میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۰۰
 
 
پاسخ وزارت کار به گزارش سیاست‌روز درباره «ادامه بی توجهی به افزایش حقوق بازنشستگان»
پاسخ وزارت کار به گزارش سیاست‌روز درباره «ادامه بی توجهی به افزایش حقوق بازنشستگان»
 
اعتراض بازنشستگان به تعویق اجرای افزایش حقوق خود که در شورای عالی‌کار به تصویب رسیده بود، در رسانه‌ها نیز بازتاب داشت، مطالبه‌ای که رسانه‌ها بر اساس وظیفه ذاتی خود باید به آن می‌پرداختند.
اعتراض بازنشستگان تأمین اجتماعی بیشتر به تغییر مصوبه شورای عالی کار بود، چرا که در بخش دوم افزایش حقوق آنها که ۳۷ درصد بود، دولت آن را به ۱۰ درصد کاهش داد.
روزنامه سیاست روز گزارشی را از حاشیه جلسه دولت که در ۱۲ خردا ماه جاری منتشر نسبت به بی توجهی مسئولین به این مسئله انتقاد کرده بود که در آن علاوه بر وزیر مستعفی کار، روی سخن به اعضای دولت همچون سخنگو و معاون اول بود که چرا نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان بی توجه هستند.
جوابیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در زیر می‌آید.
با عنایت به گزارش منتشره در آن روزنامه با عنوان: «ادامه بی‌توجهی به افزایش حقوق بازنشستگان» مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۱، پاسخ این وزارتخانه به شرح زیر ارسال می‌گردد. مقتضی است برابر قانون مطبوعات نسبت به درج آن اقدام لازم به‌عمل آورند.

فرایند قانونی افزایش سالانه مستمری‌ها
موضوع معیشت قشر بازنشسته و تأمین و ارائه خدمات مطلوب در چارچوب قوانین وتعهدات قانونی صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت به موقع حقوق ماهانه این عزیزان، از مهمترین ماموریت‌ها و دغدغه‌های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه این وزارتخانه ازجمله سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است.

مواد ۶۹ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی چه می‌گویند؟
طبق تصریح ماده۲۲۲ قانون تأمین اجتماعی، حداقل مستمری پرداختی به افراد واجد شرایط دریافت مستمری کامل در هر سال (مشتمل بر مستمری ازکارافتادگی کلی، مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان) نباید کمتر ازحداقل حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار باشد. علاوه بر آن طبق تصریح ماده ۶۹قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی«مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی‌که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد».

فرایند قانونی تدوین پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی
مواد۶۹ و۲۲۲قانون تأمین اجتماعی، فرآیند چگونگی و میزان افزایش سالانه مستمری بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی را مشخص کرده است. حسب مواد یاشده از قانون تأمین اجتماعی، بعد از تعیین میزان افزایش حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون کار در هر سال در شورای عالی کار، سازمان تأمین اجتماعی با در نظر داشتن مصوبه شورای عالی کار و نیز نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مبادی قانونی، پیشنهاد خود را در مورد میزان افزایش سالانه مستمری‌ها تدوین و از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تنفیذ به هیأت وزیران ارسال و هیأت وزیران در صورت تأیید و تنفیذ این پیشنهاد، مصوبه قانونی مربوطه را برای اجرا به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ می‌کند.
تدوین پیشنهاد افزایش مستمری‌ها در سال جاری با مشارکت کانون‌های بازنشستگان بعد از تعیین میزان افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون در شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند ماه سال۲۰۳۳، فرآیند تدوین پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی در مورد میزان و چگونگی افزایش مستمری بازنشستگان و سایر مستمری بگیران این سازمان، در اولین روزهای بعد از تعطیلات نوروزی با مشارکت و همکاری اعضای هیأت مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران آغاز شد. بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی، پیشنهاد هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه، هفتم اردیبهشت ماه سال جاری براساس مفاد مواد۶۹ و۲۲۲قانون تأمین اجتماعی و با درنظر داشتن مفاد مصوبه شورای عالی کار، از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت بررسی و تنفیذ به هیأت‌وزیران ارسال شد. نهایتا ً در تاریخ۲۱خرداد۲۰۳۲براساس مصوبه هیأت‌وزیران؛ دستورالعمل پرداخت و افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی به شرح زیر برای اجرا به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

جزییات مصوبه دولت درباره افزایش مستمری‌ها
مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش مستمری بازنشستگان و سایر گروه‌های مستمری بگیر از سازمان تأمین اجتماعی، افزایش سال جاری مستمری این گروه از بازنشستگان را در سه دسته جداگانه در نظر گرفته و به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ کرده است. در دسته اول، مستمری بازنشستگان حداقل بگیر، از افزایش۱.۷۰درصدی متأثر خواهد شد و تا رقم حداقل پنج میلیون و۱۸۳هزار تومان ترمیم خواهد شد. در دسته دوم، مستمری بگیرانی که مستمری ماهانه آنان بیش از حداقل دستمزد است و پس از اعمال افزایش ۱۰ درصدی سال جاری، مستمری آنان کمتر از رقم ده میلیون تومان خواهد بود، مبلغ ثابت۹۱۳هزار تومان به عنوان کمک معیشتی، به مستمری آنان (تا سقف مجموع مستمری ده میلیون تومان) افزوده می‌شود. مستمری دسته سوم نیز که افرادی هستند که مبلغ مستمری ماهانه آنان بیش از ده میلیون تومان است، ده‌درصد افزایش خواهد یافت.

نگاهی به آمار و ارقام تعداد بازنشستگان ومشمولان بخش‌های مختلف مصوبه دولت
لازم به ذکر است، بر اساس آخرین آمار و ارقام موجود از تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی و ارقام مستمری ماهانه پرداختی به آنان، در مجموع تعداد افراد حداقل‌بگیر و زیر حداقل‌بگیر (براساس شرایط سابقه‌پرداخت حق بیمه، درصد ازکارافتادگی و...) که از افزایش۱.۷۰درصدی متأثر شده و مجموع حقوق ماهانه پرداختی به آنان (فرد بازنشسته و جمع پرداختی به بازماندگان) به۱میلیون و۱۸۳هزار تومان خواهد رسید، دو میلیون و۱۹۸هزار نفر معادل۹۱درصد کل تعداد مستمری‌بگیران از این سازمان است و حدود یک میلیون و۲۰۳هزار نفر نیز افزایش۲۳ درصد پایه حقوق به علاوه مبلغ۹۱۳هزار تومان خواهند داشت و حدود۱۱۰هزار نفر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران یعنی حدود۹درصد مجموع بازنشستگان تحت پوشش این سازمان، مشمول افزایش ده درصدی خواهندبود. در ضمن به مبالغ پرداختی به همه این افراد (حداقل‌بگیر و سایر سطوح) براساس شرایط و مقررات، حق عائله مندی و اولاد نیز (با فرض داشتن دو فرزند مشمول حدود۹۳۳هزار تومان) پرداخت خواهد شد.

زمانبندی پرداخت
با توجه به اینکه پرداختی هر ماه به بازنشستگان عزیز از بیستم ماه بر اساس حروف الفبا و مطابق جدول زیر شروع می‌شود، حقوق خرداد به روال عادی و طبق زمانبندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت شده و واریز افزایش حقوق خرداد از۱۱ و ۱۹خرداد به صورت جداگانه انجام می‌شود. مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.
کد مطلب: 122957
 
Share/Save/Bookmark