میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۳
 
 
بوی بد از جوراب شما نیست؟
رییس شورای شهر تهران: با زیست شبانه موافقم، اما با زیست شبانه‌ای که تا ساعت ۱۰ شب باشد و زیست نصف شبانه را قبول ندارم...

رییس شورای شهر تهران: با زیست شبانه موافقم، اما با زیست شبانه‌ای که تا ساعت ۱۰ شب باشد و زیست نصف شبانه را قبول ندارم.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) در محله رییس شورای شهر شب ها تا ساعت ده ادامه دارند و از آن به بعد صبح می شود.
ب) این شب که میگن شب نیست.دیشب مث امشب نیست.امشب مث دیشب نیست.هیچ شبی مث امشب نیست.
ج) آدم اگر برود شب نشینی خانه آقای رییس شورای شهر باید ساعت نه شب – شام خورده نخورده – برگردد.
د) مسئول که نداریم هزاران دسته گل داریم.
رئیس شورای شهر تهران گفت: دیشب استانداری حرف آخر را زد و اعلام کرد منشا بو را پیدا نکردیم.
به نظر شما منشا بوی بد، کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) جوراب بعضی ها
ب) دهان بعضی ها
ج) مصاحبه های الکی بعضی ها
د) حمام نرفتن بعضی ها
بوی بد آنقدر شدید بود که یکی از همکاران ما گفت فکر می کنم مال یکی از گندهایی باشد که خودمان زده ایم.
عبارت فوق از کیست؟
الف) یکی از راسوهای بیابان کارائیب
ب) یکی از راکون های آفریقای جنوبی
ج) هر دو گزینه فوق صحیح است.
د) رییس شورای شهر تهران

کد مطلب: 111861
 
Share/Save/Bookmark