آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟ به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد. شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند. آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟ وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند. در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟ نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند. البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟ شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است. حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند. اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد. دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند. ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند. بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است. بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد. وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود. اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است. نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟ نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند . با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
https://siasatrooz.ir/vdcexp8x.jh8x7i9bbj.html
نام شما
آدرس ايميل شما

HOLLYWOODDDDDDDDDDDDDDD
... تو که اطلاعات درست نداری اشتباه میکنی مطلب مینویسی...
yek dost
..... برو اطلاعاتتو ببر بالا بعد مطلب بنویس . واقعا متاسفم برات!
arash
برو بابا. اطلاعاتت بدرد عمه ات میخوره. هیچ شباهتی بین هرمی و شبکه ای نیست..ه طرز بیان موضوست. معلومه از اون آدمای افراطی و بسته و بدبینی هستی..هرچی بدبختی میکشیم از دست شماهاست..
amin
واقعیت چیز دیگه ایه. یکم مطالعه کنی این مسایل پیش نمیاد آدم اهل دقیانوس
hossein
boro aval ekam motale kon bad biya nazar bedeh...
مسي
خيلي مزه داري
بهت پيشنهاد ميدم يكم مطالعه داشته باشي
ali
دوستان چرا اینقدر نارحت شدید،راست گفتند که حرف حق تلخ. بابا این بنده خدا که اطلاعاتش کم نبود خیلی هم خوب بود هم عیب کار را گفت هم مزایای شرکتای داخلی را قضاوت با خودتونه چرا اعصابتونو خورد می کنید. منم تحقیق کردم دیدم آخرش بن بسته دیگه ادامه ندادم که بقیه به خاطر من بخوان ضد حال بخورند
مرتضی نصرالهی
سلام... واقعا برای خودم متاسفم که با نویسنده این مطلب هم میهن هستم... حاضر بودم اعدام بشم ولی در شرایطی که بازاریابی شبکه ای توو ایران قانونی شده و بهترین شغل دنیاست این مطلب ابلهانه رو در مورد این صنعت عزیز نشنوم.
هر چند که مطمئنم که این نظر من ثبت نمی شه چون هیچ ارزشی برای آزادی بیان قائل نیستید ولی همین که نویسنده این مطلب بفهمه که توسط مرتضی نصرالهی، ابله خطاب شده به خودش افتخار خواهد کرد.
من حاضر به پاسخ گویی تمامی جوانب این دیدگاهم هستم.
09361283724
نادر
آقای نصرالهی لطفا نظرتان را شفاف تر بگویید
حامد سلماني
با سلام
مطلب خوب و مفيدي بود يادتون باشه ابتداي هر تغييراتي مقاومتهايي ميشود كه طبيعي است بايد ببينيم هدف از بازاريابي شبكه اي چي هست؟ نگرش خود من اينه كه تمام ارزي كه از كشورمان خارج شده رو مثل يه مرد برگردونيم بايد اين صنعت جهاني رو تسخير كنيم ، نبايد چشم و گوشمان را ببنديم بايد علنأ جهاد اقتصادي كنيم و همه كشورها رو به زانو دربياريم بابا كوئست رو ما ايرانيها بزرگش كرديم باور كنيد خودمون هم ريشه اش رو خشك ميكنيم
ايران،جهان،كهكشان
لیلا
چرا اینقدر نگرش منفی به جوان ها منتقل میکنید . بازاریابی شبکه ای هم مثل هر شغل دیگه ای زحمت و سختی های خودش رو داره و افراد در قبال زحمتشون نتیجه میبینن. اصلا نویسنده کوته اندیش اگر اندک مطالعه ای درین زمینه داشت این حرف رو نمیزد. نتورک مارکتینگ بیش از 60 سال هست که یکی از بهترین روش های فروش در دنیا محسوب میشه و حالا که ما کلی نیروی جوان در کشور داریم که میتونن بدون داشتن سرمایه به این وسیله درامد خوبی کسب کنن شما تحملش رو ندارین ؟ بس کنید بابا حالمون رو به هم زدید
هادی
سوال
خدمت مراجع تقلید عالی قدربا سلاماحتراما من در مورد شرکت های بازاریابی شبکه ای سوالی دارم آیا با اینکه مجوز از وزارت صنعت و معدن دارند باز هم حرام هستند (مجوز جمهوری اسلامی ایران دارند) شرکت هایی همانند پارس نیوشا نیک , بادران گستر , ابرتجارت کهکشان و… الان ۸ شرکت به صورت کاملا قانونی و تحت نظارت دولت بازاریابی شبکه ای انجام میدهند اگر مشکل دارند پس چرا مجوز جمهوری اسلامی ایران را دارند و حتی در آرشیو اخبارها وجود دارد که این شرکت ها به صورت قانونی کار میکنند و کتاب فقه و بازاریابی چند سطحی انتشار آستان قدس رضوی به چاپ رسیده است و در بازار موجود است.بذل عنایت حضرتعالی مزید امتنان استبا تشکر و تجدید احترام
پاسخ
ملاک در حرام وحلال بودن در تجارت رعایت احکام شرعی می باشد لذا اگراین شرکت ها هرمی نباشند ولو بدون مجوز درآمدشان حلال است ولی اگر هرمی باشند ولو با مجوز درآمدشان حرام است.
منبع http://www.porseman.org/q/aservice.aspx?logo=images%2Fright.jpg&qid=556243&qpass=Yoeea&sbmt=%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
شرکت ابر تجارت کهکشان فعالیتش کاملا حرمی بوده و این را میتوان از پرداخت کردن پورسانت از نوع حامی و هادی و کهکشان به اثتنبات رسوند حتی اگر دارای مجوز باشه هر چند که پورسانت از نوع خرده فروشی کاملا جایز میباشد و حلال است اما پورسانت حامی که شامل فعال بودن دو محور در یک ماه و پورسانت هادی که شامل فعال بودن سه محور در یک ماه و پورسانت کهکشان که شامل فعال بودن چهار محور در یک ماه میباشد همان پورسانت حرمی میباشد که کاملا حرام بوده حتی اگر محصول با کیفیت و واقعی بفروش برسد
اساس این روند کلا حرمی میباشد که با اسامی ای چون شبکه ای یا دختواره ذکر میشود
پس فعالیت در آن طبق فتوای بالا حرام است
networker
سلام،هیچ علمی توی این زمینه نداشته کسی که این متن رو نوشته،فقط حاصل فکر و ذهن(کوچک و حقیر)خودش بوده،این شغل در اکثر کشورهای دنیا داره کار میشه و نیاز به تایید کسی نداره،مرجع تقلید من هم ممکنه اطلاغات کافی در موردش نداشته باشه و فقط از روی استفتائات هست که جواب داده.فکر کنید بیشتر بعد حرف بزنید.خیلی عقبیم،خیلی.
سعید
شرکت های بازاریابی 80 سال پیش تو کشورهای دیگه مشغول فعالیت بوده اند.
این شکل هرمی نیست که باعث غیر قانونی شدن فعالیت شده است بلکه نحوه کار و مالیات دادن است.
سعید
این فعالیت در واقع به عنوان یکی از شاخه های موج سوم نزدیک به 2.5 پیش با تایید وزارت صنعت و معدن و اطلاعات در ایران به طور اصولی به جریان افتاده و از تاثیرات ان پایین اوردن نرخ تورم .بیکاری.و افزایش تولیدات داخلی و جلوگیری از ارز بری بوده است
محمد
جالبه که اکثر مخالفا فقط تخریب کردن و گفتن برو مطالعه کن و تو بیسوادی و ...
اما بهتره بجای تخریب، یه دلیلی، یه منبعی، یه استنباطی، یه چیزی ارائه کنن
ناشناس
آفرین ،دمت گرم ،واقعا همشون قصد کلاهبرداری دارن ،دو سه نفری هم که رفتن و سینه چاک این بازاریابی شدن اگه چیزی حالیشون بود که نیازی به شغل عاطل و باطل نداشتن بیرون می تونستن برا خودشون یه شغلی دست و پا کنن نه اینکه به کلاهبرداری مشغول شوند بعضی از اعضای شبکه هم فکر می کنند خیلی حلایشونه در حالی که اگه مدرک تحصیلی شو نکاه کنی سیکل هم نداره
مهدی
به نام خدا با عرض سلام به همه دوستانی که اظهار نظر کردند
بعضی دوستان نوشتند که مراجع تقلید در این زمینه اطلاع کافی ندارند من هم قبلا اینطور فکر می کردم ولی وقتی به دفتر آقای مکارم شیرازی سر زدم مسوول پاسخگویی آقای بود بنام سبط النبی ایشان از من هم بهتر طرز کار بازار یابی شبکه ای را توضیح می داد و کاملا می دانست که با شرکت های هرمی فرق دارد و دلیل اینکه حرام است را بطور کامل بیان میکرد
تلفن دفتر آقای مکارم و صحبت با آقای سبط النبی 02537838800
مریم السادات هاشمی
بنام خدا...
با درود...
به واقع برای نویسنده ی این مطلب متاسف هستم که نگاهی کاملا غیر واقعی، یک جانبه و کوته بینانه به پدیده ی بازاریابی شبکه ای که یک علم هست و باعث رشد اقتصادی کشور و کاهش نرخ بیکاری و غیره می شه داشتند!!!...
من کسانی رو سراغ دارم که بورسیه ی خارج از کشور یا تحصیل کرده ی خارج از کشورند و مدرک تحصیلیشون فوق لیسانس و بالاتر هست و وارد بازاریابی شبکه ای شدند!!!...
کاش یه مطالعه ای می کردید و این مطالب رو به رشته ی تحریر در می آوردید چون در مقابل خوانندگان این مطلب مسوولید!!!...
خدانگهدار
احسان
سلام.من خودم به دعوت از یکی از دوستام به یکی از بقول خودشون شعب شرکت ابر کهکشان تجارت رفتم.روال کار را که برام توضیح دادند درست عین شرکت های هرمی بود با یکسری اعدادو ارقام باور نکردنی.مجوز این شرکتم دیدم که برای سکه صادر شده بود توی سایتشونم هست. اما این به اصطلاح شرکت همه محصولی از قبیل پودر کیک و ژله.ادکلن دستمال کاغذی. ادویه.کیف و کفش چرم.کرم ضد افتاب و.........تو سایتش بفروش میرسونه وخیلی برام جالب و خنده دار بود که این شرکته یا سوپر مارکت. اگه میخوای عضو بشی حتما به یک کد معرف نیاز داری و حپس از عضویت باید حداقل پانصد هزار تومن خرید کنی تا توی شرکت فعال شده باشی که خب مشخصه که سود هنگفتی از این طریق وارد جیب سران این شرکت میشه حالا تو چه یدفعه خرید کنی چه صدبار.هرطور به این شرکت نگاه کردم فقط یچیز به ذهنم میرسه که این شرکت بی قانون ترین شرکت بقول خودشون قانونیه.و فقط کسایی که بالای هرم قرار دارند سود میکنند و اونایی که پایین ترند چیزه خاصی گیرشون نمیاد اگه ضرر نکنند. ازمن میشنوید عضو نشید این چیزایی که براتون گفتم مشاهدات خودم بود.حتی شعبشون تلفن ثابت نداشت بازم میله خودتونه.
محمد رضا زارع
با سلام و درود بی پایان
اکثر نظر ها رو خوندم ولی تا شماها بخواهید بگید میشه یا نمیشه من رسیدم به اوج چون میگن انسان ها به نسبت ایمانشون بدست میارن
یکی میگه میشه یکی میگه نمیشه خوب معلومه که هر دوشون راست میگن
مصطفی کلاتی
سلام من به تمام هم وطنان عزیزم من یکی از نفراتی هستم که یک ماه است وارد شرکت های شبکه ای مثل:ابر تجارت ،bizو.... شدم اما بعد از تحقیقات متوجه شدم هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ شرعی ای مسئله مشکل دارد به برسی مسائل می پردازیم 1:واسته هاو هزینه های که این تجارت دارد شرکت های بازار یابی، انبارهای زخیره ی اجناس ،هزینه ی حمل کالا،بازار یابان، دفتر های نمایندگی آیا شرکت دلش برای من و شما سوخته که مجانی کار کند همه ی این هزینه ها روی جنس کشیده می شود
2:به نظر شما دوستان عزیز ایا منسفانه است از تلاش زیادی که یک نفر برای فروش اجناس کرده سودی زیادی به بالا دستی های او برسد و به او سود کمی برسد چرا باید برای تلاشی که شما کردید به ان که حتی او را نمی شناسید سود برسد مگر او چه زحمتی برای شما کشیده است غیر از این است که او فقط 4 نفر را حمایت کرده است شما چه ربطی به او دارید
3:اگر دقت کنید متوجه میشوید که شما همیشه یه زیردستی باقی می مانید ، و هیچ موقع مدیر خود نخواهید شد با آنکه شما تلاش فراوانی نسبت به بالادستی خود میکنید ولی هیچگاه به او نخواهید رسید این را با پلان ها میتوان اثبات کرد .
تمام ...
☫ رزمنده سایبری ☫
سلام
خواهشا وقتی از بازاریابی شبکه ای چیزی نمیدونید و سوال درست و حسابی هم نکردید مطلب ناقص منتشر نکنید.
بنده از دفتر تمام مراجع استفتاء کردم و همه به حلال بودن بازاریابی شبکه ای که در ایران هست و ۸ شرکت مجوز آن را گرفته اند رای دادند.
با این کار ظلم بزرگی به پیشرفت مردم ایران میکنید.
چقدر سفسطه و چوب لای چرخ انداختن؟
این هم مجوز بازرایابی شبکه ای از وزارت صنعت و معدن

http://kazemloo.persiangig.com/baadraan/41brmu2nv22yxjnh40qg.jpg

http://kazemloo.persiangig.com/baadraan/baadraan02.jpg

http://kazemloo.persiangig.com/baadraan/10325396_639231506151275_6404955780904376133_n.jpg

http://kazemloo.persiangig.com/baadraan/tafavot.jpg

به زودی استفتاء مراجع رو هم ضمیمه میکنم تا دیگه چوب لای چرخ اقتصاد نکنید
خهخ99
عرفانی
باسلام و خدا قوت از زحمات بی وقفه شما تاب فالوور جناب آقای سلمانی.کمال تشکر رو از شما و لیدر خامد و لیدرکاظمی دارم. نمیدونم با چه زبانی از شماها قدر دانی کنم. واقعا مطالب آموزنده ای انتخاب میکنید.با سپاس فراوان
lمينا
ميشه يه دليل منطقي واسه حرام بودن اين صنعت بيارين؟كسايي كه دارن تو اين شركت كار ميكنن بيشتر از يك كارمندو كارگر انرژي ميذارن دارن زحمت ميكشن و پول زحمتشونو ميخورن.مطمين باشين اگه زحمت نكشن يا مشتري نميگيرن يا بگيرن از دستشون ميدن و ريزش ميخوره. بنظرتون يك نفر كه تو يك شركت پادوويي واسه رييسش ميكنه از آخر سود اصلي به حساب كي ميره?خوب مسلما رييس اينجاهم همينطور اما خوبيش اينه كه از بالاسريا هم ميشه جلو زد.لطفا انقد با مطالب بي پايه واساستون دل مردمو خالي نكنيد بزارين راهي كه 70 ساله كشوراي دنيا رفتنوبه نتايج مطلوبش رسيدنو ماهم بريم .
وحید خواجه ای
با سلام
هدف از بازاریابی شبکه ای در ایران همسو شدن با جامعه جهانی و تجارت جهانی است.
امروزه 85% از داد و ستد های دنیا در زمینه ی IT انجام می شود که متاسفانه ایران به دلیل فقر فرهنگی در این زمینه از جامعه بین الملل بسیار عقب مانده واین عمر منجر به منزوی شدن از تجارت جهانی ولطمه سنگین به اقتصاد کشور می گردد.
بازاریابی شبکه ای مزایای بسیاری برای کشورمان به همراه خواهد داشت از قبیل حذف دلالها و کاهش تورم،کنترل نظام قیمتی کالاها.کاهش نقدینگی وکاهش نرخ بی کاری،نظام مالیاتی .کاهش ترافیک و....
بازاریابی شبکه ای اینده بسیار روشنی در ایران دارد و چندین ارگان و وزارتخانه جهت رشد این تجارت در تلاشند لذا وظیفه هر ایرانی کمک به دولت جهت رشد و شکوفای این علم میباشد..
با تشکر
شیراز جهان کهکشان
مصطفی کلاتی
باسلام خدمت عزیزانی که که نظرشون را در جواب نظر من دادن ولی قانع نشدمپرسشگر گرامی با سلام سپاس از ارتباط تان با این مرکز.
بازاریابی شبکه ای به نظر آیت الله سیستانی(۱) و هم چنین به نظر تمام مراجع جایز نیست.(۲)
بازا ریابی شبکه ای شبیه کار شرکت گلدکوئیست و شرکت های مشابه با آن است که به صورت هرمی و زیر شاخه دار فعالیت می کنند . هرنوع همکاری، سرمایه گذاری و فعالیت در این نوع شرکت ها به فتوای مراجع حرام و گرفتن پورسانت جایز نیست.
بر اساس فتوای فقها و مراجع : کسب مال از طریق عضویت در شرکت تجاری گلدکوئیست و گلدماین و شرکت های مشابه آن از جمله شرکتی که خصوصیات آن را بیان کرده اید و شبیه گلد کوئیست می باشد، در حکم یکی از عناوین زیر مندرج است: ربا، قمار، کلاهبرداری و نیزاز موارد خوردن مال به باطل و بناحق است. مبنای حرمت اکل مال به باطل قرآن کریم است.
فتوای مراجع بدین شرح است:
حضرات آیت الله خامنه‌ای: حکم ربا را دارد و حرام است.
آیت الله فاضل لنکرانی: حکم قمار را دارد و حرام است.
آیت الله وحید خراسانی: جایز نیست و حرام است.
آیت الله اردبیلی: عمل شبهه ناک است و اجتناب شود.
آیت الله نوری همدانی: جایز نیست و غیر قانونی است.
آیت الله بهجت: جایز نیست و حرام است.
آیت الله شبیری زنجانی: جایز نیست و حرام است.
آیت الله سیستانی: جایز نیست و تصرف در پول آن حرام است.
آیت الله صافی گلپایگانی: اشکال دارد و حرام است.(۳)
آیت الله مکارم شیرازی: حرام است زیرا:
۱ – اصل معامله باطل است و جنس معامله شده آن مقدار ارزش ندارد.
۲ – این کار فریب دادن مردم است و کلاهبرداری محسوب می‌شود و بخت آزمایی نام می‌گیرد.
هرچند ، شرکت هرمی با شبکه ای از نظر مفهوم تفاوت دارند، ولی آنچه تا حال در معاملات اقتصادی رایج بوده ، شرکت های شبکه ای که به صورت گلد کوئیست فعالیت داشته ، برگشت شبکه ای نیز به هرمی بوده، به این معنا که همان توسعه شبکه ای به صورت زیر شاخه مانند هرمی که زیر مجموعه دارد ،فعالیت می کرده، زیرا توسعه شرکت ها به صورت شبکه ای، شبکه های فرعی به صورت زیر شاخه مانند هرمی بودن قرار می گرفته است . در نتیجه شبکه های فرعی به صورت هرمی تبدیل می شد. بعضی شبکه در مرتبه بالاتر از دیگری و دیگری به صورت یک زیر مجموعه قرار می گرفت و به صورت گلد کوئیست است.
این گونه شرکت ها یا به این نحو بازاریابی است که نتیجه فعالیت آن ها با شرکت های هرمی یکی می شود ، هر چند در مفهوم تفاوت دارند.
اگر منظور تان از شبکه ای غیر از این است ، کاملا توضیح بدهید تا پاسخ داده شود.
پی نوشت ها:
۱٫ سؤال از دفتر آیت الله سیستانی.
۲٫ استفتا و سؤال از دفاتر مراجع.
حالا میتوانید به این سایت ها مراجعه کنید خواهش میکنم تصمیم درست رابگیرید من هم مثل شما به این کار خیلی تعصب داشتم به استلاح خودمون درکت میکنم سایت:
http://www.majdedez.com/?p=37277
http://mnarimani.andishvaran.ir/fa/showinterview.html?DataID=1839&ReturnPageID=79
تیمورلوئی
باسلام.شرکتهای هرمی مردن تموم شدند ای ملت بازار یابی شبکهای یک شغل عالی 60سال در دنیا انجام میشه اخریاش عقب موندهاش ما هستیم بعضیا هنوز تو چاه نمک هستند فک کردن این شرکتا راحت پول میدن نه اینجوری نیست تو این کار باید خیلی زحمت بکشی جان خودتون یه کاری نکنید که دنیا بهمون بخندند یه خرده با خودتونم فک بکنید بد نیست با تشکر
سلام.من هم یکی از کسایی هستم که راجع به درست بودن این کار شک دارم اما چند تا نکته رو تازگی بهش رسیدم که میتونه در تصمیم گیری بیشتر کمکتون کنه. البته اینها نظر شخصی منه و ممکنه درست نباشه.تصمیم گیری با شما
١-در بحث اشباع شدن که به این معنیه که ته هرمی ها دیگه کسی رو ندارن تا زیرمجموعه شون کنن و سودی نمیبرن و در نتیجه هرم از هم میپاشه میشه اینو گفت که درسته شاید افراد پایینی سودی نبرن اما کالای مورد نیازشون رو با یه تخفیفی خریداری کردن و ضرری هم نمی کنن.
٢-کسانی که پاداش راهبری میگیرن باید برای حفظ جایگاه صد تومان(در ابر تجارت کهکشان) خرید کنن( البته اینو وزارت صنعت معدن قرار داده).شاید بگین پایینی ها پاداشی نمی گیرن پس خریدی هم نباید بکنن پس هرم از هم میپاشه. اما آیا هر چیزی رو که شما می خرید برای اینه که سود کنین.این در واقع یه راه فرهنگ سازی برای خرید اینترنتی و حذف واسطه هاست و در آینده همه مردم صرف نظر از پاداش از این راه مایحتاج خودشون رو تامین میکنن.پس هرم هم با این خرید از هم نمیپاشه
٢.۵_هرم یک شکل هندسیه و فی نفسه بد نیست مثل چاقو که هم میتونی باهاش کسی رو نجات بدی یا بکشی
٣-شاید بگین این شرکت ها سود عظیمی میکنن.نوش جونشون چون در ازاش باید محصول بیشتری هم تولید کنن.یعنی کار بیشتری کنن.اما کالاهای خارجی رو که جز محصولاتشون قرار دادن باعث خروج ارز از کشور میشه.باید کالاهای خارجی رو حذف کنن.
۴-پاداشی که هر شخصی میگیره از زیر مجموعه هاش نیست از شرکته.هر شخصی میتونه از پول خودش به سایرین بده پس به نظر من اکل مال به باطل هم نیست.چون اگه اینطوری بود هدیه یا جایزه هایی که کسی دریافت میکنه چون براش زحمتی نکشیده حکم اکل مال داره.به علاوه اشخاص باید زحمت زیادی توی این کار بکشن تا زیر مجموعه هاشون رو جمع کنن و به اون ها آموزش بدن.اشخاص اگه پولی هم دادن به کالاشون بوده اونم به قیمت بازار.اگه قرار باشه کالاها رو در همون اول زیر قیمت بازار سنتی بدن بازار سنتی دچار تشنج میشه.پس میان به صورت غیر مستقیم(پاداش) پول اضافه ای که ناشی از حذف واسطه هاست رو بین مشتری ها توزیع می کنن.
۵-من سوالی در این مورد از مرجع تقلیدم پرسیدم و در جواب کتابی رو به من معرفی کردند که مربوط به تقریبا ده سال پیش بود و اکثر مطالب کتاب مربوط میشد به شرکت های هرمی که در اون موقع اومده بودن ولی شرکت های الآن که قانونین خیلی از اون مشکلاتی که تو اون کتاب ذکر شده بود رو نداشتن.
۵/۵-در مورد پاداش زیر مجموعه های غیر مستقیم هم میشه گفت چون اون ها به واسطه شما دارن محصولات شرکت رو خریداری می کنن در واقع شما به صورت غیر مستقیم در فروش بیشتر شرکت سهم داشتین.به علاوه افراد نه تنها زیر مجموعه های خودشون رو بلکه زیر مجموعه های زیرمجموعه هاشون رو باید تا مدتی حمایت کنن و آموزش بدن.
۶-افرادی که دیرتر میان هم میتونن به سقف در آمدی صدمیلیون برسن .پس با افرادی که زودتر اومدن فرق زیادی ندارن.چون چیزی تعریف کردن به نام استخر پاداش که توضیحش تو اینجا نمیگنجه.فقط اینو بدونین که رفته رفته درصد پاداش بالاتر میره و افرادی پایین تر که زیر مجموعه های کمتری پیدا میکنن به خاطر اینکه درصد پاداش بالاتر رفته باز هم ممکنه به سقف در آمدی برسن.
٧-یکی از مشکلات این کار اینه که به خاطر درآمدش خیلی خوبه مردم رو از هر شغل و پیشه ای به سمت خودش میکشونه و در نتیجه دیگه مثلا در آینده نانوایی نخواهیم داشت. البته خدا رو چه دیدی .شاید در آینده ربات ها خیلی از کار ها رو انجام بدن.
٨-نظر مراجع تقلید خیلی مهمه. چون اون ها بهتر از ما مسایل رو بررسی میکنن.پس به نظر اونها شرط اصلی وارد شدن به این کاره.شنیدم که کسانی به قم رفتن و مستقیما با بسیاری از مراجع در مورد حلال بودن کار تایید گرفتن.اما حتما خودتون هم سوال کنید تا مطمین شید که نظرشون چیه. و خدای نکرده مال حرام وار زندیگیتون نشه.البته نحوه سوال هم مهمه.

http://makarem.ir/compilation/?lid=0&mid=61778&CatID=6512
سلام دوستان من خودم عضو هستم و خیلی هم راضی هستم از شرکتم و خوشحال هم هستم چون به لطف خدا با این وضع بازار کار تونستم درامدی کسب کنم و ضمنا اقای محترم که ماها رو ادمهای عاطل و باطل میدونی کسانی رو سراغ دارم که دکتر مهندس هستند و وارد بازاریابی شبکه ای هستند میتونم بهت ادرس بدم ببری ببینینی ولی تو رو خدا تا به اگاهی نرسیدید در مورد چیزی قضاوت نکنید . این از نظر شرع اشکال داره . دوست عزیز خدا رو خوش نیست که به یکعده ادمای زحمت کش اینطوری نگاه کنی به امید سربلندی ایران و ایرانی
ش
لینک فتوای بازاریابی شبکه ای:
این هم لینک فتوا ها و شرح موضوع:
http://islamquest.net/fa/archive/question/id21652
http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=250244
http://www.leader.ir/tree/view.php?parent=n8916&catid=49

آیت الله وحید خراسانی:
بازار یابی شبکه ای

سوال 300 : آیا بازاریابی شبکه ای صحیح است؟

پاسخ: در صورتی که بازار یابی را خود شخص یا وکیلش انجام دهد و به صورت هرمی و مانند آن نباشد و در قبال آن مبلغی را به عنوان حق العمل بگیرد اشکال ندارد.

شرکتهای هرمی
http://portal.anhar.ir/node/4076/?ref=sbttl gsc.tab=0
سوال 301 : حکم شرعی در مورد فعالیت در شرکتهایی مثل گلدکوئیست و همچنین سائر شرکتهای هرمی چیست؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب مؤکد معامله کردن با این شرکتها جایز نیست و در این احتیاط وجوبی نمی توانید به کسی دیگر رجوع نمائید.
ش
به نام خدا با عرض سلام به همه دوستانی که اظهار نظر کردند
بعضی دوستان نوشتند که مراجع تقلید در این زمینه اطلاع کافی ندارند من هم قبلا اینطور فکر می کردم ولی وقتی به دفتر آقای مکارم شیرازی سر زدم مسوول پاسخگویی آقای بود بنام سبط النبی ایشان از من هم بهتر طرز کار بازار یابی شبکه ای را توضیح می داد و کاملا می دانست که با شرکت های هرمی فرق دارد و دلیل اینکه حرام است را بطور کامل بیان میکرد
تلفن دفتر آقای مکارم و صحبت با آقای سبط النبی 02537838800
سلام منم میخواستم تو یکی ازین شرکتا برم ولی تو شکم.1-اگه این شرکتا قدمت مثلا40 ساله تو کشورای دیگه دارن و باعث کاهش تورم و ازبین رفتن بیکاری و...میشن.پس چرا تو کشورهایی که غول های اقتصادی ان روزبه روز تورم داره میره بالاتر و بیکاری داره زیاد میشه.124میلیون نفر تو اروپا در استانه فقرن.2-اگه کار این شرکتا خوبه خب چرا یه اگهی رسمی نمیدن بیرون تا همه برن اونجا سره کار.3-هرشرکتی که از دولت مجوز بگیره دلیل برشرعی بودنش نیست.مثل شرکت دخانیات هرچیزی که به بدن ضرر برسونه طبق قران حرام مثل سیگار قلیان...بارها قلیان سراهارو بستن اما بحث پول خورد که میاد وسط شرع میره کنار.امام حسین و ادما نکشتن.پول کشت.من نه مذهبی هستم نه سیاسی.دارم میگم اینجا نظم نداره.هرکی یه چیز میگه قبلا میگفتن توتو حرامه من خودم میزدم ولی وقتی شنیدم حرام پدرم گفت دیگه نزن.اما رفیقام هنوزم که هنوزه دارن میزنن.هیشکیم کاریشون نداره
mohsen
دوستانی که می گویند حلال است و آنهایی که میگویند حرام لطفا کتاب زیر را حتما مطالعه فرمایید به طور کامل توضیح داده شده و نیازی به بحث نیست.
فقه و بازاریابی چند سطحی
سید مهدی نریمانی
انتشارات آستان قدس رضوی
علی
یه مشت اشغال هستید که این همه از این کار بد میگید این کار مقدسه شما نفهمید بی شعورید
ممد
اصلا چنین چیزی نیست دروغ بس است چرا به این بی سوادی و جهل خود افتخار می کنید و در این سایت ها با بی تفاوتی به 200000 نفر عضو این تجارت تهمت میزنید....ابر تجارت کهکشان هیچ گونه پولی جهت نگه داری عضویت نمیگیره بقیه ی شرکتها هم به همین صورت لطفا اول اطلاعات کسب کنید و یاد بگیرید که روزنامه نگاری حرفه ای با دروغ نویسی مغرضانه خیلی تفاوت داره
بهی
با سلام.... دوستانی که میگن این کار حرامه...یه سر برن به بانک های مثلا اسلامی مون بزنن ببینن اونجا چه خبره؟؟یا اینکه یه کارگر از صبح تا شب باید جون بکنه واسه هفتصد هزار تومن.. اونوقت یه آقایی که پارتیش کلفته و چند جا مدیر عامله و سنگین ترین کارش امضا زدته میگیره بیست میلیون تومن.... آیا اینا حرام نیستن؟؟؟ تو بازاریابی شبکه ای پدر آدم درمیاد تا آموزش بده و زیرمجموعه راه بندازه...الکی که نیست... با تشکر از دوستان مثبت اندیش...ابر تجارت
سهیل
جالبه تواین ایران هیشکی نمیفهمه جز اونایی که میرن تواین شرکت اشغال بسه بابا زندگی مردم رو ریختین بهم
ابر تجارت کهکشان
شرکت ابرتجارت کهکشان با سردمداری نفر اول کویست شهریار ... که اسم واقعی اش مهدی ...میباشد هدفش کلاهبرداری از ملتی فقیر و ندار است.خواهش میکنم گول حرفاشونو نخورید
ریحان
بازاریابی شبکه ای ایده ای فوق العادس برای کسب درامد و همینطور کنترل تورم و خیلی چیزهای دیگه..متاسفانه بعضیا چون دوست ندارن کشور ترقی کنه فتوا زیاد میدن..ولی این کار لازمه برای رشد کشور..
مجید
باسلام.چراباوجود دریافت مجوز شرکتهای بازاریابی شبکه ای ازمجلس وتاییدشورای نگهبان (که 6فقیه نیز در آن عضویت دارند)فقهای ما دوگانه عمل میکننداگرحرام است چگونه درشورای نگهبان تایید شده؟؟؟
شهاب
برو فکر نان باش که خربزه اب است اگر این جوری ها بود ملت همه از کار زندگی دست می کشیدن عضو این شرکت ها می شدن من خودم پخش کننده کفش بودم این شرکت ها روی مارو تو گرون فروشی سفید کردن کجا بدون واسطه است اهای ابر کهکشان پیش قاضی ملق بازی
aria
بابا بیخیال اینا همشون یچیزن بجای این ک فکرتونو رو این چیز مزخرف متمرکز کنین بشینین درستونو بخونین ک با مدرکش برین سر یه کار واقعی ن کلاه برداری مپث اینا
.... نگید بگین مجوز دارا یانداره
فقط ببند اول اطلاعاتت روببر بالا بعد سایت درست کن
عرفان
با سلام
تا وقتی قلم این کشور دست بی سوادانی مثل شما هست نباید بیش از این حرفهای پوچ و بی مفهوم انتظار داشت
امثال شما افراد تحصیل کرده بی سواد این مرض و بوم را به چالش کشیده اید و باعث شده که ایران عزیز در نظر همه کم اهمیت بیاید.
حال هر چه که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کنند بر اقتصاد چه فایده ای تا وقتی امثال شما بیسوادان منفی باف و منفی بین قلم به دست این کشور عزیز هستین.
تاسف به حال شما که فقط سعی به جلوگیری پیشرفت این کشور دارین و کمر به نابودی ایران بستین با ذهنیت خرافاتی خود
کمی تحقیقات داشته باشین در مورد بازاریابی شبکه ای در دنیا
هادی
به نظرم کارش خیلی باحاله .اما نذارید براتون ارزو بسازن . اگه هدفی دارید بچسبید به هدفتون .در رابطه با بازار یابی شبکه ای .واقعا کار جذابی هست ولی در ایران به جز پنبه ریز بقیه بدرد نمیخورند
مهدی کمالی
با عرض سلام به تمامی عزیزانی که این متن رو میخونن. میخواستم بگم منم. عضو شرکت تکسو هستم و به درامد هایی که گفتن رسیدم پس نمیتونه دروغ باشه پس تلاش کنید و به اون چیزهایی که میخواین برسین.شما عزیزان رو به خداب بزرگ میسپارم
hossein
ابر تجارت برا هیچ کدومتون فدایت شوم نفرستاده دوست دتری کار کن دوست نداری به سلامت بچه ها رفتن دفتر حضرت اقا ایشون گفته حلاله در ضمن اون که این متن رو نوشه هنوز نمیدونه هرم رو با ه مینویسن نه با ح
Hamed
به این کلاهبردارای نفهم به چه زبونی باید فهموند که آغاجون خرید اجباری که میگن بزن تا لغو جایگاه نشی غیر قانونیه یعنی اگه من نیاز به خرید نداشته باشم هم باید خرید کنم؟ابرتجارت و امثال این قبیل شرکتها فعالیتشون هرمیه و کلاهبردارند.
محسن
از تولید کننده به مصرف کننده ولی با قیمت بالاتر یا هم قیمت بازار با اینکه واسطه ها حذف شده اند ، چون باید پول زیادی به بالایی ها برسه
اگر جنس رو ارزونتر به بازاریاب بفروشن و بازاریاب هم ارزونتر از بازار به دست خریدار برسونه درسته و این سودی که به بازاریاب میرسه حلاله فقط سود جنس ، اما پورسانتهایی که از زیرمجموعه ها به بالایی ها میرسه حرومه ، این عیب پلن درآمدی بازاریابی شبکه ایست ، میتونید در این مورد با دفاتر مجتهدهاتون تماس بگیرید.

روز اولی که مشاوره میشی میگن یکی از اهداف بازاریابی شبکه ای با توجه به حذف واسطه ها ارزانتر فروش رفتن اجناس است اما چند جلسه بعد که میپرسی چرا اینقدر گرونه جوابشون اینه که هدف ما یکسان سازی قیمتهاست ، باید پورسانت همه داده بشه برای همین گرونه .!!!!
من به دفتر آقای مکارم در قم تماس گرفتم گفتند حرامه ، حضوری به دفترشون توی شهرمون رفتم گفتند حرومه اما نمیدونم چرا توی شبکه های تلوزیون نشون نمیدن و اعلام نمیکنند که همه بدونن حرومه ....... خواهش میکنم پیگیری کنید........
باتشکر
مرتضی
بیشعور توکه میگی همه مردم کارو زندگیشون رو رها میکنن باید بگم که فقط چیزی حدود یک درصد مردم میتونن بعنوان بازاریاب فعالیت کنن و بقیه مصرف کننده هستند تا وقتی هیچ اطلاعاتی نداری و حساب کتاب نکردی حرف بیخود نزن.
مهتا
سلام به دوستان
من کاری به این مطلب ندارم و نظر خودم رو میدم
1-من تحقیق کردم خیلی از این کالاهای که اینا ارائه میدن نسبت به قیمتش کیفیت نداره و از قیمت کالاهای مشابهشم خیلی بیشتره
2-بعدشم از من و شما بابتش ارزش افزوده میگیرن هزینه حملش هم هست که به اون اضافه میشه یعنی اگه همون کالا رو بری از در مغازه بگیری برات ارزونتر در میاد در حالی که اینا میگن ما واسطه ها رو حدف میکنیم که کالا ارزونتر بدست بیاد ولی درواقع گرونتر هست که ارزونتر نیست
بله واسطه ها رو حذف میکنن و پولی که ده تا واسطه می گرفته رو اونا خودشون به تنهایی به جیب میزنن
3- هرمی بودنشم که هست چون همش میگن تو باید به این فکر کنی که زیر مجموعه بیاری به مجموعه عضو اضافه کنی و اگه عضوی نیاری حدف میشی اگه هرمی نیست که به عضو اوردنت نباید کار داشته باشه
و اینکه هرچه اونا خرید بیشتر بزنن و در زیر مجموعه ات بیشتر باشه تو سود میگیری یا همون پورسانت فروش گروهی و تو این تجارت تا زیر مجموعه ات زیاد نشه تو پولدار نمیشی
پس چطور میگین که هرمی نیست؟
مهدي
به نظر من بادران بهترين شركته الآن
امید
ده تکلیفه مارو روشن کنید اگه خرامه پس چراجوز دادند
ساسان
کسانی که دفاع میکنند اونایی این که مغزشونو انقدر پر کردند که ناخواسته ایمان آوردند یعنی مجبورند که باور کنند والا نمیتونم اونجا دووم ببارند به قول خودشون هدف نوشتند.
در ضمن کسی نظری راجع به پاداش ها داره که میگن بعد از 1 سال ماهی 1 تا 10 میلیون سال دوم 20 تا 30 میلیون سال سوم 100 میلیون به صورت ماهانه ؟؟!!!!
محمد
گلد كوئيست نيست خوشگلم كوئست درسته ممنون من ديگه حرفي ندارم:)
اها راستي با ارزوي موفقيت براي همكاراي عزيز نتوركر
هادی
سلام مرتضی عبداللهی که ادعا سواد داری اولا توهین آزادی بیان حساب نمیشه ثانیا نظر شما رادیدیم پس آزادی بیانی که تو گفتی نیست وجود داره ثالثا این کار اسمش بازایابی هست نه صنعت رابعا همین که این شرکتها اصرار دارند برمعرفی عضو غیر شرعی بودنشون هست چون به اجبار افرادی را وارد به کاری یا خریدی که نمیخوان میکنن و بدون با سواد چون تو هرم از توان استفاده میشه پس قاعده حرم تعداد بیشتری افراد نسبت به کل افراد سطوح بالاتر داره پس بالایی ها با پول پایینی ها پول دار میشن درضمن قیمت ها و کیفیت ها تعریفی نداره و این شرکت ادعا داره که میخواد واسطه حذف کنه در حالی که حقوقی که باید به همهی افرادش بده از پول واسطه ها بیشتره و قیمتها گرونتر میشن
حمید رضا
بازاریابی شبکه ای در ایران زیر نظر چهار ارگان دولتی نظارت و ارز یابی می شود و روز به روز در حال پیشرفت و تکامل است.لطفا عده ای بی اطلاع که خود را بالاتر از این چهار ارگان و کارشناسان این ارگانها میدانند تا قبل از آگاهی و اطلاع کامل نظراتشان را برای خودشان نگاه دارند.
ناشناس
سلام بانظرشماکاملا موافق اما چرا علما ما حرام اعلام کردند
مهدی
in bara 88 alan 93 hastim va kamelan ghhanuni hast va kheyli az maraje jayez dunestan faghat yeki 2 ta hastan ke jayez nemidunan
منکه نرفتم اما تو سایت خوندم که این شرکت هرمی بوده با همین اسم یه بارم کارکنانشو زندانم بردن حالا دباره تعصیص شده و میگین مجوزم داره چرا دوباره همون شرکتو که سابقش خراب شده رو دباره نام گزاری کردین
محمد جواد
سلام من عضو شرکت آدیباورس هستم و کاملا از کار راضی هستم و به درامد خیلی خوبی هم رسیدم . این یک فرصت شغلی بی نظیر هست برای کسایی که میخوان به آرزو هاشون برسن .
fateme
باعرض سلام
به دفتر رهبری زنگ بزنید یا شماره 096400 بعضی مراجع فرمودند اگر طبق قوانین ومقرراتی که اداره صنعت ومعدن وضع کرده عمل کنند مشکلی نداره، در اینجا جنس را به همان قیمت بیرون میخری و22درصد هم پورسانت میگیری وااگر کسی هم بیاری وبدون فشار واجبار کار را قبول کنه وجنس بخره دولت از پول اون که بهت پورسانت نمیده درصد تبلیغاتی که کردی پول میگیری. دراصل پول تبلیغت رو میگیری ولزوما اونی که بالاتر پول بیشتری در نمیاره اونی که تبلیغش بیشتر ومدیر فروشهای بیشتری داره سودش بیشتره، برید کامل مطالعه کنید الان این یک علم وچندسال دیگه یه رشته تحصیلی میشه
حسین
سلام دوستان صحبتاتون رو خوندم .اونای که فکر میکنن قانونی هست درست فکر میکنن اونایی هم که فکر میکنن غیر قانونیه بازم درست فکر میکنن .همه چیز به دیدگاه ادما برمیگرده.
حسین
سرچ کنید(نظر نیرو انتظامی در مورد شرکت های بازاریابی شبکه ای)
احسان
شرکت های هرمی با چهره ای قانونی....

من 600 تئمان واسه این کار مسخره ضرر کردم...
گول قانونی بودنشو نخورید...
ندا
سلام
می خواستم بگم فعالیت این شرکتها کاملا قانونی است لطفا دوستان بعد از مطالعه وتحقیق دقیق اعلام نظر کنن فرض بر اینکه این شرکتها غیرقانونی است تا حالا این سوالو از خودتون پرسیدین که چرا دولت به 11 شرکت مجوز داده؟ جواب: چون اولا در مقابل وجهی که پرداخت می کنیم کالا دریافت می کنیم دوما وزارت بازرگانی در ازای هر خرید ما از ما مالیات میگیره (چون خرید از طریق کدبازرگانی صورت میگیرد)سوما ارز از کشور خارج نمیشود
حال خودتان کلاه خود را قاضی کنید آیا فعالیت این یازده شرکت که اسامی آنها در وب سایت وزارت صنعت موجود است قانونی است یا غیر قانونی؟ یادمان باشد نباید در عصر الکترونیک مثل ملا نصرالدین به حرفهای آدمهایی که هیچ گونه اطلاعاتی در این زمینه ندارند گوش فرا دهیم. شک نکنید فعالیت این یازده شرکت کاملا قانونی است
محدثه
عليه من ک عاشق هيجانم
فرهاد
بابا شما ها خیلی املید بخدا!
عزیزم اول مطالعه کنید بعد گل پرپر کنید، این اسمش بازاریابیه با زار یا بی میفهمید؟
یعنی کاری که همه میکنن کنارش میتونیم بازاریاب هم تربیت کنیم تا سود بیشتری نصیبمون بشه والسلام! اگر تا الان یه جایی با چاقو آدم میکشتن دلیل نمیشه ما میوه پوست کندن با چاقو رو یاد نگیریم!
این سیستم خیلی هم خوبه چون هیچکس اینجا ضرر نخواهد کرد اجباری هم نیست، دوست داری بیا بازاریابی کن، دوست داری کنارش بازاریاب آموزش بده! همیییییییین!
سارا
سلام بچه ها کار قانونیه .اگه نبود دولت ترسی واسه جمع کردنشون نداره. کور که نیستن شرکتها در ملا عام دفتر زدن.بنظرتون دولت رودربایستی داره با شرکتها؟ قبول ندارین نیاین چرا بقیه رو منصرف میکنین با اطلاعات دهه های قبلتون. بچه ها پیشرفت راههای زیادی داره خودتون قانونی عمل کنین
باقر
سلام دوستان .اين كار كاملا قانونيه و براي شركت و عضو شدن هيچ پولي از شما خواسته نميشه و شما فقط نماينده فروش هستيد=ميتونيد راي اطلاعات يشتر به سايت( مركز اصناف بازاريابي شبكه اي )مراجعه كنيد كاملا توضيح داده شده و اسم شركتهاي داراي مجوز هم وجود داره
ناشناس
سلام به همه ی دوستان
دوستان ارزش شما بالاتر از اینه که برید برا این شرکتها کار کنید این همان ارباب نوکری زمان قدیمه .
محمدرضا
به نظر من به تبلیغ و حمایت بیشتر دولت نیازمنده تا افراد با ابتکار عمل بیشتر وارد این شرکت ها بشند
رسول
سلام به همه کسانی که در این شبکه فعالیت نمی کنند. باید به اطلاعتون برسونم هیچ کلاهبرداری در این شرکت ها صورت نمی گیرد و موفق شدن در این شرکت ها با تلاش و کوشش همراه می باشد . اینجانب نسبت به این شبکه ها (گلد کوئست) کاملآ منفی بودم و لی با تحقیقی که در رابطه با این شرکت ها (بادران و ...) داشتم جای هیچگونه نگرانی و ناراحتی نیست با تشکر.
حسن شیرزاد
با سلام خدمت هم وطنان عزیز.محمد رضا زارع داداش گلم با اینکه نمیشناسمت ولی دمت گرم منم مثل شما هستم.من بیشتر نظر هارو خوندم و واقعا باعث تاسف بود،دوستان گلم این کار قانونی و حلاله خیالتون راحت،سایت ایران هشدار و سامانه پیامکی 30006082 پاسخگوی شما هست که کدوم شرکت مجوز فعالیت توی ایران رو داره.راجع به شرعی بودنش کتاب فقه و بازاریابی شبکه ای هست.خواهش میکنم از دوستانی که هیچی از این تجارت نمیدونن احساسی نظر ندن،البته قصد توهین و جسارت ندارم فقط خواهشم اینه بیشتر تحقیق کنن.ما واقعا خیلی سختی کشیدیم واسه ریشکن کردن شرکت های هرمی و جا انداختن این تجارت.البته هنگام انتخاب شرکت مناسب وقت بذارید و تحقیق کنید.انسانهایی که شکست می خورند به سادگی تحت تاثیر عقاید دیگران می شوند... روی قله های موفقیت میبینمتون.
جاتون خالی توی بازاریابی شبکه ای ایرانی....
امین
سلام .دوستم به تازگی به من پیشنهاد کرده من تحقیق کردم فکر کردم که با تفکر این ها کل کشور باید بازار یاب بشن (کسی بدون زیر مجموعه پول آنچنانی در نمیاره اگه بخوای بدون زیر مجموعه کار کنی بری سر یه کار دیگه بهتره) منظورم اینه که یه جایی نموم میشه و سه چهار ردیف آخرش به جایی نمیرسن یعنی آخرش که چی . گروهای فراماسونی یه هرمی دارن که بالاش خودشونن و پایین هرم عکس یه گله گوسفند که میگن گوسفند ها آدم های نا آگاهی ان که برای ما کار میکنن اونم رایگان من که دوست ندارم جزو هیچ کدومشون باشم.به نظرم مفت خوری حالا چه مفت بخوری چه مفت بدی بخورن .البته با ارز پوزش من فقط نظرم و گفتم.
امین
این کشور کلا کلاهبرداری و اختلاص و رشو و پارتی بازی احاطه کرده مجوز چی کشک چی برید بابا شما ها همین کشور بدخت کرده که حالا با توهم سمت این شرکت ها برین.
دوباره تراژدی یه عده پولدارتر بشن و یه عده بدبخت تر.
مجی
سلام .حتی اگه همه اینها هم درست باشه چه تظمینی وجود داره در قبال کالای که خریداری میکنی جنستو دریافت کنی .چه تضمینی برکیفیت کالاها هست.الان روزای خوشه مثل روزای خوشه گلدکووست گیرم که من بازاریابی کنم کالا خرید کنم اگه روزی نتونستم جنسمو دریافت کنم چه کسی پاسخگو ؟
باید مثل هزاران پرونده یه شکایت کنم و برم تو نوبت که تو خوشبینانه ترین حالت به پولم برسم .
مهرانه
همش الکیه من خودم 6ماه فعالیت کردم همش بالا دستی ها سود میکنند
اگه دروغ میگم خودت میبینی بعد
حمید
با سلام.اگردقت کرده باشین تمام کسانی که راجب این تجارت بد میگن یا کار نکردن یا میخواستن شروع کنن پشیمون شدن.من خیلی وقته کار میکنم ولی نه اینجا پول از دست دادم نه رابطه خونوادگیم خراب شده و نه ازین چرت و پرتایی که از یه جایی کپی میکنن میذارن تو سایتا.بلکه کلی هم رو شخصیتم تاثیر گذاشته کلی رفتارام بهتر شده و عااااشق این کارم.برین حداقل یه چند ماه کار کنین بفهمین چیه ولی خواهشا یک طرفه نظر ندین چون شماهایی که خیلی ادعای مذهب میکنین شاید خیلی ها به خاطر نظرات شما از انجام این کار پشیمون بشن و کلی مسیر زندگیشون تغییر کنه واین حق الناسه اون دنیا باید جواب بدین.در ضمن جوری صحبت میکنین که انگار کسانی که تو این کارن مسلمون نیستن و نماز نمیخونن.وارد کار بشین میفهمین کسایی که تو کارن اتفاقا بهتر به اسلام عمل میکنن نه این که فقط ادعای اسلام کنن وشعار بدن...
هرکسی به زندگی خودش نگاه کنه میفهمه بیرون حرمت بقیه رو میشکنیم به هم دروغ میگیم.غیبت میکنیم.قضاوت میکنیم.از زمانمون استفاده مفید نمیکنیم
(دست کم جوونای مملکت که 90 درصدشون تو شبکه های اجتماعی روزی چندینن ساعتشونو تلف میکنن)برا زندگیمون هدف کاملا دقیقی نداریم (البته اول همه میگن ما هدف داریم ولی توصیه میکنم برین تعریف هدف هم یاد بگیرین)همیشه نا امیدیم و تقصیر ها رو گردن جامعه میندازیم و خیلی چیزای دیگه.خواهشا خودمون رو گول نزنیم.دقت کنین که اسلام و قران به تک تک اینا اشاره کردن ولی ملت ما متاسفانه فقط نماز خوندنشو یاد گرفتیم.ببینیت من همه اینایی که گفتم رو دارم تو زندگیم پیاده میکنم وهمش به واسطه نتورک هستش پس تا اطلاعات دقیق از کار ندارین و درکش نکردین خواهشا نظر ندین.این یه حقیقته.دروغ گفتن هم نداره چون اگه بخوام دروغ بگم درواقع دارم سر خودمو شیره میمالم
حمید
در ضمن نتورک داره راه خودشو میره نیازی هم نداره خودشو به کسی ثابت کنه چون تو این70 سال ثابت شده و دنیا داره نتیجشو میبینه. به ادمایی هم که زندگیشون رو رو حرف و نظر دیگران برپا میکنن نیاز نداره که هر موقع کسی گفت خوبه بخوان بیان.این کار ادم مستقل میخواد.در ضمن الان به عنوان یک علم ثبت شده و حتی دانشگاه بین المللی کیش هم داره تدریس میشه. ولی یه عده هنوز هم منتظرن ببینن چی میشه بعد بیان.پس منتظر بشینید ولی یه روز میاد که دیگه خیلی دیره دلیلشم نمیگم یه مدت خودتون فکرکنید
ali
من تازه به این کار معرفی شدم،فوق العاده عالیه،کاملا قانونی،کاملا شرعی و ......
شما که نظر منفی میدید اگه خیلی با عرضه هستید جلوی اختلاس های میلیون دلاری رو بگیرید و مانع پیشرفت نشید این کار چند دهه میشه که توی کشور های پیشرفته جریان داره!
امیر
سلام
این شرکتها مثل بیز همون شرکتهای هرمی هستند زیر نظر اسم مجوز همه هنرهای شرکتهای هرمی رو اجرا میکنند ازقبیل یارگیری.جلسات دختر وپسر. شاخه و زیر شاخه و هزار خلاف دیگه
جالبه که بعضی شبکه های مجازی سایتشون فیلتر شده ولی اینها که عملا شبکه اجتماعی خلافکارند و بصورت حقیقی وحضوری فعالیت دارند جلوشونو نمیگیرن
آقا خطر این بیز از فیسبوک بدتره
مسئولین تا دیر نشده اقدام کنید
حامد
سلام..چقدر سیستم مدیریتی کشور آلوده است که شرکت هرمی قانونی شده!!!!!حالا مسایل شرعیش بماند...
کلا اگه براشون سود داشته باشه حرامو حلال وبالعکس میکنند...
محمدرضا
اقایی ک منفی میزنی
تو اصا میتونی نتورک بنویسی ک نظر میدی ب واسطه ی این کار داریم ب تولید ملی کمک میکنیم،ب دولت مالیات میدیم ب صورت انلاین،ایجاد اشتغال،رسیدن ب درامد بدون سرمایه،تساعدم هیچ وقت اشباع نمیشه چون از اون طرف تولد داریم،ب واسطه ی این کار من زندگیم هدفمند شد،واقعا عااااالیه،من هیچ سرمایه ای وسط نذاشتم جز زمانم ک تازه اونم مردم،کسیم ک بعد ی مدت ب درامد ه خودش عرضه نداشته ک میگی ی مدت اومدم .....،تو فرق تو بالرکک اون زودترولی اگه زرنگ باشی میتونی ازش سبقت بگیری از لحاظ درامدی،تو نتورک رابطه بانتورکبرنده برندس،با مزدرامدنتورکبانتورکدرامدوفق کردن زیری ب درامد میرسی
ب نظر من نتورک مقدس ترین شغل دنیاس
محمدرضا
ایران نیازمند این علم
تا ب تولید ملی،خودباوری،ایجاد اشتغال بشه،الان مالزی چرا انقد پیشرفت؟بخاطر وجود نتورک یا اصا خیلی کشورای دیگه،الان حدود 150میلیون نفر تو دنیا تو نتورک دارن کار میکنن پس کار شاقی نیس،تویی ک منفی میزنی برو ب درامد خطیت برس،خدا خیرش بده اقارو ک با این کارش نگرش من خیلی دوستام نسبت ب زندگی عوض کرد
رضا
سلام
من تازه وارد شدم دورو بریام منو میگن بکشم بیرون شرعی نیس کلاهبرداری چیکارکنم؟ کمکم دارم قانع میشم راهنماییم کنین
حسین
نتورک مارکتینگ قانونیه بابا اینقد بحث نکنین کسانیکه اطلاعات ندارن برن تحقیق کنن بعد نظر بدن کاری که قانونی باشه شرعی هم هست مگه میشه توی کشور اسلامی قانون غیر شرعی رو توی مجلس تصویب کنن
بهنام
با سلام
من کسی بودم وقتی بهم پیشنهاد شد بیام تو کار بازاریابی کاملا مخالف بودم هم از لحاظ شرعی و هم از خیلی جهات دیگه اما به دلایلی که اگه بری تجربه میکنی رفتم اما الان فهمیدم که مثلا 300 تومن پول میدی جنس میخری اول اینکه آبروتو میزاری زیر پات جنس میفروشی بعد اینکه تموم شد میبینه 270 تومن فروختی
بقیه هزینه کرایه - سود شرکت و سود بالادستی هاست شرکت 3 برابر بیرون جنس و میده بهت باید 300 نقد بدی بعد خورد خورد اونم به زور از مردم جمع کنی بعداً چند نفر دیگرو هم با دروغ بکشنو تو این کار خودمونیمو انصافمون واقعاً این پولا حلاله که از جنس خریده شده زیر دستی به من سود برسه خدارو شکر کسی رو وارد این کار نکردم
مهیار موقر
با سلام به دوستان عزیزم
اشتباه نکنید
شرکت های متفرقه شما را از رسیدن به آرزوهاتون باز میدارد
۱۱ تا شرکت فعالیت بازاریابی شبکه ای میکنن که خودم با تفکر مناسب و تحقیق زیاد در مورد تیم و تنوع محصولات شرکت و پلن درآمد زایی شرکت بیز را انتخاب کردم
این شرکت واقعا از هر نظر عالیه و در مدت کوتاهی درامدهای میلیونی زیادی داده و میده
....آگه واقعا تصمیم داری زندگیتو عوض کنی با چشم باز انتخاب کن
در صورت تمایل برای دانستن اطلاعات بیشتر میتونید با شماره من تماس بگیرید
....آگر هم دوست داشتین حضوری قرار بزاریم و پلن ها رو بررسی کنیم
آرش
خدايا با كيا شديم هفتاد ميليون نفر!!!
آقا جون بازاريابي شبكه اي بد جيز!!
كارنكن ديگه چرا نظر كارشناسي شرو ور ميدي؟؟
آره ديگه وزارت صنعت معدن همه نميفهمن آيين نامه ميدن شماها با علم فراوان ميفهمين!!
خدايي حيفه بياين از اين دانشتون بهره بحوين!!!!
akoo
11شرکت قانونى شده ولى براى انتخاب شرکت مناسب بريدکتاب علم بازاريابى شبکه اى رندى گيج روبخونيد ,ولى خاک توسراونايى که هنوزتوقانونى بودن اين شرکتاموندن زشته بخدايه شماره اصناف نميتونيدبگيريداومديداينجاميگيدغيرقانونى حيف نتورک دست چنين افرادى بيافته
محمود
با عرض سلام و ادب
شرکتهای بازاریابی همون شرکتهای هرمی هستند فقط فروش کالا هم اضافه شده که مردمو دولت متوجه اهداف هرمیشون نشند
شم وقتی عضو میشی باید در جلس ورودی اولیه به مدت چند روز شرکت کنی سپس خرید و شرکت در جلسه روزانه با افراد شاخه . این جلسات مختلط مدام باید تشکیل بشه.
کسی که میخواد عضو بشه ابتدا باید یک میلیون جتس بخره اگه بگه ندارم اونقدر بهش توهم میدند که از هر راهی بشه این پول رو جور کن!!!!
جالبه یه عده ای در بالا سود میکنند خانواده ها باید تاوان این عوارض سو جلسات و معاشرتها را بدهند دولت هم مجوز میده و از این شرکتها حمایت میکنه
کسانی گه مجوز داده اند نظر مراجع مخترم که این در آمد زایی را حرام اعلام کرده اند هم در نظر نگرفته دغدغه خانواده ها را در نظر نگرفته و مجوز هم میدهند و حمایت میکنند!!
خدا خودت بدادمان برس
مهسا
من تک تک نطر ها رو با دقت خوندم،اونایی که میگن حرامه،به این فکر کردن که اوایل اینکه تلویزیون اومد ایران،میگفتن حرامه؟ میگفتن شطرنج حرامه،پاسور حرامه،و غیره...
کم کم علم که ریاد شد،فرهنگا که تغییر کرد،نظرها هم عوض شد،لطفا راه های نوین و جدید و که کامل ازش خبر ندارید،رو حساب دین و اعتقاد مردم نگید حرام حلال...به خدا اینکار بیشتر گناه داره،هرجا کم میارن...دست میذارن رو اعتقادات مردم از این راه میخوان سستشون کنن..
لطفا هرکس بره تا جایی که میتونه تحقیق کنه،یا ریسکشو بپذیره بره با منصرف شه نره،انقدر تو کار هم دخالت نکنید،توهین نکنید به همه نگید دزد،یکم دیدتونو که عوض کنید،بخدا این کشورم عوض میشه..
در پناه حق
حسن محمدی
چند نفر از آشنایانم عضو شبکه بادران گستران هستند به طور خلاصه بگم که من از روبرو شدن با آنها بشدت اجتناب میکنم چون هر طور شده میخواهند اجناس بنجلی که هیچوقت حاضر نبودم در فروشکاه ها آنها را بخرم به تو غالب کنند.
محمود
عضو نشین مردم باید با زبان بازیهایی که در کلاسها آموزش میبینید به اقوامتان جنس غالب کنید. یکی از تفریحات شخص بنده خرید اجناس از فروشگاه های بزرگ و انتخاب و آزمایش مارکهای مختلف است و هیچوقت حاضر نیستم جنسها را از نزدیکترین خویشاوندم بخرم.
پوریا
با درود بر تمام ایرانیان و بر ذات مقدس یزدان پاک

دوستان بنده چند هفته ایه که به دنبال کسب اطلاعات از شرکت های هرمی و گلد کوسته سابق و انواع و اقسام این نوع از تجارت بر اومدم و متاسفانه یا خوشبختانه به جای خوبی نرسیدم و اگر کمی چشم هامون رو باز کنیم میبینیم امروزه در مملکت ما کم شرکت هایی نبودند که حتی با وجور قانونی بودن دست به کلاهبرداری های عطیم و شنیع زدند نمونه های بسیار زیادی برای عرض بنده میشه اورد که من فقط یکی از اون ها که به احتمال زیاد شما با اون از طریق رسانه ها اشنا شدین رو براتون میگم. احتمالا شما با شرکت پدیده شاندیز اشنایی کامل دارین شرکت بزرگی که در طی سالها سرمایه مردم رو جمع کرد و بدون هیچ نشونی از خاطر ها رفت .. البته از خاطر کسانی که داغ دار این کلاهبرداریه بزرگ شدند فکر کنم منظورم رو رسونده باشم ...
موفق باشید و پیروز
بهزاد
من با حرف مردم زندگی نمیکنم

پس میتوانم با فعالیتم تو شرکت تکسو به تمام ارزو هایم برسم چه بگید غیر قنونیه چه بگید قانویه

سالهاست سر کوچه ما کسی ایستاده بود میگفت نرو اون کوچه بن بسته ولی من هی میرفتم میدیم بن بسته و برمیگشتم 1 ماه فهمیدم بن بستی وجود نداره در مقابل تصمیم تو
حسن
این هم استفتا اینجانب از حاج سید احمد فاطمی که باعث شد فعالیتم را در شرکت بادرات متوقف کنم و خیلی از این بابت خوشحالم
با سلام من اخیرا عضو شرکت بازاریابی شبکه ای بادران گستران شدم. این شرکت در جلسات هفتگی به ما یاد میدهد چگونه با زبان بازی و تعریف از اجناس آنها را به اقوام خود بفروشیم تا بالا دست ما سود کند و خودمان نیز بعدها سود خواهیم کرد. ضمنا جلسات ما مختلط و معمولا در منزل اعضا و یا جایی دنج برگزار میشود. لطفا حلال یا حرام بودن عضویت در این شبکه را اعلام فرمایید.:
با آرزوي قبولي طاعات و عبادات حضرتعالي
==============

جواب:
سلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بنابر احتیاط واجب حرام است واین حکم قابل رجوع به مجتهد دیگری نیست.
مسعود
با نظر آقا بهنام کاملا موافقم
.
با سلام
من کسی بودم وقتی بهم پیشنهاد شد بیام تو کار بازاریابی کاملا مخالف بودم هم از لحاظ شرعی و هم از خیلی جهات دیگه اما به دلایلی که اگه بری تجربه میکنی رفتم اما الان فهمیدم که مثلا 300 تومن پول میدی جنس میخری اول اینکه آبروتو میزاری زیر پات جنس میفروشی بعد اینکه تموم شد میبینه 270 تومن فروختی
بقیه هزینه کرایه - سود شرکت و سود بالادستی هاست شرکت 3 برابر بیرون جنس و میده بهت باید 300 نقد بدی بعد خورد خورد اونم به زور از مردم جمع کنی بعداً چند نفر دیگرو هم با دروغ بکشنو تو این کار خودمونیمو انصافمون واقعاً این پولا حلاله که از جنس خریده شده زیر دستی به من سود برسه خدارو شکر کسی رو وارد این کار نکردم
نجفی
سلام ...به همه ی دردوستام..
هر کی به قانونی بودن و شرعی بودن کار شک داره بر سایت رهبری قسمت استفتا سوالشو از رهبری بپرسه...
www.leader.ir
امید
دوستای منم تو کار نتورک هستن به قانونی و غیر قانونی بودنش شک ندارم ولی اینکه ادم یهو به درامد میلیونی برسه خودش کلا شک برانگیز هست. اینکه زیردستیاتو مجبور کنی ک فقط از این محصولات بخرن منطقی نیست. با اجبار ک نمیشه یه جنسو قالب کرد. ثانیا دوستامو میبینم ک حتی درس و دانشگاشونو به خاطر این کار ول کردن. کدوم منطقی اینو میپسنده. تو این جلسات دارن از این شیوه استفاده میکنن ک درس و دانشگاه شما رو به جایی نمیرسونه...نتورک مارکتینگ در کشواری دگه کلا مدلش با مال ما فرق داره بدتر از همه زیرساخته ک کشور ما نداره.
رامین حیدری
واقعابرای خودم به عنوان یک ایرانی متاسفم که هرکی ازراه رسیده برای خودش نظریه چرت داده عزیزمن توکه میخوای فرق بین شرکت هرمی وبازاریابی شبکه ای رو بدونی بروتوسایت نتورک مارکتینگ که سایت اصناف هست اونجابرو مجوزرو ببین درضمن سامانه پیامکی پلیس فتا30006082درخدمت شماست سایت ایران هشدارهم هست که میتونه بهتون کمک کنه اگه اطلاعات بیشتروبهترخواستین خودمم درخدمتم ....خودم الان تو شرکت بیز هستم(بازاریابان ایرانیان زمین)
توروقران اگه چیزی درموردشرکت هرمی وبازاریابی شبکه ای نمیدونین علکی نظر ندین خواهش میکنم حتی اگه نخواستین کارکنین من درخدمتم خوشحال میشم بهتون اطلاعات بدم
معصومه طالبی
سلام خدمت دوستان عزیز
آقای رامین حیدری باید صحبت شما با طلا ثبتت کنیم وحسابی با نظر شما موافقم.
از متخصص های عزیز درخواست دارم در مورد هر موضوعی نظر ندیدن اگه اطلاعات ندارم بگو اطلاعات ندارم بهتر از نظر دادن الکی
مسعود بهمنش
جناب آقای حیدری فکر نمیکنم اینجا هر کس برای خودش به قول شما نظریه چرت و باز هم به قول شما (علکی!!!) نظر داده باشه بالاخره باید هر کسی نظر خودش رو چه موافق چه مخالف اعلام کنه و همه نظرها محترمند من هم عضو شرکت بادران هستم و تمام اطلاعاتی رو که میخوای بدی در جلسات هفتگی بدست آوردم و تعداد زیادی از تازه کاران رو هم راهنمایی و ارشاد ! کردم ولی باید هر دوتامون بدونیم که چه خبره.
احمد عبدی
جالبه این مطلب 6 سال پیش درج شده ولی هنوز نظرات داغ پیرامون آن وجود داره از سایت سیاست روز میخوام مطلب رو بروز کنه و نظر خودش رو در حال حاضر بنویسه
یوسف
باسلام:
اولش گفتن مخ زنیه/یه مدت بعد گفتن شغل حساب نمیشه و خاله بازیه/ یکم دیگه گذشت گفتن توهمه پول کجا بود / بعدش که پورسانت اومد به سیستم سود دهی ایراد گرفتن الله اکبر به این مردم..اینا همونایین که میرن تو عروسی از اولش تا آخرش ایراد میگیرن آخرشم که یادتون میاد غذا هم کم بود هم سرد.از این قشر فاصله بگیرین دوستان....اینا همونایین که وقتی نمیتونن یه کاریو بکنن به شما هم میگن نمیتونید. نت ورک مارکتینگ در مدارج بالای دانشگاهی داره تدریس میشه.بهش میگن نسل جدید یا موج سوم شغل در دنیا.من طرفدار هیچ شرکت خاصی نیستم ولی اگر ایمان بکارتون دارید و میدونید می خواهید انجامش بدبد نگذارید فاز منفی انسانهای تک بعدی جلودارتون باشه. نگذارید... خیر پیش!
م. ع
خوب گوش کنید مراجع گرانقدرمان تا متوجه نباشند نمیتوانند فتوا بدهند پس کامل متوجه شان کنیم برادر خواهر من سوال از مراجع خیلی مهم است بنده حضورا رفتم و سوالم را پرسیدم و جواب کامل گرفتم در ضمن اصلا حرام نیست به همه عرض میکنم با اطلاعات کامل سوال بپرسید وقتی در شرکتی که بنده هستم نه مردم نه دولت نه و نه بازاریاب شرکت ونه خود بنده ضرر میکنم و یک نوع فروش جدید رو انجام میدم و زحمتش رو میکشم چرا حرام باشد پس آنوقت همه ی کارها حرام است خواهشا بصیرت داشته باشید حرف رهبر معظم رو جدی بگیرید تو نظامی که رهبری نظارت کامل دارن امکان داره که در وزارتخانه صنعت معدن تجارت کشور صنف حرامی مشغول به فعالیت باشد؟؟؟؟؟ خواهشا راجع ب حرام یا حلال چیزی چشم بسته حرف نزنید . 3 هفته تحقیقات انجام دادم تا پی به این موضوع بردم . ....
amir pou
سلام .من به مدت7 ماه با این یکی ازین شرکتها کار کردم که دارم نظر میدم .همش چرته چون پسری که الان میاد اونجا کلاس میزاره که چطوری بفروشیم خودش میره هر ماه یه وسیله زندگیشو میفروشه تا بتونه خرید بزنه.یارو 2 روزه وارد کار شده چنان حمایت میکنه!!!! آخه پسر خوب برا تو که بیکار بودی از هیچی بهتره ولی من دیدم که چطوری دانشجو رو مجبور میکنن بره حذف ترم کنه بعدشم که نتیجه نمیگیره میگن خودت بد کار کردی به ما چه. همش میگن کار گروهیه ولی موقع سود و ضرر که میشه فقط خود طرفو میبینن.این یه سیکله یه عده که بالان که هیچی یه عده هم بعد یه مدت جاشونو میدن یکی دیگه و همینطور میچرخه.بهش میگم چرا لب تاپتو فروختی که خرید بزنی؟ میگه 2 ماه دیگه بهترشو میگیرم نمیدونه ک باید 2 ماه دیگه یکی دیگرو مجبور کنه تا لبتاپشو بفروشه تا این بتونه بهترشو بخره و این همینطور ادامه داره .70درصد بچها جنساشونو مجبورن انبار کنن یا به اصطلاح فروشگاه خونگی بسازن .آقا من فقط میخوام تورو خدا با فکر وارد شید چون به اون راحتی نیس که اول براتون نعریف میکنن
poya
در اینگونه تجارت اخرین نفر هم سود میکند اشبا معنی ندارد در کشوری که مردم زندگی میکنند زندگی معنی داره کودکانی به دنیا میان جونای زیادی به سن تکلیف میرسند این جونا به شغلی نیاز دارن مردان و زنان زیادی از کار بازنشست میشن دختران زیادی ازدواج میکنن میرن خونه شوهر برای شوهراشون برده میشن پس کشور به تحول نیاز داره شما میتونید برای خانوم خاندار درامد زایی کنید میتونید برای جون دانشجو و محصل حقوقی ثابتی در نظر بگیرید پس نگید انباشته میشه روزی به پایان میرسه
علی هوشیار
لطفا مطلب رو به روز کنید یا به قول دوستان نظر به روز رو بذارید
مردم رو به سمت راه نادرست حرکت ندید
چهارساله تو ایران داره نتورک انجام میشه
لطفا لطفا لطفا به روزش کنید
نتورک حلال ترین و شرعی ترین روش کسب درآمده
دزدی،احتکار،گرون فروشی، زیرپای هم خالی کردن هم صنف و هیچ چیر منفی ای وجود نداره جز فروش اصولی و حرفه ای با یکی از جدیدترین روش های توزیع کالا تو دنیا
همه مردم از این جور شرکتها میترسند
به قول معروف مار گزیده از ریسمان سیاه و سیفید میترسد قبول کنید زور نگید لطفا !
sam
با سلام، اولش بگم منو به زور فرستادن برم پیش مثلا مشاورشون، بعدشم که رفنم یک سری چرت و پرت تحویلت میدن درآمدت بالا میره و بعد دو سه سال با فعالیت خوب بازنشست میشی و در عین اینکه تو خونه نشستی حقوقت به حسابت واریز میشه خدایی هر آدم ساده ای رو با درآمد بالایی که میگن گول میزنن، یه مخ زنی واقا پولکیه.( الله وکیلی این درآمد مشکل نداره که تو خونه پا انداخته باشی رو پات و حقوق به حسابت واریز بشه). جالب اینه یه آدم بیسواد هم میتونه وارد این شرکت ها بشه. من نرفتم و هر کسی هم بدونم که میخوان ببرنش جلوشو میگیرم. انصافا یه کم فکر کنید، فکر نکنید که هر کاری که پول توشه کار خیلی عالی هست. اینا با درست کردن زیرشاخه میخوان درآمد خودشونو بیشتر کنن، ما رو هم هم این دنیا هم اون دنیابدبخت میکنن. با آگاهی یه پیشنهاد کاری رو بررسی کنید چشم بسته چیزی رو قبول نکنید. این مجوزها هم برای فروششونه نه این بازاریابی مسخرشون. تازه بلد هم هستن جوری مجوز بگیرن که حلال و حرامش معلوم نباشه.( فامیل ما تو این یکی از این شرکت هاست، چیزی بهش نرسیده هیچ داره از جیب خودشم هم میده به امید اینکه پولدار بشه که یک امید واهی بیش نیست). در کل درآمد حاصل از طریق این شرکت ها مشکل دارد.
فرید
لطفا اشتباه نکنید
نتورک 4 ساله قانونی شده و بیشتر به مردم خدمت میکنه
طبق قوانین همه شرکت ها باید. بیش از 60% محصولات تولید ملی باشند و همه شرکت ها 14% مالیات پرداخت کنند، که این کار هم باعث افزایش تولید ملی میشه و هم از فرار مالیات جلوگیری میشه که به نفع مردم و دولت هست
در نتورک مارکتینگ هیچوقت توقفی وجود نداره چون زاد و ولد وجود داره
این کار کاملا قانونی و از طرف رهبر معظم انقلاب، شورای نگهبان، وزارت صنعت و معدن و کمیته نظارت تایید شده میباشد.
لطفا احساسی برخورد نکنین
میثم
اره زمان ما گلد کوئستیا آدمای جانی و مشروب خور و قاتل بودن حالا بعد مدتی خودشون تصمیم گرفتن پول مردم رو بزنن بجیب دیگه اینم یجورشه .
میثم
م
sam
کجا رهبر گفتن حلاله اتفاقا یه سرچ ساده راجع به نظر مراجع تقلید در مورد بازاریابی شبکه ای (که کلاس میزارید میگید نتورک مارکتنینگ) انجام بدید میبینید که کاملا رد شده اتفاقا نظر رهبر هم در این لیست آمده. بیخودی چیزی رو که حتی عقل هم در مورد اون میتونه تصمیم بگیره که حرامه رو حلال نکنید با اینکه قانونیه و بعضیا گفتن حلاله. وقتی عقل من با یه تفکر کوتاه میگه درآمد مشکل داره یعنی مشکل داره حتی بدون اینکه بدونم مرجع ام چه نظری در موردش داره. بعضیا هم اطلاعی ندارن رهبر چی گفته از جانب ایشون حرفی نزنن.
حامد
من خودم الان شرکت بیز فعالیت میکنم کی گفته حرامه کارای بیرون بخاطر چند قاز زیرآب این و اون رو میزنن اون حلاله ولی این حرامه
استاد دانشگاه که تدریس میکه ب ازاش پول میگیره
وقتی ما کسیو میاریم تو این کار اطلاعات منطقی در مورد کار میریم اونم اطلاعاتشو انتقال میده ب مجموعه ش این کجاش حرامه؟؟؟؟؟؟؟
sam
خیلی خوبه استاد دانشگاه درآمدش حرامه،کارمند حرامه رفتگر حرامه البته از منطق شما بازاریابان شبکه دیگه چه کسی درآمدش حرامه؟؟؟؟ شما قبول نمیکنید درآمدتون مشکل داره چرا بقیه رو به حروم خواری متهم میکنید. درآمد شما به این خاطر مشکل داره که با افزایش زیر شاخه درآمد بالاسری و خودتون افزایش پیدا میکنه و بعد یک سری زبون بازی هم برای افراد میکنید که میگید دادن اطلاعات درست، راست میگید بازاریابید برای بازاریابی راه های دیگه ای هم وجود داره که مردم محصولات شرکتتونو بخرن، فقط از طریق زیرشاخه گرفتن بازاریابی انجام میشه. جالب اینه که نگرشتون هم اینه که ما با این کارمون به آرزوهامون (البته واهی) می رسیم و اگه درآمد ما حرامه درآمد بقیه هم حرامه. با این حرفاتون نه حرام خدا حلال میشه نه و حلال خدا حرام میشه، فقط سر خودتون کلاه میزارید. هرچند آدمی که رو که ندونه میشه آگاه کرد ولی آدمی رو که بدونه و چشم هاشو به روی حقایق ببنده رو نمیشه آگاه کرد
حسن
نظر آقای amir pou رو کاملا قبول دارم چون همین بلا سرم اومده. اونایی که داد و فغان راه میندازن که این کار قانونیه و هیچ مشکلی نداره به زیر گروه نیاز دارن غیر از این چی میتونن بگن ؟ جالبه خیلی ها این کار رو شغل میدونن و میخوان با این شغل تشکیل خانواده بدن واقعا خنده داره فکر کنید تمام افراد کشور برن سمت بازاریابی شبکه ای حالا فکر کنید سود پول از کجا میاد و به کجا میره؟
fbi
من کاملاً موافقم و تشکر میکنم از اطلاع رسانی خوبتان

هر کی دوست داشت میتونه با گروه ما همکاری کنه ، نه بسیجیم نه مذهبی فقط قصدم نابودی نتورک مارکتینگ هست .

کساییم که میگن این همون هرمی نیست با تمام لیدراتون در افتادیمو همشونو به خاک مالوندیم و ثابت کردیم که سواد ندارن خیلی ادعا دارین میتونین هم صحبت شین و اینو بدونین هممون از نخبه های برتر کشور هستیم که لیدرا و امسال فریب خورده شما ها نمی تونن لحظه ای جلوی ما قد علم کنن و دروغ به خورد ما بدن مثل بقیه

به زودی وب سایت ضد نتورک مارتینگ هرمی رو نمایی خواهد شد
سهراب
از حسین و amir pou میخوام که واضح تر توضیح بدن و تجربشون رو به اشتراک بزارن. مرسی
ع_م
چراکاری که به لحاظ شرعی حرامه دولت جمهوری اسلامی مجوز میده یامجوزشولغوکنیدیامشکل شرعی شودرست کنیدلطفاتکلیف ملت رو روشن کنید
MLM
اقای fbi نخبه برتر تو هنوز نمیدونی امثال با کدوم (س.ص.ث) نوشته میشه!!!!! بعد میای راجب بی سوادی صحبت میکنی؟ وقتی تو نخبه باشی...!
برو راجب چیزی نظر بده که در حد و اندازش باشی نخخخخخخبه!!!
sam
درود بر fbi و حسین و amir pou همه باید دست به دست هم بدیم کارها و برانامه ریزی افرادی رو که با حرفای مزخرف و فریب دهنده میخوان زیرشاخه جمع بکنن رو نقش بر آب کنیم.
یک نکته من خودم برا مصاحبه رفته بودم اصلا توضیحی هم در مورد کار ندادن، که شک کردم موقعی هم رفتم و 2 ساعت توضیح چرت دادن آخرش گفتن به پدر و مادرتون هیچی در این مورد نگید چون فکر میکنن هرمی و اصلا با اونا راجع به این مورد مشورت نکنید. که من فورا به پدرم اطلاع دادم گفت که اینایی که گفتی همش فعالیت هرمی و مدل جدید گلد کوءیسته!!!! همین نکته که بهش توجه نمی کنید کافیه برای اینکه بدونیم کارشون هم غیر قانونیه و هم مشکل داره که نمیخوان کسی بدونه. (جالب تر از همه اینه که گفتن این فرصت اینقدر فوق العاده است که یک فرد بی سواد هم میتونه برای خودش درآمد زدایی کنه) وگرنه آدم از کار درست ترس نداره. این مجوزی هم که اینا دارن برای بازاریابیه نه زیرشاخه گرفت!!!!
sam
اگه هم ما کمکی میتونیم بکنیم بگید چه جوری که ما هم در این امر سهیم باشم
یک دوست
آقای LML سلام- بهتر است با احترام با یکدیگر بحث کنیم و همدیگر را مسخره نکنیم.
مثلا خود شما هم "راجع" را " راجب" نوشته اید
sam
جناب MLM موقع نوشتن همه و همه اشتباه تایپی داریم، اصل مطلب چیز دیگست زنگ املا نیست!!! باید مشکل نداشتن آگاهی نسبت به این مسئله در مردم برطرف بشه.
MLM
اقای sam تا ادمای منفی نگری مثل تو هستن دیگه چی رو برطرف کنیم؟ بخوای یا نخوای این کار مجوز گرفته و خیلی ها هم ازش نتیجه گرفتن. چشماتون رو روی حقیقت بستید. شما هایی که ادعا میکنید این کار غیر قانونیه درصد بیشتری از کار رو نفهمیدید و سعی میکنید ربطش بدید به کوءیست در حالی که فرق این 2 تا رو نمیدونید. پس خواهشا راجب چیزی که اطلاعات کافی ندارید نظر ندید مردمم نسبت به کار منفی نکنید
sam
جناب MLM شما زیادی به این کار خوش بین هستید، مردم به این مجوز اهمیت ندید این کار مشکل داره . آخه یه کم فکر کنید. سیاست این کار اینجوریه که به عنوان مثال من بازاریاب چند تا بازاریاب رو به عنوان زیر شاخه می گیریم و هر کدوم از زیر شاخه های من برای خودشون زیر شاخه می گیرن، بعد به ازای خرید یا فروش محصول هر کدوم از زیر شاخه های من درصدی به عنوان حقوق من محسوب میشه. خدایی کجای دین ما چنین درآمدی حلاله؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگه بازاریابیه من بازاریاب حق دارم محصولات رو به چند شرکت عرضه کنم و درآمد بگیرم، نه این که خدا میدونه کدوم زیر شاخه از زیرشاخه های من( که این زیر شاخه ها به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کنه) خرید یا فروشی انجام داده بعدش درصد درصد بیاد واسه من، واقعا یک کلاه برداری گنده واسه زیرشاخه هاست. چون با افزایش حجم هرم فقط و فقط درآمد افراد بالای هرم افزایش پیدا میکنه و هر چه به سطوح پایین هرم نزدیک بشیم درآمد کمتر میشه. اینا که میگن خوبه و مجوز داره برای اینه که زیر شاخه بگیرن و درآمدشئن افزایش پیدا کنه. این همه هم نگید مجوز مجوز!!! الآن مجوز برای خیلی چیزای علکی داره داده میشه ( مثلا وزارت ارشاد میخواد به آهنگ های مزخرف و بی معنی رپ مجوز بده) بنده به شخصه مجوز چنین فعالیتی رو قبول ندارم( نه طلبه ام، نه خشکی مذهب، نه مسجدی، نه بسیج، یه نفرم که تا جایی که میتونه به اعتقاداتش پایبنده) چون اول عقلم چنین درآمدی را بر اساس آموزه های دینی حرام می داند، دوم اگر هم عقلم قبول نکند وقتی مرجع تقلیدم نظر داده اند که حرام است یعنی حرام است. چطور هر کی هر چی بگه بدون مقاومت قبول می کنید، چیزی که خدا گفته نه میگید نه مجوز داره، اگه بود از همون اول مجوز نمی دادن.بعدشم رو حرف خدا حرف می زنید. مردم چشماتونو باز کنید که هر چیزی رو به حساب رواج داشتن و مجوز داشتن و استفاده عموم قبول نکنید، ببنید خدا قبولش داره یا نه. هر وقت نظر علما راجع به این مسئله تغییر کرد اونوقت هر کی خواست بره تو این کار و برای خودش درآمدی به پا کنه. من خودم با قم تماس گرفتم و کامل توضیح دادم گفتن اون سودی که هنگام خرید یا فروش به درآمد تو افزوده میشه مشکل داره و سراغ این کار نرو، هر کی هم میخواد خودش با قم تماس بگیره و کامل شرح حال این کارو بگه ( کامل توضیح بدید نه مثل اونی کامنت گذاشته که با قم تماس گرفته و حرفایی رو که باید بزنه به کارشناس نگفته و بعدش اونم با توجه به حرفاش گفته که مشکلی نداره اینم بدون اطلاع میگه این کار مشکلی نداره ، دقیق و کامل توضیح بدبد) 09640 تلفن ، 30009640 سامانه پیامکی ، 09640.ir سایت اینترنتی که به صورت چت سوالتونو واضح بپرسید.
MLM
خدا گفته بازاریابی شبکه ای حرومه؟؟؟!!
دیدی میگم کارو نفهمیدی! این کار از نظر خیلی ها مشکل داره چون تو مختون درآمد بالای 3 الی 4 تومن نمیره.نتورک تو اکثر کشورای دنیا انجام شده و زندگی خیلی از ادما رو عوض کرده. سود تورو زیر شاخت نمیده بلکه شرکت میده چون این تو بودی که برای شرکت بازاریاب استخدام کردی. گفتنش راحته ولی کار کردنش خیلی سخته. سومین حرفه سخت دنیا شناخته شده. کسی که به درآمد بالا میرسه پدرش درمیاد بعد تو میگی حرومه؟! این حرفه سبک نوین فروشه که در کل دنیا چه آسیا و چه اروپا و آمریکا داره انجام میشه. تو ایران این شرکت ها برای مجوز گرفتن از 900 تا فیلتر رد شدن و اونایی که باید نظر میدادن , دادن و این کار همه جوره ok شده. نظر افراد قم نمیتونه دلیل بر حروم بودن این کار باشه چون هیچ اطلاعاتی راجع به این حرفه ندارن. چرا نمیری از وزارت صنعت معدن بپرسی؟ تنها چیزی که از کار فهمیدی زیر شاخست ولی دیگه نمدونی سودش چجوری محاسبه میشه! اومدی اینجا واسه ما شدی علامه فکر میکنی فقط تو عقل داری بقیه ندارن. نه حاجی چند صد هزار نفر دارن تو ایران کار میکنن همه حروم خور نیستن. افراط در اعتقادات اصلا کار خوبی نیست. مردم خودشون عقل دارن لازم نیست شما خودتو خسته کنی. بازم میگم اطلاعاتت رو ببر بالا راستی از طرف خدا نظر نده. یا علی
sam
عیبی نداره هر چی میخوای بگو. راست میگی من بی سوادم، همه بی سوادن فقط تو میدونی، تو که بنظرت خیلی میدونی هنوز نمیدونی چه جور حقوقتو حساب می کنن دلتو خوش کن. با این حرف ها، هر کاری هم میخوای بکن.
At
خداییش مسخره س. من وقتی وارد شدم موبایلمو گرفتن و گفتن دل با آموزش ها بدیم هیچ گاه اجازه بیرون رفتن نمیدادن و آخرش تو مرحله فالو مالی(اخاذی با کلاهبرداری) از آفیس با بهانه جمع کردن پول اومدم بیرون دیگه بز نگشتم! خدارو صدهزار مرتبه شکر
یحیی
آقای سام به نظر من شما آدم خوئبی هستی و واقعا داری به خاطر ارزش هاتون این حرفا رو میزنید اما بهترههر کدوم از ما در این زمینه اطلاعات بیشتری به دست بیاریم به نظر من شما که میگی زیرشاخه کالا میفروشید و درصدی به حساب کسی که نمیشناسید واریز میشه و میگید این حرامه خوب هر کسی که وارد ازاریابی شبکه ای میشه و عضو میشه باید این چیز ها رو بدونه و وقتی من خودم این را قبول میکنم که درصدی به بالا سریم برسه که نمیشناسمش خوب یعنی با رضایت خودم این بول رو به بالا سریم دادم و این کجاش حرامه زمانی حرامه که ممنن ندونم یا به زور ازم بول بگیرن یا منو وادار کنن
یسنا
هه خیییییییییییییییییییلی باحالین
یسنا
مخالفا دستا بالا...کوتاه جواب بدین.مختصرومفید. رفقا منتظرجوابم
sam
آقای یحیی مشکل بازاریابی شبکه ای همینه که درصدی به بالا سری اضافه میشه، خوب شما درنظر بگیرید که این انصافه که به ریشه های بالاتر این درصد اضافه بشه که هر چه عمق بیشتر بشه این درصد خیلی زیاد میشه، منم از خودم نمیگم مشکل داره ما تو دینمون مگه نداریم که برای درآمدمون باید زحمت بکشیم، خوب به نظرتون وقتی از زیر شاخه های خیلی پایین با هر خریدشون به من درصدی اضافه بشه کجای کار من زحمت کشیدم که بهم چییز بدن. بعدش شما ها رو به بهانه اینکه این کار سودآوره تشویق میکنن زیرشاخه شون بشید که باید زیرشاخه داشته باشن که درآمدشون افزایش پیدا کنه، زوری نیست ولی یه جوری به شما میگن خوبه که وارد شید در صورتی که فقط بالاسری ها سود میکنن. به من گفتن نمیخوای زیرشاخه بگیریبرای خرید هات از سایت حداقل عضو شو، یه سر به سایتشون زدم باید اسم بازاریاب سرگروه رو بنویسم چرا؟؟؟ چون اگه چیزی خریدم درصدی برای بالاسری هام بره. چرا محصولاتشوت رو داخل سایت نمیزارن که ما بدون اسم سرگروه خرید کنیم که تخفیف هم داشته باشه، خدایی فقط با چند تا حرف که درآموت به 3 تا 4 میلیون میرسه میخوان سر مونو شیره بمالن. راه های خیلی زیادی هست که من درآمدن از 3 یا 4 میلیون بالا بزنه. تنها مشکل این روش فقط همون اضافه شدن درصد به بالاسریه. اگه واقعا حرفای منو قبول ندارید و میگید اطلاعاتم کافی نیست با قم تماس بگیریدو کسی هم نگه 4 تا آخوند هیچی نمیدونن اتفاقا حیطه فعالیت اونا خیلی وسیعه که مسائل این چنینی در اون جای مهمی داره
یه بنده خدا
به نظر من این درصد حتی با رضایت طرفین، مشکوک به نزوله، افزایش عمق هرم هم باعث افزایش درصد میشه. من با آقای سام موافقم حرفاشون منطقیه
ابوالفضل
اقای سام عزیز هرچقدر به شما میگن اطلاعاتت کمه مثل اینکه نمیخوای قبول کنی
دوست عزیز شما میتونین بدون نام بازاریاب سر گروه هم خرید کنین.
اون شخصی هم ک یک مقدار درصدی رو از خرید شما میگیره بابت ریال به ریالش زحمت کشیده حالا چه بالاسری باشه چه اون نفر اول
شما فکر کردین جمع کردن یک تیم فروش راحته؟
شما فکر میکنین آموزش همین تیم راحته؟
من نمیخوام بازاریابی شبکه ای رو بزرگ کنم
ولی این صنفی که من توش مشغول به کارم
پول مفت به هیچکس نمیده.
فقط شما یک لطفی کن به من بگو توی کشور جمهوری اسلامی مجوز به یک چیز حرام میدن یا خیر؟؟
دوسال تحقیق و بررسی روی این کار شده
من به شما پیشنهاد میکنم مستند شوق رو هم خودتون ببینید
هم بدید همون ادمی ک بهش زنگ زدید گفتید پول بدم به نفر اول حرومه یا نه گفته حرومه ببینه
اطلاعاتتم زیاد کن بعد بیا باهم صحبت میکنم
اگر شما تونستی به من ثابت کنی که این کار پول مفت میده و حرومه جلوی همه این جمع میگم من دیگ کار نمیکنم و میام جلوت میگم غلط کردم ولی اگ عکسش ثابت شد باید از همه بازاریابایی که اینجا هستن معذرت بخوای
sam
1. من گفتم هر کسی که حرف منو قبول نداره و فکر میکنه عقل کله ومن اطلاعات کافی ندارم با یه مشاور دینی تماس بگیره، اونا از هممون بیشتر میدونن

2. جناب ابوالفضل مگه نگفتید بدون بازاریاب سرگروه میتونم خرید کنم پس به این لینک سر بزنید و خلاف حرف منو بهم بگید، و بگید که من میتونم بدون اسم سرگروه خرید کنم ....

یا این لینک که خرید بدون عضویت باید حتما کد مشاور رو بزنم
....
یا این که باید اسم معرف باشه
............

به من بگید این معرف برای چیه؟؟؟؟؟ چرا بدون کد معرف یا بازاریاب سرگروه من نمیتونم محصولی خریداری کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
من اونقدر اطلاعات دارم که بگم پول این کار مشکل داره، یه اضافه شدن درصد ساده اصل همین کاره که میگید آموزش داره و فروش سخته و .... هیچی نداره و همه اینا رو هم میدونم که چند بار بهم پیشنهاد شده و کلاساشونو دیدم که همش مخ زنیه
اگه عکسش ثابت شد و این کار حلال اعلام شد بنده از همین الآن از همه بازاریابا عذرخواهی میکنم هیچ خودم هم وارد این کار میشم
منو از معذرت خواهی کردم میترسونید، اینقدر عرضه دارم که که حرفی رو میزنم بگم ببخشید، شما حرفی رو می شنوید که به ضررتونه بدتون میاد
در ضمن هر کی که میگه من اطلاع ندارم، بدونن بعضی هاتون هنوز نمیدونید حقوقتون چه جور حساب میشه، حالا هم یکی تون اومده داره میگه درصد بار چیه!!! خودش نمیدونه برای خرید حتما باید اسم یا کد معرف باشه. خودتون برید اطلاعتتون رو ببرید بالا یکی که کمی راجع به قضیه تیز و کنجکاو بود و ازتون چیزی پرسید بتونید جوابشو بدید.

در ضمن هیچ کدوم از بازایابایی که حضوری باهاشون صحبت داشتم، نسبت به سوالای من هیچ توضیح کافی نداشتن، فقط گفتن مجوز داره که بدونید این مجوز بزای فروش محصولات شرکته وگرنه ارزش دیگه ای نداره، که زیر شاخه ای کار میکنن
sam
ببخشید این لینک هایی که من نوشتم، مربوط به آدرس این سایت ها چرا نمایش داده نشدن؟
مدیریت سایت
برخی کامنت ها شائبه تبلیغ یک سایت خاص را دارند و ممکن است به جهت ملاحظات حقوقی ، مشکلی را برای سایرین فراهم کند لذا ناگزیر به رعایت بعضی مسائل هستیم.
ابوالفضل
اقای سام اولا به شما بگم که فلان شرکت مال پدر من نیستش که روش زور الکی بزنم
دوما مجوز به عنوان باااازاااریابی شبکه ای صادر شده که اجازه شبکه سازی رو به افراد میده
و درامد ها طبق پلن درامد زایی محاسبه میشه
هیچ گونه مشکلیم نداره
اگ این کار از نظر شما مشکل داره بحثی ندارم
چون نظر شخصیتون به من ارتباطی نداره
من به شما پیشنهاد کردم که اون مستندو ببینید و بعد بیاین نظرتونو اعلام کنید
توی اون مستند بازاریابی که سود میکنه صحبت نکرد اونجا افراد بزرگی از همه ارگان ها صحبت کردند
اگر اون ها هم به نظرتون ساخته من هستش و دروغه میتونین یه سر به دفتر های مرکزی شرکتها بزنین تا مسئولان نظارت رو ببینید و باهاشون صحبت کنید
اگر این هارو هم قبول ندارید داخل سایت صنعت معدن تجارت اخطار هایی که به شرکتها داده شده رو میتونین ببینین
اقای محترم شما فکر نکن که دولت این همه جمعیت که یک جا جمع میشنو به حال خودشون رها میکنه
sam
همه اینا رو دیدم، هم مستند هم سایت صنعت معدن. وقتی چیزی که اصل باطله صد تا دلیل هم بیاری درست نمیشه آقا، در ضمن این حرفا هم نظر شخصیم هم نیست.
تی تی
اقای سام منم با دوستان موافقم.شما فک نکن فقط خودت خداپیغمبر میشناسی نه!همه ی ماها مسلم.نیم وحداقل90درصد نتورکرها حلال خورن.شما باسودی که میرسه بالاسری مشکل داری؟بالاسری که زنجیروار زحمت تربیت واموزش شبکه سازی وفروش وهزار نگرش زیبایی که کاش شمام بهره میبردین رو میدن.تونتورک پول خیرات نمیکنن الکی.بایدزحمت کشید.اونم خییییییییلی!چرا ما خمس مالمونو به رهبر یا زکات رو به سادات وافراد فقیر میدیم؟مگه اونا برا دسترنج وذخیره ما زحمت کشیدن؟میدیم بهشون جون قانون شرع گفته.حلاله قران رو که بسلامتی قبول دارین ها؟؟؟؟؟؟؟تو سوره یوسف دقیق نمیدونم ایه72 یا73حضرت یوسف اومدن مشابهه این قانون رو انجام دادن.شیی گم کرده بودن این حضرت اعلام کردن هرکی اینو برام پیدا کنه بهش پاداش یا همون پورسانت خودمون رو میدن.این از قران/


تو نهج البلاغه هم ازفروشی یاد شده به اسم جعاله
که شخص در قبال کاری که دیگری براش انجام میده بهش پاداش میدم.شرکت منم پنبه ریز اومده همینکارو کرده.گفته تا تو نباشی که مجمعه درست کنی اموزششون بدی و فروش محصولات منو بالا ببری من بهت از جیب خودم پورسانت میدم نه زیرمجموعه ت شخصه اقا یا خانوم ایکس!تا فروشی هم انجام نشه یک ریال پورسانت بهمون نمیده واینه شرط حلال بودن.من حتی یه مجموعه ده هزار نفری هم داشته باشم که حجم بالایی فروختن اگه شخصه خودم فروش شخصی نزنم یه دوقرونی بهم نمیرسه.و از لحاظ قانون هم به قول دوستم.ن تو مملکت ایران چیزغیرشرعی و حروم مجوز میگیرخ؟؟؟؟؟خوبه خودمون میدونیم یکی از خشکترین وسختترین قوانین اساسی و دینی رو تو مملکت دارن اجرامیکنن چطور میشه مجوز حروم بدن؟هرقانونی که بخاد تصویب بشه از مجلس خبرگان عبور میکنه که شش نفر سیاس و سیاستمدار داره و شش نفر فقیه و مجتهد.مگه میشه از زیر دست اینا قانون حروم در اد؟با نیروی انتظامی واطلاعات قویی که ماداریم به نظرت تا الان نمیتونستن جلو مارو بگیرن؟اطلاعاتیی که ریگی ه به اون عظمت رو به سلاخی کشوندن من و توی نوعی براش عددی هستیم؟یکم بیشتر فک کن سام عزیز سعی نکن با ندونستنت جو بدی و فضای قانونیه نتورک رو مسموم کنی
sam
جناب تی تی چرا اینقدر سطحی فکر می نید؟؟؟؟ خوبه خودتون میگید تو قرآن و نهج البلاغه نوشته در قبال کاری که انجام دادن، نه این که یه زیر شاخه گنده درسته بشه و خرید انجام بشه بعد درصد به افرادی اضافه بشه که هیچ نقشی در معامله نداشتن. کلا این کار در صورتی حلاله که فقط و فقط نفر اول از اون سود ببره. لابد این دلیل تراشی را رو هم تو کلاسای آموزش بهتون یاد میدن!!! اینم بدونید دارید قیاس باطل انجام میدید

این لینک رو اگه خواستید بخونید

http://www.pasokhgoo.ir/node/22085


اینم همین امروز پرسیدم براتون:

با سلام درآمد حاصل از بازاریابی شبکه ای چه حکمی دارد؟

پاسخگو: سلام علیکم، دفاتر میگن اشکال داره و با هرمی فرقی نمیکنه

من: پس چرا همه میگن اگر حرام بود دولت به اون مجوز نمی داد؟

پاسخگو: منم شنیدم تصویب شده است ولی این دلیل نمیشه، هر کسی باید برطبق نظر مرجع خودش عمل کنه.

در ضمن من هم دیگه وظیفه ای ندارم که با شما ها راجع به کارتون که در موردش هیچ اطلاعی ندارید بحث کنم
ابوالفضل
اقای سام عزیز حرف شما کاملا درست
اصن نتورک حروم
اطلاعاتتم کامل
ی قرار باهم میزاریم حضوری
اگ تونستی بم ثابت کنی ک حرومه میبوسم میزارمش کنار ولی اگ نتونستی من میدونم با شما
sam
جناب آقای ابوالفضل بنده دیگه هیچ وظیفه ای ندارم که با شما وارد بحث بشوم، این کار هم فقط و فقط و فقط در دادن درصد به ریشه های بالاتر که هیچ نقشی در انجام معامله هستند مشکل داره که اگه به خود بازاریابی که به طور مستقیم با فردی که محصول رو خریداری کرده این درصد اضافه بشه مشکلی نداره، ریشه ها در انجام این معامله ریشه های بالا تر هیچ گونه دخالتی رو ندارند که بخوان درصدی رو هم بگیرن( یعنی یه بازاریاب 3 تا زیرشاخه داره هر خریدی که زیر شاخه های اون انجام بدن فقط و فقط به خود اون فرد یه درصدی تعلق بگیره نه ریشه های بالاتر).
در ضمن فکر نکنم منو شما با هم همشهری باشیم!!!!

این ایمیل منه اگه سوالی داشیتد درخدمتم
f_sam69@yahoo.com
sam
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1962623

http://www.porseman.org/q/show.aspx?id=128966

این لینک ها رو هم مطالعه کنید، دیگه تصمیم گیری هر کس با خودشه چون عقل داره و هر کسی از یک مرجع تقلید تبعیت میکنه
فاطمه
سلام منم یه نتورکرم تازه اومدم به نظرتون چکار کنیم اینایی که بدون اطلاع کافی دارن جانماز اب میکشن رو قانع کنیم.دوستای ناورکی یاعلی بگین کمکک کنید
فاطمه
به نظر من هنوز دولت هم به این کار واثف نیست.نت ورک 70.80سال تودنیا کار میکنه.دنیا چقد پیشرفت کرده.ماهم هنوز اندرخم یه کوچه ایم
MLM
دلیل عقب موندگی کشور ما هم همینه که ی سری ادم تو هر زمینه ای با اطلاعات ناقص میان میشن صاحب نظر و با ی دید سطحی راجب هر چیزی قضاوت میکنن. حالا من یا 100 نفر دیگه بیایم اینجا دلیل منطقی بیاریم که درآمد زایی از این حرفه مشکلی نداره بازم آقای سام حرف خودشو میزنه!
چند ماه یا سال نتورک کار کردی که متوجه شدی حرومه؟! خوب شد ی آدم زرنگ و باهوشی مثل شما پیدا شد تا این ملت عوام رو نجات بده!! وقتی من که وارد این کار میشم و هیچ اطلاعاتی راجب این حرفه ندارم افراد بالاسری پدرشون درمیاد تا به من آموزش بدن و مهم تر از همه من رو از طرز فکر امثال شما دور نگه دارن. منی که دارم کار میکنم میگم حلالش باشه مثل شیر مادر ولی با این حال پورسانتش از جیب من پرداخت نمیشه بلکه شرکت میده. اتفاقا پولش از کارای سنتی بیشتر برکت داره. امثال شما تو جامعه کم نیستن که کارشون افراط در دین و با این کارشون مردم رو از دین زده کردن. نتورک خیلی از آدما رو که گمنام بودن بزرگ کرد و قشنگی های زندگی رو بهشون نشون داد و زندگی به معنای واقعی رو چشیدن. نتورک انسان رو از همه نظر ثروتمند میکنه و به انسان میفهمونه در دنیا باید چندین سال به معنای واقعی زندگی کرد نه این که چندین سال بمیریم تا یک روز زندگی کنیم. خودتو خسته نکن چون من و امثال من از حرفای تو انرژی میگیریم و با گذر زمان خیلی چیزا رو به خیلی ها ثابت میکنیم...
sam
خانم فاطمه شما راست میگید، دلایلتونو بگید، نه این که از کسی کمک بخواید، اطلاعاتت خودتون کافی نیست لازم نیست کامنت بزارید بگید چی کار کنیم. کسی جانماز آب نکشیده، حقیقته نمیخوای قبول نکن
بازاریابی که اکثر شرکت های مطرح بازاریابی شبکه ای نیست بازاریابی هرمیه !!!! بازاریابی شبکه ای هیچ مشکلی نداری چون در اون افراد با هم خرید و فروش انجام میدن و سود حاصل از اون رو افراد درگیر در معامله دریافت می کنن، نه کس دیگه!!!!
تو این شرکت ها بازایابی هرمی داره به اسم بازار بازاریابی شبکه ای انجام میشه. بازاریابی که حتما باید اسم سرگروه ذکر بشه که من بتونم از جنساشون خریداری کنم.
دنیا پیشرفت میکنه چون مردم نمیزارن کسی سرشون کلاه بزاره ولی اینجا هر کی اسم 2، 3 میلیون درآمد رو میاره همه بدون این که راجع به اون کار تحقیق کنن بفهمن سرشون کلاه میره یا نه، یا حلال حرومه، میرن طرفش.
شما ها جوابی برای سوالات من ندارید، بعد میگید اطلاعاتت کافی نیست، خوب جناب دانشمند اطلاعاتتو بگو ما هم قانع بشم. البته دلایل قانع کننده بیارید.
نیما
آقای سام عزیز، کسی شما رو مجبور نکرده وارد صنعت نتورک بشید. پس لطفا در مورد کاری که نزدیک به 200 هزار نفر در ایران دارن انجام می دهند اضهار نظر نکنید.بنده 8 ماهه دارم در این صنعت کا رمی کنم و به شدت از سمت بال سری های خودم حمایت می شم.این صنعت 70 ساله در کشورای در حال اجرا شدنه.آنوقت شما یک تنه اومدی اینجا می گید که این کارا حرام است؟ حرام اون 3 هزار میلیاردیه که از جیب منو شما رفت و کسی نفهمید چی شد..تو نتورک شما از یککارگز بیشتر زحمت می کشی .حتی از خواب و خوراک می افتی.فکر نکنم در هیچ کجای دنیا کاری که براش عرق می ریزی رو حرام اعلام کنن. مگه شخص شما مـُلا بشی و این کار رو حرام و غیر قانونی اعلام کنی.امثالی مثل شما هستند کی چوب لای اقتصاد این کشور می گذران.. باشد که موفق شوی...
حمید
دوستان مخالف بازاریابی شبکه ای سوالی دارم:آیا معلمین کشور ما بابت آموزش دانش آموزان نباید حقوق دیافت کنند؟
دقیقا کار سرگروه مانندکار همین معلمین است
درضمن بازاریابی شبکه ای در زمان پیامبر و یا ائمه نبوده است که حال بخواهند مراجع نظر قاطعی در باره آن بدهند و به خاطر این که تازه وارد ایران شده مراجع تا تکمیل کردن اطلاعات خود در مورد این موضوع آن را حرام اعلام کرده اند ولی از نظر عقلی که این گونه نیست
البته حق به شما هم می دهیم زیرا بعی شرکت ها این موارد را رعایت نکرده و واقعا درآمدشان نامشروع میباشد
ابوالفضل
آقای سام کاری با بازاریابی شبکه ای ندارم
در سیستم سنتی که شما میری جنس از مغازه میخری داری به مغازه دار و پخش کننده و عمده خر و شرکت سود میدی دیگ؟
اینم حرومه؟
اینجاهم بالاسری هستااا
درضمن اون مرجع تقلیدی که می فرمایند حرومه آیا چیزی از پلن محصول تیم آموزش و و و و و خیلی چیزای مهم تو این کار میدونن؟
این رو هم در نظر نمیگیرم
حروم یا حلال قلب تپنده اقتصاده کشوره و داره محصول داخلی رو برای افرادی که میگن خارجی بهتره و ارز رو از کشور خارج میکنن جا میندازه همین دنیای ارزشه
و یک بحث دیگه این که کاری که نتورک با بنده کرد هیچ کاری نکرده بود و نمیکنه همین که باعث شد مسیر زندگیم وطرز فکرم عوض بشه دنیای ارزشه
فقط ی جمله ام میگم
الان تقریبا شش صد هزار نفر فعالیت در نتورک ایران به صورت قانونی دارن
اکثرا هم تحصیل کرده و حلال خور و معتقدن
این اشتباهه که شما فکر میکنی فقط خودت میفهمی و شش صد هزار نفر هیچی حالشیشون نیس
sam
1. آقای حمید علم فقه و احکام هم مانند علوم دیگر در حال پیشرفت است، پس در مورد همین موارد هم اطلاعات دارند.
و جناب ابوالفضل اون مرجع تقلید هم همه این چیزا رو میدونه، شما ازش نپرسیدید!!!!!

و همچنین هر صنفی که به ناحق (که الآن کم نیستن و در حال افزایش هستند از خورو سازی تا بقال سر کوچه) دارن سود بیخود روی جنساشون میکشن و از جنس کم میکنن، یا گرون فروشن، معلومه که بدون هیچ شکی مال حروم وارد درآمدشون شده. که الآن خییل کم مشاهده میشه که یک واحد صنفی منصف و درستکار باشه.

2. همه ما ممکنه که از مسیر منحرف بشیم، خود من گاهی برام پیش اومده که راهی رو که فکر میکردم درسته، ولی درست نبوده که این حال نصیب هیچ کس نشه و خدا هیچ وقت هیچ وقت، ما رو به حال خودمون رها نکنه این دلیل نمیشه که بگیم افراد تحصیل کرده همه چیزی حالشون هست یا نه، گاهی اوقات مرز بین کفر و حق اونقدر نامشخصه که نمیتونیم راست رو از نادرست تشخیص بدیم

3. آقای حمید: حقوق معلمین فقط در قبال دانش آموزانی که به اون ها درس میدن، خوب حرف شما درست کار سرگروه مثل معلم هست، ولی مشکل اساسی اینه که در هر معمله باید درصدی به بالاسری اضافه بشه، که نقشی در معامله نداره. مثل رباست که من میگم اگه این جنس رو فروختی باید درصدی ازشو به من بدی، پس یه سرگروه باید از زیرشاخه هاش حمایت کنه که اونا جنس بخرن تا به بالاسری درصدی اضافه بشه .
من خودم الآن میخوام از این شرکت ها خرید کنم (البته خاطر کیفیت خوب جنس هاشون)سر کلاسی هم نرفتم و هیچ کسی هم به من هیچ آموزشی نداده که به خاطرش من موقع خرید باید کد یا اسم سرگروه رو وارد کنم که بهش سودی تعلق بگیره، چه نقش داشه این وسط!!!!!! ( لینک های این شرکت ها رو دیدم، که مدیر سایت که کاملا حق دارند، گفتند از نماش اونها معذورن)
در جواب آقای نیما که میگن به شدت از طرف بالاسری ها حمایت میشن.

4. تگه این شرکت ها شعارشون اینه که میخوان محصولات داخلی رو با کیفیت بالا بدون واسطه به دست مصرف کننده برسونن، بسم الله ولی جوری نباشه که به بالاسری که نقشی در معامله نداره سودی تعلق بگیره، بلکه یک بازاریابی سالم که هر کس مزد زحمت خودشو بگیره.
MLM
آقای سام فکر می کنم معنی اعمال ما تاخر رو بدونید،وقتی من یک کار خوبی رو انجام میدم و به کسی یاد میدم که اون کارو انجام بده ،وقتی اون شخص اون کارو انجام میده من هم ثواب میبرم،و اگر شخص دوم به شخص سومی هم اون کارو یاد بده از انجام دادن اون کار توسط شخص سوم هم شخص دوم و هم ما ثواب می بریم،و تا زمانی که این کار خوب انجام بشه ما ثواب میبریم،آیا این تعریف غلطه؟ و آیا این دقیقا تعریف چند سطحی بودن نیست؟ در واقع خدا به ما ثواب حرام میده؟ در شرکت های بازاریابی شبکه ای هم افراد بالاسری به طور مستمر در حال آموزش دادن هستند و با راه کارهای فروشی که به صورت گام به گام به مجموعه خود انتقال میدهند درصدی از فروش مجموعه را دریافت میکنند. پس در این معامله ها بی نقش نیستند. در دنیای امروز بحث «کار تیمی» و بازدهی بسیار بالای آن بر هیچ مطلّعی پوشیده نیست. در کار تیمی، اعضای یک تیم، در اهداف تعیین شده به یکدیگر کمک می کنند و موفقیت یک نفر موفقیت دیگری است. بهتره انسان از بزرگترین موهبت الهی یعنی عقل ،فقط گاهی اوقات استفاده کنه،چون اون دنیا به خاطر استفاده نکردن از این نعمت از همه حساب پس میگیرن.
sam
جناب MLM قیاس شما کاملا غلط می باشد، خیر تعریف چند سطحی بودن نیست. هر چیزی رو نمیشه به یه مطلبی ربط داد. اعمال ما تاخر بدین معناست مه من در زمان زنده بودنم مثلا مسجدی رو ساختم البته بدون ریا که مردم در اون به عبادت پرداختن، یا مدرسه ای ساختم که دانش آموزان در اون به تحصیل و کسب علم بپردازن یا کار خوبی رو انجام دادم که بعد از مرگ من بقیه هم انجام دادند، یا فرزند صالحی رو تربیت کنم و چند مورد دیگه، خدا ثواب اون کار رو به من میده که چه مقدار ثواب هست رو خدا میدونه، نه این که هرمی بشه!!!!!

یکی تون برای من بازاریابی هرمی و بازاریابی شبکه ای رو تعریف کنه، اصلا میدونید تفاوت این دو چیه

یا اصلا خود شبکه با هرم چه تفاوتی داره
مهسا
با سلام. اگه قانونی هستن چرا وقتی میری نیروی انتظامی سوال میکنی میگه غیر قانونیه و چرا سایت شزکتها برای چند ماه میاد پایین. من هشت ماه تو شزکت ابر تجارت کار میکنم تو سایتهای مختلف اینقدر زاجعش بد میگن که هر کس رو دعوت میکنیم میره و با خبر پلمپ شدن ابر تجارت در شهرهای مختلف مواجه میشود سخته قانعشون کنی که این شرکت قانونی هست
sam
راستی یه سوال از همه بازاریابای شبکه اگه این کار مشکلی نداره و قانونی هست، چرا در زمان مصاحبه اعلام میکنن با پدر و مادرتون به هبچ وجه مشورت نکیند!!!!!؟؟؟؟

به این لینک هم سری بزنید فتوای جدید رهبر رو هم نگاه کنید


http://on-networkers.blog.ir/category/%D8%AD%DA%A9%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%20%D8%A7%DB%8C/
ابوالفضل
اقای سام
کی به شما گفته ک نگو
شما روز اول ک تشریف میبرین سرکار یک دهم درصد کار براتون باز میشه
طبق قانون ثابت شده علمی این اطلاعات بعد از بیستو چهار ساعت فقط و فقط پنج درصدش تو ذهن شما میمونه
پس این مقدار قابل توضیح دادن نیست
و باعث منفی شدن افراد نسبت به این کار میشه پس گفتنش با عقل خود ادمم جور در نمیاد
اقای محترم شما میتونی پدرتم ببری ک متقاعدش کنن این کار مشکلی نداره.
اون اقایی ک شما ازشون سوال کردی و ادعا میکنی ک کارو میدونه
رو چ حسابی میگی میدونه؟؟؟؟
اقای محترم ادم میشناسم که دوازده سال سابقه نتورک داره هنوز ادعا نمیکنه ک کارو میشناسه
اون روحانی محترم درسشو خونده؟
دورشو دیده؟
چیکار کرده؟؟؟
بگو مام بدونیم رو چ حسابی کاری رو که مجلس خبرگان تایید کرده رو میگ حرومه؟؟؟
------------------
اون کتاب هاییم ک فرستاده بودین برای زمان سیستم های باینری مثل گلد بود
-------------------
دست شمام درد نکنه ک اومدی افراد نادان و کم خرد و بی شعور ک نمیفهمن رو از منجلاب نتورک و بدبختی بکشی بیرون دمت گرم
sam
آقا هر کاری میکنی بکن، مجبور نیستی بیای تو این سایت نظر بدی. شما خودتون سایت جداگانه دارید این سایت دیگه سایت شما نیست. این سایت برای افرادی که شک دارن و افرادی که میخوان بعضی ها رو راهنمایی کنن. شما هایی که نتورکی هستید خیلی میدونید یعنی فقط شما ها هستید که میدونید، حتی ادب و اخلاقتونم هم مثل همه. واقعا ادب و اخلاق از طرز نوشتارتون سرریزه.

طبق گفته رهبر اگر مجلس تایید کرده باشه ( که نکرده و همتون با یه مجوز واهی رفتید سر این کار) میتونید برید سر کار، وگرنه درآمد این کار مشکل داره. فتوای جدید هست در همین ماه هم منتشر شده.

منم لینک کتاب نفرستادم، آدرس مطلب بود کاملا هم مرتبط بود. حالا شما نمیخواید قبول کنید به خودتون ربط داره.

در ضمن میخواید من تمام توضیحات مصاحبه رو براتون بدم، از اعداد و ارقام گرفته تا درصدی که هر شرکت بازاریابی شبکه ای باید به دولت بده یا چند شرکت تو آمریکا نتورک مارکتن و همه چیشو. مغز همه افراد مثل هم نیست.
م
سلام اگه الان برای از مغازه یه پنیر بخری بهت تخفیف بده حلال یا حروم؟قطعا جلاله حالا اگه یه نفر دیگه رو ببری همون مغازه از همون پنیر بهره و فروشنده به اون فرد هم تخفیف میده و به تو هم که یه نفر دیگه رو معرفی کردی یه تخفیف دیگه میده حالا حلال یا حروم؟ بازهم جلاله چون پول کسی و نخوردی
sam
اولا مغازه تخفیف نمیده و به قیمت روی جنس میده. اونی که تخفیف میده بعضی فروشگاه ها هستن اونم به خاطر اینکه مشتریاشون زیاد شن، این قضیه هم هیچ ربطی نداره. بیخودی سر خودتون کلاه میزارید
sam
در ضمن این قدر تابلو نظر ندید، کاملا معلومه که بعضی هاتون یکی هستید.

و نکته دیگر که تازه متوجه اون شدم و خیلی جالب بود این که: وزارت صنعت و معدن بدون تایید شورای نگهبان و مجلس میتونه مجوز صادر کنه، و این همه که بعضیا میگن مجوز گرفته از محلس نگرفته، حالا از هر جای دیگه میتونه مجوز گرفته باشه.
ابوالفضل
د مشتی اگ ما اینجا نظر ندیم که ادعای خداییت میشه خودت حروم میکنی
خودت محکوم میکنی
چقد اطلاعات راجع به نتورک داری؟؟
دوست عزیزی ک بحث رو به تخفیف روی پنیر کشیدین با عرض معذرت برداشت شماهم اشتباست
اقای سام یک بار ی مثالی زدم جواب منو ندادی
شما جنسی رو که میخرین از مغازه
به ترتیب اول به مغازه دار
بعد پخش کننده
بعد خرده خر
بعد عمده خر
و بعدشم به شرکت سود میدین
پول تبلیغاتم که شما میدین
تبلیغات که هیچی
اون افرادی که این وسط از خرید شما سود میبرن
نونشون حرومه؟؟
اون افرادی که تو فروش مغازه دار دست داشتن نون ببرن حرومه؟؟
مام یه همچین سلسه مراتبی داریم
اگ اون حرومه نتورکم حرومه
درضمن مملکت باغ نیست که هر ارگانی هر کاری عشقش کشید بکنه و هیچکس هیچی نگه؟؟
مگ میشه صنعت معدن تجارت سال نود مجوز بده اونم خودش تنهایی بدون اینکه حتی مطلع بشه حلاله یا حرومه
بعدش چهار سالم کار کنن با مجوزش کسیم کاری نداشته باشه ک چیکار میکنن
ابوالفضل
این هم اطلاعیه وبسایت معتبر ام ال ام بوک ایران
توجه داشته باشین که ی وبلاگ بی ارزش نیست مطلب از یک سایت معتبره


مشروعیت پورسانت های دریافتی
مهر ۸, ۱۳۹۲

در یک شرکت بازاریابی شبکه ای، یک توزیع­ کننده (بازاریاب) محصولات شرکت را به صورت عمده خریداری کرده و به طور خرده فروشی، به دور از یک مکان ثابت تجاری، به مصرف­ کننده نهایی می فروشد.
در این راستا توزیع کننده هم از تفاوت قیمت عمده و خرده فروشی منتفع شده و هم بابت هر فروش، پورسانت خرده فروشی دریافت می کند. این در حالی است که هر توزیع ­کننده قادر به تشکیل زیر مجموعه و کسب پورسانت از فروش آن ها نیز می باشد. یکی از مسائل سؤال برانگیز و در عین حال جنجالی این است که چرا یک توزیع­ کننده از فروش زیر مجموعۀ خود، پورسانت دریافت می کند؟ در واقع سؤال این است که چرا یکی بفروشد و دیگری از فروش وی پورسانت بگیرد؟
به نظر می رسد این سؤال را کسانی مطرح می کنند که با نحوۀ فعالیت یک شرکت بازاریابی شبکه ای قانونی آشنا نیستند؛ چرا که در یک شرکت بازاریابی شبکه ای موضوعی تحت عنوان «کار تیمی» مطرح است و این نحوۀ همکاری و کار تیمی، بازاریابی شبکه ای را از دیگر انواع فروش و بازاریابی متمایز می کند.
در توضیح بیشتر باید گفت که سیاست های قانونگذاران و همچنین سیاست های قراردادی و اخلاقی شرکت های بازاریابی شبکه ای، به گونه‌ای است که افراد بالاسری اعضای زیر مجموعۀ خود را آموزش مستمر و گام به گام داده و حمایت متداوم در فروش و مجموعه­ سازی می کنند. در واقع علت استحقاق یک بالاسری جهت دریافت پورسانت از فروش زیر مجموعه خود، حمایت و آموزش مستمر آن هاست. از مهمترین سیاست هایی که شرکت ها برای عملی ساختن این مسأله به کار می گیرند می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱٫  واجد صلاحیت شدن: واجد صلاحیت شدن یعنی شرکت به یک توزیع­ کننده هیچ گونه پورسانتی در ماه پرداخت نمی کند مگر این که آن توزیع­ کننده یک حداقل فروشی در آن ماه انجام دهد. این سیاست باعث می شود که یک توزیع کننده حداقل فعالیت و فروشی در ماه انجام دهد و این­طور نباشد که صرف داشتن یک جایگاه، از فروش زیر مجموعۀ خود پورسانت دریافت کند. در واقع این سیاست باعث فعال نگه داشتن مستمر یک توزیع ­کننده می گردد. از طرفی توزیع­ کننده ای که خود فعال است و فروش انجام می دهد، معمولاً به حمایت زیر مجموعۀ خود نیز می پردازد.
۲٫توزیع ­کننده های فعال و قدیمی تر نسبت به توزیع کنندگان جدید از علم و تجربۀ بیشتری برخوردار هستند و این علم و تجربۀ خود را نه یک جا، بلکه به طور گام به گام به اعضای جدید منتقل می کنند. اساساً در شرکت های بازاریابی شبکه ای، مسئولیت آموزش و حمایت مستمر اعضای جدید با افراد بالاسری است و طبق قرارداد شرکت ها، بالاسری ها موظف به آموزش و حمایت مستمر زیر مجموعۀ خود هستند.
۳٫  در دنیای امروز بحث «کار تیمی» و بازدهی بسیار بالای آن بر هیچ مطلّعی پوشیده نیست. در کار تیمی، اعضای یک تیم، جملگی در اهداف تعیین شده به یکدیگر کمک می کنند و موفقیت یک نفر موفقیت دیگری است. در شرکت های بازاریابی شبکه ای نحوۀ عملکرد طوری است که اعضای یک تیم فروش (شامل توزیع کننده و زیر مجموعۀ وی) در فروش محصولات و مجموعه سازی همکاری تنگاتنگ داشته و یکدیگر را یاری می‌رسانند؛ چرا که موفقیت یک نفر موجب موفقیّت و منتفع شدن قطعی دیگری است.
حال ممکن است یک توزیع ­کننده در یک ماه واجد صلاحیت شده و فعال تلقّی گردد ولی در عمل هیچگونه حمایتی از زیر مجموعۀ خود نکند؛ و یا اینکه پورسانتی که از فروش زیر مجموعۀ خود دریافت کرده با فعالیت آموزشی و حمایتی وی متناسب نباشد. باید گفت که به علت احتمال وقوع این دو فرض، پیشنهاد می شود که توزیع کنندگان یک تیم فروش، در ابتدای فعالیت خود، بین یکدیگر قرارداد «صلحی» منعقد کنند (ولو به طور شفاهی)، و این مصالحه موجب می شود تا پورسانت هایی که متناسب با فعالیت نبوده، با توجّه به رضایت همه، مشروع تلقّی شود. این صلح بین توزیع کنندگان نافذ خواهد بود؛ چرا که اساساً این توزیع کنندگان هستند که در فروش محصولات به طور مستقیم و غیرمستقیم مؤثّر بوده و همۀ پورسانت های حاصل از فروش یک محصول، حق توزیع کنندگانِ یک تیم فروش است.
ناشناس
یه سایت معتبر تحت نظارت پلیس فتا که میتونین اطلاعات سودمندی راجع به این نوع کسب و کار کسب کنین: iranhoshdar.ir
sam
1. کسی این جا ادعا نکرده، گفتم از این بابت که شما خیلی زود جوش میاری و خیلی راخت توهین می کنید.

2. شیوه اصلی پخش اجناس از تولید کننده به مغازه دار یا از تولید کننده به عمده خر است که در حالت اول اجناس با قیمت روی جلد محصول و در حالت دوم اجناس با قیمت کمتر از روی جلد با درصدی تخفیف به فروش می رسند و در هیچ یک پول اضافی دریافت نمی شود و حتی قیمت روی محصول با محاسبات خاصی که شامل تبلیغات بهای مواد خام، کرایه تا شهرستان و .... حساب می شود که اصلا و ابدا هیچ گونه ربطی به کار شما ندارد.

مشکل کار شما دادن سود به صورت هرمی و دادن به افرادی که در معامله هیچگونه نقشی ندارند، که بدون داشتن این مورد این کار مشکای نداره

3. مملکت باغ نیست، ولی بعضی از ادارات یا افراد هر کاری میخوان میکنن،
چه قدر کلاه برداری داشتیم که مردم با فکر گرفتن کلاه برداری به این افراد پیوستن که اون افراد میلیاردی زدن به جیب( همین چند سال قبل بود که سه نفر جالبه فقط سه نفر کل نظام بانکی کشور رو مختل کرده بودن، با این کار که به مردم میگفتن پول تو حسابت باشه بعد چند ماه ماشین بگیر که بعد مدتی حساب ها رو خالی کردند. یا کم اختلاص نبوده) مشکل اینه مردم حریصن و میخوان یک شبه راه صد ساله رو برن.
این مجوز رو وزارت صنعت و معدن داده و مجلس هم هیچگونه دخالتی در دادن این مجوز نداشته، کسی کارتون نداره چون کسی که وارد این شرکت ها میشه با قریب نزدیک به 80 به علت اون توضیحات مخ زننده وارد میشه هر کی هر چی بهش میگه چند تا توضیح مسخره میده که اگه این حرومه پس فلان کارو فلان کار هم حرومن و اونی هم نمیاد اصلا نمیاد و کاری نداره که شما چی کار می کنید.

4. مطالب سایت باارزشون غیر قابل قبوله چون همون مشکل که سود فروش هر کالا که باید به دست یک بازاریاب رو برسه رو داره و هم چنین من نگاه کردم مطلبی با این عنوان و دارای این قسمت باشد، در این سایت نبود واقعا جای تاسف و خجالته که چرا کاری رو که مشکل داره میخواید درست جلوه بدید اونم با دروغ و حلال جلوه دادن اون.

5. این ناشناس هم خیلی به موقع آدرس ایران هشدا رو زدن، مطالب مربوط به بازاریابی شبکه ای و سوالات و جواب ها رو بخونید.

http://www.iranhoshdar.ir/Default.aspx?PageName=news&ID=2165&Language=1

http://www.iranhoshdar.ir/Default.aspx?PageName=news&ID=2381&Language=1

http://www.iranhoshdar.ir/Default.aspx?PageName=news&ID=2472&Language=1

6. من از خودم نمیگم مشکا داره، رهبر گفته مراجع تقلید هم گفتن، شما نمیخواید حرف اینا رو قبول کنید من عددی نیستم که حرف منو نمیخواید قبول کنید.

7. گفتم این قدر هم با اسم های گوناگون تابلو نظر ندید، کاملا معلومه که بعضی هاتون یکی هستید. آبروتون نمیره اگه مطلبی بنویسید ضدتون باشه.

این لینک ها که مربوط به خود پلیس فتا هست رو هم بخونید

http://www.cyberpolice.ir/news/45001
hamidstar333@yahoo.com
آقای سام اون مطلب پلیس فتا که اشاره کرده بود به شبکه های هرمی
نه بازاریابی شبکه ای
آقا شما چرا فکر میکنی درست میگی ما اشتباه میکنیم؟
قیمت فروش قیمت روی جنسه ن کمتر ن بیشتر
من به سادگی میتونم شمارو متقاعد کنم که مشکلی نداره
این آی لاین منه ادد کن تا بهتون ثابت کنم مشکلی نداره و کاملا شرعی و درسته
ABOLFAZL3333
sam
جناب hamidstar333@yahoo.com بازار یابی شبکه ای کاملا ماهیت هرمی داره، تا الآن نتونستید متقاعد کنید، بعدا هم نمیتونید. منم فرصت بحث بیخودی ندارم
محمدطباطبایی
لطفا واضع روشن کنید
سام
شرکت های بازاریابی شبکه ای با این دروغ که این کار از مجلس مجوز گرفته و شورای نگهبان اونو تایید کردن، فقط میخوان برا خودشون زیرشاخه بگیرن وگرنه چنین مجوزی از طرف مجلس تا حالا داده نشده، فقط وزارت صنعت و معدن چنین مجوز مزخرفی رو داده.
شما برای دروغاتون جوابی ندارید بعد میخواید بگید این کار کاملا شرعیه، هیچ عقل سلیمی و هیچ مرجع تقلیدی مشروع بودن این کار رو تایید نمیکنه بلکه رد هم میکنه.
پلیس فتا هم که کار این شرکت ها رو مجاز دونسته فقط و فقط به خاط درگاه پرداخت و اطلاعات مشتریان بوده و لاغیر. اتفاقا راجع بع شرکت های هرمی و ساختارشون نوشته.
ماهیت شرکت های شما معلومه هرمی، مگه یکی پول جلو چشمش بیاد و سلسله مراتب و نحوه کار رو نبینه. وگرنه واضحه به ازای هر فروش درصدی باید به بالاسری تعلق بگیره حرام است.
به این بازاریابی هرمی میگن، نه شبک ای. در شبکه ای هر فرد به صورت شبکه ای با بقیه افراد ارتباط مستقیم داره نه به صورت هرمی و به ازای هر فعالیتی فقط و فقط خودش سود میکنه نه کس دیگه که هیچ نقشی تو این فعالیت نداشته.
شماها خودتون اول تعریف شبکه رو یاد بگیرید بعد بگید بازاریابی شبکه ای. فقط یاد گرفتید بگید اطلاع ندارید، شما ها ساده اید و هیچی نمیدونید که با چند تا دروغ گول خوردید و بهتون گفتن اگه هر کی چیزی گفت: بگید شما اطلاع ندارید و ما با حرفای شما انرژی میگیریم. طرف هنوز فرق شبکه و هرم رو نمیدونه اونوقت میخواد مثل آب خوردن برای من ثابت کنه که این کار مشکلی نداره،نه جانم برو با اطلاعات کافی بیا که کسی از حرفات ایرادی نگیره که کم بیاری و بگی شما اطلاعاتتون کافی نیست.
دروغایی که هنوز جوابشونو ندادی تو کامنتا هست، خواستی یادآوری کنم
MLM
سلام و درود بر یگانه مرد درست کار و مسلمان واقعی ایران زمین و البته دانای ارشد جناب آقای سام!!! من واقعا قانع شدم که این کار حرومه!
فکرشم نمیکردم همچین استدلال محکمی بیاری که همه وزارت خونه ها دروغ میگن و عقل و منطق شماست که داره درست میگه! پس اگه میتونی برو جلوی مجوزای جدید رو بگیر که داره میاد چون تو با این دلیلات راحت میتونی وزارت صنعت معدن و وزارت اطلاعاتو ببری زیر سوال! و از ورود پول حروم به سفره مردم جلوگیری کنی مثل همین کاری که با من کردی! بازاریابای محترم طبق اطلاعات جامع و اسناد های محکم این حرفه به فتوای جناب سام حرام اعلام شده و تمام مجوزها باطل است و هیچگونه ارزشی ندارد. همچنین اگر سوالی داشتید از حجت الاسلام سام بپرسید که واقعا دریای اطلاعات هستند و میتوانند شمارو هم بهره مند کنن!!! من راه زندگیم عوض شد با همین اطلاعات آقای سام! اگه باورتون نمیشه خودتون امتحان کنید. ساعت ها خنده و شادی با بانک اطلاعاتی ساااااام!!!!!!
نتورکرا برین خونه هاتون... !
lمحمود
آقای سام کاملا با شما موافقم. متشکرم از توضیحات کاملتان
سام
جناب MLM باتوجه به توضیحاتتان، علاوه بر نداشتن اخلاق و ادب، گویا به خاطر خنده هایتان از حالت طبیعی نیز خارج هستید، که باید بگویم انشاء الله مورد شفای عاجل خداوند قرار بگیرید.

و درباره برخی از گفته هایتان این نکته لازم به ذکر است، به دلیل آنکه فعالیت های شما در خفا و به دور از چشم مسئولین است در حال حاضر نمی توانند جلوی آدم های مثلا دانا و پر انرژی چون شما را بگیرند و گرنه قابل توجهتان در حال مقابله با چنین شرکت هایی هستند که یا رویکرد خود را عوض کنند یا جمع شوند.

وقتی خداوند شیوه به دست آمدن یک درآمد را حرام دانسته از من و همه آدمای زمین علم تره و میدونسته که بعدا هم چنین شرکت هایی از زمین در میان که حکم زمان پیامبر، در الآن هم همون حکمه.
تفاوت آدمای آخرالزمان به اینه که کی هر چیزی رو به راحتی قبول میکنه و برای دفاع از اون فقط توهین و بی ادبی و هزاران دلیل میاره که نشون میده طرف دارای آی کیو زیر 50 است، و این که با اینکه پیامبر و امامشو نمیبینه ولی به حرفا و دستورات اون ها گوش و عمل میکنه.

جناب MLM اینو هم بدونید همه آی کیوشون زیر 50 نیست و جز دسته اول نیستن.
مرضیه
دوستان عزیز چرا با ادبیات ناشایست با هم سخن می گویید من نظرات هذدو بزرگوار را خوانده ام و هر دو استدلال های خاص خود و البته قابل تاملی دارید . حیف است بحث های دوستانه به کدورت مبدل شود
MLM
من کی بی احترامی کردم؟ مگه دروغ میگم؟ مگه ادعای زرنگیت نمیشه؟ مگه ادعای مسلمونیت نمیشه؟ مگه نمیگی این کار حرومه؟ مگه نمیگی مسئولین خبر ندارن؟ منم گفتم باشه دیگه تو درست میگی. تو دانای ارشد تو یار امام زمان ما کافر. خوبه؟ آدمایی مثل تو کم نیستن. ی مدت پیش 2 تا شخص که از نیروی انتظامی اومدن با لباس شخصی کارو ببینن. میگفتن ما شرکت هرمی های چند سال پیش رو کار کردیم !! رفتن بعد 2 ساعت اومدن ولی این بار با لباس نظامی. مثل تو بودن جو گرفته بودشون فکر میکردن خیلی باهوشن دیگه میگفتن همتون رو میبریم و از این جور مزخرفات...
خلاصه مجوز رو دیدن و از طرفی این خبر رسید به وزارت اطلاعات و پلیس آگاهی و بعد 20 دقیقه جست وجوی فراوان (رئیس کلانتری) با عرض پوزش از بازاریاب ها نیرو هاشو برداشت فرار کرد! دقت کردی؟ فرااارررر!!!
این حرفات فقط خودت و امثال خودت رو قانع میکنه ...همه که قرار نیست وارد این حرفه بشن ولی آدمایی که تو این کارن هم خدا دارن هم مسلمونن هم دنبال پول حلال.
نتورک روز ب روز داره رو ب پیشرفت میره و هیچوقت با این ...متوقف نمیشه. .. تو الان ن به من بلکه به جامعه نتورک داری توهین میکنی. من اصولا آدم بی ادبی نیستم ولی وقتی میبینم بعد 1 ماه حرف زدن طرف داره ادعای پیغمبری میکنه و بقیه رو در نادانی و جهل میبینه فکر میکنه این سوالات رو کس دیگه ای نپرسیده از مراکز قانونی خب من وظیفه خودم میدونم از حقم دفاع کنم. ...و در آخر این که تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید ولی نمیشه فهموند...
ابوالفضل
اقا دروغیه؟؟
باشه دروغ
حرومه؟؟
باشه حروم
این شرکت های بقول آقای سام مزخرف زیر نظر پلیس فتا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و وزارت صنعت معدن تجارت فعالیت میکنن
اینارم نشنیدم رفتم دم وزارت خونه و دیدم
آقای سام عزیز این شرکت ها بازوی اقتصادی کشورن درکنار بیمه و بانک
این شرکت های بقول شما مسخره و مزحک قلب تپنده اقتصاد کشورن
اگه حرفه ی بدرد نخوری بود هفت شب توی تلوزیون بهش اختصاص داده نمیشد
اگه شغل مزخرفی باشه نباید تو دانشگاه های آمریکا تدریس بشه
درسته من فعالیت میکنم و این شرکت هارو قبول دارم
ولی این نظرو بخاطر طرفداری ندادم و اطلاعاتی بوده ک بنده جمع کرده بودم از چندین ماه پیش تا الان
عزیز من چه بخوای چه نخوای تصاعد توی ایران قانونی شده و دیگه ام جمع بشو نیس
چه بخوای چه نخوای شش صد هزار نفریم یه خانواده بزرگ همه پشت هم
چه بخوای چه نخوای ما فعالیتمونو میکنیم
پس حرس نخور برا قانع کردن چهار نفری ک سر از کار در نمیارن چون کسی ک نتورک رو درک کرده دیگ ولش نمیکنه
اگ خیلی اطلاعات داری و ادعات میشه میتونی قانعم کنی بسم الله قرار بزاریم من قول میدم بت اگ قانع شدم وایستم کنارت
داد بزنم شعار بدم ک این شرکتا باید جمع شن و تا جمعشون نکردم خونه نرم
علی
سلام دوستان شماچرابحث های الکی میکنید.
اگه بحثتون قانونی بودن یانبودن شرکت ها است به سایت های ایران هوشتار ووزارت صنعت معدن وتجارت برین واگه بحثتون حرام بودن یانبودن هست مجلس این طرح روتسویب کرده که ازجهت حرام بودن یانبودن برسی شده
سام
اگه کسی حرفی در قبال این حرفا بزنه خودشو واقعا داره گول میزنه، این دفعه سایت خود آقا رو گذاشتم که کسی نگه وبلاگ بی ارزش ( که البته همین وبلاگ هم از سایت آقا مطلب میگرفت نه جای دیگه)


http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=istifta&mode=p

اینم کد پیگیری پاسخ که بدنید این سوال کاملا در سایت مطرح شده، نه علکی از خودم در بیارم
اتفاقا مطالب این سوال دقیقا مواردی هستش که در جلسه معارفه به من گفتن.
6f3c4b79c88b8463832ca20d51e905f9

اینا هم کد پیگیری فتواهای دیگه هستش
7157a5ede4c82ffa31af3616026e52c5

a3473541181d02df
میلاد
جناب سام عزیز...
ارگان حفاظت اطلاعات جمهوری اسلامی انقدر قوی هست که امار تک تک افراد این جامعه رو بدونه و مطمئن باش که برای این ارگان محترم خفا وجود نداره...
ضمننا ادرس چندتا از این دفاتر که در خفا بنا شده اند رو خدمتت بگم:
1.خرید اینترنتی م پ:سهروردی-هویزه
2.ا ک:جنت آباد شمالی
3.ب گ:ستارخان
4:ب: گیشا
5.ر:فلکه صادقیه
6.ت.میدان پونک
منظور جناب عالی رو از خفا متوجه نشدم.
ضمننا دوست عزیز توی کتاب تعلیمات اجتماعی اول دبیرستان به وظیفه نهاد ها اشاره میکنه:
مجلس(قوه مقننه):قانون گذاری
وزارت خونه و دولت(قوه مجریه): اجرا کننده قوانین.
پس وزارت خونه قدرت تصویب قانون نداره.
در اخر بازاریابی شبکه ای یا هرمی به قول شما که بر پایه محصول باشه به هیچ عنوان به هیچ کس ضرر نمی رسونه چون شما سرمایه گذاری نکردی.
و من الله توفیق
کمیل
سلام به همه دوستان
واقعا استفتاء و قرار دادن کدپیگیری، کار بسیار سودمندی بود.
از جناب سام عزیز به شدت ممنونم.
سام
جناب میلاد خان وزارت خونه تصویب قانون نکرده بلکه مجوز چنین فعالیت هایی را داده است و هر وزارت خانه ای می تواند مجوز فعالیت خاص را به ارکان زیربط خود بدهد. و نکته اینه که شما نتورکا گفته بودید که lمجلس چنین قانونی را تصویب کرده که اصلا و ابدا چنین طرحی را تصویب نکرده بلکه شورای نگهبان نیز به آن ایراداتی وارد کرده.
بر اساس کامنت هایتان شما نتورکا گویا چیزی جز بازی با کلمات بلد نیستید و معلومه سطح آگاهی و اطلاعاتتون خیلی خیلی پایینه و فقط اطلاعات دوران دبیرستان و راهنمایی و ابتدایی رو یادتونه. شما ها حتی جرئت اینو ندارید که از یه کارشناس دینی سوال کنید، میترسید چون جواب مطابق میل شمارو نده و فقط توهین می کنید یا بازی با کلمات انجام میدید یا چون خودتونم مطمئن هستید که کارتون ایراد داره میگید فلان آخوند که نمیدونه، صد البته علم فقه هم مثل علوم دیگه در حال پیشرفته تا قدرت نظر دهی درباره مسائل روزمره رو داشته باشه.
منظور از خفا اینه که فعالیت های این شرکت ها نماین مثلا یه فروشگاه داشته باشن بلکه فقط با زیرشاخه گرفتن و دادو ستد محصولات اونم در یک دفتری انجام میدید.
چند تا دفتر دلیل بر خوبی این شرکت ها نیست، چند تا ساختمونن کاری می کنن، آیا ساختمونا فعالیت بازاریابی می کنن یا آدما؟؟؟ اینا چندتا تا دفتر مرکزی ان. خوبی این کار رو تایید میکنه خیلی از موسسه های ملی و اعتباری هستن که مردم از اون ها تسهیلات ولی نمیدونن چه کلاه گشادی سرشون رفته و این موسسه ها کم نیستن یا حتی خود بانک ها.
شما ها ضرر رو فقط با شرکت های گلد کوئیست مقایسه می کنید که میگید ضرر نداره، جناب ضررش اینه که هم درآمدش نامشروعه و هم این که فقط یک سری افراد خاص درآمد خوبی به دست میارن که در بیشتر معاملات هیچگونه نقشی نداشته اند.
حتی اگه هم مجلس چنین قانونی رو تصویب کرده باشه تو همون کتابای دبیرستان و راهنمایی بهمون گفتن چنین درآمدی مشکل داره و ما باید حتما اول از مرجع تقلیدمون اجازه بگیریم. ما در تمام احکام ثانویه چون خودون علم کافی نداریم باید از مرجع تقلیدمون کسب تکلیف کینم.
آدم بقیه رو گول بزنه بهتره تا اینکه با چند تا کلمه خودشو گول بزنه چون گول زدن خود برابر است با نادیده گرفتن عقل
حالا هم بر فرض محال شما ها درست میگید. بیاید و طرح کارتونو به طور کامل برای دفتر رهبری یا ir.09640 بفرستید و با تمام جزییات (مثل من که هیچی از خودم درنیوردم و حتی کد پیگیری رو براتون فرستادم اگه هم پرسش و پاسخه شناسه کارشناس و ساعت و تمام جزییات رو بنویسید) برای ما بزارید تا ما بدونیم بنا بر چه منطقی به کار شما میگن درست و بدون ضرر.
سام
جناب MLM کامنتتونو الآن دیدم. حرفای دیگتون تکراریه و مهم نیستن ولی چون چند بار تکرار کردید که من ادعای پیغمبریم شده این بار واقعا فقط همینو بهتون میگم که:
بخاطر دروغ بستن به من حلالتون نمیکنم
محمد
از طرف دیگه شما با اون دلال هایی که جنس مردم رو احتکار میکنید همدستید و نمیخواین نون شما اجر بشه ببین برادر من وقتی دلال ها حذف بشن چند اتفاق میفته 1-ثبات قیمت2-کاهش قیمت3-کیفیت محصول4-جنس اصل اورجینال این بازار یابان فقط همین کارو میکنند و پولی که میخواسته بره تو جیب دلالان محترم میره تو جیب این بنده خدا ها این یعنی اشتغال جدید بدون سرمایه و تخصص شرکت ها هرمی قبلا مالیات به دولت نمیدادن ولی اینجا میدن اونا قبلا به صورت دو دویی یعنی دست راس و چپ کار میکردند ولی این شرکتا این طوری نیست اونا زیر زممینی کار میکردند ولی این شرکت هاقانونی اونا با پول بازی میکردند ولی اینا جنس خرید و فروش میکنند وتوی مجلس تصویب شده و وقتی یک قانون میخواد تصویب بشه باید از زیر دست فقها رد بشه عزیزم برو فکر کن بعدا بیا حرف بزن
سام
جناب محمد این قانون اصلا در مجلس تصویب نشده چرا دروغ به این گندگی رو راحت باور کردید. خودتون برید تحقیق کنید، اصلا تو سایت مجلس مصوباتو چک کردید. من کردم، آقا تصویب نشده.
این حرفاتونم علاوه بر توهین، تکراریه و با دوستان عزیزتون بحث شد به جایی نرسیدن یعنی بلد نیستن آدمو قانع کنن، فقط بازی با کلمات رو بلدن، و به درد امثال خودتون میخوره.
هر کی هم میخواد رو حرف رهبر که منم کد پیگیری رو گذاشتم تا جای هیچ حرفی نباشه، بزنه بدونه روش خیلی خیلی زیاده. هر کی رو حرف رهبر حرف زد بدونه ادعای پیغمبری و خدایی کرده.( قابل توجه جناب ابوالفضل و MLM که ادعای دروغ به من بستن و مطمئن باشن که حلال نمیشن.)
غزل
ﺳﻠﺎﻡ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ.ﻣﻦ ﺟﺪﻭﺩﻳﻜﻤﺎﻫﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻧﺘﻮﺭﻙ ﺑﻬﻢ ﺷﺪﺗﻮﺳﻄ ﻳﻜﻲ ﺍﺯﺩﻭﺳﺘﺎﻡ ﺧﻴﻠﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﺯﻛﺴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺳﻴﺪﻡ ك ﻗﺒﻠﺎﺗﻮﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺑﻮﺩﻥ.ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﻓﻘﻄ ﻭﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﻛﺮﺩﻧﻪ ﻭﺭﻭﺷﻪ ﻛﺎﺭﺵ ﺑﺍﺧﺎﺭﺝ ﻓﺮﻕ ﻣﻴﻜﻨﻪ.
سجاد
اقاى سام مرسى
MLM
خانوم محترم این کار بستگی به خودت داره. درضمن هرکی زیر 1سال و نیم فعالیت تو این حرفه گفت جواب نمیده داره حرف بیخود میزنه. چون این سیستم سود ده هست ولی زود ده نیست. برو از وزارت خونه ها بپرس. مثل وزارت صنعت معدن تجارت. یا سایت ایران هشدار(وزارت اطلاعات). روش کار نتورک خارج از کشور رو بگین که ما هم بدونیم کجاش فرق داره؟
سام
اینم استفتاء یه نگاه بندازید، ببینم دیگه کی رو داره بگه فلان وزارت خونه و فلان سایت تاییدش کردن

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=istifta&mode=p

de89d50287274a6f
ابوالفضل
اقای سام
اون هایی که گفتن حرومه
اون مراجع تقلید محترم شما
برای زمانی هستش که سیستم به صورت باینر تو ایران بود
تاریخاشونو که نگاه که کنین متوجه میشین
من بخاطر صحبت های شما یک بار به دفتر مکارم شیرازی و یک بار هم به دفتر مقام معظم رهبری اس ام اس دادم که جواب اومد حرومه با تعجب باهاشون تماس گرفنم و پلن درامد زایی شرکتم رو براشون باز کردم و گفتن گه با این چارچوب مشکلی نداره
اینم از حرف رهبر دیگه ب چی میخوای ایراد بگیری اقای سام
راستی این شغل به قول شما مزخرف و با مجوز واهی تو ایران تا چند ماه اینده دارای صنف میشه. پس دیگ لطفا ایراد های تخیلی و فضایی از مجوز شرکت ها نگیر.فکر میکنم الان حدودا 2ماه دارم ب سوالای و البته از نظر خودت هوشمندانه جواب میدم. ولی از این ب بعد ببینم داری مارو محکوم ب حروم خوری میکنی و به صورت غیر مستقیم به ما توهین میکنی و .... ok؟
نازنين
سلام دوستان ،من يك ماهه وارد كار شدم ولي خداييش از عرق ريختن بابام كه كارگره كار سخت تره از كجا ميگيد حرامه ...مگه دزدي ميشه ...؟؟؟توروخدا يكي منو توجيه كنه
نازنين
درضمن بعضي مراجه تلويزيون ديدنم حرام ميدونن ..اينجوري ادم فقط بايد بشينه تو خونه درم رو خودش ببنده همش بگه اين حرامه اون حرامه..
سام
جناب با سند حرف بزن شما اینقدر دروغ گفتید به من بگید الآن روزه باور نمیکنم، تو چند تا کامنت قبلی نوشتم به طور کامل توضیح میخوام. نوشته ای که گفتید گفتن حلاله به درد خودت میخوره هیچ توضیحی نداره
طرحی که شما به من گفتید کاملا هرمی بوده، و تنها کسی که توهین بلده شما نتورکیا هستید
سام
استفتاء تو به سایت آیت الله مکارم با دفتر رهبری با توضیحاتت بنویس، بعد کدشو بزار ما نگاه کنیم. تماس یا مسیج به درد اینجا نمیخوره
MLM
اصلا تو خوبی...... من 2 ماه با ....صحبت کرده بودم الان مطلبو گرفته بود! ...مجوز داره میفهمی؟ زیر نظر دادگستری و پلیس آگاهی فعالیت میکنه. تو سایت وزارت اطلاعات( ایران هشدار) مجوزا هست. وقتی شفاهی واسه مرجع توضیح بدی متوجه نمیشه باید بری واسش کامل توضیح بدی چیزی ک تو نمیتونی !!
درضمن من دروغ نگفتم واقعیت همینه. اینا ک تو میگی توهین نیست؟! ..... ما نتورک کار میکنیم ایران ک هیچی جهانم میگیریم ببینم کی ... ؟!! چند ماه دارم کار میکنم پدرم در اومده به چشم دارم میبینم سختی کارو در ضمن پولشم از کسب و کارای سنتی بیشتر برکت داره اونوقت تو .... ب ما انگ حروم خوری میزنی؟؟ برو بچه حاجی
سام
خانم نازنین، شما توجه کنید. من حتی به تازگی از دفتر مرجع تقلیدم هم پرسیدم این کار در صورتی که به صورت هرمی نباشه هیچ گونه مشکلی نداره (توجه کنید هیچگونه مشکلی نداره یعنی چی سود هر معامله فقط و فقط به بازاریاب اصلی برسه نه کس دیگه) چون در شرکت های کنونی طرح بدین صورته که با هر خرید کالا یه درصدی سود به علاوه بر بازاریاب فروشنده به بازاریابان سرگروه متصل به این بازاریاب تعلق میگیره، که نباید تعلق بگیره. اونا چه نقشی داشتن تو این معامله که بخوان چیزی بگیرن
بله سخته چون باید از جیب خودت محصول بخری ببری بفروشی اونم به سختی، اونوقت بیشتر زحماتت برای کیه بالاسری هاتون.
خیلی از کار ها هستن که حلالن و بعضیا دیگه حرامن ولی ماها چون مسلمانیم باید طبق نظر اسلام کارهامونو انتخاب کنیم، مهم هم نیست که صد ها هزار نفر برن سراغ یک کار این حلال لودنشو توجیه نمیکنه یا این که مجوز داره
عبدی
لایک سام عزیز لپ مطلب رو گفتی
سام
به 2 ماه ....که بافتید میگید توضیح!!!!!!! اتفاقا فکر کردی طرفت نفهمه که توضیحات .....دادی!!!1 مجوز داره فلان سایت تاییدش کرده به درد نمیخوره. معلوم شد کی داره ادعای خدایی و پیغمبری میکنه و کیه که اینقدر اطلاعاتش سطح پایینه به جا چند نفر تابلو کامنت مینویسه که بلد نیست مطلب جدید بنویسه. جهت یادآوری دوباره کد های استفتائات رو دوباره میزارم.
هر کاری که زحمت داره حلال نیست.

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=istifta&mode=p

6f3c4b79c88b8463832ca20d51e905f9

7157a5ede4c82ffa31af3616026e52c5

a3473541181d02df
MLM
من بلد نیستم مطلب جدید بنویسم یا تو حاج آقا؟!! اولا فلان سایت نیست بلکه سایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایرانه دوما اگه اینجوری باشه از نظر اکثر مراجع خیلی چیزا حرومه و .... این کار حلال میخوای باور کن نمیخوای به ...!
میگی سایت دروغه باشه برو وزارت صنعت معدن بپرس. الان فکر کردی مثلا خیلی شاخی نه به قرآن ...! داره صنف میشه .... تو به مرجع تقلیدت به چشم خدا نگاه میکنی و خودتم ک 100% پیامبرشی!!! پس دیگه حرفی نمیمونه. تو مسلمونی دیگه ما همه جاهل و نادونیم!!!! ....زنده باد صنف بازاریابی شبکه ای (نتورک مارکتینگ) تا کوووررر شود هرآن که نتواند دید
Arshavier
شما میگید شرکتی مث بادران فرضا از بین میره و بازاریابان ضرر میکنن،خب پس بهترین کار واسه اینکه این اتفاق نیافته و به کار ادامه بدی چیه؟!
تیمور
سلام. من خودم بازاریابی شبکه ای انجام میدم.کاملا ثابت شده و قانونیه. اگر هم قانونی نباشه مهم اینه که من پورسانت های خوبی گرفتم و میشناسم افرادی که از این راه به ماشین و خونه رسیدن. شما میگید حرام و غیر قانونیه باشه مشکلی نیست ما حروم خورا از بقیه جلوتریم و یه لقمه حروم هست دور هم میخوریم و بهش افتخار میکنیم. ولی خواهشا وقتی از چیزی خبر ندارید برا مردم ذهنیت سازی نکنید. علما هم قطعا چیزی نمیدونن.
ارنجمنت
سلام. به نظر من انسان هر کاری رو میخواد شروع کنه باید یه کوچولو عقل خودشو به کار بندازه. آخه کجای دنیا کاری هست که با مخ زنی و وراجی مکرر باشه؟ یه شخصی رو اجیر میکنن که دوستاش و افراد نزدیکشو ببره. اینا به کنار چرا وعده های سر خرمنی که مثلا پولدار میشن رو یکسره تاکید میکنن؟ خب معلومه وقتی روزی فقط یک ساعت در مورد یه موضوع باهات حرف بزنن به قول معروف مخت شستشو میشه. اینا همه میشه امید بر باد رفته جوونا. در ضمن بنده خودم این کار رو انجام دادم (بادران رو میگم) وقتی رفتم در مورد محصولات تحقیق کنم سختی زیادی رو تحمل کردم اما بلاخره یه سری محصول رو پیدا کردم که متوجه شدم این شرکت دقیقا قیمتا رو دو برابر به مردم قالب میکنه. حالا من موندم یه عالمه محصول رو دستم و شرمندگی ای که به چند نفری که معرفی کرده بودم واقعا وجدان چیز خوبیه به حرفاشون اهمیت ندید آخر و عاقبتش معلوم نیست. اگه آدم بخواد با این پولی که ازش میگیرن کار کنه میتونه دو برابر سود کنه نه این که خودشو بقیه رو بدبخت کنه. بازرگانی و پلیس فتا و دولت رو بیخیال خودتون برید ببینید هر کی شک داره این ایمیل من اگه کسی توضیح بیشتر میخوادحرف میزنم.
javad.melody68@gmail.com
shahab
با سلام.
اول اینکه اگر یکم تحقیق کنید میتونید بفهمید اینکار کار درستی نیست.

دوما !
اینکه شما کسی رو برمیداری میاری اونجا و طرف کارو قبول نمیکنه سختی کار حساب نمیشه!
یا آموزشیاتونو میگید سخته؟
خداییش سخته؟!
من خودم تو بادران عضو بودم ، آموزشی ها فقط از طریق پک گفته میشه! یعنی اونا میخونن تو نکته برداری میکنی.
فکر نمیکنم اینجور که شماها میگید سختی کار داشته باشه!

جالبیش اینه که میگن سومین کار پردرآمد و سومین کار سخت دنیاست!
اصن سایت های ایرانی هیچی شما توی سایت های خارجی هم یه سرچی کنید جزو 10 تای برتر هم نیست! (پایین تر رو چک نکردم!)

درمورد حروم بودن هم بگم که ، شما چیزی رو دیدی الکی حروم شده باشه؟
هرچیزی که فکر میکنی رو یه تحقیق بکن دربارش ببین واقعا الکی بوده ؟!

بعدشم اینقدر میگید اقتصاد کشور اگه مردم بیان تو این کار عالی میشه یه سوال داشتم ازتون!
قبول دارید که با این کارتون دارید فکر جوونای مملکت و داغون میکنید؟
به جوونا میگید میخواید درس بخونید چی بشه!؟
جوونی که همینجوریش درسشو درست نمیخونه و با این حرفتون اونو کالا از درس منصرف میکنید!

مقاومت تا یه حدی خوبه، بعد از اون تصمیم کور کورانه گرفتن میشه!

آخرین حرفمم اینه!
هرجا که بوی پول میاد یواش برو چون چاه هم همونجاست.

موفق باشید.
سام
جناب MLM شما اونقدر ....بد زبان هستید که به نظرم ارزش .....!!!
در ضمن یکیتون به من ایمیل داد که من جوابشو دادم که دیگه نداد چرا چون فکر کرده یه دختر جواب داده اشتباهی داده ولی درست داده بود،( من دخترم نه حاج اقا) جناب حرف های شما اونقدر سطح پایینه که نتونستی من دختر رو راضی کنه!!!! یعنی چی یعنی تویی که نتونستی یه دختر رو راضی کنی و دلایل قانع کننده بیاری یه حرف منطقی رو متوجه نمیشی. یه مرد اینقدر سطح پایین فکر کنه تو زندگی کم میاره.

منم وظیفه دارم تا زمانی که مرجع تقلیدم مخالف قرآن خدا حرفی نزده ازش تقلید کنم، حالا شما اونو خدا فرض کن و هر کاری میخوای کن و تا میتونی توی این نادونی به تمام معنات غرق شو و بگو زنده باد بازاریابی شبکه ای.
از جناب ارنجمنت و shahab هم کمال تشکر رو دارم
شما کسی جز یه جوون گول خورده نیستید (کسی که فقط و فقط گول ماشین و خونه و پول رو خوردید، زندگی فقط ماشین و خونه و پول نیست )که میخواید جوونای دیگه رو هم گول بزنید، جناب ارزش جوون ایرونی بیشتر از اونه که بخواد سرگرم چنین کاری بشه که همون بره یه فروشگاه بزنه خیلی خیلی از این درآمدی که میگید میگیره. جوون ایرونی فکر داره و تو دنیا برای فکرش سرمایه گذاری میشه. یه مخ بسته نداره که بخواد چند تا جنس بفروشه

این کار صنف دار بشه یا نشه، سایت وزارت صنعت بزنه یا نزنه، سایت ایران هشدار بزنه یا نزنه، پلیس فتا هم بزنه مشکل داره.
والسلام
ایا بیز نیز یک شدکت قانونی است وپورسانت ان حلال است
MLM
هرچی میخوای باش دختر یا پسر فرقی نداره مهم این ک سرتو مثل کبک کردی تو برف فک میکنی الان زمان فتح علی شاه قاجاره! من اطلاعاتم پایین نیست تو فکر کردی منبع اطلاعاتی!!! آفرین ب تو که همه چی میدونی عمو!! این حرفاتو ببر واسه مسلمونایی از جنس خودت که از مسلمونی فقط نماز و روزه یاد گرفتن و شعار های بیخودی!!
من گول ماشین و خونه نخوردم بلکه اینجا دیدمو نسبت ب زندگی باز کرد و بهم فهموند زندگی خیلی زیبایی داره و همش غم و بدبختی و عزا نیست. آموزش های این کار زندگیمو تغییر داد کاری مراجع تو نتونستن بکنن!!! تا آخرین نفس نتورک کار میکنم به خاطر زیبایی هاش به خاطر متمایز بودن نسبت ب دیگران. وقتی میگی سطح پایین فکر میکنی خوشحال میشم چون آینده شما متفکرای پر ادعا معلومه! ....!!! چه بخوای چه نخوای شرکت های دارای مجوز دارن ب دولت مالیت میدن! مالیتی که از پول حروم بدست اومده! پس در نتیجه اون افراد مورد قبول تو از بالا تا پایین حروم خورن!!!! حرفای پوچ و استدلال های بیجا و زندگی تکراری درست مثل همه و رفتن به سمت پوچی و در آخر هیچ هیچ و هیچ... دقیقا داستان زندگی تو !! تاریخ این کشور پر شده از آدمایی مثل تو که با عوام بودنشون ضربه های محلکی به ایران وارد کردن حتی بدتر از حمله مغول!! فقط صبر کن و تماشا کن که بازاریابی شبکه ای چطور پله های ترقی رو یکی پس از دیگری پشت سر میذاره. سعی کن نظر های بیجا ندی که سایت وزارت اطلاعات و صنعت معدن بیخوده چون حرفی کاملا مسخرس. این حرفا نشات گرفته از یک مغز بستس پس فکر نکن دانشمندی! اونی که گول خورده و تو باتلاق جهل داره دست و پا میزنه تویی نه من!! باز بیا اینجا نظر بده و خوشحال باش از این که 4 نفر همفکرتن. تو به راه خودت منم به راه خودم ...
ﺑﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﮏ ﮐﻦ،
ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺘﺮﺱ !
ﺍﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ .
سام
آقا هر کاری میخوای بکن، کسی کارت نداره اینقدر به خودت فشار میاری. توضیح هم بلد نیستی بدی فقط توهین میکنی. معلومه دید جدید زندگیت فقط توهین کردنه . آقا حرف تو درسته برو سر کارت کسی کارت نداره. برو سراغ زندگیت خسته شدم از بس باهات بحث بیخودی کردم. برو و پله های ترقی رو طی کن.
فقط اینو بدون نگرش آدم ها نسبت به زندگی بدبختی یا خوشبختی رو نشون میده نه هر کاری. ادم هیچی نداشته باشه هم میتونه خوشبخت باشه
shahab
با سلام به همه عزیزایی که دارن این متن هارو میخونن
اول از همه بگم که نتورک مارکتینگی که میگن اقتصاد کشوررارو عوض کرده پارسال که آمریکا تو وضعیت بد اقتصادی بود چرا هیچ نامی از نتورک برده نشد؟همون کشوری که نتورک رو ایجاد کرد!
با یکم تحقیق در مورد اموزشیایی که شرکت ها میده میشه فهمید که دروغی بیش نیستن!
برای مثال میگن ام وی اولین شرکت نتورک مارکتینگ هست در صورتی که نیست!
دلیل اینکه این شرکتو میگن به این خاطر هست که 4 سال این شرکت صبر کرد تا بتونه دوباره پا بگیره!
بله همین که میگن صبر کرد یه ندایی درون شما میگه که تو هم صبر کن!
اینقدر صبر میکنیم که دیگه آخرشم میفهمیم چی به چیه!
تازه میفهمیم اجاره خونه عقب افتاده!
تازه میفهمیم واسه چی درسمونو نخوندیم!
این شرکت ها از کسایی مثل من بدشون میاد ، میدونید واسه چی؟!
گناه ما اینه که فکر میکنیم و اونا همچین چیزی رو نمیخوان!
کمی واقع بین باشید !
هیچکس یک ساله نتونست به همین راحتی به ماهی 100 میلیون تومن در ماه برسه!
اعضای شرکت هم مثل کارگر هایی بی مزد هستند که برای شرکت کار میکنند !
حرف اخر !
سطح اطلاعاتتونو ببرید بالا!
علی
با سلام متاسفم که مغز شویی اقتصادی و رویایی دوستان انقدر شدیده که تحمل نقد ندارن .دوستان این تجارت مثلا الکترونیک چه فرقی با کویست داره؟خوب فرقش داخل هیچیه چون اونجا باید زیر مجموعه بیاری اینجا هم باید بیاری اونجا باید خرید کنی اینجا هم باید خرید کنی پس فرقش چی؟باز هم همون هیچیه
اهاییییی جوونا بریم کار کنیم تلاش کنیم تولید و کار افرینی کنیم بعد که از تولید به اشباعیت رسیدیم ربید سراغ فروش و بازار یابی .با تخیلی گرایی و ارزو و التماس این و اون بررای خرید و عضو شدن کار به جای نمیرسه .والسلام
محمد
الو یک دو سه دوستان صدا میاد به نام خدا سلام به همگی من محمدم راستش میخوام یکم مهربونتر از بقیه حرف بزنم ،،،عزیزان دلم نتورک یه شغله مثل بقیه مشاغل هم میشه خوب زحمت کشیدو عرق ریخت تا پولت حلال بشه و زندگیت آرمانی هم با کارای دیگه مثل زیر میزی و رشوه گیری و اختلاص به پول رسیدن که این یعنی آخرت و بیخیال شدن پیامبر عزیزمون و همچنین تمام ائمه دوسداشتنیمون میفرمایند کاری که براش عرق بریزی و تلاش کنی حلاله تلاش کردن فقط به بیل زدن نیس دوستان بزارین یه مثال ساده بزنم یه معلم چکار میکنه جز آموزش دادن از روی کتاب و تجربیاتی که خودشم آموزش دیده حالا آموزش مراحل مختلفی داره پس بگیم چون این معلم واسه کارش عرق نمیریزه و فقط با بیان و یه ساعت حرف زدن به شاگرداش حقوق میگیره حرام خوره پس این جمله مولای متقیان حضرت علی که فرمودند هر کس به من کلامی بیاموزد مرا بنده خود کرده چی اینو که همه شنیدین تازه خدا فرموده انبیاء اولیا و علما و دانش مندان پیش از همه وارد بهشت میشن پس جایگاه آموزش بسیار بالاس تو شرکتای نتورکیم ۹۹٪ آموزش با تجربه ها حرف اول و میزنه پس این از عرق ریختن حالا اینکه فروش محصول چقد سخته بماند نکته دوم اینه که شما میتونید از مراجعتون بپرسید شرایط حلال بودن معامله و خرید و فروش چیه بعد مقایسه کنید سه کتاب فقه و بازاریابی شبکه ای نظر اکثر مراجعو کامل توضیح داده ۴ در قرآن و احادیث به چند چیز تاکید بسیار شده مثل صله ارحام ، کمک به همنوع،محبت به همدیگر،امید و ایمان و اعتقاد قلبی به خدا و آخرت،غمگین نبودن،آموختن نیکی ها به دیگران ،صداقت،صبر و بردباری،مشورت در کارها و.... خداوکیلی ببینید کدوم اینا تو شرکتای نتورکی وجود نداره و کلام آخر اینکه ثروت فقط پول نیس ثروت علم و دانش ثروت ایمان و اعتقاد قلبی به خداس ثروت عشق به همدیگس من هرچقد گشتم کاری رو پیدا نکردم که بدون زیرآب زنی و زیر پا خالی کردن دیگران به جایی برسی اما به خدای مهربون قسم نتورک تنها جاییه که تا دست بقیه رو نگیری نکشیشون بالا خودتم به بالا نمیرسه موفقیت تیم و مجموعت شرطه واسه موفقیت خودت حمایت اینجا حرف اول و میزنه پس بنظر من و تمام انسانهای عاقل حلال ترین پول تو نتورک در جریان داره از شما نتورکر عزیز و قابل احترام هم درخواست میکنم به حرفا و انتقادات بقیه احترام بزارین و سعی کنید با دلایل و آرامش کامل قانعشون کنید اینطور حرف زدن در شخصیت نتورکرها جایی نداره ممنون از همه .....راستی یادتون نره خدا زیباس و زیبایی رو دوست داره و نتورک یعنی عشق یعنی زیبایی
..ahmad..
واقعى هست ىانه
Maryam
واقعا از آقای محمد تشکر میکنم که خیلی قشنگ شغل نتورک رو توصیف کردند. دقیقا همینه!از دوستانی هم که اطلاعات ناقصی در مورد این کار دارند و صرفا از جاهای مختلف یه چیزی شنیدند ویا با شرکت های کوئست اشتباه گرفتن خواهش میکنم وارد بحث نشن.
روح الله
سلام

برای قانونی بودن هرچیزی باید مجلس رای بدهد وشورای نگهبان امضا بکند .در غیر این صورت غیر قانونی است

ضمنا وزارت صنایع ومعادن در مقامی نیست که خواسته باشد مجوز برای یک ارگان ویا نهادی بدهد .

برای اطلاع از نظر مراجع می توانید ازحرم امام رصابا شماره طلفن 051132020
وپیامک 30002020
تماس بگیرید.
مهرداد888888
شمابه عنوان کسی که یه سایت راه میدازه کسب وکار دیگران رو بدون هیچ اطلاعاتی دارید تحلیل میکنید کارتون اشتباه نیست لطف کنید برید کتاب فقه وبازاریابی شبکه ای رو بخونیدبعد تحلیل کنید جدا میگم درصد اطلاعاتتان در مورد این کار در هد 5 درصد هستش شما به هیچ عنوان صلاحیت تحلیل این شغل رو ندارید روتون بخیر
master
دوستان عزیز اگه دقت کرده باشین طرفداران این حرفه حرف هایی بسیار کلیشه وار و همگی از یک جنس می زنند
و جالب این است حرفهایشان دقیقا همان دیکته هایی است که در ان جلسات به انها تحمیل شده است .
من دانشجوام که تازگی وارد به تجارت(مقدس!!!!!) نت ورک شده ام یارو به من میگفت تو با درس خوندن می خوای چی بشی؟ بیا تو نت ورک
یعنی واقعا ادم تاسف میخوره به جای سوق دادن جوونا به سمت کارآفرینی و فکرهای زیبا و رویاهایی از جنس سازندگی ,فکر این جوونای بدبخت رو میبرن به سمتی که تو باید با فروختن 4تا جنس های ما قصر رویاهایت را بسازی (ای خدا )
دوستان حرف های امیدوارکننده و به ظاهر زیبا نباید فریبتان دهد
چقدر راحت میشه مردم رو فریب داد با مثبت اندیشی و این حرفا
بهترین کار واقع بین بودنه
اون لیدرشون میگفت پسرم چه کارا میکنی ؟ گفتم برنامه نویسم /گفت به جای این کارا بیا تو نت ورک اون وقت میتونی کنار ساحل باشی و ابمیوه بخوری و حساب های بانکیت اتوماتیکلی پر از پول میشه
نه این که بشینی مدام فکر کنی و مساله حل کنی و خودت رو با چالش رو به رو کنی
جالبه اینا میگن زحمت نت ورک توی حرف زدن و آموزششه / چه زحمتی ,حرف های کلیشه ای رو روزی هزاربار تکرار کردن /این فکرتونه
اینم بگم این آدم هایی که میگن بابا نت ورک مارکتینگ یه علمه و یه رشته هست و این ها / بله بله همه میدونن که رشته هست, رشته بسیار شاخی هم هست , ولی اینا هیچی جز یک کتابچه 40 صفحه ای از این کار نمیدونن
و چقدر راحت میشه تو دو ساعت جوونا رو شستشوی عقلی داد
ولی انصافا دمشون گرم ملت ما توانایی خارق العاده ای در کلاه شرعی گذاشتن دارند /ربا را بیع می نامند و همگی سرمست اند از این که دیگر محارب خدا و رسول نیستند (بقره 276) در حالی که سیستم ربوی تمام مملکت را درنوردیده است
این قدر هم سردرگم رای احبار و رهبان خود نباشید
کمی به عقل رجوع کنید .
master
دوستان یه خواهش برادرانه دارم لطفا این قدر به هم توصیه نکنید که برو مطالعه کن و برو سطح معلوماتت رو ببر بالا و از این حرفا
بابا شما لیدر های محترم هم هیچ مطالعه ای ندارید و هیچی هم نمیدونید و به راحتی با 4 تا سوال ساده میشه به چالش کشید شما جماعت رو
اینا میخوان با ارزوهای دور و دراز دنیایی به ورطه هلاکت بکشونند جوونای بیکار مملکت رو
sam
واقعا اطلاعات شما نتورکیا در حدی بسیار پایین و ضعیف هستش که برای سوالات افراد هیچ پاسخی ندارید و فقط میگید اطلاعاتتو ببر بالا. اطلاعات ما بالاست بالاترشم بردیم. تجربه من نشون داده کسی که بهم یه صفتی رو نسبت میده، خودش اون صفت رو به طور کامل و به معنای واقعی کلمه داره. مثل این که به من تهمت ادعای خدایی و پیامبری زدید و گفتید هیچی نمیدونم، شما ها جرئت ندارید در مورد این کار تحقیق کنید، چرا؟؟؟ چون میترسید برخلافش چیزی بشنوید که دیگه دنبالش نرید و به آرزوهای واهی که بهتون وعده دادن نرسیدید ( مثل یکی از فامیلای خودم که به خاطر رسیدن به اوج این کار داره به تمامی موقعیت های خوب ازدواج و درسش پشت پا میزنه)
در ضمن خیلی انحرافات دینی از تاریخ وجود داشته که میان یک آیه از قرآن رو به کارشون نسبت میدن، واسه این که قدرت تحلیل ندارن و برای نتیجه گیری در مورد یک کار چند آیه از سوره های قرآن رو باید نسبت داد
جواب اونی که نوشته بود وزارت صنعت و معدن اجازه نداره اینه که: شما فرق مجوز و قانون رو خوب یاد نگرفتید، قانون در مجلس تصویب میشه و اجرای اون به دستگاه اجرایی مربوطه، مجوز هم یعنی اجازه فعالیت دادن در یک حیطه خاص که در سطح فعالیت اون اداره هستش که برای این کار فقط و فقط وزارت صنعت و معدن مجوز داده که کاری کرده که خیلی از جوونا راه اشتباه رو برن.
در جواب اینا که آمریکا آمریکا میکنن بگم که اینجا ایرانه نه آمریکا با ضوایط و شرایط ایرانی هر کی شرایط آمریکایی میخواد بره آمریکا که البه خود مسلمانان آمریکا هم برای کارهایی که نیاز به نظر یک علم دینی هست از مرجع تقلیدشون میپرسون و به عقلشون رجوع میکنن.
حلال خدا تا ابد حلال و حرامش نیز تا ابد حرام است.
saeed
سلام به همه دوستان گل که کلی در مورد نتورک صحبت کردند حالا یا موافق بودند و یا مخالف عرضم به حضورتون که من حدود یک ساله که تو این شرکت ها کار میکنم و همچنان فعالیتم ادامه داره یه سری صحبت هایی رو خوندم که در نوع خودش خجالت آور آخه داداش من کی گفته سختی نتورک تو آموزشاشه و کی گفته آموزش ها همه از روی یک چیز واحد گفته میشه اگه دوست داری سختی کارو بدونی لااقل از کننده کار کمک بگیر نه اینکه خودت هر چی به ذهنت رسید بگی اون کسی که نت واقعی کار میکنی باید یک روانشناس عالی بشه با به شخصی با روابط عمومی بالا تبدیل بشه و باید به فردی تبدیل بشه که از محصولات شرکتش کاملا مطلع باشه و برای خودش باید مشاور در زمینه پوست و مو بشه (چون محصولات شرکتم مراقبتی هست گفتم )و باید به آدم بسیار صبوری تبدیل بشه .آره داداش من سختی نتورک اینابود که گفتم نه تقلید کورکورانه .شرکت من با درآمد هاش امروز یه خط تولید ایرانی رو راه انداخته و داره محصولی با کیفیت بالا عرضه میکنه یعنی تولیدات ملی رو داره افزایش میده بابا تو رو به خدا اینقدر یکطرفه قضاوت نکیند .کی گفته استراتژی شرکت ها اینه که درس نخون وبیا نت کار کن ؟ من خودم لیسانس دارم و حتما برای فوق لیسانس کنکور میدم این چیزایی که در مورد درس میگید شخصیه اصلا ربطی به این شرکت ها نداره این که بچه ها در س نمیخونند به خاطر وضعیت بد کاری تو زمینه ی تحصیلیشونه نه به خاطر اینکه این شرکت ها ی نتورک میگند
به خدا این حرفا رو با بغض نوشتم چون داغون شدم از بس که این حرفای تکراری رو شنیدم تو رو خدا در مورد چیزی که نمیدونید حرف نزنید
ببخشید اگه زیاد حرف زدم به امید موفقیت تموم ایرانی ها
محسن
سلام
توی شرکتهای هرمی برای عضویت باید پول بدی و بعد منتظر بشی تا بقیه پول به شرکت بدهند تا پول اونها رو به شما بدهند یعنی پورسانت فقط از حق عضویت دیگران به شما پرداخت می شود
ولی توی فروش به شیوه ی بازاریابی شبکه ای بازار یاب از فروش محصول پورسانت می گیره و بالاسری و لیدر او هم به نسبتهای کمتر پورسانت می گیرند
عملا مانند شرکتهای توزیع سنتی که ویزیتور از فروش خودش پورسانت می گیره هر چند نفر ویزیتور یک سرپرست دارند که از فروش اونها پورسانت می گیره چند سر پرست یک مدیر شعبه دارند که از این شعبه پورسانت می گیره و به همین منوال مدیر منطقه و هیات مدیره و... تازه این مدیران و سرپرستان در شیوه ی سنتی هیچ فروش مستقیمی انجام نمی دهند و فقط از فروش لایه ی اخر سود می برند
حال آنکه در فروش شبکه ای خود بالا سری ها هم مشغول به کار فروش محصولات هستند پس در آمد بازار یابان شبکه ای حلال تر از مدیران شرکت هال پخش سنتی است
علی رضا
سلام به همه
داداشا من خودم یه چند وقتیه که دارم تو شرکت بازریابی کار میکنم اما نه به صورت جدی .جلسات روزانشو رفتم جلسات هفتگیشو رفتم اشنای کامل با نحوه کارش دارم به نظره من بد نیست هر کسی به اینکار رجوع کونه اما نه به صورتی که تمام وقت خودشو و ارزش و اعقاید خودشو و همچنین زندگیه خودشو بزاره رو این کا ر
بخدا قصد بی احترامی به کسیو ندارم هر کس هر جور که دلش میخاد رفتار میکنه و نسبت به اینده خودش تصمیم میگیره
اما از نظر من بعضی ها این کارو از ناموسو خودشون بیشتر میپرستن و انقد امید به این کار دارن و یه سری حرفا میزنن که اصلا به عقل جور در نمیاد مثلا پس از 2 سال کار بی وقفه من خونه بشینم و ماهیانه 200 میلیون به حصابه من واریز بشه بخدا خنده داره یکم بیدار شیم و شرکت رو خدا ندونیم از کجا معلوم که شرکت تعلیق نشه چرا عمر و جونیمونو بزاریم پای کاری که هیچیش معلوم نیست
علی رضا
سلام یادت نره همه قصد دارن تورو به سمت شركت خودشون بكشونن پش حواست جمع باشه و با تحقیق جلو برو.
تو ایران و همه كشور های دنیا سیستم هرمی نامطلوب هست چون این سستم به دلیل رشد دو به توان عدد(ملوكولی)به سرعت رشد می كنه و فردی كه بالا قرار گرفته بسیار بسیار قدرتمند میشه برای مثال فردی كه 1000 نفر مجموعه داره كافیه زنگ بزنه به دو نفر زیر خودش و بگه مثلاً‌ فردا به فلان كاندیدا رای بدید و اون دو نفر به دونفر بعد و در عرض نیم ساعت 1000 نفر رای شون عوض میشه بنابراین در همه جای دنیا غیر مجاز هست اما در دنیامخالفت دولتی كمتری با این روش میشه اما در ایران به خاطر ترس زیاد دولت از حركات مردمی مخالفت بیشتری با این سیستم قوی میشه .نظر من برای شما و همه دوستانی كه قصد دارن نتورك یا اینوست كار كنن اینه كه اولاً‌ اینوست كار كنن و نه نتورك. دوماً‌در اینوستی كه شرایط زیر رو داشته باشه
مطمئن باشه .تاریخچه ای كه میگن درست باشه .آدرسه سایت ssl با لوگو از شركت معتبر باشه .اطلاعات سایت شركت (كه از سایت معتبر whois.com)بیرون می آورید با اون چیزی كه میگن یكی باشه.سودش زیر 10 درصد ماهیانه باشه.واسه نقد كردن سود پولتون به هیچ عنوان نیاز به گرفتن ورودی نداشته باشید و از طریق بانكهای داخلی نقد بشه..منابع مالی و خرج شركت مشخص باشه.(سایت shshkilid.com allinvest.blogfa )سایت های اطلاعاتی خوبی هستن( تمام چیز هایی كه بالا گفتم هم نمیتونه ملاك 100 درصدی موفقیت باشه و كمی ریسك در این كار هم جایزه)به عنوان آخرین مطلب این رو بگم كه تمام اینوست هایی كه در خارج از آمریكا كار میكنه هیچ كدام آمریكایی نیست و معتبرترین اینوست ها اونهایی هستن كه در خود آمریكا هستن و مبالغ سرمایه گذاریشون بالای 10/000/000تومن هست.و همه اینوستهایی كه در ایران كار میكنه همه ایرانی هستن.امیدوارم دوستان اینوستیمون ناراحت نشن .من خودم هم دارم اینوست كار می كنم ولی صداقت تو این كار مرده ونابود شده .كمی به خودمون بیایم و با علم و آگاهی بیشتر عمل كنیم و نخواهیم برای رسیدن بیشتر خودمان به سود پا روی وجدان بگذاریم و دروغ بگیم یا چیزس رو كه فقط بهمون گفتن رو قبول كنیم و بخواهیم به دیگران هم بقبولونیم.
ارنجمنت
راستی یادم رفت بگم اگه این حرفم اشتباهه بیاید تو ایمیلم هر چی دوست داشتید بگید. این شغل بازاریابی شبکه ای تنها کاریه که لیدرها از خداشونه که زیر مجموعه هاشون کل زندگی و داشته هاشونو بفروشن و از دست بدن تا نتونن به هیچ کاری غیر از اون ادامه بدن! یعنی لیدر دوست داره زیرمجموعه اینقدر بدبخت بشه که مجبور باشه به خاطر بی پولی 24 ساعته بازاریابی و شبکه سازی کنه تا هر وقت که این بساط لعنتی به پا هستش. این اتفاق مال وقتیه که لیدرا میبینن زیرمجموعه به کارها و درآمدهای دیگه مشغوله. اگه دروغه و غیر از اینه حق با اون افراد به قول معروف (با اطلاعات) شرکت هستش. آخه آدم نا حسابی وراجی و بدبخت کردن مردم و جوونا معلومه که اطلاعات خوشگلی نیاز داره.
این ایمیل منه:
javad.melody68@gmail.com
ارنجمنت
مرسی آقای sam خیلی خیلی درست میفرمایید دقیقا همینه همه حرفاتون رو خودم دیدم و تجربه کردم/ این بازاریابهای شبکه ای اینقدر دردسر و الافی کشیدن که حتی جرات فکر کردن به منفی ها و بدبختیهای کارشون ندارن چه برسه به تحقیق/ اگر هم بهشون یه واقعیتی رو بگی میگن میدونستیم و یه دلیلی برای قانع کردنت میارن. بله خب شاید درست میفرمایند که توی کاری که میخواد خوشبختشون کنه نباید منفی تو فکر راه بدن حالا هر چی بخواد بشه اما با بی وجدانی/ من خودم با چشمای خودم دیدم که یه مادر اومده بود جلوی شرکت و داشت سر و صدا راه میانداخت به خاطر اینکه پسر یتیمش که پدر نداشته و سنش قانونی نشده بود و تقریبا 12 سالش بود! به کار معرفیش کرده بودن و خرید هم زده بود. شاید این اشتباهات پیش بیاد ولی حرفم اینه اینا به خاطر پورسانت مسخرشون هر کاری حاظرن انجام بدن.
ابوالفضل
یک لحظه دقت کنید
اقایون من دیروز یه مغازه قصابی دیدم
گوشت خر میفروخت
سر همین موضوع پلمپ شد
پس با تفسیر شما کل قصاب ها حرام خورو جهنمی هستن
اصلا صنف قصاب ها نونشون به درد نمیخوره
اصلا قصابی حرومه
اقایون دارین جو الکی راه میندازین
چون ی دفتر نمایندگی ی شرکتی
ی اشتباهی کرده نتورک کلا کثیفه دیگ؟
من خودم هرکس ک توی تیممون میاد
دوتا چیز بش میگیم
یک این ک این حرفه رو ادامه بده برای سرمایه کردن در کنار مدرکت
ینی درست رو حتما بخون
تو تایم امتحانات هم اجباری نداریم بیان دفتر
و دوم این ک تا حقوق نتورکت به حقوق بیرون نرسیده ولش نکن
هرکی میخواد هرچی بگه
من هم جواب گرفتم
هم اینکه استفتا شو از رهبر دارم ک حلاله
و اینکه فرمودید حرفامون کلیشه ای و تکراریه
دوستان اول ابتدایی هر سال دارن الفبا یاد میدن تکراری نیست؟
اول رشته برق قانون اهم یاد میدن هر سال تکراری نیست؟
این حرفه هم یک مسیر برای موفقیت داره
همه هم همون راه رو پیشنهاد میکنن
پس کلیشه ای نیست
کلا بیخیال حرفای دیگ
امیدوارم ی روزی سرتونو از تو برفا بکشین بیرون....
ارنجمنت
اینم یه مطلب دیگه که قیمتای واقعی این دولت رو نشون میده
وقتی به طور مثال یه خودروی 405 به مردم بدبخت ایران به قیمت 22 میلیون تومن فروخته میشه در صورتی که قیمت تمام شده برای کارخانه 405 تقریبا 7 میلیون تومنه. یعنی تقریبا 15 میلیون مدیر عامل ایران خودرو بابت هر ماشین از مردم بدبخت ایرانی پول مفت میگیره حالا وزارت صنعت و معدن و بازرگانی که طوری ازش حرف میزنن انگار خداست چرا جلو دار این گند کاریا نیست؟ چون گیرشون میاد چون دولت ما دولت زوره دولت ظلمه. پس الکی مردم و جوونا رو توهمی و احساساتی نکنید به خاطر یه ذره پول مفتی که از قبال پورسانتای مسخره حرام میخواهید بگیرید. اگه تونستید به خودتون جرات تحقیق کردن بدبد برید ببینید محصولات رو مثل امثال ایران خودرو چه جوری با قیمت دو یا سه برابر ارزشش به مردم قالب میکنن وجدان چیزیه که هر کسی نداره اما بعضی ها شاید داشته باشن و اما مخشون درگیر خیالات چرت و پرت شده
sam
شماها اون قدر سطحی نگرید که حرفاتون هم سطحی اند و فقط یک سری حرفای کلیشه ای و بی معنی که پیچ و تابش دادید.
جناب ابوالفضل بهتون هم گفته شد که لینک کامل استفتاء تون رو بزارید ما هم نگاه کنیم تا ببینیم بر اساس چه منطقی بهتون گفتن این کار حلاله ( نزاشتید پس معلومه نپرسیدید یا جوری پرسیدید که جواب مد نظرتون رو بگیرید)

وقتی خدا چیزی تو قرآن گفته و گفته چی میشه و چی حلاله و چی حرومه، یعنی دانای مطلق فقط خداست. و حروم و حلال بودن هر چیز فقط به خاطر خود ما آدماست که بعضیا با خدا سر جنگ دارن و حرفشو قبول میکنن. رعایت تمام مواردی که خدا گفته چیزی جز داشتن صحت و سلامتی برای خود ماها نیست. دانشمندای خارج از کشور حتی اروپایی ها دارن قرآن رو بارها میخونن که با راهنمایی این کتاب بزرگ به حقایق دست پیدا کنن، اونوقت بعضیا میگن این کتاب مال هزار سال پیشه. اینایی که نوشتم رو دقت کنید همه تحقیق شده و اثبات شده اند.

چرا طلا برای مرد حرامه، چون عقیمش میکنه.
چرا گوشت سگ و خوک حرامه چون در شکمش کرم های انگل وجود دارند.
چرا گفته دست دادن با نامحرم حرام است، چون رگ دست به قلب متصل است و دادن دست به نامحرم یعنی دادن قلب خود به نامحرم.
خدا تو قرآن گفته که جهان یه روز کن فیکون میشه، چون ماه سالی 3.8 سانتی متر از زمین داره دور میشه (تاثیر وجود ماه بر روی جو ارام زمین اونقدر زیاده که من خودم دیدم و شنیدم تعجب کردم و یکی از محافظان زمینه) و زمین داره مقدمات نابودی برای میلیاردها سال دیگه میگذرونه.

ما آدما هیچی نمیدونیم، هیچی و به معنای واقعی کلمه در برابر علم خدا نادان هستیم. وقتی چیزی گفته که حلاله یا حرامه فقط و فقط به خاطر دوست داشتن ما آدما گفته. ما آدما هم چون عقلمون نمیرسه و علم دلیل این حکم رو نداریم، میگیم این برای ما نیست برای زمان پیامبره، یه شب که هزار شب نمیشه و هزار تا دلیل تراشی دیگه. وقتی گفتن حرامه دلیلی داره که علم انسا هنوز قادر به کشف اون نیست.

مرس جناب ارنجمنت به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. چند وقت پیش دولت به خودروسازها اعلام کرده بود که باید خودرو رو طبق قیمت های مصوب ما بفروشید، خودرو سازها هم گفتن همینه میخواید بخواید نمیخواید نخواید. شما ها هم مثل خورو سازها، حرف قرآن رو گوش نمیکنید میخواید حرف دولت یا مردم رو گوش کنید. محصولاتی که هم میفروشید علاوه بر بی کیفیت بودنشون نسبت به محصولات بیرون خیلی خیلی گران هم هستند. من خودم ترجیح میدم از فروشگاه یا داروخانه خید کنم تا از شماها که معلوم نیست چی به مردم میدید و محصولاتتون هم فقط و فقط در حیطه کاری خودتون دارای ارزش و اعتبار هستش و اگه در مورد برند محصولاتتون بخوای تو اینترنت سرچ کنی، تنها سایت هایی که بالا میاد سایت های خودتونه نه سایت های دیگه
شماها با یک سری حرفای به ظاهر قشنگ میخواید سر بقیه کلا بزارید که بقیه زیر شاختون بشن، وگرنه به فکر کسی نیستید. شما ها حتی به مشکل دار بودن کار خودتون که از حرفاتون معلومه ایمان دارید چون مدام کارهای دیگه رو خیلی راحت حرام میدونید.

این لینک ها رو هم نگاه کنید که در یکی از اون ها گفت شده که مجوزی که ازش حرف میزنید و پرچم کارتون کردید کاملا غیر قانونیه.

http://hadana.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A/

http://hadana.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%8A/

http://www.majdedez.com/?p=37277

http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=250244

http://foghaha.persianblog.ir/post/18/
m
اول کلی رو روح و روانت کار میکنن که خودتو آماده کن تا میلیونر بشی .....

اما اینا همه فریب هاییه که به صورت روانی روت کار میکنند تا شما رو مثل یه کارگر بی جیره و مواجب براشون کار کنی و بفروشی.

چیزه هم تهش نیست.


مردم مراقب باشن گول سایت ها و افراد رو نخورند
یاور
ین چهارمین فتوایی است که در آن مقام معظم رهبری بازاریابی شبکه ای را حرام میدانند.

جهت مشاهده این استفاتاء میتوانید کد پیگیری 7157a5ede4c82ffa31af3616026e52c5 را در بخش پیگیری پاسخ پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری وارد نمائید.

متن سوال و جواب این استفتاء بدین شرح است:

سوال:

باسلام. آیا درآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی مانند شرکت پنبه ریز حلال است یا خیر؟


پاسخ:

درفرض سؤال درآمد بدست آمده حلال نیست و اکل مال به باطل است

پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبری:http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=istifta&mode=p
mohammad reza
تو شرکتای هرمی بازاریابی انسان میشه نه بازاریابی فروش محصول شما برین جنستو بدی به یه مغازه دار تا به مردم بفروشه بهتره یا تک تک مردمو بیارین تا بخرن
رسول
مگر حکم گنج گرفتن تو قران ورساله علما رو نمیخونید
مولودی
بازاریابی شبکه ای مشکل شرعی هم داره یعنی اینکه یرای شما جلسه میزارن توی دربند با هفت نفر خانم بی حجاب بعد همونجا خرت میکنن ومجبورت میکنن فلان قدر جنس بخری چون اگر بخری یهو دو میلیون سود میکنی خلاصه پول شام وناهار وعشق وحالشون باید بدی بعدشم دو میلیون جنس خریدی و مونده رو دستت
مولودی
بازاریابی شبکه ای مشکل شرعی هم داره یعنی اینکه یرای شما جلسه میزارن توی دربند با هفت نفر خانم بی حجاب بعد همونجا خرت میکنن ومجبورت میکنن فلان قدر جنس بخری چون اگر بخری یهو دو میلیون سود میکنی خلاصه پول شام وناهار وعشق وحالشون باید بدی بعدشم دو میلیون جنس خریدی و مونده رو دستت
ابراهیم
سلام به همگی.هرچیزنویی که درحوزه های مختلف میاد معمولا باواکنشهای مثبت ومنفی همراهه.درحوزه بازارهم دقیقا داره این اتفاق میفته.مشکل اینجاست که مافکرمیکنیم در نت ورک چندماهه پولدارمیشیم ومتأسفانه بعضیا درمعرفی کردن این کاربه بقیه روی بحث پولدارشدن ممکنه تأکید زیادی داشته باشند.بهتره شفاف صحبت کنیم کاری که میخواد انجام بشه مشخصه،ی شرکتی هست با تأیید وزارت صنعت،معدن وتجارت محصول تولید میکنه وشرکت در یک قسمت ازفروشش بنا رو براین گذاشته که محصولاتش مستقیم بدست مصرف کننده برسه وبرای این کار افرادی بطورآزادانه وارد حوزه ای میشن که بایدمحصولات شرکت رو به مصرف کنندگان بشناسونن والبته این کار ساده وراحت نیست وشرکت هم درقبال این کارپورسانت میده.من معتقدم کسی که میخواد وارد این کاربشه تواناییهاشو ببینه،درمورد شرکت مطالعه کنه ومیتونه به وزارت صنعت ومعدن زنگ بزنه،به اتاق اصناف وبازرگانان ایران زنگ بزنه وپس ازحصول اطمینان وبرآورد تواناییهاش شروع بکارکنه.اما اینکه بعضی دوستان معتقد به بالا بودن قیمت محصولات برخی شرکتها هستند بهتره در بازاربرندها رو مطالعه کنند،کیفیت محصولات رو کنار هم بزارن وبعد نظربدهند.اگرپایه ای واصولی کاربشه مطمئنا انقلابی درحوزه خرید وفروش اتفاق خواهد افتاد.واین اصولی کار کردن لازمش اینه که قانون مدونی برای نت ورکها تنظیم بشه و وظایف آنها بطورکامل تشریح بشه.موفق وموید باشید.خواهشا باهمدیگه خوب حرف بزنیم.
soroush
ایا شرکت آراد ربات، واقعیت دارد استخدامیش؟؟قضیش چیه؟؟؟اصلا واقعیه؟؟
لطفا کمک کنید
ابوالفضل
مهندس سام
صفحه 5
گزینه اخر
http://zanjani.net/index.aspx?pid=10486
sam
بله استخدام آراد واقعیت داره، ولی شما باید بعد از آوزش هاتون خودتون با مدارس هماهنگی و صحبت کنید که به دانش آموزان در مورد ربات تدریس کنید.

بازم حرفای تکراری در مورد بازاریابی شبکه ای که واقعا خیلی سطحی و خنده آورن.
سيدمحمد
سيسي
سيدمحمد
باسلام
اقاجان من تا1قدمي گلدكوئيست رفتم تاخريد4م كنم خدابهم رحم كرد 1نفر راهنمايم كردو منصرف شدم. همه اين زبون بازام از اونجا اومدن همشون بيكارو الافن رومخ من جمعه كار كردن اخر شبم گروهي اومدن جلو درما تا جواب بگيرن عين گلدكوئيستا خر نشيد كه پولتون پر ميشه شركتشم تو شهرك استقلاله م30ساله كارمندارشد.دانشجودكتراهوافضاتهران
tar
نظر منم اینه که بی اشکال نیست ومنطق منم این قضیه رو قبول نمیکنه و دیگه اینکه محصولاتشون بسیار کمه واصلا کاربردی نیست ادم مگه چند تا ساعت میخواد یا پودر ماشین لباسشویی یه جایی کار میلنگه
علی
سلام
من سروان نیروی انتظامی هستم. پلیس اگاهی تهران
حقوقی که به من میدهند کفاف زندگی را نمیدهد
برای همین با اینکه خودم تا حالا صدها شرکت هرمی را جمع کرده ام با توجه به قانونی بودن چندین شرکت تصمصم گرفتم وارد شرکت بادران شوم
توسط چند تن از دوستانم وارد شدم و شروع به فعالیت کردم. پول دریافتی پس از چند ماه بیش از حقوق نیروی انتظامی بود.
وقتی قشنگ وارد سیستم شدم و همه چیز برایم روشن و واضح شد و درامدم ماهی 6 میلیون شد (یک ماه قبل) تحقیقات وسیعی انجام دادم.
کار این شرکت ها دقیقا شبیه شرکت های هرمی قبل هست. دقیقا مثل اینکه من میخواهم از تهران به شما بروم. قبلا از مسیر چالوس میرفتم. پلیس گفته چالوس (گلدکوییس) بسته. الان دارم از راه هراز (بادران یا...) میرم.
پس نتیجه میگیریم با توجه به تحقیقاتم این پول شرعی نیست. من با این درامدم یک آپارتمان خریدم که اونو وقف امور خیریه کردم.
دوستان یک نصیحت از آدمی که خیلی وقته تو این کار دارم فعالیت میکنم.
وارد نشوید به چند علت:
1- پرستیژ کاری نداره (اصلا کاری وجود نداره. همش کاذبه. مثل شغل خرید ضایعات)
2- مطمئن باشید دقیقا سال دیگه همین موقع اکثر این شرکت ها مجوز ندارند. قراره مجلس این شرکت ها رو رد کنه.
3- اونایی که میگن امریکا 70 ساله داره این کار میکنه. آمریکا 70 ساله دنیا دستشه. بهترین اجناس را تولید میکنه. نه مثل شرکت های ایرانی که مثلا ادکلن از چین میاره و اینجا برند میزنه روی اون. پس بدونید این شغل خیلی سطحی هست و دوام اون تا یک سال دیگه هست. البته برای بالا سری ها تا اون موقع میلیاردها دراومد داره. البته به قیمت از دست رفتن وقت پایین دستیها و ضرر به اقتصاد مملکت
4- اگه اومدید تو این کار. قانونش میگه باید به اونی که اعتماد داری بیاری داخل گروه. چند ماهی نگذشته که میبینی مادر و پدر و خواهر و برادر و تمام اقوامت عضو شدن. با توجه به شست و شوی مغزی که در کلاسهای تغییر ذهنیت و ... برگزار میشه اونا محکم میچسبند به این شرکت ها و حتی اکثریت اونا شغل اولشون رو رها میکنند و تک شغلشون میشه کار تو این شرکت ها. سال بعد همین موقع میبینی اشباع شده همه چیز (این اشباع رو شک نکینید میشه. کار به 70 سال قبل آمریکا هم نداشته باشید یادتون نره ما هنوز داریم پراید و پیکان وانت میزنیم پس مقایسه نکنید) وقتی اشباع شد نه تنها طایفه شما بلکه صدها هزار بیکار در جامعه به وجود میاد.
5- من خودم محصولات این شرکت ها رو استفاده کردم بسیار بی کیفت هستند. اونایی که مثال یخچال میزنند یا مثال 70 سالگی آمریکا. بله اونجا آمریکا هست و اوپا. اینجا ایرانه. جسن چینی میاد با برند ایرانی میدیم دست مردم بدبخت. اینجا ایرانه ما هنوز داریم وانت پیکان تولید میکنیم ولی اونا چی. پس مقایسه صد درصد اشتباه هست. اونا لوازمی مثل شامپو و وسایل ارایش را خودشون تولید میکنند که علاوه بر توزیع تو کشور خودشون تو کشورهای دیگه هم به صورت نتورکر توضیع میکنند. ولی ما نمیتونیم با جنس چینی بازار دنیا را دست بگیریم. پس دوستان بدونید این جور کارها در ایران بی فایده و لطمه به هزاران هم نوع هست.
6-اونایی که الان میخواهید صحبت های منو نقد کنید میدونم که تو کلاس های مختلف مشاوره شدید البته خودم هم شدم و مغزتون تو اون کلاس های تغییر ذهنیت شسته شده. و این نقد شما به خاطر کوته فکری شما هست. دلایل کاذب نیاورید لطفا. واقعیت اینه که ما تو ایرانیم. فراموش نکنید. بسچبید به تولید واقعی و از این کارهای کاذب فاصله بگیرید. مطمئن باشید تا یکی تو ایران بدبخت نشه دیگری پولدار نمیشه. با تولید واقعی هست که اقتصاد ایران دگرگون می شود وبا تولیدات کاذب این شرکت ها هست که اقتصاد فرو میریزد.
نگار
همسر من و بوردن تو یه خونه مجردی واره به جای کار سی دی و کتاب میخونه تهران.به منم گفته من اصفهان تو یه شرکتی کار میکنم.بعد دوماه تازه با گریه و بیمارستان رفتن راستشو گفته.بهم میگه چیزی ازم نپرس بهت دروغ میگم.اگه شرکت خوبیه حلاله دپچرا دارن از راه دروغ و مخفی کاری و خونه مجردی اموزش میدن....دارم دیونه میشم
sam
جناب ابوالفضل نوشته:

اگر معامله واقعی باشد و سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری پرداخت شود و خلاف قانون هم نباشد مانعی ندارد. اخذ پورسانت برای کار حلال اگر خلاف مقررات نباشد، اشکال ندارد،

دقیقا همون ایراداتی که من گرفتم.بعدشم ما این جا استفتاء واضح و کامل میخوایم که تمام جوانب در اون تشریح داده بشه، این به درد خودتون میخوره که باهاش دلتونو خوش کنید کسی کارتون نداره، نمیدونم چرا اینقدر زور میزنید که حرف شما درسته در صورتی که همه ازش ایراد میگیرن. حرفای جناب علی رو هم بخونید، همکار شماست. واقا خجالات آوره که مطلبی که کاملا ضد حرفی شماست رو به عنوان درستی کار خودتون تلقی می کنید، هر چند این کار از شماها بعید نیست، شما آیات قرآن رو برای درستی کارتون مثال میزنید چه برسه به جواب یک مرجع تقلید. بعدش جناب شما بید سر کارتون، کسی جلوتون گرفته که ول کن ما نیستید
نیلوفر
این حرف رو خطاب به همه ی دوستان و اقای علی میگم.
این که میگید بازاریابی شبکه ای تو ایران ج نمیده .
محصولات چینی هستش و دیگه ج نمیده و ....
کاملا حق باشماست.
شما اون زمانی که می خواستید وارد این کار بشید تحقیقی در ورد شرکت های موجود کردید.
قصد ندارم از شرکتی تعریف کنم .
اما من تو شرکت های زیادی پرزنت شدم.
اما شرکت پنبه ریز واقعا فوق العاده اس و انتخاب خوبیه برای کسانی که می خوان این کار رو شروع کنن. و دلیل دارم برای حرفم.
شما از نا کارامدی محصولات و کیفیت پایین ناراضی بدید درسته؟
در صورتی که محصولات شرکت ما واقعا هر چیزی رو که میگه داره.
یعنی اگه میگم فلان شامپو این تاثیرات رو داره واقعا دارم اثرش رو میبینم.چون خودمم هم استفاده میکنم.و نسبت به نمونه توی بازار سنتی قیمتش خیلی پایین تره.
شما که ادم موفق بودید تو این کار پیشنهاد میکنم حتما به این شرکت هم سر بزنید. جواب خیلی از سوالاتون رو میگیرید.
sam
خانم نیلوفر سر زدیم، نه اینکه جولبی نگرفتیم بلکه تو این شرکت ها به جز وقت تلفی هیچ خبری نیست،
شما میخواید برید کسی کارتون نداره با بقیه کار نداشته باشید که بگید حرف شماها درسته
Matin
با سلام. حرفهای شما کاملا متین و مورد قبول ولی باید networkmarketing داخل کشور اجرا بشه تا کشور از این مشکلات بیرون بیاد ما باید روشن فکر باشیم جناب شما که میگین ما داریم پراید میسازیم مقصر اصلی خودمونیم اگر ما پراید نخریم پس شرکت سایپا ورشکست میشه درسته مهم مردم کشورن که بفهمن بازاریابی شبکه ای کاملا شغل بی نقص میباشد
سید
با سلام . دوستان عزیز .تو این شرکتا اولین قدمش با دروغ شروع میشه و مدام باید دروغ بگی من خودم چند سال قبل تو یکی از همین شرکتا کار کردم پولم رفت وقتم تلف شد آبروم برباد رفت با بهترین دوستان و فامیلام هنوز مشکل و اختلاف داریم همش بخاطر این شرکتای بازاریابی بود فقط بگم که وقتی تو دام این شرکتا میفتین برای جبران ضرر و زیان مالیتون دست به هر کاری میزنید که مهمترینش همان دروغ گفتن به دیگرانه کاری هم با دیگران ندارم فقط فکر کنید و سطح اطلاعاتتونو ببرید بالا و با نزدیکانتون مشورت کنید تا در دام نیفتید .
نازنین
زندگی حرام است برو بمیر.چرا؟ چون اینجا ایران است.ایرانیا با این فقر اطلاعاتی همیشه یه جهان سومی میمونید چون ایو خفت رو دوست دارید.تویی که نت نکردی لطفا نظر نده.برو کنار دخالت نکن تو زندگی مردم.بی عرضگی تو دلیل بر بدبودن شرکت های نتورک نیست.
نازی
اونایی که میگین وقت تلف کردنه.یه نگاه به گذشتت بنداز ببین چنددرصد کارات مفید بوده.
sam
در وقت تلفی و به درد بخور نبودن این کار همین بس که طرفداراش به جای توضیح دادن قانع کننده در مورد کاراشون، علاوه بر بیهوده دونستن کارای دیگه، توهین میکنن. چون چیز دیگه ای بهشون یاد ندادن
مجتبی
با سلام
دوستان عزیز
یک بازاریابی شبکه ای از نظر علمی اگر دارای 4 ویژگی نباشه نمیشه اسم بازاریابی شبکه ای رو بهش نسبت داد.
1:محصول مصرفی خانواده و منحصر به فرد(یعنی خوراکی آرایشی و بهداشتی و... مثل شرکت ام وی آمریکا)
2:تخفیف برای خرید محصولات
3:اشتغال زایی
4:در آمد نا محدود(که هر کس با تلاش بیشتر درآمد بیشتر داشته باشه یعنی ثمر بخشی تعیین کننده است نه صرفا ارشد بودن و زودتر وارد شدن )
در مورداینکه آیا این کار اشباع میشه یا نه.
بله .ممکنه بشه.ولی همیشه تجربه جهانی نشون میده که رشد نتورک از رشد جمعیت اهسته تر بوده .
مسیله بعد اینه که شما به مثال شغل کارمندی در چندین 10 سال قبل نگاهی بندازید و مقایسه کنید با الان...
پس ممکنه یک روزی بیاد که کار نتورکم مثل کارمندی الان با حقوق پایین باشه.البته تجربه 65 ساله نتورک در جهان این رو نمیگه.
و باید بدونم هدف از نتورک اصولی رسوندن محصول با کیفیت و توجه کنید:مصرفی ! به دست خونواده ها بدون واسطه و مستقیم از شرکت تولید به مصرف کننده است
باتشکرمجتبی
پول حلال زحمت میخواد ... وسلام
مهدی
من عاشق انسانهای منفی نسبت به ایین کارم...!!!
تک تکتون 1روز مشتری های ثابت شرکت های شبکه ایی میشین...
در واقع مجبور میشین...!
1990
life.is.donation
سلام ممنون از خبرتون. اینا یه مجوز دارن پشتش هر كاری میخوان میكنن
اگر به وبلاگ من یا سایت یكی از محققین نتورك برید حتی براتون ثابت میشه كه از نظر مراجع غیر شرعی اعلام شده. ولی جالبه خیلی از نتوركرا باز میان سفسطه میكنن تو استفتا و یا میگن چطور مجوز داره ولی غیرشرعیه! كه این هم از نداشتن اگاهیه
پس پس خودتونو گول نزین كه مجوز دارین. تو سایت ایران هشدار نوشته مجوز دلیل بر رفتار سالم نیست. شما فایل صوتی هایی كه میذارید هم از لیدرهای كویست امثال حسین غفوریان هست كه تا یادمه در انتظار اعدام یا حبس ابد بود تو اخبار هم هست
برای مثال خطاب به کسایی که ابرتجارت کهکشان بودن و بعد که گندش در اومد شرکتش جمع شد و رفتن سیمزغ عصر تجارت: شما راس شركتتون كه بش میگین سلطان شهریار افتخارش اینه كه 12 سال جز سران هرمی بوده!!! و همه جا هم میگن
مثلا میگن پاتمن كه جز سران كویست هست رفته فارسی یاد گرفته به شهریار بگه ؛ سلام:))) این عین عبارت امثال شماست
درصورتی كه همینم جز دروغ هاتونه. بحث اینه كه شما همه چیزتون از هرمی هاست فقط مجوز دارین

بقیه شرکت ها هم چیزی که شنیدم در حد زیادی همین منواله وگرنه از لحاظ نفراتی عقب میمونه.
این وبلاگ منه. اسنادش هم از سایتیه كه خودتون معرفی میكردین همش؛ ایران هشدار!!! وسایت رهبر
Networkmarketing2015.blogfa.com
اینم سایت یكی از محققین نتورك كه خودشون در سایتشون كامل توضیح دادن از خودشون و بازدید سایتشون روزانه چن هزار نفره!
Antinet.in
راستی شماها همیشه از جملات برای توجیه هرچیز استفاده میكنید. پس من هم شما رو به یك جمله دعوت میكنم؛
"سخت است فهماندن چیزی به كسانی كه در قبال نفهمیدنش پول میگیند."
روزگار به كام
fs
سلام بر کارشناسان نتورک !!!!!!!!!!!!!
شما که خوب در مورد همه شرکت های نحقیق نکردید چرا میاین اصل کار و زیر سوال میبرین
این شرکت ها از حمایت دولت برخورداره و مالیاتشون هم دارن سر وقت می گیرن از شرکت ها
نه هزینه ای واسه آموزش جوونا کرده
نه دررسی نه دانشی از نتورک
مطمئن باشین مجلس ردش نمیکنه!!!!
تویی که با شکم سیر حرف می زنی من جوون تحصیلکرده جز با نتورک نمیتونم زندگیمو بسازم
منی که نمیخوام خلاف کنم و پولم حلال باشه نتورک بهترین شغل دنیاست
خودم با بیز همکاری می کنم عزیران تو این شغل ما برای کمپانی کار نمی کنیم ما همکاران کمپانی محسوب می شیم
نتورک بهترین تجارته قرنه
هر کی نیومده جا مونده چون تا چند سال
آینده خیلی حرفا واسه گفتن داریم
« در نتورک شکست معنا ندارد فقط افرادند که ممکن است کار را ترک کنند و دست از تلاش بکشند»
sam
در مطلب جناب fs نوشته:
مطمئن باشین مجلس ردش نمیکنه!!!!

واقعا خیلی خوشحالم و خوشم میاد خودتون دروغاتو رو کامل برملا می کنید!!!!!!!!!!!!
یعنی مجلس چنین چیزی رو تایید نکرده، که سنگ مهر تایید شورای نگهبان بر این کار رو به سینه می زنند!!!!!!!!!!
اینم محض اطلاعات مراجع این کار رو رد کردن، و مراجعی که هم این کار رو قبول کردن با شرط و شروطه نه چیز دیگه!!!!!!!!!!!
من و کسایی که میگیم این کار مشکل داره شکممون سیر نیست، حرف ما اینه چرا بعضی ها ندونسته میرن تو این کار و با امیدهای واهی گول میخورن. از جناب life.is.donation کمال تشکر را دارم، سایت ها و مطالبتون خیلی مفید بود.

ولی جمله آخرتون باید اصلاح بشه:

در نتورک شکست معنا ندارد، چون کار خاصی نیست و هیچ گونه پیشرفتی ندارد و فقط روند هرم سازی است، بلکه شما با ورود و فعالیت در آن باعث پردرآمد شدن باسری ها و ریشه می شوید و شما روند کار یک سرباز در بازی شطرنج را ایفا می کنید!!!!!!!!!
مهرداد
نمیدونم ما کجا و کی ؟میخوایم به دنیا برسیم، هدف شرکت من(سیمرغ عصر تجارت)جهانیه ما باید یه روزی ایران و به جهان ثابت کنیم، پس چه بهتر الان اون روز باشه،جنس و زیر مجموعه ام رو به دنیا صادر میکنم تا ایران مو بزرگ کنم، در راه عشق به رهبرو خاکم سرمم میدم چون من جنگ جوی اقتصادی هستم. نتوورک بی کاری رو حل میکنه،جنس ایرانی میفروشه،مالیات بیشتر از نفت میده،دلال رو نابود میکنه،قیمت هارو ثابت میکنه.........دیگه خسته شدم، عقلتونو کار بندازین ،(المومن کیز)
سعید
چند سال پیش که یک شرکت هرمی تو کشور توسط دوتا برادر اداره میشد 10 میلیون ایرانی عضوش شدن!!! الان هیچ فرقی ندارن فقط اسم عوض کردن. اون موقع هم مراجع حرام اعلام کردن ولی مردم ساده میگفتن دارن جلوی پیشرفت جوونا رو میگیرن!!که اخرم این دو تا برادرو حین فرار بازداشت کردن و 10 میلیون ادم ضرر کردن .! اون موقع تازه اومده بود مردم نمیفهمیدن الان چی؟؟من تو قم زندگی میکنم این حرفا رو با گوش خودم میشنیدم.بعدشم اخه یه شرکت یه چندتا بازاریاب نیاز داره که گفته به صورت دودویی باشن؟؟ فوقش توهر شهر بیاد نماینگی بزنه اونجا چندتا بازاریاب زبده بسه براش مثل کاری که خیلی از شرکتا میکنن .در غیر اینصورت تعداد بازاریابا سر به فلک میکشه !! اونوقت هرکیو میبینی شده بازاریاب! در اینصورت به کی میخوان جنس بفروشن؟؟!! به خدا پول در اوردن به این اسونی نیس وگرنه نصف ایران در عرض چند سال میلیونر میشدن!!
میلاد
سعید جان بازاریابی شبکه ای بدون تبلیغ میدانی انجام میشه اینجا وظیفه بازاریابا معرفی محصول به اطرافیاشونه ... وقتی تو یه لباس خوب بخری دوستت هم از لباس تو خوشش بیاد و اونم بره از همون جایی که تو خریدی بخره هیچی به تو نمیرسه ولی وقتی تو همون لباس رو از این شرکت بگیری دوستت ببینه خوشش بیاد و اونم بخواد بخره شرکت میاد یه درصدی هم برای معرفی که تو انجام دادی از فروش اون محصول به تو میده اینجا پول دراوردن تمامن سر تبلیغ محصول و گسترش فروشه ...این سیستم اولش به مشتریش سود زیادی نمیده دقیقن مثل درخت گردو که شیش سال باید بهش برسی بعد شیش سال چه خورشید باشه چه نباشه میوه میده درضمن هر سال هم بیشتر میشه این تفاوت بین ذهن باز و ذهن بستس ...اگه به یکی مثل تو بگن که قاچ میکاری یا گردو میگی قارچ چون زودتر به محصول میرسی ولی چون داعمی نیس تا وقتی جواب میگیری که داعمی کار کنی ولی تو کاشت گردو تو فقط چند سال کار میکنی به درختات میرسی کود و غیره ولی بعد از اون چند سال بشین پای درخت خودتو بزن نمیتونی جلوشو بگیری بازم میوه میده
پری
"نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند."
من اصلا کاری به جزییات و این تفاسیر و عدد و رقم هاندارم
اما در بدترین حالت از جمعیت 70 میلیونی ایران حتی آخرین فرد هم عضو هر مجموعه بازاریابی شبکه ای بشه ضرری نکرده چون در مقابل پولاش کالایی دریافت کرده که به صورت مستقیم از تخفیف برخورداره کالاهاهم اکثرا مصرفی اند و به لطف کنترل مسئولین وزارت صنعت و معدن قیمت نسبتا معقولی در مقابل کیفیتشون دارند.
پس ترس ز ضرر و مالباختگی چیزی جز ترس درونی ما از ناخوداگاهمون نسبت به فعالیت های هرمی ای بوده که سالها بزرگترامانو دیدیم که درمقابل پول هنگفتی چیزی دریافت نکردند و وراد چرخه پوچ شدند با یه نگاه ساده تنها ضرر اینه که خرید شخصی خودت رو از یه کالای ناشناس در دنیای تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردی کردی ..
ب نظر من ک کاملا چرته و بس
Hideo
ذوستانی که هی چرته چرته میکنید ...
یه سر به آپارات بزنید . دیگه واقعا معلوم نیس چجوری باید بگن قانونیه کار ! زشته یخورده خودمونو از جهان سومی بودن بکشیم بیرون !!!
sam
کی ما میخوایم فکر کنیم، که اختلاصا تکرار نشه، کلاه برداری ها تکرار نشه بی پولی تکرار نشه

واقعا کی!!!!!!!
به این دروغایی که میگید، میگید پیشرفت وواقعا خجالت آوره
حامد
سلام درسته که قانونیه ولی مثل بقیه روند فعالیت ازجایی متوقف میشه وافراد تازه واردضررمیکنند.
ضمن اینکه تقریبا تمامی اجناس این شرکتها با قیمت بالاتری به فروش میرسه ونمیشه گفت کسی ضررنمیکنه چون حداقل جنسی روخریده.
یوسف
اسلام اگه قرار بشه همه به این راحتی پول در بیارن دیگه کسی تو شهرداری تاکسیرانی تخلیه چاه هزاران شغل دیگه فعالیت نمیکنه؟ ........
سید جلال
بیش از دو سال از عمرمو تو نتورک مارکتینگ پنبه ریز بودم آخرشم هیچی واقعا کلاهبردارن اینا شما اشتباه منو نکنید والسلام
ابراهیم
سلام
اکثر کامنت ها رو مطالعه کردم. متاسفانه چه موافقان نتورک و چه مخالفان احساسی صحبت کردند. لطفا چه موافق و چه مخالف بیاد به صورت علمی و اقتصادی (از نگاه اقتصاد دان) بگه چرا بد هست یا چرا خوبه؟ نه اینکه هی بگی مراجع حروم کردن یا مگه مبشه کسی پول میلیونی بگیره یا کلاه برداریه من می دونم ........ بی هیچ دلیل منطقی. من دوستم 4 ماه هست رفته شرکت بیز الان پرینت بانکیش رو اورد یک میلیون و پانصد هزار به حسابش واریز شده بود و گفت اگه همینطور پبش بره تا 2 ماه دیگه به 3 میلیون میرسه. دوستان موافق و مخالف اساتید محترم لطفا منطقی کالبد شکافی کنید
ساناز
من كالا هاي بادروانو رو تست كردم .تعريفي نيست كالاهاي زير 10 تومنشم حدود 2سا 3 هزار تومن گرونتره . وبقيه به نسبت بيشتر .نكته ديگه اي كه هست اينه كه جنس به اندازه وفور نيس .يعني تا مياد زوذ تموم ميشه تا مياي بگيري چند روز طول ميكشه . آيا اين هدف يه شركتيه كه شعارش دادن جنس خوب به مردمه ؟پس چرا تا مياي بخري تموم ميشه ؟ميدوني چرا چون حرص بزنن زياد بخرن حتي فروشنده نميتونه بخره چه برسه به مشتري .ما جوراباي بادرانو پوشيدم آقا اينقدر دوختش مسخره بود كه من يه جفتشو پوشيدم مامانم با تاسف به من نگاه كرد .فقط نميدم بوي عطر ميداد خير سرش .اين جوراب 7800 بعد جوراب نانوي آلماني مارك كريويتز هم 8000 تومن ؟ .خلاصه عطرشو به بابام زدم اولش گفت بابا جون چرا بو نداره بعد كه دوتا پيس بهش زدم گفت آهان مثه اينكه يه بوايي داره مياد گفتم آره بابا جون مارك خوبيه . رفتم تو اتاقم برگشتم بابام ديگه بو عطر نميداد حالا خالم خودش عطر بازه ها ميره تستراي عطراي 600 هزار تومني رو ميگيره 70 تومن 75 ميلم هست تا يه هفته من ميرم تو اتاقم بوي عطرم هست .لاكشو بگم در لاكو كه باز كردم ديدم چقدر شله؟ زدم والا به خدا بلا به خدا عين لاكاي ارزون مترو بود ولي 2 برابر 6 تومن .رژلبم كه گياهي بود دوستم زد به لبش انگار يه چيزي خورده لبش غذايي شده .در اين حد ملو بود .حالا رنگاي تيره ترشو نديدم . ولي گفت زود باش رژتو درآر ميخوام فرق جنسو با جنس بهت نشون بدم .من رژ قبليمو درآوردم . يه طلا از گردنش در آورد كشيد رو جفتش هيچ اتفاقي برا هيچ كدومش رخ نداد .بعدش سريع گفت البته اين گردنبند من كامل طلا نيست توش جواهرم داره . بعدش گفت اصلا ميدني چرا رژا از دستفروشاي تو مترو گونتره ؟گفتم چرا گفت توش كرم كاكائو داره . منم گفتم يا پنج تن .آدم چه چيزا ميشنوه .جالب اينجاست اين بادراني ها همهشون عين هم حرف ميزنن . چون تو جزوه حتي جواب سوالاي احتمالي رو هم نوشته . مثلا ديديد ميگن 70 سال پيش ؟اين تو جلساتشون هي گفته ميشه . يا مثلا هدفاتونو تيك بزنينو از اينا . بعدم ميگن ما يه زنجيره احساسي راه انداختيم . خدا وكيلي چند روزه دارم ميكوبم ميرم اونجا هيچ احساسي از اونا بهم منتقل نشده . من آدم واقع بينيم پولم ميشه از اين راه درآوردا البته خيلي سخت چون جنسا گرونتر از اونيه كه بخواي بدون هيچ تبليغ قبليي بفروشي .بعد ديگه اينقدر مارك ريخته تو مغازه چيني .ايراني . يكي اگه واقعا جنس خوب توليد كنه بريزه تو بازار ايراني هم باشه .مردم نميخرن ؟ديگه اين ژينگولك بازيا ديگه چيه .الان ميگن همه چي الكترونيكي شده .آره عزيزم الكترونيك و اي تي در روند سهل شدن روند خريد نه شبهه دار كردن اون . و گل آلود كردن بازار .بعد ميگن قانونيه .والا بابك زنجاني هم كه تا حالا 6 بار افتاده زندان .با اين وزارت خونه اي ها هم پياله بوده به خدا خيلي هم از نتوركري ها باهوش تر بود ولي اونم دور زدن .ديگه از اون بالاتر ميخواين خوبه ميلياردر بشين دولت بياد پولتونو بگيره بعد آبروتونم ببره 6 بارم بيوفتين زندان تازه اولاشم قانوني كار كنين ؟اينا بازي اقتصاديه .بري قاطيش بشي عواقبش با خودته .حالا هي بگو قانونيه .اينجا قانون هست . ولي اون زمان كه بايد باشه و از شما دفاع كنه يهو غيب ميشه ها .از من گفتن
سلام،نت ورک هنوز در فرهنگ ایرانی جایی باز نکرده،شاید صد سال دیگه ،دوم،شرط مجوز دادن به این شرکتها حمایت از تولیدات داخلی بوده و هست نه محصولات خارجی،سه،هرچیزی که قانونی است الزاما شرعی نیست،اما هر چیز شرعی الزاما قانونی است،چهار،هدف تمام،تولید د کنندگان از تولیدات چیست؟آری نیاز جامعه،خوب وقتی مثلا من به عنوان نیازم احتیاجی به فلان محصول ندارم باید چه کار کنم؟
ابراهیم
سلام
خانم ساناز اینکه شما می گید عطر بو می داد یا نمی داد مهم نیست. مشکل شرکت شماست اما یه شرکت دیگه اکثر محصولاتش عالیه قیمتشم 1000 تا 2000ت گرونتره. اونم چون شما به اقوامو دوستانت کار رو معرفی میکنی اونا هم برای سود بیشتر ماهی حدود 300 هزار تومن خرید می کنند. پس مشکل شرکت شما همین الان توسط یه شرکت واقعی دیگه که الان داره کار میکنه، حل شد. جوان امروزی استدلال می خواد. لطفا یه متخصص بیاد نظر علمی رو در رابطه با نتورک بگه نه اینکه دوستان نظر شخصیشونو بیان کنن، بگن حرومه یا بدرد نمیخوره یا الکیه ... لطفا بی اساس و احساسی نظر ندید.
در رابطه با حرام بودن من به دفتر آیت اله سیستانی زنگ زدم کارشناس گفتن رفتن به این نوع کار چون کالا دادوستد میشه و شما در مقابل پول، کالا میگیری و از طرفی ضرری نیست مشکل نداره اما احتیاط کنید. اینم از مشکل حرام بودن که برخی از دوستان تو اینجا و سایت های مختلف سپر قرار دادن. الیته جدای از مسئله شرعی دوستان بیان علمی و تئوری بررسی کنند. بیاید نتورک رو تو ایران علمی بررسی کنید لطفا. بااستدلال و محکم بگید خوبه یا بده به این دلایل....
سعید
پنبه ریز خیلیم عالییه یه کمپانی سی سالس
نتورکرجدید
سلام خدمت همه دوستان. چه موافق نتورک وچه مخالف نتورک.
دوستان من یه سوال دارم.
مگردر ایران یا دنیا فقط ما چندنفرموافق ومخالف نتورک هستیم؟
من همه نظرات رو خوندم.ازسرشب پای سیستم هستم.
و واقعا ازخوندن صحبت ها، چه منفی وچه مثبت سودبردم ومطلب یادگرفتم.حتی یادداشت برداشتم
من هم به تازگی به این کار دعوت شدم.
وبا چیزهایی که به عینه دیدم نوددرصد نظرم این هست که این کار کار درستی هست.
مخصوصا صحبت های mlm , ابوالفضل و سام و آن دوستانی که معلمین رومثال زده بودند توجهم رو جلب کرد.
من خودم 15 ساله باعنوان زن سرپرست خانواربایک بچه معصوم وارد جامعه ای شدم که درآن هم باید عفتم رو حفظ کنم و هم شکم بچه ام را سیرنمایم.
من حسابداربودم. متصدی کامپیوتربودم. فروشنده بودم .مربی رباتیک بودم.
وحتی معلم هم بوده ام. والبته برای معلمی دریک مدرسه غیرانتفاعی دوسال دوره دیده ام.

دوستان من هم زحمت کارهارو میدونم.
هیچ کاری وهیچ کاری وهیچ کاری که قرار باشه ازش نون درآورد آسون نیست.
من به شخصه برای نظرات سازنده تمام دوستان احترام قائل هستم.
ولی نظرم بیشتر اینه که باهم بیشتراز این بحث نکنیم.
هرکسی عقل وشعورودرک و استنباطی داره.
چرا باهم بجنگیم؟
هرکسی کاری که به صلاح میدونه انجام بده.این بهتر نیست؟
حالا گیرم عده ای مخالف باشند یاموافق.
رود راه خودش را خواهد رفت.
باآرزوی شادکامی ولحظاتی آرام برای تمام دوستان.
نتورکرجدید
خورشیدی دگربارطلوع کردومعجزه حیات به کالبدمرده بخشید.
دوستان عزیزی که وارد حرفه نتورک مارکتینگ شدند، خیلی مشتاق به برقراری ارتباط باشما هستم وتمایل دارم متقابلا انرزی های مثبت خودرا که باعث جوشش محبت ورعفت وعطوفت درانسان میشود به یکدیگر انتقال دهیم.

چون محوریت این حرفه بر روابط انسانی وعاطفی بسیاربالا دربرابر انسانها ومخصوصا مشتریان استوار است تا حس امنیت روانی در او ابتدا نسبت به ما وسپس نسبت به محصولات معطوف گردد،
این احساسات وانرزی های مثبت بسیارمهم واساس کارمی باشد.

وبااعلام نهایت احترام و ارادت نسبت به دوستان مخالف که همانا دراین جامعه ابتدا عزیزان وخواهران وبرادران ماهستند وچه بسا روزی دست دوستی بینمان رخ دهد.

وچه بساشایدروزی ازمشتریان گرامی خودمان شوند.
من به شخصه نظم این هست که متاسفانه چون درجامعه ما آموزش های خانوادگی واجتماعی به مقوله مهرورزی وعطوفت کمتر پرداخته شده است.
این نعمت زیبای الهی که همانا دردرون همه ما نهادینه است کمرنگ وکمرنگ ترشده، لذا جهت موفقیت درحرفه فروشنگی که پایه آن برقراری ارتباط سالم و امن است وقتی در مباحث آموزشی دردوره ها به آن پرداخته میشود. ازآن به عنوان شستشوی مغزی یاد میشود.
زیرا بسیارمتفاوت تر از آن است که ما عمری درجامعه خود دیده ودریافته ایم.

بیایید همه باهم مهربان باشیم.

مهربانی.مهربانی.مهربانی، سرلوحه زندگانی.

آرزوی موفقیت وشادکامی برای تمام عزیزان.
محمد
دراین نوع شرکتها شما بازاریاب نیستی بلکه شما یک خریدار ثابت برای شرکت هستی.که حتی حق انتخاب هم نداری چون دامنه کالاها محدوده.سودشماهم تخفیفی هست که به شما میدهند
علی مقدم
سلام
تقریبا اکثر نظرات رو خوندم و به این نتیجه رسیدم که باید یکم اطلاعات دراختیار دوستان قرار بدم
بعضی از دوستان میگن که هیچ قانونی تو مجلس در رابطه با بازاریابی شبکه ای تصویب نشده و چون مقام معظم رهبری شرعی بودن این کار رو منوط به تصویب قانون در مجلس دانستند پس پورسانت دریافتی حرام است.
حرف این عزیزان کاملا درسته و هیچ قانونی به اسم بازاریابی شبکه ای تصویب نشده همانطور که هیچ قانونی به اسم کار سوپرپر مارکت ها یا طلا فروش ها یا نانوایی ها یا پارچه فروشها یا فروشگاههای پوشاک ویا خیلی مشاغل دیگه تو مجلس تصویب نشده ،اما چطور فعالیت این گروهها قانونیه؟درسته به این خاطر اینکه همه ی این مشاغل صنف مربوط به خودشون رو دارن ولازم نیست برای تک تکشون قانونی نوشته و تصویب بشه بلکه یه قانون کلی تحت عنوان قانون نظام صنفی در سال 1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.این قانون در تاریخ 12/6/1392 تحت عنوان قانون اصلاح قانون نظام صنفی در 96 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
طبق ماده 87 این قانون فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه ی کسب از اتحادیه مربوطه است،در همین راستا آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی مشتمل بر 29 ماده و 13 تبصره توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارت خانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در یکصدمین جلسه ی هیئت عالی نظارت تایید و در تاریخ 14/4/1394 به تصویب وزیر صنعت معدن وتجارت رسید.
طبق بند ب ماده 1 و همچنین ماده 6 این آیین نامه فعالیت بازاریابی شبکه ای در زمره فعالیت های صنفی قرار می گیرد

این کاملا روشن میکنه که بازاریابی شبکه ای کاملا قانونیه و یه فعالیت صنفیه و در مجلس دارای قانون تصویب شده .
منبع این اطلاعات سایت ایران هشدار
با تشکر از دوستانی که به محض مشاهده آماده ی انتقاد هستند
سیامک
سیاست بازاریابان شبکه ای . فروش جنس های گمنام و بی طرفدار با تبلیغات پورسانت و درصد سود هست به عموم جامعه که تنها نفری که از این کار سود میبره نفر اول شرکت هست و تا زیر مجموعه هست برای خریداران(خرید زورکی محصولات خود خواسته )سودی نصیبشان میشود والاغیر باید خودتان(جنس تعریف شده مدیر) بخرید و.... موفق باشید
sam
من به این نتیجه رسیدم که شما بازاریابای شبکه ای نه تنها دلیل و استدلالی برای حرفای خودتون ندارید، بلکه حرف های ما مخافان تیز که علاوه بر منطقی بودن حرف های مراجع تقلید آن ها را نیز تایید می کند. شما فقط و فقط خوتان رو گول می زنید و گرنه درک چنین مطلب ساده ای واقعا هوش زیادی نمی خواهد

اگر واقعا برای حرف های خود دلیل و مدرک منطقی و دینی دارید، من از تماتم مخالفان و موافقان دعوت میکنم که با هم به طور دوستانه ( که هر چند در کامنت های قبلی دلایل بنده وجود دارند که شما ها زیر بار نمی روید، حتی برای بعضی سوالات نیز پاخی نداشتید) با هم به گفت و گو بپردازیم.
علیرضا
ادمهای ساده میرن دنبال این
شرکتها.عاقبتشم سرخوردگی است
علیرضا
تاعده ای ادم ساده درجامعه نباشه این شرکتها موفق نمیشن
علیرضا
سلام فقط میخوام تجربیاتمو در اختیارتون بذارم منو پسر عموم نزدیک دو سال مثل سگ کار کردیم هیچی به هیچی اره پول میده ولی در حد کار بیرون.تورو خدا اینقد رویا بافی نکنید هر کی میره تو این شرکت ها میگه من تا فلان موقع ی مثلا سانتافه زیر پامه این کارو میکنم اون کارو میکنم.....جز اینکه مسخره عام و خاص بشین هیچی گیرتون نمیاد اخر سرم به خاطر رویا بافی های الکی افسردگی میگیرید......تو رو خدا مسعولین جلو این شرکت ها رو بگیرن نذارین با احساسات جوونا بازی بشه
مریم
من فکر میکنم لازمه یک مقدار مطالعاتتون رو در این زمینه گسترش بدید به جای صرفا نظریه پردازی. شما از نتورک های دنیا چقدر میدونید. آیا شرکت های اوون یا اموی یا سایر شرکتهای بازاریابی شبکه ای در دنیا که با مجوز کشورهاشون کار میکنند انقدر آسیب زدن به کشورهاشون؟ آیا از برند سازی ملی چیزی میدونین و افق نتورک رو درک میکنید که منجر به صرفا خرید برندهای شکل گرفته ی قدرتمند و رفع نیازهای شخصی افراد خواهد شد. کتاب موج سوم الوین تافلر رو میتونید مطالعه بفرمایید. پدر پولدار پدر بی پول آقای رابرت کیوساکی و جمله ی مشهور آقای بیل گیتس که میگن اگر همین الان همه ی سرمایه م رو از دست بدم بازاریابی شبکه ای کار خواهم کرد. بله در مورد نحوه ی استفاده ازین سیستم کاری ممکنه خطایی صورت بگیره اما بسیار کوته فکرانه ست اگر این قدر سطحی به یک صنعت جهانی که الان یک رشته ی دانشگاهی در بسیاری از کشورهای دنیاست و در سیستم آموزشی فنی و حرفه ای ما هم در حال تدریسه نگاه بشه. ما عادت کردیم به لجن پراکنی
علی مقدم
سام عزیز ،والا من قانون تصویب شده ی مجلس رو براتون گذاشتم و روی مدرک و منطق استدلال کردم ،حالا شما میای به جای تحقیق در موردش و حتی یکم فکر کردن در موردش فقط حرف خودت رو میزنی،به عبارتی روی هوا حرف میزنی
درسته هنوز یه کمبودهایی هست توی نتورک ایران اونم به خاطر نوپا بودنشه و هر روز داره بهتر میشه .
خداروشکر که خیلی از آدمها منطقی تصمیم میگیرن،روی دلیل و مدرک نه روی حرف عده ای
.اگه منم اومدم اینجا و متنی گذاشتم فقط بخاطر اطلاع رسانی هم وطن های عزیزم بود
وقتتون بخیر
sam
جناب علی مقدم این مطلبو رو روستتون جناب ابولفضل گفته بودن قبلا که متاسفانه غیر قابل قبوله. چون کار سایت کار ایران هشدار در وحله اول دیدگاه قاونی و شرعی رو بیان نمیکنه، و اینکه این سایت اصلا به دولت تعلق نداره و مال یک فرد خاصه که کلا کارش حمایت از بازاریابی شبکه ای هستنش.
تنها سایت معتبر از نظر ما برای هشدار در زمینه کلاه برداری های اینترنتی سایت پلیس فتاست.
این سایت هیچ رسمیتی در اطلاع رسانی به مردم نداره و مورد مهمتر اینکه شما خودتون این سایت رو در جلساتتون پیشنهاد می کنید که خودتتون رو ساپورت کنید.


هشدار پلیس فتا درباره بازاریابی شبکه ای:

http://www.mehrnews.com/news/2530891/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%81%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%8A
علی مقدم
عزیز دل من کاری به سایت ندارم.شما یه پیگیری بکن در مورد قانون نظام صنفی ببین توی چه سالی اصلاح شده و دوباره به تصویب مجلس رسیده،شما متن این قانون رو بخون ،توی ماده ی 87 گفته کسب و کارهای صنفی اینترنتی هم باید پروانه ی کسب بگیرن،حالا تو آیین نامه ی بازاریابی شبکه ای که توسط وزارا صنعت و معدن تدوین و تصویب شده ،بازاریابی شبکه ای رو در حوزه ی فعالیت های صنفی قرار دادن و این قضیه باعث میشه که این کار بره زیر پوشش قانون نظام صنفی و این قانون هم که در مجلس تصویب شدن و اخیرا دقیقا بخاطر گنجاندن بحث نتورک تو قانون نظام صنفی این قانون اصلاح شد.مرسی از سام عزیز که پیگیر هستن و هر بار که اینجا مسئله ای عنوان میشه من خودم پیگر جوابش هستم و این باور من رو چند برابر کرده به نتورک
موفق باشید
sam
وقتی یه سایت رسمیت نداره، پس مطالبشم رسمیت نداره، اینم در مورد مطلبی بود که شما خودتون گفتید.

خیلی خیلی ببخشید باورتونو همینجوری علکی علکی قبول میکنید!!!!؟؟؟؟

چرا وقتی مرجع تقلیدتون میگه این کار اشکال داره یا هم تجربیاتون تو این زمینه میگن چرته باورتون نمیشه!!!!؟؟؟؟

در ضمن من چک کردم در سایت مجلس چنین مصوبه ای نیست بلکه به اون ایراداتی هم وارد شده که هنوز اصلاح نشده!!!!!!!!!!!!!!

باور غلط خیلی راحت تر از یه باور درست در ذهن آدم رگ و ریشه میگیره
صاحب
سلام با این تعریفاتی که تو اینترنت میبینم باید خیلی شغل خوبی برا آینده باشه
کیانا
- رازآلود بودن یک نقطه ضعف برای این فعالیتهاست که باید اصلاح شود چون صحه ای بر فعالیت هرمی این شرکتهاست. در این شرکتها برای اینکه فرد تازه معرفی شده بدون هیچ مطالعه ای وارد شده و احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن او با سخنان مشاوران و نه الزاما خود معرف (که احتمالا دوست و آشنای شماست) افزایش یابد، اکیدا توصیه میشود که جز اصول کار این است که راجع به کار صحبتی نکنید.
- اصرار اعضا بر اصولی و اخلاقی بودن سود کلانی که از فعالیت و فروش اجناس توسط اعضای سطوح پایین نصیب آنها میشود بسیار سطحی و برخاسته از ساده اندیشی اعضاست. خصوصا با جملاتی نظیر اینکه این حاصل تلاشهای ما در تربیت تیم فعال است و حتی تا جایی پیش می روند که موضوع را با کار معلمین و اساتید مقایسه میکنند. در این خصوص یک پاسخ ساده وجود دارد. یک استاد دروسی محدود را تدریس کرده و در ازای این شغل و مهارت درآمدی کسب میکند ولی هرگز در درآمد دانشجویان خود که پس از اتمام تحصیل وارد بازار کار در همان رشته تخصصی میشوند پورسانت دریافت نمیکند. یا هیچ شرکتی بخاطر اینکه یک نیروی کار ماهر و موثر قبلا توسط استادی تربیت شده به استاد پولی نمی دهد.
- تکلیف سایر مشاغل که به وضوح توسط مبلغان بازاریابی شبکه ای به سنتی بودن یا برای مبالغ کم کار زیاد انجام دادن متهم میشنود تا نشان داده شود که شبکه تنها راه درآمد بالاست و حتی افرادی با درآمد بسیار بالاتر از بالاترین درآمد کارمندی و کارگری کار خود را رها کرده و با جدیت به دنبال این نوع تجارت هستند، چه میشود؟ اکثر آحاد مردم خصوصا در عصر حاضر به دنبال درآمد بیشتر و کار کمتر هستند. این یعنی اگر یک جوان 18 ساله که هنوز وارد بازار کار واقعی نشده می تواند به راحتی درآمدی چشمگیر از طریق بازاریابی شبکه ای داشته باشد قطعا یک خبرنگار، یک بازاریاب سنتی، یک پزشک (مخصوصا متخصص پوست و مشاور تغذیه)، یک دانشجوی نیازمند به پول، یک آرایشگر و... هم میتواند توانایی خود را در این زمینه بیازماید. و اگر این شغل کاملا اصول کارشناسی شده دارد و حتی در کمترین سطح به سود حاصل از خرید شخصی به همراه رضایت از مصرف کالای خریداری شده می انجامد، پس با پلن رشد تصاعدی بازاریابان طولی نمیکشد که بسیاری از نیروهای کار در مشاغل مختلف شغل خود را رها کرده و فقط به کسب درآمد و گسترش زیر مجموعه خود می اندیشند. آینده مشاغل دیگر چه میشود؟ آیا جامعه ما فقط به بازاریاب و شبکه ساز نیاز دارد؟ آیا ارضای حس مهم بودن در جامعه صرفا با جیب پر پول ولی با تلاش برای فروش کرم مرطوب کننده و قهوه سبز به آشنایان ممکن است؟ اگر اینطور بود فرزندان بسیاری از سرمایه داران هم اکنون در بهترین دانشگاهها تحصیل نمیکردند. و اینکه این محصولات را نهایتا نیروی انسانی باید باشد که تولید کند. این درحالیست که به اعتقاد مشاوران و طرفداران بازاریابی شبکه ای هر کاری جز بازاریابی شبکه ای به درآمد کم و بازنشستگی با اندک مزایا در کهنسالی میانجامد. پس بر اساس آموزه های این شرکتها هر کاری بیهوده کاریست و با افتخار به مواردی اشاره می کنند که حرفه اصلی خود را رها کرده و به این شرکتها پیوسته اند. این یعنی به نحوی از اصول بازاریابی شبکه ای کار شروع می شود ولی در نهایت به سمت هرمی شدن پیش میرود چه آگاهانه و چه ناآگاهانه!
تکتم
سلام. تازه این نوع شرکت بهم پیشنهاد شده. لطفاً راهنماییم کنید...
علیرضا
بنده در شرکت پنبه ریز کار میکنم و کاملا راضی ام؛هر کس هم علاقه کار در این شرکت و یا راهنمایی خواست با شماره ۰۹۳۵۳۰۰---- تماس بگیره
در خدمتم
سلام ببخشید این کار تازه بهم پیشنهاد شده چکارکنم
mehdi
بازار یابی شبکه ای کار خیلی خوبیه به شرط اینکه درست و اصولی کار بشه ..کسانی که رویا هاشون از بین میره کسانی ان که طمع کارن و درست و اصولی کار نمیکنن و به خودشون صدمه میزنن ..ولی اینکار باید درست و اصولی انجام بشه
MEHRAN
با سلام خدمت دوستان
بنده چند وقتیه که توسط دوستانم دعوت به همین کار بازاریابی شبکه ای میشم و توضیحاتی زیادی رو در این رابطه به من دادن و سوالات زیادی رو هم جواب دادن و خوددم هم خیلی مطالعه و تحقیق کردم تا بتونم تصمیم درست رو بگیرم و در آخر به این نتیجه رسیدم که نظر شخصی خودمه
کار از لحاظ چهارچوب و قوائد کار خوبیه و در آینده تمام خریدهاز منازل اینطور انجام میشه ولی نمیشه بعنوان ی شغل بهش نگاه کرد
درسته که سرشاخه ها الان دارن پول های خوبی بدست میارن ولی این برای همه بازاریابان صدق نمیکنه
شما خودتون در نظر بگیرین که یک شخص در یک شهر این شرکت رو راه اندازی میکنه شروع میکنه به زیرمجموعه گرفتن وزیرمجموعه ها هم همینطور به صورت تصاعدی نفرات بیشتری رو جذب میکنن وبه سرعت این رویه همه گیر میشه و اعضا بخاطر فعال موندن در شرکت مدام خرید اجباری انجام میدن و کالا ها رو خودشون و اطرافیان مصر میکنن(چه با تمایل چه به اجبار) واین رویه مدت زیادی طول نمیکشه که شهر پر میشه از بازاریاب و مصرف کننده اجناس شرکت و دیگه افراد زیادی نیستن که شما بخواین اونارو دعوت به همکاری کنید و حق بازاریابی بگیرین و پول و درامد فقط برای افراد اولیه هرم بازاریابی فراهم میشه و بیشتر افراد زیرین میمونن با جنس هایی که رو دستشون میمونه و از لحاظ کیفیت هم مطلوب نیستن و کار واسشون سود چندانی نداره و وعده های اوایل دعوت به هم کاری بهشون دادن تحقق پیدا نمیکنه و از پایین هرم شروع میکنه به از هم پاشیدن
همین کلاسهایی هم که معمولا از طرف سرشاخه ها گذاشته میشه فقط مسکنیه برای دیرتر اتفاق افتادن این ریزش
بعد از ریزش عم افراد سرشاخه با سرمایه هایی که از سود زیرشاخه های خود آورده اند به کار دیگر مشغول میشوند و افراد زیرشاخه بدون سرمایه بیکار میشوند در حالی که سرمایه اصلی خودشان را که سالهای زندگیشان و شور جوانیشان است را از دست مانده اند
دوستان دز چچند سال آینده این نتوورک ها پیشرفت میکنن و مانند باقی کشور ها به خوبی فعالیت میکنن و باعث پیشرفت کشورم میشن اما نه با این شرایطی که فعلا در شرکت های بازاریابی شبکه ای و اجناس بی کیفیتی که فعلا در ایران مشغول به کار هستن.
من فقط نظر خودم رو گفتم و نمیخوام چیزی رو به دوستان تحمیل کنم و از همه شما میخوام شما هم قبل از شروع هر کاری به عاقبت ان کار فکر کنید
ب آرزوی موفقیت برای تمام جوانان ایران عزیز
شاهین
سلام من چند وقتیه با بیز کار میکنم اگه سوالی داشتید در خدمتم.تشکر
مهدی
با سلام خدمت هم وطنان گلم
خانم بنده یک سال داره تو یکی از شرکتهای بازاریابی شبکه ای کار میکنه.منو پرزنت کرد و کار رو قبول نکردم.کلی کلاس و جلسات آموزشی رفتیم بازم قبول نکردم.اصلا اعتقادی به ای کار نداشتم.من ۱۰ساله که کارمندم و ماه قبل دیدم حقوق خانومم که یه ساله کار میکنه از منی که ۱۰ساله مشغولم بیشتر شده.تازه بهم ثابت شد کار خوبیه و به قول خودمون تیکم خورد و ثبت نام کردم.به شماهم پیشنهاد میکنم حتما در مورد شرکتهایی که مجوز دارن تحقیق کنین و یکیشونو انتخاب کنین و شروع کنین.
بهزاد
سه سوال اساسی:
اول:اگر بازاریابان شبکه ای فعالیت نداشته باشند، آیا مردم در تامین نیازهای خودشان دچار مشکل خواهند شد؟
دوم: برای ورود به بازاریابی شبکه ای چه لزومی برای خرید اولیه هست؟ آنهم به قیمت گزاف!!
سوم: کدام آدم عاقلی جنس مورد نیازش را با قیمت گزاف از طریق بازاریابی شبکه ای انجام میدهد؟

نتیجه گیری:
تمام مشتریان اجناس بازاریابان شبکه ای کسانی هستند که نه به خاطر نیاز به کالا، بلکه بخاطر ورود به سیستم بازاریابی شبکه ای و توهم رسیدن به سود کلان در آینده اجبارا کالایی را به قیمت گزاف می خرند(که در حقیقت قربانی خرید کالای اجباری می شوند) که سودش به جیب بالاسری ها خواهد رفت و در حقیقت کل فروش سیستم بازاریابی شبکه ای به این شکل بوده و کلاهبرداری محض می باشد.
موفق باشید.
جواد
سلام؛ممنون!
من این مطلبو خوب گرفتم حالا ازکجا مشه فهمید که کدوم شرکت مجوزش واقعیه کدوم کلاه برداری نیست!
تو کدوم مشغول به کار بشم اصلاً؟
sam
جناب جواد، این شرکت ها معلوم نیست از کجا مجوز گرفتن، ولی در هر صورت همه تمام ایراداتی که جناب بهزاد گفتن رو دارن، اصلا شغل نیست که بخواید نوشون مشغول به کار شید. آدم بیکار باشه بهتر از اینکه که بره تو کاری که جیب بقیه رو پر بشه و بعد با تخفیاتی که میدن، میگن مثلا این 5 هزار تخفیف در خرید این جنس یعنی اینکه شما 5 هزار تومان درآمد داشتید. حرفاشون همش مخ زنیه، به خدا قسم تو این کار هیچی نییت جز پشیمانی. این کا فقط روند شکل گیری یک درخته که تمام سود میره تو جیب ریشه، اصلا شکلی به حالت شبکه به خودش نمیگیره
هنوز به این کار شک دارم
سروش
باسلام.من با وجود اینکه از قانونی بودن اینکار تا جایی مطمعن شدم ولی بااین حال نخواستم وارد اینکارشم چون ریسک بسیار بالاییه مخصوصا براامثال جوونایی مثه من ک بیکارن و واقعا ترسناکه ک بخوای پولی ک باهزارتا بدبختی دربیاریو بدی جنس بخری ک بعدش بفروشی یا ن؟البته واسه بروبچ پولدار بد نیست این شغل اگه ضررم کنه غمش نیست ولی واسه ما صدتومن هم خیلی پوله.اگه ب پولدارشدن بود ک همه میومدن تو این کار؟من برام سواله چرا هدفشون فقط با جوونا هستیم؟یا ادمای ساده؟من ک تا دیروز عطرمشهد هم نمیزدم چرا باید پنجاتومن پول ادکلن بدم؟شماکه میخواین جنس بخرین قبلش ببینین میتونین جنس بفروشین یا ن؟براچی جنسیو که نمیدونی چجوری بفروشی میخری؟درست اینکار قانونی تو قانونی بودنش شکی نیس ولی میری تو اینکار باید ریسکشو قبول کنی اره پولدارشدن تو مدت کم خیلی سخته دهنت سرویس میشه ولی مطمعنی صددرصد ک ب این پول میرسی؟ب من گفتن باید صدتومن بزنی ب بالاسریم گفتن سیصد بزن خداروشکرک تونست همه رو بفروشه ولی ماههای بعدم میتونه؟برید ببینید این کارا از چ سالی وارد ایران شد؟قانونیشو میگم هرمی نه.چنددرصد کسایی ک اومدن توش پولدار شدن و ماشین لوکس سوارن؟ایا اون چندماهیو ک وقتشونو گذاشتن یا چندسالی ک بودن میرفتن حرفه ی دیگه ای رو یادمیگرفتن(ک تا اخرعمر بدردشون بخوره)بهتر نبود؟وقتیک چندتا مغازه دار ک ی عمره دارن جنس میخرنومیفروشن میگن این جنسا رو چجور بفروشیم من چطور مطمعن شم؟بلاخره کسی ک فروشگاه داره ازخریدوفروش جنسا بیشتر از منو تو حالیشه!!!من ک پشیمون شدم برم ولی نمیخوام شکست رفیقامو ببینم خداکنه من اشتباه کنم.لعنت ب این ارزوها و عقده های دل ما جوونا ک مارو ب سمت هرچیزی میکشونه مرسی ازاینکه وقت گذاشتید.یاعلی
سعید
من که از بدبختی و بدبیاری خسته شدم و میخوام شانسم رو امتحان کنم...ولش که هر چی هست..ب ریسکش می ارزه...هر چی باداباد..فقط ب پول فکر میکنم
محمد
الان اگ بیایم فحش بدیم باز میگید طرف خوله.اقایون ترک اگ واقعا این شرکتا قانونی نیستن جلوشونو بگیرید
d
.... نخورید خواهشا
کیانا
عاجزانه از همه عزیزانی که در این کار وارد شدند، یا در حال تحقیق هستند و یا به هر دلیل مخالف این تجارت هستند خواهشمندم مقالات این وبلاگ را که هیچ تردیدی بر مساله دار بودن این فعالیتها نمی گذارد مطالعه کنید.
http://on-networkers.blog.ir/category/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%A7%DB%8C/
امیر سعادت
چه یکی بخواد چه یکی نخواد.چه یکی دوست داشته باشه چه یکی دوست نداشته باشه.نت ورگ رشد میکنه.و رشد خواهیم کرد.آااااااااای افرادی که نسبت به این شغل منفی هستین.چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد یک روز عضو شبکه خواهین شد.چون روزی میشه که اون کالایی که میخوای رو باید اینترنتی خرید کنی یعنی تو انحصار یکی از این شرکتهاست چاره ایی نداری .پس یا الان وارد نت ورگ میشی شبکه ساز میشی یا در آینده مجبوری عضو شبکه بشی.
شرکت بیز کاملا شبیه شرکتهای هرمی مثل گلدکوئیست است
وحیده
من متاسفانه دوستم یجوری منو قول زد که وارد این کار شدم و دو میلیون از داداشم قرض گرفتم سفارش جنس دادم ولی الان که وارد شدم میفهمم ک چقدر پشیمونم درسته هیچ فعالیتی نکردم ولی این شغل مورد علاقه من نیس همش استرس دارم
Babak.sun
با سلام،من دانشجوی رشته حقوق هستم.
طبق قانون،هرگونه هرم سازی و استفاده از زیر مجموعه برای کسب در آمد از لحاظ شرعی حرام و قانونا ممنوع میباشد.(قانون اساسی،بند هفت،ماده 165،تبصره اول)
دوستان زیر سوال بردن و تعویض قانون اساسی شدیدا کار سخت و دشواریه و سال ها طول میکشه،لذا خواهش میکنم گول نخورید و وارد نشوید.
شفیع ملائی
سلام
از طرف یاس
الو سلام چطوری؟
سلام خوبم ممنون تو چطوری؟
من عالیم!
الحمدالله خبریه؟!
آره حالا بهت میگم چه خبره فردا ساعت ۳ یا ۵ چی کاره ای؟
کلاس دارم چطور مگه؟!
کلاس چیه بابا بزن تو دیوار یه کار خیلی مهم باهات دارم!
چه کاری؟چه قدر بلند حرف می زنی!
تو هم اگه جای من بودی الان فریاد میزدی!ببین من یه کار فوق العاده پیدا کردم شرایط کاری عالی در آمد عالی اووف!یعنی یه چیزی میگم یه چیزی میشنوی الانم دنبال یه همکار میگشتم گفتم کی بهتر از بهترین دوستم!
ولی…
تازه مگه دنبال کار نمی گشتی دیگه چی از خدا می خوای!شانس در خونتو زده فرصتو از دست نده آدرسو برات اس ام اس می کنم
آخه چه کاری هست مگه؟!چرا اینطوری…
ببین فردا میای متوجه میشیی ببخشید ولی من الان یکم سرم شلوغه قرار رو واسه ساعت ۳ تنظیم کنم یا ۵؟
تنظیم…؟!
آره باید وقت بگیرم برات اگه حتما میای بگو ۳ یا ۵؟
خوببب…!!
فکر می کنم ۵ بهتر باشه درسته؟
خیلی خوب ساعت ۵ ولی…
اوکی!پس شد فردا ساعت ۵٫حتما سر وقت بیا و سعی کن شیک و رسمی بپوشی می بینمت فعلا
خدافظ!!!
اممم حتما جمله هایی از این دست به گوش خیلی از شما آشناست و تنها دلیلش اینه که ما کارمون رو خوب بلدیم!کسانی که به این شیوه با شما صحبت می کنند و شما رو دعوت به کار می کنند در واقع مو به مو آموزش هایی رو که بهشون دادیم اجرا می کنند،آموزش هایی که حاصل سال ها تجربیات کاریه منه(!) شاید بخواید بدونید ما کی ایم؟!یا من کی ام؟!درواقع اگه بخوام دقیق تر بگم مایی وجود نداره،اسم من هم زیاد مهم نیست،این وسط فقط یه چیزه که اهمیت داره و اون عشق منه!عشقی که به من بهترین خونه،آخرین مدل ماشین،کشتی و…رو با سخاوتمندی تمام اعطا می کنه!و اون چیزی نیست جز یه تیکه کاغذ که بهش میگن پول!می دونید در واقع پول فقط به شما خونه و ماشین و امکانات بهتر نمیده بلکه کمک می کنه آدم بهتری باشید و سخاوتمندانه به مردم کمک کنید!!ًمن آدم پول داریم و خیلی هم از زندگیم راضیم اما سؤالی که این وسط پیش میاد اینه که چطوری تونستم انقدر پول دار بشم؟!خب فقط کافیه یه ذهن خلاق عوضی داشته باشید که تشنه پوله اون وقته که میتونید راه پول در آوردن واقعی رو کشف کنید!راهی که من انتخاب کردم بازاریابی شبکه ای بود.میشه این طوری گفت که من نه مؤسس یه شرکت بازاریابیم نه یه بازاریاب من فقط یه عوضی ام!و هرکاری که بخوام تو این سیستم انجام می دم!در واقع کل این سیستم روی انگشتای من می چرخه!شرکت های بازاریابی زیادی توی ایران وجود دارن اما شرکت من بهترینه چون همون طور که گفتم روی انگشتای من می چرخه و فقط منم که خوب می دونم چطور راه پول در آوردن رو کشف کنم!
توضیح کار من یه مقدار مشکله و اگه می خواید خوب از کار من سر در بیارید بهتره بیاید تا یه جلسه پرزنتتون کنم!اما خلاصه چیزی که ما به کسانی که میخوان بهمون بپیوندند می گیم اینه:
((یه سیستم قدیمی توزیع کالا رو در نظر بگیرید
تولید کننده-انبارداری-حمل و نقل-خریدار عمده-عمده فروش-مغازه دار-خریدار
می بینید شما به عنوان یه خریدار باید پول همه این انگل ها رو بدید!حالا فکر کنید این واسطه ها وجود نداشت اون وقت سیستم به چه شکل می شد؟بله!کالا مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده می رسید و پول زیادی صرفه جویی می شد و بخشی از این پول صرفه جویی شده تو جیب شما می رفت!(البته بین خودمون بمونه هزینه های انبار داری و دو واسطه که یکی شرکت بازاریابی شبکه ای باشه و یکی بازاریاب سرجاشون هستن !)
مکانیزم کار به این صورته که شما به سایت اینترنتی ما مراجعه می کنید کالای مورد نظرتون رو می خرید و بعد به هرکسی که دوست داشتید می فروشید.تا اینجا کلمه بازاریابی معنی شد اما وقتی شبکه شدن تحقق پیدا می کنه که شما زیر مجموعه بگیرید و زیر مجموعه های شما هم زیر مجموعه بگیرن و به این ترتیب یه شبکه بزرگ انسانی تشکیل میشه و هر چه قدر فروش زیر مجموعه شما بیشتر باشه شرکت از سود حاصل از فروش به شما پورسانت پرداخت می کنه.هنوز تموم نشده چیزی که ما رو از همه شرکت ها متمایز می کنه پاداش های ماست که هروقت شما به میزان خاصی از فروش برسید درصدی از کل فروش شرکت به عنوان پاداش از طرف شرکت به شما پرداخت میشه.و بالاترین درصد پاداشی که میدیم چیزیه که ما بهش میگیم دریا!))
میبینید!همه چیز عالیه!اون ها هیچ دلیل قانع کننده ای نخواهند داشت که بطرف این کار نیان!اما همه این ها روی کاغذه و دقیقا نکته همین جاست!
باید احمق باشید که بخواید تو این سیستم شرافتمندانه کار کنید و به اقتصاد کشور کمک کنید(!)چون خودتون رو از یه دریای پول محروم می کنید.
همه چیز از خط تولید شروع میشه(!)ما معمولا سراغ محصولاتی که توی بازار وجود دارن نمی ریم علتش هم اینه که نمیشه قیمت این محصولات رو دستکاری کرد،واسه همین سودی رو که می خوایم بهمون نمیده.خب ما معمولا برای به دست آوردن حداکثر سود از این قسمت به چند روش عمل می کنیم روش اول اینه که یه تولید کننده نو پا رو پیدا می کنیم و با بخشندگی تمام از اون حمایت می کنیم(!) و محصولاتش رو وارد بازار عظیممون می کنیم و ازش میخوایم که محصولاتش رو فقط به ما بفروشه.خب در واقع اگر هم بخواد نمی تونه محصولاتش رو وارد بازار کنه(چرا؟!)سادست!اون به خاطر خواست ما قیمت تمام شده و درج شده روی محصولاتش رو بالا می بره و البته از اونجایی که ما خیلی سخاوتمندیم(!) شاید درصدی از این افزایش قیمت رو هم گذاشتیم تو جیب خودش و با یه سود خوب این محصول رو به بازاریابامون می فروشیم و اون ها هم شبیه این کارو با مشتریانشون خواهند کرد؛نکته اینجاست که این محصول فقط تو شرکت بازاریابی ما به فروش می رسه و در خارج از این شرکت اصلا و جود خارجی و توانایی رقابت از نظر قیمت نخواهد داشت.
کار بعدی که ما انجام میدیم راه انداختن تولیدی های خودمون و با برند خودمون هست خوبی این کار اینه که دیگه نیازی به چانه زنی با تولید کننده های خرده پا وجود نداره و دیگه اون درصد سخاوت هم تو جیب خودمون میمونه و کار ظریف دستکاری قیمت ها هم خیلی راحت تر انجام میشهJ
گزینه بعدی تولیدات خارجی هستند و باز هم تولیداتی که در بازار وجود ندارند این ها علاوه بر تأمین نیاز مالی کلاس کاری ما رو بالا میبره و باعث میشه محصولاتی داشته باشیم که در دنیا معروف هستند و فقط ما در ایران داریمشون!توجیه گرانی این محصولات از همه راحت تره!
می دونید اینکه زیر نظر قانون کار می کنیم همه چی رو حل می کنه و باعث میشه مردم به همه فعالیت هامون اعتماد کنند.اما کار هایی که ما اینجا می کنیم قانونیه؟!فکرش رو هم نکنید!
حالا می رسیم به تکنیک های ما در برخورد با بازاریابانمون؛همون طور که دیدید ما اون ها رو به خوبی آموزش میدیم که حرف هایی رو که بهشون دیکته می کنیم به خورد کسانی بدن که قراره زیر مجموعشون بشن و خودشون هم مو به مو به این حرف ها عمل کنند؛ما بازاریاب های جدید رو به شیوه های مختلفی جذب می کنیم مثلا دختر های جوان رو میشه با تحریک حس حسادت و پسر های عشق ماشین رو میشه با نشون دادن ماشین های نتورکر های اون ور آب نسبت به این کار تشنه کرد!خب بذارید با همین مثال پیش بریم حالا اتفاقی که میافته اینه که این پسر یا دختر جوان بعد از طی کردن چندین مرحله شست و شوی ذهنی به این کار اعتقاد قلبی پیدا می کنه؛خب حدس بزنید اولین کاری که انجام میده چیه؟شروع می کنه به خرید محصولات شرکت بازاریابی ما و بعد سراغ خانوادش و نزدیکانش میره و محصولات ما رو به اون ها می فروشه اون خودش و خانوادش رو به بهترین مشتریان ما تبدیل می کنه و اولین مشکلی که باهاش رو به رو میشه اینه که با این سؤال مواجه میشه که پس چرا حالا که تو از طریق حذف واسطه ها داری این محصول رو به ما می فروشی انقدر قیمت محصولاتت گرونه؟!و اون در جواب همون اراجیفی که ما به خوردش دادیم تحویل خانوادش خواهد داد که ببینید آخه محصولات بیرون آشغالن!مثلا دستمال کاغذی های بیرون سرطان زا هستند فقط این محصولاتن که خوبن!
بعد از یه مدت خرده فروشی اون ها شروع به تیم سازی می کنند و این مهم ترین مرحله کارشون خواهد بود ما از اون ها واسه خودمون ابزار می سازیم و اون ها هم فکر می کنند(البته فکر میکنند که فکر می کنند!) که باید واسه خودشون ابزار بسازند پس شروع می کنند به تیم سازی و زیر مجموعه گیری با همون شیوه ای که ما بهشون آموزش میدیم اما واقعیت اینه که تو این سیستم هیچ پایداری واسه اون ها وجود نداره ابزار هایی که میسازن و حتی خودشون یک بار مصرفند.تنها چیزی که این وسط پایداره من و دوستانم هستیم!یکم پیچیدست آره؟!به زودی متوجه میشید!
همون طور که گفتم اون ها طبق آموزش های ما شروع می کنند به تیم سازی و این یعنی دقیقا و مو به مو کارهایی رو که ما ازشون میخوایم انجام میدن!در نتیجه باید کارشون رو با هیجان انجام بدن پس اونها شروع می کنند به تعریف از این کار و از اینکه به زودی پولدار خواهند شد و با یه پورشه ۹۱۱ از کنار شما رد میشن و براتون دست تکون میدن و به ریش شمایی که داری در برابر ورود به این کار مقاومت می کنی خواهند خندید!بعضیاتون بهانه هایی میارید مثلا میگید من نمیخوام درسم لطمه بخوره طبق آموزش اون ها به شما خواهند گفت: ((نگران نباش فقط کافیه روزی ۴ ساعت این کار رو انجام بدی میتونی به اون در آمدی که دلت میخواد برسی!))بعد با این کلک شما رو وارد سیستم می کنند و کم کم وقتی این کار شما رو درگیر خودش کرد شروع می کنند به گفتن جمله هایی مثل اینکه((من هم مثل تو رشتم رو دوست دارم ولی دوست ندارم توی دانشگاه های آشغال اینور درس بخونم پولدار میشم میرم اون ور و…))می دونید چرا چون این کار تمام ۲۴ ساعت وقتتون رو ازتون میگیره و شما رو درون خودش می بلعه!
ما به اون ها می قبولونیم که باید تو این سیستم بها بدن تا پیشرفت کنند بنابراین اون ها از همه زندگیشون می گذرن دانشگاهشون رو کنار می ذارن و بعد از اینکه همه پل های پشت سرشون رو خراب کردند مثل یک برده در اختیار ما خواهند بود.ما شعار هایی داریم مثل این”برای به دست آوردن چیزی که تا حالا نداشتی آدمی باش که تا حالا نبودی”و همین کافیه تا اون ها شروع کنند به مثل پولدار ها رفتار کردن!کت و شلوار می پوشن آیفون و لپ تاپ قسطی میخرن و به همه دوستاشون میگن ببینید ما داریم تجارت می کنیم و پولدار شدیم شما هم می تونید به ما بپیوندید تا پولدار بشید!!
و یا این”ما توی این کار رئیس نداریم”یا این”ما اینجا امنیت شغلی شما رو تأمین میکنیم چون کسی نمیتونه شما رو اخراج کنه”اما از طرف دیگه میگیم خیلی خوب شما رئیس ندارید اما باید هر چی که بالاسریتون(کسی که شما رو به کار دعوت کرده)گفت بگید چشم!ما اینجا یه سری خط قرمز داریم که اگر اون ها رو رد کنید از تیم ما اخراج میشید ولی میتونید با تیم های دیگه کار کنید!خب می بینید ما که اخراجشون نکردیم دروغ میگم؟!
در واقع ما اینجا هرکاری که بخوایم با بازاریاب ها می کنیم و به اون ها میگیم((ببینید این ها سختی های طبیعیه کاره شرکت ما نو پاست اما به آینده نگاه کنید و خودتون رو سوار پورشه های شیکتون ببینید تمام تلاشتون رو بکنید که به پاداش دریا برسید و به حواشی توجه نکنید؛خیلی ها سعی دارن شما رو گول بزنن و از این کار بیرون بکشن شما گول نخورید،شما پرچم داران تجارت قرن بیست و یک هستید!))نکته ای که کار ما رو راحت میکنه اینه که اون ها همین جملات رو برای زیر مجموعه هاشون تکرار می کنند و زیر مجموعه ها برای زیرمجموعه های خودشون و این کار هم باعث میشه به صورت نا خودآگاه اعتقادشون نسبت به شرکت ما بالا بره هم این که برای حفظ آبروشون جلوی زیر مجموعه هایی که با هزاران وعده اون ها رو جذب کردن هم که شده دلشون نمیخواد هیچ وقت به نقاط تاریک ما توجه کنند.می دونید ما با اون ها یه مدت بازی می کنیم و اون ها شروع می کنند به پول در آوردن برای ما،برای ما ابزار می سازند ممکنه در این بین اندکی هم پول دست خودشون رو بگیره اما اون ها دوباره همین پول رو برمیدارن و در کار ما سرمایه گذاری می کنند چون ما تونستیم اون ها رو معتاد این کار کنیم. همون طور که گفتم هیچ کس به جز کسانی که ما میخوایم در اینجا پایدار نیست.ما با آدم ها بازی میکنیم یه مدت ازشون کار میکشیم و بعد میندازیمشون دور.شاید فکر کنید با این سیستم که تا ابد نمیشه ادامه داد!اما خیالتون راحت ما فکر همه جاشو کردیم!
در واقع کاری که ما می کنیم اینه که طوری چینش مراحل رو تنظیم می کنیم که بازاریاب ها احساس می کنند قدم به قدم به پاداش های بهتر می رسند و پول بیشتری در میارن البته ما اجازه میدیم بعضی از کسانی که میخوایم در این سیستم به نون و نوایی برسن خب صرفا جهت نمونه لازمه!اما بقیه بازاریاب های بخت برگشته فقط ابزارند ما کاری می کنیم که اون ها مدتی با رویاهاشون زندگی کنند و خودشون هم باور کنند که پول دارند!اما هرگز نمیذاریم که رویاهاشون رو زندگی کنند(چرا؟!)چون هزینه رویا پردازی اون ها رو ما باید بدیم!من باید به اون ها پاداش و پورسانت بدم و وقتی که اون ها به پاداش می رسند این به نفع منه که افراد جدیدی رو جایگزین کنم که محصولاتمون رو بفروشند و احتیاج نباشه بهشون پاداش بدم!نحوه انجام کار به این صورته که کم کم اونا رو نا امید می کنیم مثلا ما روز اول به اون ها میگیم چون کار بازاریابی شبکه ای تعریفش اینه که به دور از مکان تجاری خاصی انجام میشه پس شما دیگه قرار نیست اجاره های یه مغازه رو بدید اما یه دفتر داریم که همه بازاریابامون اونجا کاراشون انجام میدن و به اسم شارژ اینترنت چندین برابر پول دفتر رو ازشون می کشیم و این پول به نسبت پیشرفتشون سنگین تر میشه!هر از گاهی هم یه بهانه ساده میدیم دست قانون یا الکی تعلیق میشیم و…که در دفترمون یه مدت بسته بشه یا مثلا سایتمون یه مدت می بندیم تا بازاریاب ها پوست بندازن!
بازاریاب هایی که مدت ها زندگی خودشون رو صرف این کار کردند و مدت ها هر کسی رو که نمی خواست به اون ها بپیونده مسخره می کردند و از ماشین و خونه ای که در آینده مالک اون خواهند شد براشون تعریف می کردند وقتی از کار بازاریابی شبکه ای نا امید می شوند طبیعیه که نخوان تقصیر رو گردن شرکتی بندازن که مدت ها با اشتیاق تمام از اون برای دوستاشون تعریف می کردند و فقط یک جمله خواهند گفت:خودم نخواستم!
بهتره من رو سرزنش نکنید چون این کار دردی رو از شما دوا نمی کنه بذارید من یه عوضی باشم البته از دید خیلی از مردم من یه خیّرم چون همون طور که گفتم پول کمک می کنه شما آدم بهتری باشید هرچند اصلا برام مهم نیست مهم اینه که روز به روز پولدار تر میشم و هیچ کس نمی تونه جلوی من رو بگیره!حتی قانون!
ارادتمند شما!
یه عوضی


برگرفته شده از on-networkers.blog.ir
حمید
باید به بد بختی و فقر جامعه شک کرد اینقدر به اینو اون شک کردیم که شدیم جهان سوم
در ضمن شک رو میشه بر طرف کرد
راستی گفتید ریسک برید از هرکسی میخواهید سوال کنید ریسک اینه که 30 سال کار کنی آخرش محتاج باشی یا یه مغازه بزنی 10 میلیون ضرر بدی یا 2 سال یا بیشتر از عمرت رو صرف بیکاری و حالا ببینیم چیمیشه و شک کنی یا شروع کنی و جامعه رو عوض کنی
درسته همه شرکت ها زیر آبی میرن اما شرکت های قانونی هم هستن
پس خوب تحقیق کنید
حمید
فقط بلدی ایراد بگیری، سرتاپات نگاه کن، تا حالا چه کار کردی!!!!!؟
sam
مرس یاس، مطلبتون عالی بود.
جناب حمید اولین نفر خودتون به حرفتون عمل کنید، جای دوری نمیره
سلام.
فقط یه چیزی میتونم بگم برای اینکه بتونیم مثل ادم زندگی کنیم باید ریسک پذیر باشیم. من احساس نمیکنم جای اینکه پولی که میدیم از یه سری دلال با قیمت بالا جنس بخریم از یه شرکت بخریم و در مقابلش تخفیف و در ازای معرفی اعضای جدید پورسانت بگیریم چیز وحشتناک و ریسک پذیری باشه.
در ضمن یکم مطالعه هم بد نیست ادم بکنه.
در ضمن در مورد فروش هم کلیه فنون فروش به اعضا اموزش داده میشه.
کسایی تو زندگیشون عقبن که خواب میمونن همیشه...
رضوان
ببخشید این میگم اقایی که خودش رو عوضی خواند عوضی نیست بلکه یک واقعتی رو گفت که من باش روبرو شدم ...این کار قانونی هستش.ولی چرا قانونی شده ...من فک می کنم بخاطر اینکه دولت زیر فشار بیکاری جوانان قرار گرفته که می خواد با قانونی کردن این کار جوانان را مشغول کنه
سیاوش
این چ کاریه که هر روز باید زنگ بزنی ببینی زیر مجموعه هات خرید زدن یا ن
هر روز پی اینو اونو بگیری ببینی کسی رو آورده تو گروه یا ن
خرید میزنی 1 روز از زندگیتو باید بزاری بری جنسا رو بگیری
6-7 ماه اولش ک کلا الکی ن پول شارژایی رو ک زنگ زدی در میاری
ن پول کرایه ماشینتو
دیگه چ برسه به خورد و خوراک و فرضا کسب درآمد
sam
سیاوش like

رضوان like
S.rah
ببینید یکی از دوستان فرموده بودند بیز هرمیه....ضما اگر مقاله. و درست مطالعه بفرمایید دوست عزیز متوجه میشید که اگر هرمی باشه برخورد میشه و چیزی که هست کاملا پلن های در امدی روی سایت شرکت هست....من به شخصه خودم با کلی مطالعه و تحقیق و بررسی وارد بیز شدم...والان بغد از ۶ماه خیلی خیلی عالی بوده و من راضیم...هر کسیم نتونسته و مرد کار کردن و سختی کشیدن نبوده بیخود میکنه میگه بده...خیلی هم خوبه کمک به رشد اقتصادی و تولید داخلی بده؟؟؟؟خیلی هم خوبه...بیز الان داره به افق خای بین المللی شدن این صنعت فکر میکنه....ببینید کار کردن سخنی داره...زحمت داره...
فرشاد
آغا یا خانم s.rah
میرسه روزی که خودت میای اینجا یا جای دیگه مطلب دوستانی که بر خلاف این شرکتهای بازاریابی شبکه ای (هرمی ) حرف میزنند رو لایک میکنی و خودت هم چندتا مطلب صد این شرکت ها مینویسی .زیاد طول نمیکشه عزیزم که با سر افکندگی پیش خانواده و دوستات برمیگردی ولی غرورت باعث میشه که بگی خودم نخواستم ادامه بدم در حالی که فقط خودت میدونی چه خاکی سر خودت کردی ....
sam
فرشاد like
محسن
دوستای گل من من چند ماه وارد این کار شدم و الان دارم حقوق 2 میلیون میگیرم واقعا عالیه تماس بگیرید نتیجه میگیرین عالی مشاوره و آموزش رایگان داره شمارشو میزارم بردارید کمک بزرگی بهتون میکنه
a
واقعا متاسفم برای این افکار. دوستان خیلی عقبین خیلی
سید عباس حسینی
با تشکر از کلام آقا محمد برای عفت کلامشون.ولی بهتره یه ذره واقع بینانه نگاه کنیم.جایی که عقل یه حکمی رو میده نباید پای احساسات وسط کشیده بشه.شما باید این ادبیات زیباتون رو تو جای دیگه خرج کنید نه یه مبحثی که ممکنه با هر کلمه حرف زدنتون،حق الناس به گردنتون بیارید.اینکه خدا زیباس و نتورک زیباست،اصلااااااااااااااااا دلیل منطقی برای توجیه اینکه این بازار شبکه ای حلاله یا حرام نیس.من هم تازه دارم با این شرکت ها آشنا میشم ولی تا اینجا که اومدم،دیدم واقعا یه بیزینس خوبی نیست و ادم باید احتیاط کنه. یه مشکلی هم که هست اینه که متاسفانه وزارت صنعت،معدن تجارت مجوز کار این شرکت هارو داده. دوم:یه منبع معتبری هم نیس ک ادم بتونه استناد کنه به حلال یا حرام بودن این جور شرکت ها.سوم:منبع معتبر برای تضمین کردن این شرکن ها و مقبولیت اونها نیس.متاسفانه شرایط خیلی بده.اگه جامعه ما اسلامیه،چرا پس به چیزی ک واقعا اشتباهه مجوز داده میشه و از طرف دیگه اون رو حرام اعلام میکنن. تجربه شخصی خودم رو بگم.تا اینجا که اومدم با اکثر کارکنان این شرکت صحبت کردم.متاسفانه تجربه چندانی ندارن و ادم به خاطر همین میترسه.ممکنه تو طولانی مدت شرایط تغییر کنه و اون همه افرادی که هستن،با ضرر شدید مالی روبرو بشن. به هر حال نظر من این بود.ممنون از شما.یاعلی
آینده
عزیزان من
دارم میرم سرکار
کاری که همه میرن
کارگری!
این کار بهم پیشنهاد شده و خیلی هم ازش تعریف شده
من قبل این که بخوام وارد این کارشم اومدم تحقیق
همه در اشتباهیم
پولی که با عرق ریختن بدست نیاد به آسونی هم از دست میره
اگه اینجا مینویسن که نرین بده
حتما یه اتفاقایی افتاده
اینکه میگن اگه بد بود مجوز نمیگرفتن الکیه
بعضی اوقات اونقد کله گنده ها پشت پرده اند که اصلا نمیشه جلوشون رو گرفت
من با اطلاعاتی که بدست آوردم متوجه شدم که
اینجا زمانی خوبه که تو همه ی فکرت،ذهنت،زندگیت،خوابت،خوراکت
بشه نتورک تا بتونی به پول برسی این یعنی از زندگی کردن عقب افتنادن یعنی همش تو فکر پول درآوردن
تو هیچوقت نباید پلای پشتت رو خراب کنی
اگه تصمیم داری انجامش بدی راه بازه
اما زندگیتو ،کارتو،فکرتو از دست نده و ولش نکن
که البته
با وارد شدن تواین شرکت ها
مغذت رو میشورن و تو اینارو از دست میدی و ولشون میکنی
تو دوست من باید برای آینده خودت تصمیم بگیری
تصمیم درست
تصمیمی که به همه چیزش فکر کرده باشی حتی شکستش
تو این شرکت ها درسته انرژی مثبت میدن اما برا پوشوندن واقعیته
همیشه همه چیز اونطور که میخوایم نخواد بود
اگه اینطور باشه
ما هیچوقت زمین نمیخوریم و بزرگ و عاقل نمیشیم
در پناح خدا باشید
sam
مستند شرکت های هرمی ( نتورک مارکتنینگ) با نام التهاب از شبکه دو پخش شد.

ببینم دیگه کجا میخواید جار بزنید، کار عالیه، مجوز داره، نبض تپنده کشور و هزارتا دروغا شاخ دار که فقط بارای خودتون خوبه.

جالب اینه یکی تو این مستند گفت، فقط آدمای ساده به این کار وارد میشن!!!!!!!
sam
اینم لینکی که برنامه اش

http://antinetwork.blog.ir/1395/01/24/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%872-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
سلام و عرض ادب

دوستانی که در مورد غیر قانونی بودن این شرکتها پافشاری میکنن و موزه میگیرن

آیا اطلاعاتتون در مورد بازاریابی شبکه ب اندازه کافی هست؟؟؟؟
آیا شما طرز کار بازار یابی شبکه ای را با شرکتای هرمی صابق در یک مسیر میدونید
؟؟؟؟

مهدیانو
سلام خدمت دوستان و خوشتیپ

من 3 ماهی هست ک توی شرکت هستم
و میخوام روراست بهتون بگم ک چخبره اوضاع

خب از ماه اول ک عضو شرکت میشین میخوام شروع کنم و با هم به جلو بریم.وشما ضرر کارو ب من بگین.شاید از این کار انصراف دادم

ماه اول:مثلا خرید150000 در روزهای اول و فروش آن بعد 10روز خرید دوم در همان ماه 120000 و فروش آن در روزهای باقیمانده

الان آیا شما تا اینجا ضرری مشاهده کردید؟!!!
پورسانت 33000تومانی بعلاوه سودفروش خودتون ک حدودا اگ 30تا جنس 10هزاری خریده باشین و روی هرکدوم دوهزار سود کرده باشین میشه 60هزار
60+33=93
270خرید و 93هزار سود
حالا فرض کنید شرکت پول شما رو ورداره فرار کنه!!!!
120هزاااااار تومان پول شما رو ورداشته.واقعا سرافکنده میشین پیش بقیه!!!!براتون متاسفم که 120هزاااار تومان از دست دادید.

ماه دوم:خریدها در همین حدود ولی تعداد دفعات خرید بالاتر و سود و پورسانت بالاتر
باز هم اگ شرکت پولتونو بدزده و بره خارج کشور.120هزار از پولتونو میدزده.خخخخ
چن فقط میتونه یک بار از خریدتونو بدزده
و شما بار بعد خرید نزنید

تازه اصلا زیرمجموعتونو حساب نمیکنما.ک فقط یک درصد از سود اونا بهت میرسه. ن 50!!!!!درصد

و ماهای 9 یا 10 ک شما مثلا خرید 2ملیونی میزنی
اون موقع دیگ به شما دوملیون خودش از زیر مجموعه یا خردای قبلی بهتون رسیده
و باز هم شرکت دوملیون شما رو بدزده شما چیزی از دست ندادین!!!!!!!!!
بعدشم شرکتی ک مجوز داره و داره بصورت نقد خرید و فروش میکنه ن ورشکسته میشه ن فراری
این افکار پوچ رو از ذهن منحرفتون دور کنید


(((تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟))))
این مطلبو خودتم فهمیدی چیه ک در متن بالا گنجاندی؟منظورت چیه؟!!!!!!
به شرکت چه مربوط ک بیاد با گلدکویست رقابت کنه و اونو از بین ببره
این کار شرکت بازاریابیع یا کار پلیس؟
داره مالیات میده ب کشور و جنس ایرانی رو خرید و فروش میکنه
یکی از شرکتها مثلا بادران 6کارخانه داره و مردمو برده سرکار و شرکتهای بیز و غیره همینطور
شما مثل کشاورزانی هستید ک با ورود تراکتور مخالف بودید
حتما باید بیل به دست باشید
برا همینه ک پول و ثروت دست یه مشت ادم محدوده
یکم ذهنتان را خلاقتر کنید و بازتر
امیر
سلام . اولا برای اونا که میگن شرعی نیست . نامه خیلی ها از مراجع رو داریم ک میگن حلاله . و همگنین استفتا از سایت رهبری . دوما برای اون دوستی که میگه باید برای پول کارگری کرد عرق ریخت و اگه شمای کارگر که منم قبلا کارگر بودم روزی 8 ساعت کار میکنی و اخر پولتو مبخورن یا میگن نیا سرکار کارت درسته پولش حلاله ولی منه نتورکر از ساعت 6 صبح تا 12 شب عرق ک هیچ .کارگر دستاش پینه داره مغزم پینه بسته . پشت کارگر بزنی خاک بلند میشه من مغزم خاکیه . لطفا از نتورک وقتی نظر بدید که اطلاعات دارید . و سند و مدرک . برای شرعش مدرک داریم محکم .یا علی
sam
جناب امیر مغز شما از اطلالعات غلط پینه بسته، از فکر نکردن شده خاک.
خوتون رو لطفا با کارگران عزیز مقایسه نکنید!!!!!!!!!
بهتره شما، خوتون اول از همه به این کار نه وقت گذرانی بیخود، که عمر و انرژی خودتون رو اونجا میگذرونید فکر کنید.
کیانا
لینک مستند التهاب.
http://on-networkers.ir/post/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-2
sam
کیانا like
مريم
قابل توجه دوستاني كه بدون اطلاعات راجع به هر پديده اي اظهارنظر مي كنند. بازاريابي شبكه اي درايران قانوني و شرعي و اخلاقي هست. اتفاقا بهتر كه عده كثيري وارد اين كار نمي شوند. اين كار كار عظيم و حرفه اي هست و به درد آدماي حرفه اي مي خوره. آدم هايي كه حتي حاضر نيستند براي زندگي خودشون و خانواده قدمي بردارن حتي حاضر نيستند تحقيق كنن از مراجع ذيصلاح و فقط سعي مي كنن براي اين كار بهانه تراشي كنن به درد اين كار نمي خورند. اين كار مال آدماي هدف دار و با انگيزه هست.
Araz
سلام.
من تازه تو این کار وارد شدم و شاید خوب نباشه در این مورد نظربدم.
خودمم در مورد شرعی و یا غیر شرعی بودن اون هنوز جواب مگرفتم.
اما من فردیم که الان سه ساله از اتمام خدمتم گذشته و هنوز نتونستم کاری مناسب پیدا کنم.
خوب این کار بهم پیشنهاد شد و وقتی وضعیت خودمو بررسی کردم دیدم این کار هرچی باشه از خونه نشستن و بیکار بودن بهتره.
در ضمن ویژگی این کار اینه که تو سرمایه زیادی لازم نداری و فقط وقتت ممکنه از دست بره که با وضعیت من زیاد فرقی به حال من نمی کنه.
با تشکر.
مهران
دوستانی که میگن اینکار رشد میکنه و مثال میزنن که افرادی که با اون مخالفت میکنن مثل کشاورزایی بودن که با ورود ماشین آلات کشاورزی مخالفت میکردن خواهشا یکم واقع بین باشین اولا این که اینکار بیش از ۷۰ سال هست که در امریکا و اروپا فعالیت داره بگذریم از اینکه تو یکسری از کشورا کلا ممنوع هست اگر مناسب بود تو این مدت باید همه ی افراد اونجا نتورکر میشدن حتی در اون کشورها هم مخالفت هایی درباره ی فعالیت این شرکت ها هست و خودشون باور دارن که احتمال موفقیت در این کار کمتر از ده درصد هست دوما ،اون افرادی هم که خودشون رو گول میزنن میگن مشکلی از نظر شرعی نداره کافی هست یه زنگ به دفاتر مراجع بزنن تا مطمئن بشن
که نحوه ی پورسانت دهی توی این شرکت ها حروم هست ، من حتی از نظر شرعی هم کاری ندارم اما کافی یه رجوع به عقلمون کنیم و طبق همون تصاعدی که لیدرها میگن بریم جلو میبینیم این وسط یه تعداد افراد زیادی متضرر میشن فقط در یه شاخه بریم جلو میبینیم که در سطح ۲۱ به صورت سه تایی جمعیت افراد زیر شاخه از جمعیت کره ی زمین بیشتر میشه، بگذریم از اینکه اجناس که به بازاریاب ها میدن نسبت به بازار یا نمونه های خارجی قیمت بسیار بالاتر و از کیفیت پایین تر برخوردار هست مهم تر از همه این موارد تو این کار اصلا صداقت مطرح نبوده و اصلا از معایب کار گفته نمیشود و فقط ذهن افراد به کسب در آمدهای بالا مشغول میکنن و من منکر درآمدهای بالا در این شبکه ها نیستم ولی این رو مطمئنم که تعداد افرادی به این درآمدها میرسن بسیار بسیار بسیار کمتر از کل مجموعه هست و این رو بدونید که اینها فقط یه مجوز ساده از وزارت صنعت و معدن گرفتن که حتی در موارد بسیاری بخشنامه ی صادر شده از این وزارتخونه رو نقض میکنن و بدونید اعتبار چندان به این شرکت ها نبوده همانطور که شرکت تجارت کهکشان تعلیق شد، به هرحال من وظیفه دونستم که نظراتم رو بیان کنم تا افراد قبل از ورود به این شرکت ها آگاهیشون افزایش پیدا کنه به هرحال تصمیم گیرنده خود شما هستید...
مهدی
به این سایت ونظراتش هم سری بزنیدودر اخر به دفتر مرجع تقلیدتون هم زنگ بزنید
http://hadana.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A/
sam
مهدی و مهران likeeeeeeeeeeeeee
رضا
رضا
باسلام.نظر من اینه شرکتهایی که مجوز قانونی دارن و فعالیت خودشونو مجاز میدونن چرا راه شرکتهای حرمی رو پیشه کردن.مجوز شرکتهای همچو بادران و بیزوامثال اینها به شرط تولید ایرانی صادر شده نه عرضه کننده اجناس درجه دو شرکتهای خارجی ثانیا چرا عضو گیری این شرکتهای به صورت شبکه ای طراحی شدهًکمی منصف باشید همچی شرکتهایی به فکر من وشما هستن یا جیب مبارک خودشون.....
pari
مردم ما خیلی بی سوادن
متاسفم برای همه کسایی که میگن این کار شرعی نیست
لطف کنید چندتا کتاب بخونید
تا کی میخواین منزوی باشین و جهان سوم
توی امریکا تمام مردمش دارن از بازریابی شبکه ای استفاده میکنند و اقتصادشون رشد کرده حالا شما مهر حرام بزنید تو این کار
رابرت کیوساکی در مورد این شغل میگه:بالاخره کاری رو پیدا کردم که روح داره و با آدما با لطافت برخورد میکنه
کیانا
خانم پری
درست نیست که مردم رو بی سواد خطاب کنید. در صورتی که شما خیلی در طول عمر خود علم اندوزی کرده باشید هم اصولا باید از قانون درخت هرچه پربارتر سر به زیر تر پیروی کنید. اگر هم که خودتون خیلی تحصیلات و مطالعات ندارید کلا درست نیست به بقیه بگید بی سواد. متاسفانه تنها آموزشی که به اعضای مشغول در این کار داده میشه همینه که فکر کنن از بقیه بیشتر میفهمند. اگر نگاهی به کامنتها بندازید متوجه این مساله میشید.
در ارتباط با تجربه شهروندان آمریکایی هم دو مساله ساده که خیلی به سواد نیاز نداره وجود داره:
1- شما با چندتا آمریکایی در مورد شغل بسیار عالی بازاریابی شبکه ای صحبت کردید؟ غیر از اینه که این حرف شما همون حرفیه که به شما در کلاسهای آموزشی گفته شده؟ سعی کنید صحبتها و دفاعیاتتون مستدل باشه نه صرفا ادعا!!!
2- مگر ما همه کار مردم آمریکارو الگو قرار دادیم که شغل شماره 1 (!!!) کشورمون رو هم بر این اساس انتخاب کنیم.
بحث حلیت درامد این کار هم علی رغم اینکه کار تخصصی علمای دین هست، حساب دو دوتا چهار تا هم هست. چون طبق تبلیغات لیدرهای این شغل هیچ کاری درآمد بازاریابی رو نداره و اساسا هر کس به کار دیگه ای مشغوله جز دسته بی سوادهاست!!! مگر نه اینکه اون تصاعد خارق العاده رویای همه عزیزان این مجموعه هاست؟ جایی که تنها فکر و ذکر اعضا جمع کردن زیر مجموعه و وادار کردنشون به فعالیت و خرید بیشتر تنها راه رسیدن به درآمد بالاست، میشه توضیح بدید لطافت کجای کاره؟
فراموش نکنید در هر کاری میشه با مردم با لطافت برخورد کرد و مسلما شما با دعوا نمیتونید چیزی به کسی بفروشید. (هرچند خیلی جاها خوندیم و دیدیم که بعضی از بازاریابها یا لیدرها وقتی مخالفت منطقی کسی و میبینن بخوبی میتونن انسانهای پرخاشگر و ... هم بشن).
حرف زیاده پری خانم ولی فرصت و حوصله کم. به شخصه امیدوارم یه تجدید نظری خصوصا در ارتباط با قضاوت در مورد سواد هم وطن هاتون داشته باشید.
موفق باشید
pari
بله به قول شما حرف زیاده و فرصت کم ولی مردم ما یه چیزی رو خوب یاد گرفتن اینکه در مورد هرچیزی هم که اطلاعات ندارن نظر بدن منظور من بی احترامی به هموطن هام نبوده قصد من زدن یه تلنگر کوچکه باور کنید ما میتونیم خودمون و تغییر بدیم فقط کافیه اراده کنیم
حداقل اینکه اگر در مورد مساله ای خاص که اطلاعات کافی نداریم میتونیم مخالفت نکنیم یا نظر ندیم من واقعا احساسم این نیست که از بقیه بیشتر میفهمم ولی در مورد این شغل خیلی تحقیق کردم و میدونم فعالیت در این شغل در کشور ما واقعا یه زیرساخت درست و حسابی نیاز داره و باید آموزش های لازم صورت بگیره تا مشکل هایی که در کوئست بوجود اومد تکرار نشه
در هر صورت نظر شما هم برام قابل احترامه ولی مشکل بزرگ مردم کشور ما قهر با کتابه
محسن
با سلام و عرض ادب
دوستانی که میگن نتورک مارکتینگ قانونیه و هرمی نیست ! باید خدمتشون عرض کنم من نمیخوام بزنم تو ذوق کسی من طرف هیچ کس نیستم ولی لطفا برید توی این سایت هایی که میگم و بررسی کنید تا متوجه بشید بازاریابی شبکه ای (نتورک مارکتینگ) هم غیر قانونیه و از لحاظ شرعی حرامه !!
سایت مجلس که میتونید قانون های تصویب شده توی هر زمینه ای رو بررسی کنید :
rc.majlis.ir/fa/law

و این سایت که می تونید از لحاظ شرعی قضیه رو بررسی کنید :
http://hadana.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A/

توی این سایت هم یه سری از هم وطن هایی که از همین راه گول خوردن و پولشونو دزدیدن و رفتن کامنت گذاشتن برید خودتون بخونید و قضاوت کنید :
http://www.irinn.ir/news/44572/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

چرا همش فکر میکنید «اتفاق مال دیگرانه» ؟؟؟ چرا فکر می کنید شرکتی که الان توش هستید با بقیه فرق داره ؟!!! دلیلش غیر از اینه که با حرف روی مختون کار کردن ؟! به خودتون بیایید و با عقلتون فکر کنید نه احساستون
امیدوارم توی همه مراحل زندگی موفق باشید
برید تحقیق کنید
کیانا
سری هم به این سایت و مطالبش بزنید:
http://on-networkers.ir/page/experiments
محمد
سلام من چندماه داخل این شرکت کلاه بردارن بودم این شرکتهای شبکه ای بوسیله کم فروشی وگران فروشی جنس 1000هزار تومانی را 3000 هزار تومان بهت می دهند وبعد برای جبران خسارت به خودت میگوید بروخوار وبرادرات طیفت بیار تا کلاه سرشان بزارم وبرای شماه به قول خودشان پورسانت بدهم یا پول دزدی به من بدهد که جبران جنسهای بکیفیتواگر کسی معرفی نکنی همان اول کلاه سرت رفته وهمان خرید اول از شرکت به مبلغ 1000000تومان فقط 300000تومان دست میگیره از نظر من این شرکتهای شبکه ای دوزدان واقعی می باشند
میثم
دوستانی که تو این شرکتا بودن و متضرر شدن حتما از مراجع قضایی پیگیری کنن تا جلوی سوء استفاده از افرادی که بدون اطلاع کافی وارد میشن
مسعود
سلام هرکی راجب این شرکت مشاوره ای خواست تماس بگیره من خودم تازه عضواین شرکت شدم رفیق من بعداز 5 ماه درامدش شده ماهی 5 میلیون
کامیاب
سلام
دوستان من تازه وارد شرکت بازاریابی بادران گستران شده ام همشون میگن قانونیه و میتونی اینجا پول دار شی منم حقیقتا شک دارم ک این قانونیه شک دارم ب همه چیش اگ کسی از این شرکت چیزی میدونه
reza
سلام. ببینید من چند ماهی تو شرکت بادران فعالم اما سودی بهم نرسی که هیچ ضررم کردم و کلی شامپو و دسمال و.... رو دستم موند ک مجبور شدم خودم استفاده کنم ..دوستان کاملا کلاهبرداریه تو روز روشن ۰۹۳۵۵۱۸۵۴۰۰ با مدرک ثابت میکنم اگه باور نمیکنید
سعید رضایی
شرکت بادران همش دروغ هست به جان مادرم من رفتم همه محصولات شرکت مونده رو دستشون نمیدونن چطوری بفروشن چند تا ادم ساده خودی میارن مغزشونو شستشو میدن اسپری که 4 هزار مغازه لوازم ارایشی میده میدن 8 هزار تومن با غرور خودتون بازی نکنید بهترین کسم منو فروخت به این شرکت اخرشم اومد معذرت خواهی
علی رضایی
بنظر من کار این شرکت ها اصلا درست نیست فقط سودش به اون نفری که این شرکت راه انداخته میرسه و اطرافیانش.شاید اگر این روندجذب افراد مدت معلومی داشت مثلا هر نفر میتونست در مدت دو سال جذب نیرو کنه و بعد دو سال باز نشسته میشد و اگر هم دوست داشت ادامه بده به زیر مجموعه خودش عضو میشد باز قابل درک بود .دوستان نظر منم تحلیل کنید