میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۱۱۹
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۹
 
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌
خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد.
سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد.
وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود.
اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود.
سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود.
سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد.
وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود.
وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند.
به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است.
وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد.
سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است.
وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است.
سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است.
سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد.
کد مطلب: 62556
 
Share/Save/Bookmark
 


علیرضا منصوری الموتی
۱۳۹۴-۰۴-۲۹ ۱۹:۳۴:۲۸
سلام پدرم 24 ماه سابقه جبهه دارد برای من سال 89 کسر خدمت گرفته سال 94بنده اعزام هستم 14 ماه و 12 روز کسری دارم ثبت هم کردم در سال 89 ماهی 18 روز بوده آیا الآن دفترچه پست کنم کلش بهم تعلق میگیره؟
محمد حسین
۱۳۹۴-۰۴-۱۱ ۱۱:۳۴:۰۸
با سلام
این جانب به مدت 4 سال تمام در دانشکده تربیت پاسداری امام حسین تحصیل و بعد از 4 سال و گرفتن حکم ستوان دومی به مدت یک سال و یک روز خدمت نموده ام. لازم به ذکر می دانم در اغاز شروع به تحصیل به دلیل نظامی بوده دانشکده دروه عمومی پاسداری را به مدت 5 و نیم با موفقیت به پایان رسانیده ام. از شما مسئولین محترم خواهشمندم با توجه به ماده 13 نظام وظیفه بنده را راهنمایی کنید که ایا کارت سربازی به بنده با تجه به این سوابقم تعلق می گیرد یا اینکه کسر خدمت به بنده تعلق می گیرد . میزان کسر خدمتم را به ماه به بنده بگویید. این جانب به یگان خدمتیم مراجعه کرده ام ولی متاسفانه اطلاع دقیق به بنده داده نشده است.
ایمیل بنده:mohammadhoseinsalah@gmail.com

و من الله التوفیق
حامد
۱۳۹۴-۰۳-۱۱ ۲۳:۳۱:۵۲
با سلام
من پدرم 10 ماه شلمچه داره و حدود 27 ماهم منطقه عملیاتی کردستان.بانه. خودم هم 2 سال بسیجی فعال دارم دانشجوی سال آخر کارشناسیم....میشه بگین من معاف میشم یا نه.یا چقدر من کسری میخورم...؟
علی
۱۳۹۴-۰۳-۰۱ ۱۶:۲۶:۱۰
ما شدیم 11 ماه و 1 روز. 9 ماه و 30 روز مونده ....
مرتضی
۱۳۹۴-۰۲-۲۵ ۲۳:۵۹:۵۰
سلام . من در سال 89 اعزام شدم بعد از 14 ماه دوره ضرورت جهت ادامه تحصیل ترخیص شدم در سال 94 دوباره اعزام شدم . مدت خدمتم 17 ماهه محسوب می شود.و پدر من 5 ماه چبهه بوده کسری به من تعلق نمی گیره ؟؟؟
سعید
۱۳۹۴-۰۲-۱۶ ۰۲:۵۰:۲۲
با سلام.اقا بنده سرباز فراری هستم فرزند جانباز هستم.یعنی مادرم جانباز هست.پدرم سنش 63 هستشرایط معافی یا استخدام دارم یا خیر.لطفا جواب دهید
فرهاد احمدی
۱۳۹۴-۰۲-۰۳ ۰۳:۰۳:۲۴
با سلام سردار شما را بخدا و به قران قسم می دهم یه فکری بحال بازنشستگان صعب العلاج که از سال 91 حق نگهداری شان برداخت نمی شود بکنید بخدا با این حقوق کم و از طرفی بیماری و قطع شدن حق نگهداری شرمنده خانوادهایمان شده ایم لااقل با این تورم و گرانی و هزینه های کمرشکن زندگی دیگر این چه ظلمی است که 98 هزار تومان حق نگهداری یمان نیز قطع شده است . و لطفا به آقای دقیقی رئیس ساتا هم تذکر دهید اینهمه در رسانه های گروهی نگویند تمام مطا لبات بازنشستگان نظامی برداخت شده است . اگر برداخت شده بس این طلب حق نگهداری ما کی واریز شده . بس چرا آن را قطع کردید.
آرش
۱۳۹۴-۰۲-۰۲ ۲۲:۲۹:۳۵
سلام.پدر من 21ماه سابقه منطقه جنگی دارد و در سال 89 به مدت 12 ماه کسری خدمت برای من ثبت کرده بود.
اما الان که من اعزامی برج 4 هستم متوجه شدم که کسری من حذف شده.
پیگیری که کردم گفتن دوباره باید کسری را به روز کنم ,آیا امکان این وجود دارد که همان 12 ماه کسری را به من بدهند یا طبق قانون جدید محاسبه میشود؟
سعید
۱۳۹۴-۰۲-۰۲ ۰۴:۳۵:۴۰
با سلام
آخه یه کم فکر کردن بد نیست.
برای 30 ماه خدمت پدر یک فرزند از تمام خدمت معاف میشه.
و برای 27 تا 29 ماه که تنها بین 1 تا 3 ماه از 30 ماه کمتره، 9 ماه کسر میشه.
اگر بخواین طبق فرمول پایینی حساب کنید که 30 ماه خدمت هم حداکثر باید 10 ماه کسر بشه.
ولی اگر معیار 30 ماه باشه که این درسته در صورت 27 تا 29 ماه خدمت در جبهه باید از 70 تا 90 درصد خدمت فرزند کسر بشه.
کمی بیندیشم..
محسن جلالی
۱۳۹۴-۰۱-۲۴ ۱۳:۱۰:۲۵
اینجانب در حال حاضر 14ماه خدمت میباشم و بخاطر شنیدن کسر خدمت متاهلی ازدواج کردم میشه بگید ایا شامل بنده می شود.
جواد
۱۳۹۴-۰۱-۰۹ ۲۱:۰۳:۳۶
درخواست برگه اعزام ج
شهریار
۱۳۹۳-۱۲-۱۹ ۱۱:۳۶:۳۹
سلام . من در سال 89 اعزام شدم بعد از 14 ماه دوره ضرورت جهت ادامه تحصیل ترخیص شدم در سال 93 دوباره اعزام شدم . مدت خدمتم 18 ماهه محسوب می شود...
علی
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۱۸:۱۱:۱۳
تبعیض تبعیض تبعیض آخه فرق متولدی سال ۷۲ با ۷۳ چیست این دنیا به جایی که پاسخ نمیدید لااقل از آن دنیا ی خود بترسید.
رامین
۱۳۹۳-۱۲-۰۸ ۱۱:۵۴:۳۰
باسلام پدر من 21 ماه سابقه جبهه داره و من متولد 7/1/73هستم چرا برای کسانی مثل من متولد 73وبعد هستن کسری خدمت نمیدین این چه قانونیه که فقط برای افراد خاص گذاشته میشه چقدر اینجا تبعیض قائل میشن بین کسانی که در جبهه بودن مگه حتما باید پدرمون توجبهه شهید یا اسیر یا جانباز میشدکه از این قانونای خاص بهره مند بشه حالاکه سالم برگشتن باید بشینن غصه بخورن کاش ماهم اسیر میشدیم یا جانباز میشدیم تا هم زندگیشون تامینه وکلی حقوق میگیرن وبه اونایی که سالم اومدن هیچی به هیچی لااقل از این کسری خدمت بهره مند بشن تا یه بهره ای از این قانون ببرن
۱۳۹۳-۱۱-۱۸ ۲۳:۱۶:۰۷
خرید سربازی سال 94 شامل سربازان فراری که 8سال از اعزام به خدمت اولیشون گذشته میشه و دیگه شرایط اجتماعی رفتن به سربازیو ندارن