جمعه ۲۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۲۰:۱۲
کد مطلب : 125599

تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم

امروزه متاسفانه در رویه ی عملی آنچه که از دید برخی از محاکم مغفول مانده توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی...
امروزه متاسفانه در رویه ی عملی آنچه که از دید برخی از محاکم مغفول مانده توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم می باشد.یکی از اصول مسلم در حقوق جزا که تقریبا دربیشتر نظام های حقوقی دنیا به عنوان یکی از مهم ترین اصول در قوانین جزایی به آن توجه می شود تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم است،در واقع تفسیر قوانین به معنی دستیابی به آنچه قانون گذار اراده کرده است می باشد.
در حوزه ی حقوق کیفری دو نوع تفسیر مضیق و موسع وجود دارد.تفسیر مضیق به معنی تفسیری است که در آن ازمعنی و مفهوم آنچه که قانون گذارخواسته است تجاوز نشود و صرفا محدود به منطوق صریح قانون گذار باشد و به موارد شک،سکوت،احتمال تجاوز نکند درواقع چنین تفسیری که از نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد و از لحاظ شرعی و عقلی ریشه در اصل برائت و قاعده درء دارد بسیار حایز اهمیت و در خور توجه بیشتری می باشد.
این نوع تفسیر بیشتر مربوط به قوانین ماهوی مثل قانون مجازات اسلامی می باشد و ناظر به تعریف جرم،تعیین مجازات،اثبات جرم ،شرایط و موانع مسیولیت کیفری و سایر موارد ماهوی می باشد که در واقع به منظور حمایت از حقوق متهم وضع گردیده است.
در مقابل تفسیر موسع قوانین به معنی آن است که تا آنجا که امکان دارد با رعایت اصول و قواعد حقوقی مفهوم و خواسته قانون گذار را توسعه دهیم.و چنین تفسیری بیشتر ناظر به قوانین شکلی مثل صلاحیت دادگاه ها،شیوه ی تعقیب جرایم و تحقیق آنها ،طرق اعتراض به آرا و سایر قوانین شکلی می باشد که البته در قوانین شکلی نیز باید مصلحت متهم در نظر گرفته شود و در واقع خللی در حقوق مکتسبه و طبیعی افراد ایجاد نکند و توسعه آن منجر به محدود کردن آزادی افرار نباشد.
آنچه در شیوه ی رسیدگی به جرائم ضروری به نظر می رسد توجه بیشتر به حقوق متهم و حفظ حقوق وی در سایه ی اصل برائت و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم است.

محمدرضا خارستانی - حقوقدان
https://siasatrooz.ir/vdci3waz3t1arw2.cbct.html
نام شما
آدرس ايميل شما