میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
آرشیو
 
نماش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
توزيع شير در ترازوي عدالت!
۷ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۴۶

توزيع شير در ترازوي عدالت!

 
بدون شرح!
۶ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۴۸

بدون شرح!

 
دشت شقايق‌ها در دامنه قله دماوند،‌ در جاده پلور - رينه قرار دارد...
۴ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۳۰

دشت شقايق‌ها در دامنه قله دماوند،‌ در جاده پلور - رينه قرار دارد...

دشت شقايق‌ها در دامنه قله دماوند،‌ در جاده پلور - رينه قرار دارد. اين دشت در فصل هاي بهار و تابستان پوشيده از گل هاي شقايق است.

 
هزار توي ازدواج
۳۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۱۸

هزار توي ازدواج

 
بدون شرح!
۲۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۱۸

بدون شرح!

 
ديروز تهران و برخي شهرهاي ديگر ميزبان شهيداني بودند كه...
۲۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۱۸

ديروز تهران و برخي شهرهاي ديگر ميزبان شهيداني بودند كه...

ديروز تهران و برخي شهرهاي ديگر ميزبان شهيداني بودند كه روي تابوت هاي سه رنگشان نوشته بود: "شهيد گمنام" اما آنها گمنام نبودند. باور نداري؟ اگر به عكس نگاه كني، اقوام و آشنايان و دوستان و دوست دارانشان را مي بيني.