میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی اقتصاد خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۴
 
 
پنجاه و یکمین شماره نشریه ارتباط ایران زمین منتشر شد
در این شماره و دو شماره بعد صفحه پرونده، درباره مفهوم کلیدی و ارزشمند بازاریابی نسل پنجم سخن به میان آمده است.
رسیدن به یک تعریف واحد برای بازاریابی کاری دشوار است. برای درک کامل مفهوم بازاریابی با نگاه به نظر بزرگان می توان گفت، بازاریابی خلق یک ارزش است. بازاریابی از دیدگاه فیلیپ کاتلر، فرایندی است که به وسیله آن شرکت ها مشتری را درگیر و روابط مستحکمی با آ نها برقرارمی کنند و درنهایت ارزشی را برای مشتری ایجاد و در مقابل آن، ارزشی دریافت می کند؛ به طور دقیق تر بازاریابی، دانش و هنر کشف، خلق و ارائه ارزش، با هدف تأمین نیازهای یک بازار هدف،همزمان با کسب سود است.
بهترین تعریف بازاریابی را زمانی می توان ارائه کرد که راهبرد بازاریابی را در مرکز خود داشته باشد و عامل موفقیت سازمان باشد. بازاریابی یک تعریف محدود ندارد و فراتر از تمام تعاریف می تواند فعالیت کند.
در این شماره از نشریه می خوانیم:
سخن سردبیر: حضرت زینب (س) الگوی تکرار نشدنی در پوشش هوشمندانه یک واقعه
مدیرعامل بانک ایران زمین: سرمایه انسانی محور اصلی بانک است
هلدینگ فناوری اطلاعات بانک، میزبان مدیران شعب استان ها
آخرین تغییرات در برنامه های رادیو آوای ایران زمین
برگزاری نمایشگاه محرم ایران زمین
گزارش اخبار استان ها، مقاله، پرونده، گفتگو و مصاحبه با مدیران موفق، فناوری، بانک های جهانی، دانستنی، ایران شناسی، فرایند، سلامت، ایران زمین در رسانه ها، آشنایی با نحوه کاشت و پرورش گیاهان از دیگر قسمت های جذاب نشریه ارتباط ایران زمین است.
کد مطلب: 123877
 
Share/Save/Bookmark