ضرب و شتم دختر محجبه ايراني در انگليس
حقوقي‌كه معلوم نيست براي كدام بشر است
گروه سياسي-گرايش گسترده به اسلام باعث شده است تا كشورهاي اروپايي از جمله انگليس با تشكيل گروه‌هاي افراطي به مقابله با مسلمانان اين كشورها بپردازند و حتي به ضرب و شتم مسلمانان به ويژه بانوان محجبه اقدام كنند. اين امر همراه با موضع گيري‌هاي سران اين كشورها عليه اسلام و مسلمانان تشديد مي‌شود.در همين زمينه شاهد آن هستيم كه كشورهاي اروپايي با وضع قوانين خاصي محدوديت‌هاي شديدي را براي مسلمانان به ويژه حجاب ايجاد مي‌كنند. چند روز پيش خبري منتشر شد مبني بر اين كه يك دختر مسلمان ايراني به خاطر حجابش مورد حمله وحشيانه‌ي چهار دختر انگليسي قرار گرفت و به شدت مجروح شد.اين اقدام در كشوري اتفاق افتاده است كه خود داعيه دار رعايت حقوق بشر است و يكي از كشورهايي است كه همواره عليه جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق بشر پيش قدم بوده است. حربه آخر مدعيان برقراري دموكراسي و اجراي حقوق بشر در جهان،‌ براي رويارويي با ايران كه در روزهاي آغازين سال جاري به كار گرفته شد،‌ موضوع حقوق بشر بود كه با تصويب يك قطعنامه در اين باره عليه ايران به پايان رسيد؛ در شرايطي كه كشورهاي مدعي حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران را متهم مي‌كنند كه حقوق بشر در اين كشور ناديده گرفته مي‌شود و براي مبارزه با نفي حقوق بشر در ايران قطعنامه تصويب مي‌كنند و عليه كشورمان محدوديت‌هايي را اعمال مي‌كنند، آنها ابتدايي‌ترين آموزه‌هاي حقوق بشر را در داخل مرزهاي خودشان زير پا مي‌گذارند. با اين وجود آنها در تلاش براي محدود كردن فعاليت‌ها و محكوم كردن موفقيت‌هاي جمهوري اسلامي از هيچ تلاشي حتي صدور قطعنامه حقوق بشري نيز فروگذار نمي‌كنند، اين موضوع در شرايطي اتفاق افتاد كه بسياري از مقامات داخلي و خارجي بر اين موضوع صحه گذاشتند كه قطعنامه ضد ايراني شوراي حقوق بشرسياسي است و تحت فشار آمريكا صادر شده است. همچنين سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران در خصوص تصويب قطعنامه ضد ايراني در شوراي حقوق بشر سازمان ملل گفت: اين قطعنامه غيرمنصفانه و ناموجه بوده و كاملا سياسي است و به رغم تمايل برخي كشورها، تحت فشار آمريكا به تصويب رسيد. البته تاكيد بر اين حقيقت كه هدف از تصويب اين قطعنامه تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي ايران و منحرف كردن روند فعلي شوراي حقوق بشر در بررسي دوره‌اي جهاني وضعيت حقوق بشر همه كشورهاست؛ موضوعي بود كه بسياري از تحليل‌گران سياسي در تحليل تصويب اين قطعنامه عليه ايران به آن اذعان كردند. در شرايطي كه به اصطلاح سردمداران حقوق بشر نسبت به ناديده گرفتن اين حقوق در كشورهاي ديگر و از جمله ايران معترض هستند؛ در اقدامي ناباورانه روز پنج‌شنبه گذشته زهرا کاظمی صالح، دانشجوی ایرانی در لندن و عضو انجمن اسلامی دانشجویان، در حالی که راه هر روز خود از محل تحصیل به منزلش را پشت سر می‌گذاشت، مورد حمله چهار دختر جوان انگلیسی برای برداشتن حجاب از سرش قرار گرفت و به شدت مجروح شد. ضاربین وقتی با مقاومت این دانشجوی محجبه ایرانی در حفظ حجابش روبه رو شدند، در انظار عمومی و در خیابان اصلی در شهر لندن، اقدام به ضرب و شتم وی کرده و پس از وارد آوردن جراحات شدید به وی، صحنه را ترک کردند. در همین حال، انجمن اسلامی دانشجویان لندن، با محکوم کردن حمله افراد ناشناس به عضو این انجمن، دولت انگلیس را به دلیل ترویج و حمایت از گروه‌های ضد اسلامی، مسئول مستقیم چنین رخدادهایی دانست. افزايش تعداد گروندگان به دين اسلام در كشورهاي اروپايي به اذعان كارشناسان موضوعي است كه موجبات تشديد برخورد با عوامل اسلام گرايي را ايجاد كرده است، به آتش كشيدن قرآن در يكي از ايالت‌هاي آمريكا كه آن هم در روزهاي ابتداي فروردين ماه انجام شد نيز يكي ديگر از روش‌هايي است كه براي مبارزه با اسلام گرايي توسط كشورهاي غربي به كار گرفته شده است. در شرايطي كه در كشورهايي همچون فرانسه و برخي ديگر از كشورهاي اروپايي تشديد موج مبارزه با حجاب شكل گرفته است، چنين برخوردهايي با افراد محجبه كه بدون دخالت پليس به پايان مي‌رسد مورد انتظار است، به نظر مي‌رسد اين پروژه مرحله جديدي از موج اسلام هراسي باشد كه با ممنوعيت حجاب در برخي از كشورهاي اروپايي دنبال مي‌شود؛ تصويب جريمه نقدي براي حفظ حجاب در فرانسه مساله‌اي است كه در مهد دموكراسي و حقوق بشر جهان بدون كوچكترين اعتراضي از شوراي حقوق بشر سازمان ملل انجام مي‌گيرد. بنا بر این قانون، هر کس در انظار عمومی با حجاب ظاهر شود، 150 یورو جریمه می‌شود. در عين حال در فراگير شدن تصويب چنين قوانيني در بلژیک نیز قوانین مشابهی برای ممنوعیت حجاب وجود دارد؛ البته این موضوع، تنها به بلژیک و فرانسه محدود نمی‌شود، بلکه در دیگر کشورهای اروپایی هم هست. همچنین مجلس هلند نیز تلاش می‌کند، تا طرحی را برای ممنوعیت پوشاندن صورت توسط زنان در مدارس و ادارات دولتی به تصویب برساند. تشدید حملات علیه زنان محجبه در انگلیس، در حالی است که از شصت میلیون نفر جمعیت این کشور، سه میلیون نفر مسلمان هستند و روند تصاعدی گرایش به اسلام، باعث پدید آمدن نگرانی‌های شدید در میان مسئولین دولت انگلیس و تلاش برای مهار این روند شده است. موضوعي كه به نظر مي‌رسد در چنين برخوردهايي از سوي اسلام ستيزها بي تاثير نبوده باشد، خيزش‌هاي خاورميانه و منطقه شمال آفريقاست كه تحت عنوان اسلام خواهي كشورهاي عربي تعبير مي‌شود؛ در شرايطي كه بسياري از كشورهاي عربي در شعارهاي روزانه خود خواهان به كار گيري قوانين اسلامي در قانون اساسي خود هستند اين هراس در بين كشورهاي غربي ايجاد شده كه گسترش اسلام خواهي در شرايط فعلي چندان به نفع آنها نيست؛‌ از همين رو با به كار بستن جريمه‌هاي نقدي و فيزيكي براي مسلمانان سعي در محدود كردن موج اسلام خواهي دارند. اگرچه اين موضوع تازه‌اي نيست كه تنها با قيام مسلمانان خاورميانه و شمال آفريقا شكل گرفته باشد، بررسي آنچه كه در رابطه با مروه الشربيني شهيد حجاب در آلمان نيز رخ داد، موضوع ديگري است كه بر موج اسلام ستيزي در غرب طي سال‌هاي گذشته صحه مي‌گذارد، الشربيني كه در دادگاه با چاقوي ضاربي كه به حجاب وي معترض بود به شهادت رسيد، در حقيقت اصل حقوق بشر را در غرب به چالش كشيد و پس از عدم حمايت قطعي شوراي حقوق بشر سازمان ملل اين موضوع را ثابت كرد كه حقوق بشر براي كشورهاي غربي تنها دستاويزي است كه تنها در شرايطي كه قصد محدود و يا مرعوب كردن يك كشور را براي همراه شدن با خواسته‌هاي خود دارند آن را به كار مي‌گيرند. اين موضوع پر واضح است كه نقض حقوق بشر در كشورهاي مدعي حقوق بشر يك بحران جدي است كه مورد كم توجهي قرار گرفته است. به عنوان مثال آلمان بهشت نقض حقوق بشر در غرب است كه اوج اين مسائل، تبعيض‌هاي قومي، مذهبي و خشونت‌هاي سخت و نرم و رسانه‌اي فضا را در آن به شدت متشنج ساخته است. اخراج مسلمانان از اين كشور به جرم اعتراض به اسراييل و اعلام همدردي با مردم لبنان از موارد نقض حقوق مسلمانان در اين كشور است. چنين اتفاقاتي در فضايي رخ مي‌دهد كه مقامات اين كشورها نيز نسبت به حقوق مسلمانان در كشورهاي خود واكنش‌هاي غيرمنطقي دارند؛ اين موضوعي است كه تلاش براي ترويج اسلام هراسي را بدون ترديد تاييد مي‌كند؛ ديويد کامرون، نخست وزير انگليس، كه چندي پيش در سخنراني خود در چهل و ششمين کنفرانس امنيتي مونيخ – كه بهمن ماه گذشته برگزار شد - گفت، چند فرهنگي در انگليس با شکست مواجه شده است و اين کشور نيازمند "ليبراليسم توان‌مندي است که بيشتر افراط‌‌گرايي اسلامي را به چالش بکشد." اين اظهارنظر كامرون اگرچه با اعتراضات زيادي مواجه شد اما هيچ كدام از مقامات مدعي حقوق بشر نسبت به ناديده گرفتن حقوق مسلمانان در سخنراني كامرون اعتراضي نداشتند؛ كامرون سياست چند فرهنگي در انگليس را محکوم کرد و گفت، سياست تساهل به خرج دادن در برابر کساني که ارزش‌هاي غربي را رد مي‌کنند با ناکامي مواجه شده است. فاروق مراد، دبير کل شوراي مسلمانان انگليس نيز در واکنش به سخنان ديويد کامرون تصريح کرد: "اين سخنان بسيار نااميد کننده است، آن هم در زماني که ما بايد در کنار يکديگر عليه خشونت و افراط‌‌گرايي مبارزه کنيم، کامرون با اين سخنان خود موجب گسترش تعصب و نفرت عليه مسلمانان انگليس مي‌شود." گسترش موج اسلام هراسي در كشورهاي غربي با هر ترفندي تلاش دارد تا گروندگان به دين اسلام را از اين كار بازدارد؛ متهم كردن كشورهاي جهان و به خصوص كشورهاي اسلامي به نقض حقوق بشر موضوعي است كه نهايت تلاش اين كشورها را براي مبارزه با اسلام نشان مي‌دهد در عين حال نقض ابتدايي ترين حقوق مسلمانان در اين كشورها كه بدون توجه از آن مي‌گذرند حقيقتي است كه هر ساله در حال گسترش است و شوراي حقوق بشر نيز در گزارش‌هاي سالانه خود هيچ اعتراضي به چنين اتفاقاتي نداشته و ندارد.
https://siasatrooz.ir/vdchmvn-.23nimdftt2.html
نام شما
آدرس ايميل شما