میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۲۰
 
 
ادعای سوخته
در اقدامی سوال برانگیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، ۲۰ ژانویه...
در اقدامی سوال برانگیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه، ۲۰ ژانویه، قطعنامه‌ پیشنهادی رژیم صهیونیستی با هدف آنچه مبارزه با انکار هولوکاست نامیده را به تصویب رساند. آنها بر این ادعایند که این اقدام گامی در جهت مقابله با یهود ستیزی در جهان است. این ادعا از سوی رژیم صهیونیستی و حامیان آن در حالی مطرح شده است که در باب آن چند نکته قابل توجه است.
نخست آنکه بسیاری از کشورهای جهان ادعای هولوکاست را نوعی باج‌خواهی صهیونیست‌ها از سایر کشورها می‌دانند چنانکه لهستان که در کنار آلمان سالهاست که سالیانه مبلغی را با عنوان غرامت آنچه یهود کشی جنگ جهانی دوم ادعا می‌شود به رژیم صهیونیستی می‌پردازند رسما اعلام کرده است که دیگر حاضر به پرداخت غرامت به خاطر موضوعی که هرگز سند و اثباتی برای آن وجود ندارد نخواهد بود.
دوم آنکه غرب در حالی ادعای حمایت از بشریت را در لوای هولوکاست سر می‌دهد که اجازه هیچ تحقیقی در باب هولوکاست به اندیشمندان داده نمی‌شود چنانکه روژه گارودی مورخ فرانسه که به جرم انکار هولوکاست بازخواست و محاکمه شد اعلام می‌کند که این ممانعت تحقیقاتی به دلیل آن است که هیچ سندی در باب ادعای هولوکاست وجود ندارد و مدعیان از این افشاگری در هراس هستند.
سوم آنکه هولوکاست در حالی مقابله با نسل کشی عنوان می‌شود که اخیرا گزارش‌ها از نسل کشی ۱۵۰ هزار کودک بومی توسط دولتمردان کانادا حکایت دارد و در آمریکا نیز بقایای اجساد صدها دانش آموز بومی در مدارس شبانه‌روزی دولتی کشف شده است و فرانسه به کشتار مردم رواندا اذعان کرده‌اند و در جنگ بوسنی ناتو هزاران مسلمان را سربرنیتسا را قتل عام کرده و آمریکا در عراق و افغانستان صدها هزار غیر نظامی و صهیونیست‌ها هزاران فلسطینی و سعودی هزاران یمنی را به کام مرگ برده‌اند اما هرگز نامی از نسل کشی و هولوکاست به میان نیامده است و این یعنی همان دوگانگی و رفتارهای سوال برانگیز سازمان ملل که سیاسی بودن و غیر واقعی بودن مصوبه اخیر را آشکارتر می‌سازد.

نویسنده: علی تتماج
کد مطلب: 121390
 
Share/Save/Bookmark