میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۹
 
 
ای مطبوعات بی شعور!
یک نماینده مجلس: نباید زیان دیدگان بورس را ... نامید...
یک نماینده مجلس: نباید زیان دیدگان بورس را ... نامید.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.

الف) ساده دل‌ها
ب) مسئولان برطرف کردن کسری بودجه دولت
ج) مترسکان سر جالیز
د) مالباختگان

یک مقام مسئول: تلاش می‌کنیم قیمت تن ماهی از سی هزارتومان بیشتر نشود.
به نظر شما این مقام مسئول در آینده کدام یک از مناصب زیر را کسب خواهد کرد؟
الف) مدیرکل وعده‌های اقتصادی در حوزه موجودات آبزی
ب) رییس سازمان کنترل نرخ تن ماهی و کنسرو لوبیا چیتی
ج) دبیرکل بنیاد ملی "مدیر خوب ماشالله چشم نخوری ایشالا"
د) معاون اول رییس جمهور

عبارت زیر از کدام دانشمند علم ارتباطات و فن آوری است؟
این خفت و خواری دولت است که می گوید اینستاگرام یک میلیون شغل ایجاد کرده است.

الف) جان دیویی _ نخستین فیلسوف علم ارتباطی
ب) یورگن هابرماس _ فیلسوف آلمانی و پیشگام مکتب فرانکفورت و نظریه پرداز کنش استراتژیک ارتباطی
ج) مارشال مک لوهان_ فیلسوف کانادایی و صاحب نظریه تحول تاریخی ارتباطات
د) برادر مصطفی میرسلیم_ نایب رییس مجلس و مولف کتاب "احتراق موتورهای درون سوز" و صاحب جمله معروف: مطبوعات شعور استفاده از آزادی را ندارند
کد مطلب: 116965
 
Share/Save/Bookmark