این خانم ژاپنی سال گذشته در سونامی فوکوشیما در همین نقطه ای بود که ایستاده است و حالا پس از گذشت یک سال عکسی از خود را به دست گرفته و در همان نقطه ایستاده است
https://siasatrooz.ir/vdcdox05.yt0xn6a22y.html
نام شما
آدرس ايميل شما

ب...
مرسي اينهمه اعجاز