میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۱۱۹
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۹
 
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌
خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد.
سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد.
وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود.
اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود.
سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود.
سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد.
وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود.
وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند.
به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است.
وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد.
سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است.
وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است.
سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است.
سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد.
کد مطلب: 62556
 
Share/Save/Bookmark
 


سید رحمان
۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۰:۲۷:۳۸
سلام ضمن خسته نباشید
من 89/12/22 کسری خدمت پدرم که 27 ماه در جهپه حضور داشت از سپاه گرفتم که 16ماه 6 روز خدمت منو شامل می شه ولی هنوز تو سیستم ثپتش نکردم الانم 4 ماه از خدمتم می گذره .
می خوام بدونم الان این کسری من قابل قبول است یا ازش کسر می شه چون در ستاد شهرستانی که خدمت می کنم به من گفتند که به ازای هر ماه از کسریت 5 روز اظافه می خوری
اگه ممکنه راهنمایی کنید که این کسری من چه جوری تو سیستم ثپت می شه
با تشکرفراوان
یونش
۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۲۳:۵۹:۰۶
تو رو خدا این معافیت 3 برادری یا 4 برادری رو تصویب کنید یا حداقل یه کسر خدمتی واسش بذارید-خدایی عادلانه نیست یکی با دو برادری معاف میشه . یکی با چهار برادری معاف نمیشه
ميثم
۱۳۹۲-۰۳-۲۸ ۱۳:۲۴:۵۶
براي اونايي كه درصد كمتر از 25وجبهه كمتر از 30 ماه دارند گفته شده اگر جمع امتياز آنها به 30 برسه معاف ميشن. مي خوام بدونم اين امتياز چطور محاسبه ميشه؟ من بابام 10%جانبازي داره و18ماه و 5روز جبهه آيا معاف ميشم.
خيراله
۱۳۹۲-۰۳-۰۶ ۰۹:۰۶:۴۵
اين كسري خدمت ها كه در سيستم ثبت شده كي اجرا خواهند شد
خيراله
۱۳۹۲-۰۳-۰۶ ۰۹:۰۵:۱۲
اين كسري خدمت ها كه در سيستم ثبت شده كي اجرا خواهند شد
عباس کاظمی کواکی
۱۳۹۲-۰۳-۰۲ ۱۹:۳۴:۴۱
باسلام وخسته نباشید خدمت شمامن درتاریخ27/08/91مدارک پایان خدمت خود راتحویل سازمان نظام وظیفه نموده ام ولی تاکنون کارت هوشمند برایم صادرنشده میگویند هنوز هیچ استعلامی ازنیروهای مسلح نرسیده الان حدود7ماه شده مگراین استعلام چقدرکارداره باتشکرازشما؟
سربازان رزمنده
۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۲:۴۰:۵۳
با سلام خدمت اقای دکتر احمدی نژاد ریس جمهوری محترم ومردمی ایران: چرا حضور دوونیم میلیون نفر سربازدرجنگ هیچ ارزشی ندارد وازدریافت فوق العاده ایثارگری محروم میباشند.چرا دونوع رفتارکاملا متفاوت درارتباط با ایثارگران دردولت عدالت محور وجود دارد.مگرجنگ سربازان با جنگ سرداران ویا سایرین فرقی داشت. چرا درحق سربازان جنگ در24سال بعداز اتمام جنگ همیشه اجحاف شده وهمیشه مورد بیمهری و هیچوقت هم دیده نشدند. شاید دردولت شما سربازان جنگ مورد عنایت قرار گرفته واز دریافت فوق العاده ایثارگری بهرمند گردند.درکشور های اروپایی و امریکا مبنای خدمات رسانی مثل کشور ما نیست اگر یک روز هم غیر داوطلبانه درجنگ باشی ارزش دارد.به امید اصلاح قانون فوق العاده ایثارگری معاونت توسعه و نیروی انسانی ریس جمهور باسلام: تفاوت ها درنوع خدمات رسانی به ایثارگران درطول 24سال بعداز جنگ وبی محلی به تمام ایثارگران به حدی رسیده
ازتفاوت به ظلم اشکار تبدیل شده است؟؟؟؟ چرا حضور سربازان
درجنگ ارزش مادی وعرفی ندارد. حتی لفظا هم از سربازان جنگ تقدیر نمیشود همه جا گفته میشود وظیفه شما بوده باید
به جنگ میرفتید معلوم نیست ما که رفتیم و انهای که نرفتند.
درچه چیزی فرق داریم. درکشورهای غربی اگر یک نفر حتی یک
روز درجنگ شرکت کرده باشد.ارزش دارد.حالا چه سرباز باشد وچه غیرسرباز باشد حضور درجنگ با هر عنوان ارزش دارد.ومبنای
خدمات رسانی به بازماندگان جنگ بهتر نیست حضور درجنگ با هر عنوان + حداقل اسیب یا درصد باشد؟؟؟ به امید رفع این تبعیض های اشکار وازار دهنده.تمام درخواست ها مادی
نیستند. حضور سربازان درجنگ به هیچ عنوان مورد حمایت
مسولین نظام نبوده ودرهمه قوانین مربوط به ایثارگران بدون
استسناء حضور سربازان درجنگ غیر داوطلبانه بوده وحتی ازنظرقانونگذاران ومخصوصا دولتمردان دولت عدالت محور
ارزش بحث را هم ندار
سیروس
۱۳۹۲-۰۱-۲۳ ۱۵:۳۸:۳۳
چرا به بازنشستگان قبل از 21/10/88 که سابقه حضور در جبهه دارند حق ایثارگری داده نمی شود چرا تبعیض قایل میشوید واقعا این عدالت است چه برنامه ریزی درستی دارید
پاسداران وظیفه 8سال زمان جنگ
۱۳۹۲-۰۱-۲۲ ۱۷:۳۶:۱۷
باسلام: چه دلیل منطقی وجود دارد که حضور سربازان درجنگ غیر داوطلبانه تلقی میشود. درست است که هرجوان
میهن پرست و عاشق رهبر ونظام وظیفه ملی دارد
و صیانت از ایرانی و
وطن خود به بهای جان خویش میباشد. ولی این درسته مسئولین
مرتبط نظام حضور 2/5میلیون سرباز جنگ را ارزش قایل نشده فقط بخاطر این که چون سرباز درجنگ بودند. ایا ان سربازان جنگ
نبودند.شاید این سرداران الان نبودند؟؟؟؟ که به حضور سربازان در
جنگ بی اعتناباشند.درهیچ کجای دنیا با سربازان جنگ خود این
طور رفتار نمیکنند.درکشور های غربی اگر یک نفر یک روز هم در
جنگ به خاطر کشورش جنگ کرده باشد ارزش دارد. در امریکا مبنای خدمات رسانی به بازماندگان جنگ برمبنای حضور 90 روز غیر داوطلبانه درجنگ+یک روز حضور داوطلبانه درجنگ میباشد. درحالی که درکشور خدمت درجنگ چون سرباز بودی ارزش ندارد . انها نه عدالت دارند ونه اسلام دارند. فقط نحوه مدیریت قوی دارند.متاسفانه
خدمات رسانی به ایثارگران ظاهرا نه رزمندگان دوران جنگ ونه جانبازان زیر25 درصد درنظر گرفته نشدند؟؟؟؟؟ بهتر بود.
جدولی ترکیبی از حضور درجنگ ( صرف نظر از غیرداوطلبانه بودن که فقط گریبانگیر سربازان میباشد)+ میزان هراندازه درصد که هرکس دارد. تفاوت ها باید باشد ولی نه بصورت همه(بالای 25 درصد) و هیچ (زیر25 درصد) به هرکس به اندازه درصد خودش ومدت حضور در جبهه ها امتیاز دهی گردد.فکر نمیکنم خواسته زیادی باشد . بجای این اختلاف سلیقه ها وحدت رویه نسبتا قابل قبول همه بهتر نیست ؟؟؟؟؟
سربازان جانباز زیر 25 سپاه
۱۳۹۱-۱۲-۲۱ ۲۱:۳۳:۰۶
باسلام به سردار کمالی نظام وظیفه
بفرماید مقداری معتدل با سربازان
غایب برخورد کنند چون در24سال بعدازجنگ هیچوقت حضورسربازان درجنگ ارزش نداشته و غیر داوطلبانه تلقی شده چطور انتظار داریدغایبان
سربازی کم شوند. چرا حضور
سربازان درجنگ درهمه عرصه ها
نادیده گرفته شده درامریکا مبنای خدمات رسانی به بازماندگان جنگ حضورغیرداوطلبانه درجنگ 90روز+ یک روز حضور داوطلبانه میباشد.توپ خمپاره.
گلوله وقتی میامد نمی پرسید چون سربازی پس با تو کاری ندارم پس میروم سراغ داوطلبان
قبول دارید تفکرغلط 24سال باید از یک جای اصلاح گردد.درلایحه جامع ایثارگران بهتر نیست مبنای خدمات براساس
مدت حضوردرجنگ(سربازیاغیرسرباز)+
حداقل اسیب یا درصد درنظر گرفته شود تا هرکس به اندازه حضور وزحمت خود از خدمات رسانی استفاده کند تا تفاوت هاو ارزش گذاری ها معقولانه و
خدا پسندانه باشد و مورد قبول همه جامع ایثارگران
نیتی
۱۳۹۱-۱۱-۰۴ ۱۱:۴۶:۱۳
باسلام لطفا بفرمایید سربازان آزاده (اسیر جنگ )که هم از ارتش حقوق مزایای کامل بااستفاده از خدمات درمانی ورفاهی ومعیشتی میگیرند وهم در آموزش پرورش استخدام هستند وحقوق کامل با مزایا میگیردند با توجه به ممنوعیت دو شغلی چه خواهد شد؟
محمد
۱۳۹۱-۱۰-۱۵ ۱۵:۲۸:۵۵
علت اینکه طبق قانون خدمات کشوری به ازاء هرسال خدمت در جبهه 125 امتیاز به حقوق بازنشستگان بعد ازسال 1388 اعمال گردیده چرا برای بازنشستگان قبل از تاریخ فوق اجرا نگردیده وایا اجرا نخواهد گشت با تشکر
۱۳۹۱-۱۰-۰۵ ۱۱:۵۱:۰۹
با سلام
شاید یکی از مظلوم ترین اقشار جامعه نیروهای مسلح باشند چرا که به خاطر برخی مسایل امنیتی نمی توانند مشکلات و معضلات خود را مانند سایر اقشار و اصناف در مجامع عمومی مطرح نمایند.
..................................................
اذري
۱۳۹۱-۰۱-۲۹ ۰۰:۱۱:۴۴
طرح امام حسن (ع) درستادكل به تصويب رسيده براي شاغلين اجراميشود ولي براي بازنشستگان اجرا نمي شود بازنشستگان جلوترازشاغلين خدمت ميكردند دليل اجرانشدن چيست