«بسم الله الرحمن الرحيم» انا لله و انا اليه راجعون. «افائن مات اوقتل انقلبتم علي اعقابكم». بزرگترين مصيبت جانكاه و فاجعۀ جانگداز – بعد از رحلت رسول خدا و ائمۀ معصومين – را كه بر بشريت گذشت، به پيشگاه اقدس آقا امام زمان و حضرت صديقۀ كبري فاطمۀ زهرا مادر بزرگورارشان و ياران وفادارشان، به هموطنان متعهد و جان بر كف و فداكار و مخلص، امت حزب‌الله و مسلمين و مستضعفين، و شما فرزندان برومند ايثارگرشان تسليت عرض مي‌كنم. انا لله و انا اليه راجعون. در پيشگاه اقدس پروردگار عالم چه مي‌توان گفت، كه حكمت بالغۀ الهيه بر اين تعلق گرفته كه انبياء و اولياء، رهبري فرموده و ارائه طريق مي‌دهند، و در نهايت، پس از راهنمايي،‌اين راهي است كه پيروانشان به پاي خود بايد بپيمايند و خداي را شاكريم كه اگر ديدگان گنهكارمان به جمال انبيا و معصومين روشن نگشت، چند صباحي و چند سالي افتخار درك محضر اين بزرگ بندۀ صالح خدا ما را نصيب گشت؛ از اين نعمت بالاتر اينكه به راستي، شما امت به پاخاسته روي همۀ انبيا را سفيد نموديد و در عاليترين سطح از بندگي و پيروي قرار گرفتيد، و ضمن آنكه فخر انبيا گشتيد، به اين بزرگ بندۀ صالح خدا در نزد خدا و انبيا آبرو بخشيدند. هيچ‌گاه اين افتخار را فراموش نكنيد كه مي‌فرمود: شما خدايي شده‌ايد. مي‌فرمود: من به وجود شما فخر مي‌كنم و با وجود شما هيچ نگراني از آيندۀ خود و اين انقلاب ندارم. خدا را بر اين نعمت شاكريم كه چه عمر پر عزت و خير و بركتي به ايشان مرحمت فرمود. به يقين، پاكي و صداقت و اخلاص شما مؤثر بوده و گرنه آن بندۀ مخلص پاك و صالح خدا از دير زمان مشتاق شهادت و لقاي پروردگار بودند و كمترين پروا و باكي از مرگ، در زندگي پرافتخار درخواست مي‌كردند. در سالهاي قبل از 1330، در شبهاي پنج‌شنبه درس اخلاق مي‌فرمودند، كه فقهاي پير و سالخورده از ايشان بهره‌مند مي‌شدند و ساعتها قبل از تشريف‌فرمايي ايشان حضور مي‌يافتند. هرگز استادي شايسته‌تر از ايشان نيافتيم و در اين رابطه روز به روز تشنه‌تر ‌شديم ولي به استادي كه پركنندۀ اين خلاء باشد، مانند اين بزرگ بندۀ صالح خدا برنخوريم. ايشان تنها يك حكومت بي‌روح جمهوري اسلامي را شكل نبخشيدند كه خداي ناكرده، دير يا زود دستخوش تحولات و دگرگونيها قرار گيرد. بلكه در افكار عمومي جهان نيز تأثير عميقي داشتند. به يقين مي‌توان گفت كه نقطه عطفي شدند. لذا بايد گفت"ذلك الكتاب لاريب فيه هديً للمتقين". قرآن مي‌فرمايد، مسلمانها! نگراني از آينده نداشته باشيد كه هر چه پيش برويد، حقايق قرآن كريم دستخوش تحولات نخواهد گشت؛ بلكه روح هدايتگري آن براي انسانهاي شايسته‌اي كه شايستگي آن را در درون خود به وجود آورده يا به وجود نخواهد آورد، به خمودي و خموشي كشيده نخواهد شد. در اين رابطه، با اين بزرگ بندۀ صالح خدا در اين آخرالزمان بايد گفت: لاريب فيه هديً للمتقين. اگر چه از فقدانشان متأثر هستيم، ولي از اين جهت كه دستاورد ارزشمندي به قيمت خون اوليا و شهدا بوده و با از جان گذشتگي وايثار و فداكاري ملت ايران شكل گرفته ومايۀ روشني چشم بي‌بي دوعالم و فرزندانشان گشته، از اينكه مبادا امروز مخاطره قرار گيرد جاي كمترين نگراني نيست؛ چرا كه خودم هم بر اين واقعيت اشاره مي‌فرمود و ما هم با اين ايثار و فداكاري وتعهد دريافته‌ايم و اميد آن داريم همان گونه كه حضرتشان هميشه به آن اشاره مي‌فرمودند:«من در زندگيم خدمت نكردم و كاري از پيش نبردم، اميد آن دارم كه پس از مرگ و ا زكف دادن اين جان خدمتي كنم»، اين واقعيت را ملت دريابند و به بركات بيشتري برسند. به لطف و رحمت پروردگارم، هم در زمان حيات شريفشان مايۀ خير و بركات ورحمت گشتند و هم به دعاي خيرشان به خير و بركت بيشتري كه بعد از عمر شريفشان آرزو مي‌كردند خواهيد رسيد. يقين داشته باشيد كه اگر چه فقدانشان برايمان بسيار سنگين است، اما چيزي از كف نداده و نخواهيد داد، كه اين بزرگ بند‌ۀ صالح خدا ذخيرۀ دنيا و آخرت شما بوده‌اند و خواهند بود. چه افتخار از اين برتر كه كه در زمان حياتشان مشمول دعاي خيرشان بوديد! مي‌فرمودندكه «من هرگز شما فرزندانم ار از يادنخواهم برد». مي‌دانست كه شما را نخواهد ديد. به ديگران وصيت مي‌فرمود كه اينها را به همان چشم نگاه كنيدكه من نگاه مي‌كردم. آيا پروردگارا ما شايستۀ اين همه لطف و رحمت نبوديم (كه او را دوباره زيارت نكرديم)؟ شما كه ديروز به دعاي خير آن حضرت دلخوش داشتيد، ‌امروز يقين بداريد كه آن امام عزيز و پدر گرامي و خادمتان از آبروي خاصي در پيشگاه اقدس حق برخوردار است و به وضعيت روحي و عقيدتي شما احاطۀ ببيشتري دارد و از دعاي خيرشان بيشتر بهره‌مند خواهيد شد. در تدام بخشيدن به انقلاب، بيش از گذشته ثابت‌قدم و پرتوان پيش رويد، كه خير و صلاح انسانها و اين امت، تنها در سايۀ اسلام تأمين مي‌شود و به عدالت اجتماعي نخواهيد رسيد، مگر با سعي و تلاش فرزندان انقلابي در سايۀ خيمۀ اسلام. پس در برپايي اين خيمه و تقويت اصول آن بكوشيم! و در اين رابطه به اين توجه داشته باشيم كه اين حكومت به دست اين ملت حزب‌الله شكل گرفت، و تداوم نخواهد يافت مگر با ايثارگري آنان و همت بلندشان. وصيت من به فرد فرد شما اين است كه تا مي‌توانيد در خدمت هم باشيد و در دستگيري از اين امت بكوشيد و از كمترين خدمت كوتاهي ننموده و در خدمت هم اخلاص داشته باشيد؛ كه اين حركت شما تضمين‌كنندۀ انقلاب، كه همين امت‌اند و همين مردم كه خدمت شما به آنان مايۀ دلگرمي است به انقلاب و بيرون نرفتن مردم از صحنه. بر شماست اي فرزندان امام و اي رهروان پرتوان راهش! اينك كه پدر خويش از كف داده‌ايد با خدمت به هم و يه اين ملت و امت، از دستاوردهاي پدر خويش كه اين انقلاب مقدس اسلامي است حفاظت و حراست نماييد، تا هم وفاداري خود را ثابت نموده و هم بيش از گذشته از دعاي خير آن حضرت بهره‌مند و برخوردار باشيد. والسلام.
https://siasatrooz.ir/vdcdxf0o.yt0so6a22y.html
نام شما
آدرس ايميل شما