میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۱۷
 
 
بازپخش فیلم سینمایی پینوکیو
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: بعد از شیوع کرونا...

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: بعد از شیوع کرونا کرایه‌ای که قبلا ترانزیت‌ها برای حمل و نقل در نظر می‌گرفتند به واسطه کاهش حمل و نقل ها، افزایش یافت و بر این اساس شاهد افزایش قیمت مواد مخدر بودیم.
با توجه به اظهارات فوق و در نظر گرفتن این نکته که "معتادا نمی گیرن"، تاسیس کدام یک از گزینه های زیر ضروری به نظر می رسد؟
الف) معاونت کنترل نرخ مواد مخدر
ب) اداره کل حمایت از معتادان کم درآمد
ج) مدیریت برخورد با گران کنندگان مواد مخدر
د) هر سه گزینه فوق از ضروریات محسوب می شوند.
برادر ظریف: مساله‌ای که درباره مبتلایان به جنون دروغگویی - کسانی که نمی‌توانند از دروغگویی بیمارگونه دست بردارند - وجود دارد این است که آن‌ها عملا در تور فریب خود گم می‌شوند.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) دروغگویی کار بدی است.
ب) دروغ گو دشمن خداست.
ج) آدم نباید دروغ بگوید ولو سیاستمدار باشد.
د) حرف راست را باید از ظریف شنید.
وزیر نفت: برای صدمین بار افزایش قیمت گازوییل را تکذیب می کنیم.
با توجه به این اظهارنظر ...
الف) قیمت گازوئیل قطعا افزایش پیدا می کند.
ب) قیمت گازوییل صد برابر می شود.
ج) سقف وزارت نفت ریزش می کند.
د) تلویزیون برای صدمین بار فیلم سینمایی پینوکیو را پخش می کند.

کد مطلب: 115532
 
Share/Save/Bookmark