میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۱۱۹
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۹
 
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌
خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد.
سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد.
وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود.
اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود.
سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود.
سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد.
وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود.
وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند.
به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است.
وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد.
سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است.
وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است.
سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است.
سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد.
کد مطلب: 62556
 
Share/Save/Bookmark
 


محمود کوهکن
۱۳۹۳-۱۱-۱۳ ۲۱:۲۲:۴۹
سلام .بازنشسته نداجا هستم 60 سال سن دارم 74 ماه سابقه جبهه دانشجوی کارشناسی عمران بخشنامه ای برای تخفیف شهریه برای خود من وجود دارد .لطفا راهنمایی کنید باتشکر
۱۳۹۳-۱۱-۱۰ ۱۰:۱۱:۱۲
دهلران سرباز را موش می خورد وتغذیه نامناسب است لطفا رسیدکی شود
۱۳۹۳-۱۱-۱۰ ۱۰:۱۰:۴۲
دهلران سرباز را موش می خورد وتغذیه نامناسب است لطفا رسیدکی شود
مجید
۱۳۹۳-۰۹-۲۳ ۰۹:۵۶:۵۸
سلام علیکم خواشمند است درخصوص فرزندان ایثارگران متولد 1373 به بعد که مشغول خدمت هستند کسر خدمتشان چه اقدامی صورت گرفته که حقشان ضایع نگردد
مجید
۱۳۹۳-۰۹-۱۵ ۱۰:۵۵:۴۹
باسلام فرزندان ایثارگرکه متولد1373 به بعدهستند دور از انصاف است که حق اینان ضایع گردد وکسی پیگیر هم نمیباشند
سهراب ناعمی از استان اردبیل شهرستان بیله سوار
۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ۲۳:۳۱:۴۲
فرزندم سال 85 شهید شده ولی تا به حال بنیاد شهید شهادتشو تایید نکرده سرباز نیروی انتظامی بود اخیرا هییت وزیران مصوبه تصویب کردن که طبق اونمصوبه شهید محسوب میگردد و وقتی مراجعه کردیم به سازمانهایه مربوطه گفتند که این مصوبه شامل پروندهایی میشود که از تاریخ ابلاغ مصوبه به بعد اتفاق افتاده ایا پسرم سرباز این خاک و بوم نیست ایا فرزندم از اسراییل امده من حکم شهادت فرزندم را خواهانم
پژمان
۱۳۹۳-۰۲-۲۲ ۲۰:۵۳:۳۷
با عرض سلام،همان طور که از طرف ستاد کل اعلام شد ان دسته از افرادی که تا پایان سال ۹۲اعزام بشن برداشتن کسر خدمت شامل انها نمیشه،پس چرا الان کسر خدمت جبهه نمیدن،میگن باید بخشنامه بیاد ،این بخشنامه کی میاد،باتشکر
کمال حسینی کار
۱۳۹۳-۰۲-۰۲ ۲۰:۴۷:۲۴
بسمه تعالی
با سلام و احترام
بنده کمال حسینی کار متولد سال 67 متاهل و دارای یک فرزند هستم. مدرک تحصیلی بنده فوق لیسانس مهندسی علوم خاک در دانشگاه تربیت مدرس تهران بوده است.
من از تمام مردم ایران سوال دارم کدوم ادم کدوم قانون کدوم فران و اسلام و پیغمبر میگه تو این وضعیت اقتصادی، من بدبخت تو یک شهر دیگه سربازی بکنم.
حداقل تو شهر خودم با مدرک فوق لیسانسم کارگری میکردم و خرج زن و بچه م رو در می آوردم، حالا چطوری برم یه شهر دیگه که کسی و ندارم و خونه ایی ندارم و با کدوم پول خونه بگیرم با کدوم پول و کار خرج خانواده م رو بدم.
کدوم انسان میخواد من با این وضعیتم اینطوری سربازی کدوم مسئول به این کار دستور داده، اگر مسئولی به این امر کرده جوابش با خدا و قران. از وقتی شنیدم منه متاهل و با یه بچه باید برم سقز تا سرباز فرار نشم و تا خدمت سربازی اونجا باشه دارم دیونه میشم.
پارتی بازی در این حد.
دوره اموزشی کلیه ی مدارک رو تحویل دادم، به گفته رهبری و به گفته جانشین نیروی انسانی من باید دوره سربازی بیفتم شهر خودم و حتی نزدیکترین مکان به زندگیم.
جرا باید یه سری دیگه بیفتن ولی من و امثال من تو شهر خودمون نباشیم.

شما رو مدیون خدا و قیامت میکنم اگه این خبر و به گوش مردم و مسئولین نرسونید
ابراهيم صالحي
۱۳۹۳-۰۱-۰۹ ۱۱:۳۰:۴۰
با عرض سلام . الحمد الله د رمملكت اسلامي هستيم .با توجه به اينكه عدل و عدالت كه از صفات خداوند است جزو اصول شناخته شده و خداوند عالم مي فرمايد آيا آنهايي كه مي دانند و نمي دانند با هم برابرند و عدالت حضرت علي عليه السلام الگو ي ما قرار دارد آيا يك وظيفه فوق ليسانس بايد مدت خدمتش مثل يك وظيفه ديپلم باشد يا يك وظيفه متأهل كه گرفتاري هاي زندگي دارد بايد با يك وظيفه مجرد يكي باشد اي مسؤلين قبل از اينكه خدا بر عملمان رسيدگي كند بياييد خودمان رسيدگي كنيم يقين داشته باشيد خداوند حاكم روز جزا است .
متاهل
۱۳۹۲-۱۲-۰۵ ۱۲:۰۷:۰۴
با سلام؛
وضعیت سربازان متاهل دارای فرزند ممنون میشم در اولویت باشیم:
سن 26 سال
تازه فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
متاهل (دو سال ازدواج نموده ام)
دارای فرزند (نوزاد) بیمار که الان در بیمارستان هست و بیماری ناشناخته ایی بهمراه کلی هزینه درمان داره!
پدر 61 سال تمام و بازنشسته
تک فرزند ذکور و بدون غیبت سربازی
وضعیت مالی متوسط (ماهی 800 هزار تومان درآمد)
با این تفاسیر باز هم چند روز آینده باید به خدمت سربازی اعزام شوم بمدت دو سال بدون هیچگونه تخفیف و حقوق مناسبی!
در حالیکه تا سال گذشته با سن پدر 60 سال تمام معافیت تعلق میگرفت!
سعید اکبری
۱۳۹۲-۱۲-۰۳ ۲۱:۵۹:۳۸
باسلام بنده یک سال منطقه دارم پانزده درصد جانبازی دارم ایایکی فرزندم معاف می شودیا نه درضمن بنده بازنشته. نیروهای مسلح. می باشم09125401537
عسگر علی بیرامی
۱۳۹۲-۱۲-۰۱ ۱۰:۲۴:۵۴
21 ماه جبهه دارم و دارای کارت ایثارگری هم هستم و پسرم تک فرزند بوده , تقاضای کسر خدمت برای ایشان دارم. ایشان متولد 19/7/1373 می باشد. خواهشمند است دستور مساعدت را مبذول فرمایید.
ﻣﺠﺘﺒﻲ طاهري
۱۳۹۲-۱۱-۰۱ ۰۰:۴۴:۲۷
ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺑﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺴﺮ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭﺷﺎﻏﻞ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭﺑﻴﻤﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ ?ﻧﺒﺎﻳﺪﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻰ ﻣﺎﻩ ﺟﺒﻬﻪ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺑﻮﺩﻡﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﻡ ?????
حمید
۱۳۹۲-۰۷-۱۱ ۱۱:۴۵:۵۸
در سال92 برای مشمولان لیسانس کسر خدمت یک ماه شامل میشود
آرتان
۱۳۹۲-۰۷-۰۳ ۱۴:۰۹:۱۸
سلام.من درست متوجه بند اول مسئله نشدم.لطفا برام توضيح بدين:خدمت كسي كه مدرك ليسانس داره يك ماه كم ميشه؟يا بستگي به اين داره كه پرو‍زه تحويل بده؟اگه تحقيقات علمي نده خدمت يك ماه كم نميشه؟