میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۲۲:۳۶
 
 
چرایی یک شکست؟
نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه حکایت از شکست ائتلاف حاکم به ریاست مکرون رئیس جمهور این کشور دارد...
نتایج دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه حکایت از شکست ائتلاف حاکم به ریاست مکرون رئیس جمهور این کشور دارد. این شکست در حالی رقم خورده است که در اردیبهشت ماه مکرون در انتخابات ریاست جمهوری توانسته بود با اکثریت آرا بر رقیب خود لوپن پیروز گردد.
حال این سوال مطرح است که چرا مکرون با چنین شکست تقریبا بی سابقه‌ای در انتخابات پارلمانی مواجه شده است حال آنکه در انتخابات ریاست جمهوری توانسته بود به پیروزی دست یابد؟ در پاسخ به این پرسش آنچه در عرصه سیاست داخلی و خارجی فرانسه در جریان است قابل توجه می‌نماید. انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی برگزار شد که مکرون توانست از جنگ اوکراین به عنوان مولفه‌ای برای هراس از آینده و تغییر در ساختار سیاسی ایجاد نماید و در نهایت نیز در برابر رقیب راست افراطی خویش خانم لوپن به برتری دست یافت.
انتحابات پارلمانی در حالی برگزار شد که هراس از پیامدهای جنگ اوکراین دیگر بر سر مردم فرانسه نمی‌باشد چرا که پارلمان رسیدگی به اوضاع داخلی فرانسه را بیشتر در دستور کار دارد. حوزه‌ای که مکرون نشان داده است که توان و کارکرد چندانی در قبال آن ندارد که افزایش شدید قیمت‌ها طی هفته‌های اخیر نمودی از این وضعیت می باشد. در همین حال در انتخابات ریاست جمهوری سایه هراس از افراطی شدن دولت تا حدودی توانست ارای مکرون را تقویت نماید حال آنکه در انتخابات پارلمانی این امر وجود نداشته و جریان‌های مخالف دولت با نگاهی مردمی و ملی‌تر می‌توانستند از اقبال بیشتری برخوردار باشند.
در همین حال مردم فرانسه با انتخاب مکرون این فرصت را برای وی ایجاد کردند که بتواند گامی برای پایان جنگ اوکراین و تبعات اقتصادی آن بردارد حال آنکه مکرون نیز در سفر به کی یف همان راه بحران ساز آمریکا و سایر قدرت‌های اروپایی را رفته و نشان داد که طرحی برای ایجاد صلح و رفع مشکلات اقتصادی فرانسه ندارد.
با توجه به این شرایط می‌توان گفت که مردم فرانسه انتقام ناکارامدی‌های مکرون در عرصه اقتصادی و البته مقابله با کرونا و ضعف وی در پایان دادن به بحران اوکراین را در انتخابات پارلمانی از وی گرفته‌اند که می‌تواند دوران ۵ سال ریاست جمهوری وی را با چالش‌های بسیاری همراه سازد.

نویسنده: فرامرز اصغری
کد مطلب: 122994
 
Share/Save/Bookmark