يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱۹:۳۶
کد مطلب : 85040

بهره وری و مقوله ای بنام استخدام دائم

همیشه کارکنان یک سازمان یا مجموعه اقتصادی از نداشتن امنیت شغلی خود گله دارند و در ناامنی به سر می برند و این چرخه روانی مخرب در جامعه پر سرعت ما تبدیل به یک اپیدمی گردیده است.
نظر به بعضی از جنبه های مدیریت سازمانی که در عالم واقع مظاهر آن عینیت یافته و  عملکرد و نمونه های که ناشی از حب و بغض های سلیقه ای مدیران یا معاونت های امور انسانی سازمانها در برخورد با کارکنان سازمان می باشد و دست باز آنها در برخورد های بی منطق با کارکنان و اعمال سلایق استاندارد نشده و گاها رویه ها و خط مشی های ناشی از تفکر کوتاه بینی در مورد کرامت انسان و قضاوت های گهگاه اشتباه در مورد کارکنان منجر به تصمیماتی می شود که حیات اقتصادی و برنامه ریزی اقتصادی یک خانواده را با آشوب و بحران درگیر می کند و به تبع آن بحث های روانی و اجتماعی نیز از عواقب پنهان و پیدا ان می تواند باشد . شاید تحقیق  دقیق روانشناسانه  یا جامعه شناسانه ای اگر در باره نقش این تصمیمات سلیقه ای و داوری های گهگاه رییس مابانه ودر ارتباط با فروپاشی کانون خانواده ها به واسطه بیکاری عناصر اقتصادی خانه بررسی می گردید به زوایای پنهان این موضوع عمیق تر می رسیدیم، و هشدارهایی را به کانون های تصمیم ساز اعلام می کردیم تا ناخواسته هیزم بحران های که ریشه در تفکرات مدیریتی غلط سازمانها دارد را فراهم نکنیم.
در ذیل توضیح خواهیم داد که چگونه بر خلاف تصور حامیان استخدام موقت و شرکتی یک جامعه اسلامی که بر مبنای اخلاق و اصول انسانی با هم کیشان خود باید رفتار کند و اساسا هدف غایی سازمان های گوناگون مگر در بعضی از خطوط تولید نباید خلق ثروت و سرعت عجیب و غریب و اصالت های بی هویت سرمایه داری باشد. شاید بستن چشمها و پیروی از الگو های مدیریتی و استخدامی غرب که  مربوط به مدیریت حتی امروزی جوامع غربی نبوده و به سالهای دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی بر می گردد و آنها خود هم بر اساس تجربه و بحرانها اجتماعی به نوعی اصلاحاتی بر آن نهاده و به اصول انسانی تری از مدیریت رسیده اند  اما مدیران بدون مطالعه ما هنوز نمی داند بر سر چه مزاری گریه می کنند .
 منظور نویسنده اصولا تنبلی ،بی برنامگی و ندیدن فرصت های اقتصادی و خلق ثروت نیست بیشتر به این موضوع معطوف است که انسان کرامت دارد. از لحظه ای که جوان است تا لحظه ای که پیر می شود و در عالم واقع همه اقشار اجتماع شانس خلق ثروت به واسطه تجارت یا کاسبی شخصی را نداشته و باید استخدام نهاد ،سازمان ،شرکت ، بنگاه اقتصادی گردند و از آن محل ارتزاق نمایند اما اگر به جنبه های گوناگون انسان فکر نشود و انسان با نگاه یک عنصر اقتصادی بررسی شود نتایج حاصل از این تفکر اصولا تمیز و اخلاقی نخواهد بود و باید ریشه خیلی از بد اخلاقی های اجتماعی را به نوعی در این مضامین جستجو کرد.

چرا باید استخدام دایم و مادام العمر صورت گیرد
• حمایت کارکنان و کارمندان در مقابل قضاوت وداوری مدیران میانی و ارشد
• ایجاد انگیزه برای پرورش و بالفعل کردن استعداد های بالقوه
• امنیت شغلی
• تشویق و انگیزش جهت پیگیری مهارت های جدید
• حفظ کرامت بواسطه نقش در خدمت یا تولید یا سرویس های اجتماعی

جالب است بدانید در دنیا شرکت های ژاپنی به علت مادام العمر بودن استخدام کارکنان بیشترین کارکنان وفادار و مولد را دارا می باشند.
شاید یکی از علت های خیلی سطحی که ناشی از عدم توانمندی مدیریت در کنترل و جهت دهی و استعداد یابی و ناتوانی در بهبود فضای انگیزشی در سازمان ها باعث می شود مدیریت سراغ رفتارهای که ناشی از اختیار سازمانی است رفته و مثل برخورد های عهد عتیق و به اصطلاح با اهرم زور  مدیریتی در دنیای امروز با تهدید به اخراج کارمندان شرکتی و قراردادی اعمال مدیریت نماید.
https://siasatrooz.ir/vdcgzz97.ak9nt4prra.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی