوگیری کند.
د) هیچکدام چون اصولا دولت اهل تصمیم گرفتن نیست.

یک مقام مسئول: حداکثر دریافتی در دولت حدود پانزده برابر کف حقوق است.
ترجمه فارسی سلیس عبارت بالا این است که ...
الف) مدیران در نهایت فروتنی فقط پانزده برابر کارمندان ساده حقوق می گیرند.
ب) آن مقام مسئول هم پانزده برابر یک کارشناس خبره حقوق می گیرد حتی اگر به درد لای جرز دیوار هم نخورد.
ج) عدالت در دولت و مجلس، موج می زند و مردم باید مراقب باشند تا غرق نشوند.
د) موز کیلویی هشتاد هزارتومان نوش جان بعضی ها و کوفت هشتادمیلیون بعضی های دیگر!
در دولت فعلی این مملکت به بهترین شکل ممکن اداره شده است.
عبارت فوق از کیست؟
الف) خودشیفته فراهانی
ب) ننجون عمه رهبر کره شمالی
ج) دیوی (عروسک مشهور مجموعه کلاه قرمزی)
د) معاون اول رییس جمهور

کد مطلب: 117255
 
Share/Save/Bookmark