میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۶
 
 
سوئیس را یکپارچه زنجان می‌کنیم
مدیرعامل فروشگاه شهروند: ران گوسفند و سردست با ارز نیمایی به ترتیب ۱۱۰ هزار تومان و ۹۲ هزار...

مدیرعامل فروشگاه شهروند: ران گوسفند و سردست با ارز نیمایی به ترتیب ۱۱۰ هزار تومان و ۹۲ هزار تومان عرضه می‌شود و در این زمینه نیازی به ارائه کارت ملی برای دریافت گوشت نیست و محدودیتی در ارتباط با خرید گوشت وجود ندارد.
با توجه به قول دولت برای عملیات ویژه عهدشکنی نقض برجام این عمل فروشگاه شهروند را در کدام یک از زمینه‌های عملیاتی زیر ارزیابی می‌کنید؟
الف) حماسه مغز ران و غرور ملی
ب) عملیات سردست و اقتدار اقتصادی
ج) رزم مشترک ران نیما و سردست شاملو و قدرت ژئوپلتیکی
د) هر سه گزینه صحیح است. 

رئیس شورای شهر زنجان: سفر شهردار و چند عضو شورای شهر به سوئیس هزینه‌ای برای شهرداری ندارد.
ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که ...
الف) هفتصد هشتصد میلیون تومان برای شورای شهر زنجان "هزینه" محسوب نمی‌شود.
ب) سویسی‌ها عاشق چشم و ابروی شهردار زنجان و چند عضو شورا شدند و گفتند شما فقط بیا پول هم نخواستیم.
ج) بعضی‌ها از "جیگر فرض کردن مردم" دست بر نمی‌دارند.
د) سوئیسی‌ها برای آباد کردن مملکت خود به کمک شهردار و اعضای شورای شهر احتیاج مبرم دارند.
 
برادر جهانگیری: نباید اجازه دهیم کارهای خوب دولت به خاطر برخی ضعف‌های کوچک بهانه به دست کسانی دهد که می‌خواهند دولت را تضعیف کنند.
منظور از "کارهای خوب" کدام گزینه ‌است؟
الف) مسواک کردن اعضای دولت بعد از ناهار مفصل در پاویون ویژه.
ب) حضور همه‌جانبه در سفرهای خارجی و ماموریت‌های تفریحی.
ج) رساندن قیمت یک سکه بهارآزادی به بالای پنج ونیم میلیون تومان.
د) با کفش روی فرش مردم رفتن.

کد مطلب: 108843
 
Share/Save/Bookmark