شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۸
کد مطلب : 115407

امان از کلیه چپ

سخنگوی دولت: ما در ذخیره سازی کالا، در اجازه صادرات و موارد دیگر دیدیم که تصمیمات دولت درست بوده است...

سخنگوی دولت: ما در ذخیره سازی کالا، در اجازه صادرات و موارد دیگر دیدیم که تصمیمات دولت درست بوده است.
منظور از موارد دیگر در عبارت فوق کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) گشایش اقتصادی در حوزه صادرات پشم و واردات کشک
ب) گشایش اقتصادی در زمینه دوبرابر شدن کره صدگرمی
ج) گشایش اقتصادی در زمینه تبدیل علمی ارزش ریال به تشتک نوشابه
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
ایضا سخنگوی دولت: منابع ارزی خوبی در خارج از کشور داریم.
کدام یک از گزینه های زیر منابع ارزی تر است؟
الف) بابک زنجانی
ب) محمود رضا خاوری
ج) قاضی منصوری
د) خرزو خان
همچنان سخنگوی دولت: نگرانی سفره خالی مردم نگرانی هر روزه ما است.
با توجه به این اظهارنظر چگونه می شود با "نگرانی" سفره مردم را رنگین کرد؟
الف) کمی نگرانی را در آب جوش بریزیم و میل کنیم.
ب) از نگرانی به جای گوشت یا سویا در خورشت قیمه استفاده کنیم.
ج) نگرانی را جای برنج با خورشت دلضعفه صرف کنیم.
د) نگرانی را شب بگذاریم توی آب سرد تا خیس بخورد که صبح فکر کنیم که باید چه خاکی توی سرمان بریزیم.
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
سخنگوی دولت: مطمئن باشید رنج مردم با تک تک ... اعضای هیئت دولت حس می شود.
الف) اعضای فوقانی
ب) اجزای تحتانی
ج) کلیه چپ
د) سلول های بدن

https://siasatrooz.ir/vdcfxtdyew6dyja.igiw.html
نام شما
آدرس ايميل شما