میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۱۱۹
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۹
 
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌
خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد.
سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد.
وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود.
اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود.
سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود.
سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد.
وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود.
وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند.
به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است.
وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد.
سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است.
وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است.
سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است.
سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد.
کد مطلب: 62556
 
Share/Save/Bookmark
 


احمد مطوری
۱۳۹۵-۱۱-۰۶ ۰۰:۲۱:۳۵
سلام علیکم پدر بنده حقیر در زمان جنگ یعنی از سال 61تا63سرباز امیدیه پدافند هوایی پنجم شکاری خدمت میکرد ایا من 7 ماه کسری ایثار گری به بنده حقیر تعلق میگیرد البته ناگفته نمونه پدرم هم در زمان جنگ به خرمشهر ماموریت میرفت
محمدرضا
۱۳۹۵-۱۰-۱۶ ۲۳:۱۶:۳۴
سلام . حدیث امام خمینی در رابطه با عدالت «عدالت یعنی نه ظلم بکن و نه زیر بار ظلم برو. برنامه تشیع و امام ما در این دو کلمه خلاصه می شود: نه تحمل ظلم بکن و نه ظالم باش»
جمع بندی کنیم از مسئله ی متولدین73به آنها کسری تعلق نمیگریند
ما مسلمانیم این قانون تاکی به ما ظلم میشود .اصلا مسئله عقلانی نیست . اگر قانون اجرا شود با همه استفاد کنند اگر دیگران استفاده نکنند عدالت نیست ظلم است .پیگیری کنیم .
عبدالله حویزاوی
۱۳۹۵-۰۹-۲۲ ۱۲:۰۰:۳۸
ازسال58 تا 61 بعنوان پاسیاران انقلاب درشهربانی سابق دراداره راهور مامور بخدمت بودم الان فرندم متولد 71 درخدمت بسر میبرد وان سالها اهواز منطقه جنگی بود ایا کسری 7 ماه بنامبرده تعلق میگیرد از بزرگواری شما سپاسگزارم
رحیم
۱۳۹۵-۰۹-۱۹ ۱۵:۰۵:۰۸
به اعزای هرماه جبهه 15 روز کسری میدن درسته
۱۳۹۵-۰۹-۱۷ ۱۷:۱۳:۵۶
سلام درود بر رزمندگان اسلام لطفا برای سربازان متولد 72 به بالا نیز خدماتی در نظر بگیرد بنده 25 ماه منطقه عملیاتی دارم تنها فرزند ذکورخانواده از سی سال خدمت و 25 ماه منطقه عملیاتی قبل از قطعنامه و 90 ماه بعد از قطعنامه هیچ گونه استفاده ای نکرده در این خصوص حقوق ماه ضایع شده و مایه سرافکنگی ما نظامی ها شده میگویند شماها کجا خدمت کردید ویا جزئ این مملکت نبودید لطفا بازنگری از این قانون بکنید که همه استفاده بکنند و نه اینکه مایه دلخوری و نگرانی خانواده ها شود
محمد رفیعی
۱۳۹۵-۰۹-۱۵ ۱۸:۴۳:۳۵
من متولد 73 ام دارم میرم خدمت هیچی هم کسری ندادن بهم.پدرم 24 ماه سابقه جبهه و پنج درصد جانبازی.خدا وکیلی انصاف این جا هیچ معنایی نداره.یعنی نسل سوخته به معنای واقعی یعنی ماها که اوایل دهه هفتاد بودیم
حسن
۱۳۹۵-۰۹-۱۰ ۱۴:۲۸:۲۵
سلام حسته نباشید کیوان شما داداشت چند ماه کسری دادن بهش
به این شماره تماس بگیر ممنونم داداش
کیوان
۱۳۹۵-۰۹-۰۱ ۱۶:۵۴:۴۷
سلام من متولد ۷۲هستم آیا پدرم ۲۴ماه جبهه داره برای برادرم استفاده کرده برای منم میتونه استفاده کنید نه یا فقط اون بار بوده
علی
۱۳۹۵-۰۷-۳۰ ۱۴:۱۴:۵۷
با عرض سلام واقعا متون گرم نباید به متولد73به بعد کسری تعلق بگیره چون پدر های ما اشتباه کردن و رفتن خدمت کردن و از جون گذشتن ایشالله اگه جنگ شد ما هم این قوانین شمارو در نظر میگیریم و قدم از قدم بر نمیدار
نیما 73
۱۳۹۵-۰۷-۱۶ ۲۲:۳۵:۱۸
متولدین 73 به چه گناهی مرتکب شدند !؟ پدر ما هم 24 ماه خدمت کرده ... چرا آخه !؟ دلیلش چیه ؟ با این قانون مزخرفتون .... اه
فرزادعبادی
۱۳۹۵-۰۶-۲۶ ۱۰:۳۹:۵۱
باسلام پدر من 15درصدجانبازی دارد11ماه حضوردرجبهه دارد میخواستم بدونم چندماه کسر خدمت شامل میشه خواهشا جواب بدین متولد72هستم.
سعید
۱۳۹۵-۰۶-۱۹ ۲۰:۵۳:۳۲
واقعا چرا ما73ادم نیستیم
71
۱۳۹۵-۰۶-۱۸ ۰۳:۱۱:۰۲
چن ماه کسری دارم پدرم 24-ماه خدمت داره
قربون شما ک ب فکرمی زنده باد 72به قبل
مهدى
۱۳۹۵-۰۶-۰۵ ۲۰:۲۸:۰۳
سلام،وقتى كه ميگيد قانون همه جوانب رو در نظر ميگيره و تبعيذ قايل نميشه چطوريه كه به متولدين ٧٢ به قبل كسرى خدمت جبهه پدر تعلق ميگيره ولى متولدين ٧٣ به بعد تعلق نميگيره،لطفا يه دليل منطقى بياريد كه تفاوت بين متولدين ٧٢ به قبل و ٧٣ به بعد رو نشون بده
علی
۱۳۹۵-۰۵-۲۶ ۲۱:۵۵:۰۵
اخه یکی با بچه های شما این کارو بکنه خوشتون میاد مگه کسایی ک بعد 72 دنیا اومدن خون کردن شاملشون نمیشه نامردا خدا ازتون نگذره با قانوناتون